Tag Archives: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  29/10/18)  Εἰσὶ δέ τινες οἵ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχε-[1006a]   σθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὑπολαμβά-νειν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ πολλοὶ καὶ τῶνπερὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτου ὄντοςἅμα εἶναι καὶ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδος.Η διδασκαλία του επηρέασε άμεσα όλους τους επόμενους φιλοσόφους που τον διαδέχτηκαν και σε πολλές περιπτώσεις, μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα.Ωστόσο, σήμερα επικρατεί η άποψη ότι ο μέγιστος … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΚΕΒΗΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

 O πίνακας του Κέβητος είναι ψευδεπίγραφο έργο συγγραφέως του 1ου ή του 2ου αιώνα μ. Χ . Η εργασία διακηρύσσει ότι είναι μια ερμηνεία  μιας αλληγορικής εικόνας, με το σύνολο της ανθρώπινης ζωής, με τους κινδύνους και τους πειρασμούς της … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

TECHNAS-ZEEN DIA TOU PHILO-SOPHEIN (VIII)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  23/10/18) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) Γ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ /ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΠΗΓΗ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Εισαγωγή: D.S. Hutchinson Eπιμέλεια: Γ. Αβραμίδης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΡΑΘΕΝ

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

Ο θάνατος ως θέαμα και το θέαμα του θανάτου (XV)

(CYNECHEIA APO  13/10/18) Το ρωµαϊκό δίκαιο Η τιµωρία του ενόχου για το ρωµαϊκό δίκαιο υπόκειται κατά κάποιο τρόπο στην αρχή του “οφθαλµόν αντί οφθαλµού” 263 . Το θύµα υπέφερε από την πράξη του θύτη και άρα µε τη σειρά του … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Επιτομή 1

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 4/04/19) Βιβλιοθήκης Επιτομή I.τρίτην ἔκτεινεν ἐν Κρομμυῶνι σῦν τὴν καλουμένην Φαιὰν ἀπὸ τῆς θρεψάσης γραὸς αὐτήν· ταύτην τινὲς Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος λέγουσι. [2] τέταρτον ἔκτεινε Σκείρωνα τὸν Κορίνθιον τοῦ Πέλοπος, ὡς δὲ ἔνιοι Ποσειδῶνος. οὗτος ἐν τῇ Μεγαρικῇ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Γ’2

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 9/03/18) Γ 8,1] ἐπανάγωμεν δὲ νῦν πάλιν ἐπὶ τὸν Πελασγόν, ὃν Ἀκουσίλαος μὲν Διὸς λέγει καὶ Νιόβης, καθάπερ ὑπέθεμεν, Ἡσίοδος δὲ αὐτόχθονα. τούτου καὶ τῆς Ὠκεανοῦ θυγατρὸς Μελιβοίας, ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων ἐγένετο, ὃς … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (Z)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  24/10/17) [1003a.21]      Ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ’ αὑτό. αὕτη δ’ ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

TECHNAS-ZEEN DIA TOU PHILO-SOPHEIN (VII)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  13/10/17) Η γλωσσα 6 (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) Γ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ /ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΠΗΓΗ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Εισαγωγή: D.S. Hutchinson Eπιμέλεια: Γ. Αβραμίδης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΡΑΘΕΝ

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

Ο θάνατος ως θέαμα και το θέαμα του θανάτου (XIV)

(CYNECHEIA APO  5/10/17) Σώµα γυµνό και σώµα εκγυµνωµένο Οφείλουµε να πούµε ότι σαφώς υπάρχει µια διαφορά στην αντίληψη περί της γυµνότητας ανάµεσα σ’ έναν εθνικό και ένα χριστιανό. Ο Τερτυλλιανός, στον οποίο ίσως οφείλουµε τη λατινική εκδοχή του µαρτυρίου της … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΜΥΣ ΩΣ ΜΥΣ-ΤΗΣ / ΜΥΣ–ΤΗΡΙΟΝ / ΜΥΘΟΣ (5tel)

(CYNECHEIA APO  3/10/17) O δυισμός της Αλχημίας Δύο βασικές σχολές εμφανίζονται στην φιλοσοφία της Αλχημίας. Στην πρώτη ανήκουν οι αλχημιστές που υποστηρίζουν ότι όλα τα μέταλλα προήλθαν αρχικά από ένα απλό διάλυμα και ότι μπορούν να μετατραπούν σε χρυσό με … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Γ’1

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/11/17) [Γ 1,1] ἐπεὶ δὲ τὸ Ἰνάχειον διερχόμενοι γένος τοὺς ἀπὸ Βήλου μέχρι τῶν Ἡρακλειδῶν δεδηλώκαμεν, ἐχομένως λέγωμεν καὶ τὰ περὶ Ἀγήνορος. ὡς γὰρ ἡμῖν λέλεκται, δύο Λιβύη ἐγέννησε παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Βῆλον καὶ Ἀγήνορα. Βῆλος μὲν οὖν … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

THE SYCHRONOUS-MODERN(os) HERACLEITUS,THE JULIUS EVOLA

  O  Julius Evola υπήρξε ακέραιος στοχαστής και φιλόσοφος μιας πνευματικής παρακαταθήκης και ενός ηρωικού τρόπου ζωής στα πρότυπα των αρχαίων ευγενών πολεμιστών. Μιας ασκητικής διδασκαλίας, διαχωρισμένης με τον πλέον αυτάρκη τρόπο, από το μη – αυθύπαρκτο και αδρανές υλιστικό … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Απολλόδωρος (ψευδο-), Βιβλιοθήκη Β’

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 2/11/16) [Β 1,1] ἐπειδὴ δὲ τὸ τοῦ Δευκαλίωνος διεξεληλύθαμεν γένος, ἐχομένως λέγωμεν τὸ Ἰνάχειον. Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος γίνεται παῖς Ἴναχος, ἀφ᾽ οὗ ποταμὸς ἐν Ἄργει Ἴναχος καλεῖται. τούτου καὶ Μελίας τῆς Ὠκεανοῦ Φορωνεύς τε καὶ Αἰγιαλεὺς παῖδες ἐγένοντο. … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (CT)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  7/10/16) Πάντων δὲ καὶ θεωρῆσαι χαλεπώτατον καὶ πρὸς τὸγνῶναι τἀληθὲς ἀναγκαιότατον πότερόν ποτε τὸ ὂν καὶ τὸἓν οὐσίαι τῶν ὄντων εἰσί, καὶ ἑκάτερον αὐτῶν οὐχ ἕτερόν τιὂν τὸ μὲν ἓν τὸ δὲ ὄν ἐστιν, ἢ δεῖ ζητεῖν τί … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment