Tag Archives: ΡΩΜΑΙΟΙ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (VII)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  6/1/2019) Γλώσσα και ΓραφήΜία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις του ετρουσκικού πολιτισμού είναι ηγλώσσα και η γραφή, από τις οποίες δεν λείπει φυσικά το πλήθος των επιστημονικώνζητημάτων όταν τις μελετούν οι αρχαιολόγοι και οι γλωσσολόγοι. Η ετρουσκική δενέχει καμία … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XIII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  19/02/19) 4) Ο Φεουδαλισμός, και όχι η Ρωμαιοσύνη, εις τα θεμέλια της φραγκικής Παπωσύνης231[231]. Η Εκκλησία των Ρωμαίων ήτο ωργανωμένη βάσει των αποστολικών αρχών και του ρωμαϊκού νόμου,δηλαδή των κανόνων των οικουμενικών συνόδων, εις τοπικάς αυτοκεφάλους και … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΦΡΑΤΟΡΙΩΝ (ΣΤ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  13/02/19) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ OΙ Κοινωνικές και Οικονομικές ανακατατάξεις στη Βυζαντινήκοινωνία της ύστερης περιόδου.Δεν θα έπρεπε να εξηγηθεί το κίνημα των Ζηλωτών ως μία προσπάθεια επαναστατικής μεταβολής των άδικων δήθεν … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  22/11/17) 2) Η υπό των Φράγκων κατάληψις της Εθναρχίας της Πρεσβυτέρας Ρώµης. Λησµονήσαντες οι Νεογραικοί την ρωµαϊκότητα των προγόνων των δεν δύνανται να προσφέρουν ρωµαϊκήν ερµηνείαν περί του λεγοµένου παπικού κράτους του η’ µέχρι του ια’ αιώνος … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΦΡΑΤΟΡΙΩΝ (E)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  15/11/17) Η τελευταία σύγκρουση Ιωάννη Καντακουζηνού και Ιωάννη Παλαιολόγου. 0 Ιωάννης Παλαιολόγος στη Θεσσαλονίκη λαμβάνει την απόφαση ένοπλου αγώνα εναντίον του πεθερού του Ιωάννη Καντακουζηνού, δεχόμενος την βοήθεια του Σέρβου Δουσάν94. 0 Καντακουζηνός αν και απασχολημένος με τον … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (ctel)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/12/2017) Η Εξέλιξη Η εδαφική επέκταση εις βάρος των πιο ανεπτυγμένων πολιτιστικά και οικονομικά Ελλήνων οδηγεί στην παρακμή των παραδοσιακών ρωμαϊκών θεσμών και αξιών. Οι Ρωμαίοι γοητεύονται από καθετί ελληνικό και η καθολική αποδοχή ελληνικών συνηθειών, θεσμών, τέχνης, … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (VI)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  2/12/2017) Εξάπλωση & Παρακμή Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά για την πολιτική οργάνωση και την κοινωνία των Ετρούσκων αλλά τα σημάδια της εξαπλώσεώς τους προς την βόρεια και νότια Ιταλία είναι καθαρά. Από τον ΣΤ’ αιώνα, οι Ετρούσκοι … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (b)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 15/09/2016) Με την επικράτηση του χριστιανισμού, ο τίτλος αυτός παρέμεινε προσδίδοντας στον φέροντα τη θεολογική ερμηνεία του γεφυροποιού ή οδοποιού μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τον τρόπο εκλογής του Ύπατου Ποντίφικα όρισαν κατά πρώτον η παράδοση, ο σχετικός νόμος … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (V)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/08/2016) Οι Ετρούσκοι (περ. 700-200 π.Χ.) Οι Ετρούσκοι ήταν μέχρι πρόσφατα οι μεγάλοι αδικημένοι στην επιστημονική εξέταση της αρχαιότητας είτε διότι η μελέτη των Ελλήνων και Ρωμαίων απορρόφησε για πολλές δεκαετίες τους αρχαιολόγους και ιστορικούς, είτε διότι τα … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  9/10/16) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Τινά επί πλέον περί ρωµαϊκών εθναρχών και φεουδαλισµού. Η υπό των Φράγκων αρπαγή της κατά τόπους εν τη γαλλική και ιταλική Ρωµανία εκκλησιαστικής εθναρχίας των Ρωµαίων ή η … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΦΡΑΤΟΡΙΩΝ (D)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  23/09/16) 4. Η Αντεπανάσταση στη Θεσσαλονίκη. Το 1346 ανέλαβε την διοίκηση της πόλης ο μέγας πριμμηκήριος ΙωάννηςΑπόκαυκος61, ο οποίος εκτελούσε συνάμα και χρέη αντιπροσώπου τηςκυβερνήσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ιωάννης Απόκαυκος ήταν γιος τουισχυρού άνδρα Αλεξίου Αποκαύκου. 0 Ιωάννης … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (X) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/01/16) 9) Τα φεουδαρχικά θεµέλια των ισχυρισµών των Φράγκων ότι υπερέβησαν τους Πατέρας της Ρωµαιοσύνης. Βασική προϋπόθεσις της φραγκικής εθνικής ιδεολογίας, ήτις απετέλεσε το θεµέλιον του φεουδαλισµού, ήτο η ιδέα της φυσικής και θεόθεν υπεροχής της φραγκικής … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΦΡΑΤΟΡΙΩΝ (C)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 5/1/16)   (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (α)

Θρησκεία είναι το αποτέλεσμα της πίστης σε ένα θρησκευτικό μύθο που εμπεδώνεται λατρευτικά και αφομοιώνεται σε ένα ενιαίο σύνολο πίστης και λατρείας. Έτσι, για να παρακολουθήσουμε την απαρχή και εξέλιξη της ρωμαϊκής θρησκείας είναι αναγκαίο προηγουμένως να γνωρίσουμε το μυθολογικό … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ ΕΡΓΑΣΘΩΜΕΝ ΩΣ ΞΥΠΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΤΡΙΩΝ

ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Ενδεικτικό είναι πως ακόμη στον 20ο αιώνα, το  1975, ο πολυδιαβασμένος και πολυδιαφημισμένος (από πολλούς «αρχαιόπληκτους» / «Εθνικούς» αλλα και «άθεους» / «προοδευτικούς») λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας είχε γράψει: «η αγωνία … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment