Tag Archives: πολιτεια

ΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ IΔΕAI (III)

(SYNECHEIA APO 16/02/17) Ό μυστικισμός καθ* εαυτόν είναι φαινόμενον πολύ παλαιόν, προχριστιανικόν. Ύπό άτελεστέραν καί ποιοτικώς κατωτέραν μορφήν άπαντα ήδη είς τήν άρχαίαν έλληνικήν φιλοσοφίαν καί μάλιστα είς τάς έορτάς του Διονύσου, τά Ελευσίνια μυστήρια καί τούς Πυθαγορείους. Περισ σότερον … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ IΔΕAI (II)

(SYNECHEIA APO 1/02/16) Α’. II ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 14ον ΚΑΙ 15ον ΑΙΩΝΑ Ό κλονισμός, τον όποιον υπέστη τό Βυζαντινόν κράτος διά τής αλώ­ σεως τής Κώ­νσταντινουπόλεως υπό τής Δύσεως κατά τήν τετάρτην σταυ ροφορίαν (1204), … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ IΔΕAI (Ι)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ To πολιτικόν σκέπτεσθαι αποτελεί εν των ουσιωδών γνωρισμάτων  της ελληνικής φιλοσοφίας σχεδόν από τής γενέσεως της μέχρι τον  υπό έξέτασιν φιλοσόφου του Μυστρά. “Η μεταφυσική άναζήτησις και  έρευνα τον ελληνικού λόγου ευρίσκει τό άπαραίτητον συμπλήρωμα της είς την ‘ήθικήν … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , , , | Leave a comment