Tag Archives: θρησκεια

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (ctel)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/12/2017) Η Εξέλιξη Η εδαφική επέκταση εις βάρος των πιο ανεπτυγμένων πολιτιστικά και οικονομικά Ελλήνων οδηγεί στην παρακμή των παραδοσιακών ρωμαϊκών θεσμών και αξιών. Οι Ρωμαίοι γοητεύονται από καθετί ελληνικό και η καθολική αποδοχή ελληνικών συνηθειών, θεσμών, τέχνης, … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (IXlast)

(BEING CONTINUED FROM  21/12/16) 955ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα. Ἠελίῳ δ᾽ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸς ὨκεανίνηΠερσηὶς Κίρκην τε καὶ Αἰήτην βασιλῆα.Αἰήτης δ᾽ υἱὸς φαεσιμβρότου Ἠελίοιοκούρην Ὠκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο 960γῆμε θεῶν βουλῇσι, Ἰδυῖαν καλλιπάρῃον.ἣ δέ οἱ Μήδειαν ἐύσφυρον ἐν φιλότητιγείναθ᾽ ὑποδμηθεῖσα … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (b)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 15/09/2016) Με την επικράτηση του χριστιανισμού, ο τίτλος αυτός παρέμεινε προσδίδοντας στον φέροντα τη θεολογική ερμηνεία του γεφυροποιού ή οδοποιού μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τον τρόπο εκλογής του Ύπατου Ποντίφικα όρισαν κατά πρώτον η παράδοση, ο σχετικός νόμος … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (VIII)

(BEING CONTINUED FROM  16/01/16) 855πλῆξεν ἀπ᾽ Οὐλύμποιο ἐπάλμενος· ἀμφὶ δὲ πάσαςἔπρεσε θεσπεσίας κεφαλὰς δεινοῖο πελώρου.Αὐτὰρ ἐπεὶ δή μιν δάμασεν πληγῇσιν ἱμάσσας,ἤριπε γυιωθείς, στενάχιζε δὲ γαῖα πελώρη.Φλὸξ δὲ κεραυνωθέντος ἀπέσσυτο τοῖο ἄνακτος 860οὔρεος ἐν βήσσῃσιν Ἀίτνης παιπαλοέσσῃς,πληγέντος. Πολλὴ δὲ πελώρη καίετο … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (α)

Θρησκεία είναι το αποτέλεσμα της πίστης σε ένα θρησκευτικό μύθο που εμπεδώνεται λατρευτικά και αφομοιώνεται σε ένα ενιαίο σύνολο πίστης και λατρείας. Έτσι, για να παρακολουθήσουμε την απαρχή και εξέλιξη της ρωμαϊκής θρησκείας είναι αναγκαίο προηγουμένως να γνωρίσουμε το μυθολογικό … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (VII)

(BEING CONTINUED FROM  09/01/15) 775Ἔνθα δὲ ναιετάει στυγερὴ θεὸς ἀθανάτοισι,δεινὴ Στύξ, θυγάτηρ ἀψορρόου Ὠκεανοῖοπρεσβυτάτη· νόσφιν δὲ θεῶν κλυτὰ δώματα ναίειμακρῇσιν πέτρῃσι κατηρεφέ᾽· ἀμφὶ δὲ πάντηκίοσιν ἀργυρέοισι πρὸς οὐρανὸν ἐστήρικται. 780Παῦρα δὲ Θαύμαντος θυγάτηρ πόδας ὠκέα Ἶριςἀγγελίην πωλεῖται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (VI)

(BEING CONTINUED FROM  22/08/14) 665μῦθον ἀκούσαντες· πολέμου δ᾽ ἐλιλαίετο θυμὸςμᾶλλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθε· μάχην δ᾽ ἀμέγαρτον ἔγειρανπάντες, θήλειαι τε καὶ ἄρσενες, ἤματι κείνῳ,Τιτῆνές τε θεοὶ καὶ ὅσοι Κρόνου ἐξεγένοντο,οὕς τε Ζεὺς Ἐρέβεσφιν ὑπὸ χθονὸς ἧκε φόωσδε 670δεινοί τε κρατεροί … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (V)

(BEING CONTINUED FROM  22/12/13) 565Ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖοκλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον αὐγὴνἐν κοΐλῳ νάρθηκι· δάκεν δέ ἑ νειόθι θυμόν,Ζῆν᾽ ὑψιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν φίλον ἦτορ,ὡς ἴδ᾽ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν. 570Αὐτίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν·γαίης … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (IV)

(BEING CONTINUED FROM  3/09/13) 455ἴφθιμόν τ᾽ Ἀίδην, ὃς ὑπὸ χθονὶ δώματα ναίεινηλεὲς ἦτορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον ἘννοσίγαιονΖῆνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ᾽ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν,τοῦ καὶ ὑπὸ βροντῆς πελεμίζεται εὐρεῖα χθών.Καὶ τοὺς μὲν κατέπινε μέγας Κρόνος, ὥς τις ἕκαστος 460νηδύος ἐξ … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (III)

(BEING CONTINUED FROM 10/06/13) 325Τὴν μὲν Πήγασος εἷλε καὶ ἐσθλὸς Βελλεροφόντης.Ἥ δ᾽ ἄρα Φῖκ᾽ ὀλοὴν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρονὍρθῳ ὑποδμηθεῖσα Νεμειαῖόν τε λέοντα,τόν ῥ᾽ Ἥρη θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτιςγουνοῖσιν κατένασσε Νεμείης, πῆμ᾽ ἀνθρώποις. 330Ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὃ οἰκείων ἐλεφαίρετο φῦλ᾽ ἀνθρώπων,κοιρανέων Τρητοῖο … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HYPO TOU NOOS ESTI CAR O HYP-NOS

Ο θεός Ύπνος στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία   “λέγουσι γούν καί τών ιατρών οι χαρίεντες ότι δεί σφόδρα προσέχειν τοίς ενυπνίοις” Αριστοτέλης, Περί της καθ’ ύπνον μαντικής, Κεφ. Α’   “τεχνικώτατος δ΄ εστί κριτής ενυπνίων όστις δύναται τας ομοιότητας θεωρείν” … Continue reading

Posted in Health and wellness | Tagged , , , , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (II)

(BEING CONTINUED FROM 20/12/12) 165πείθεσθαι, πατρός κε κακὴν τισαίμεθα λώβηνὑμετέρου· πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.»Ὥς φάτο· τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ἕλεν δέος, οὐδέ τις αὐτῶνφθέγξατο. Θαρσήσας δὲ μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτηςἂψ αὖτις μύθοισι προσηύδα μητέρα κεδνήν· 170«Μῆτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ᾽ … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HECI-ODOS THEO-GONIA (I)

Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν,αἵ θ᾽ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τεκαί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσινὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος· 5καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖοἢ Ἵππου κρήνης ἢ Ὀλμειοῦ ζαθέοιοἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντοκαλούς, ἱμερόεντας· ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν.Ἔνθεν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment