Tag Archives: ετυμολογια

Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (2)

(CYNECHEIA APO 19/08/17) Δ δαίμων<δαίω=διαιρώδάκος<δάκνωδάκρυ<δάκνωδαπάνη<δάπτω=κατατρώγωδασμός<δαίωδάσος<δασύςδειλός<δείδω=φοβούμαιδεινός<δέοςδεξαμενή<δέχομαιδεξιός<δέχομαιδέος<δείδω=φοβούμαιδεσπότης<δέμω(=κτίζω)+πότις,πόσις=κύρηςδήμος<δαίω =διαιρώδίαιτα<διά+αίσα=μοίραδιαμπερής<διά+ανά+πείρω=τρυπώδίδυμος<δύοδιηνεκής<διήνεγκα(διαφέρω)δίκη<δείκνυμιδίπτυχος<δύο+πτύσσω=διπλώνωδίσκος<δίκω=ρίπτωδόγμα<δοκέωδόκιμος<δέχομαιδούλος<δέω=δένωδραξ<δράττομαι=φουχτώνωδραπέτης<διδράσκω+πέτομαιδραχμή<δράττομαι=φουχτώνωδρομεύς<δραμείν(τρέχω)δώρον<δίδωμι Ε εγκαίνια<εν+καινόςέγκυος<εν+κύω=είμαι έγγυοςέδαφος<έζομαι=κάθημαιέδρα<έζομαι=κάθημαιειλικρινής<είλη(=φως,θερμότης’ηλίου)+κρίνωειρήνη<είρω=συνδέω,λέγωέκαστος<εκάς τιςεκμαγείον<εκ+μάσσω=ζυμώνωΕλένη<αλίσκωΕλλάς<σέλας=φωςένεσις<ενίημι=ρίχνω μέσαέντερον<εντόςέντομον<εν+τέμνωεξίτηλος<εξιέναιεξώλης<εκ+όλλυμιεξωμότης<εκ+όμνυμιέπηλυς<επήλυθον(επέρχομαι)επήρεια<επί+αρειή=απειλήεπίνειον<επί+ναυςεπόπτης<επόψομαιερευνώ<ερέω=ερωτώερμηνεύω<Ερμήςεσμός<ίημι,έζομαιεύκολος<ευ+κόλον=τροφήευλαβής<ευ+λαμβάνωευνούχος<ευνή+έχωΕυρώπη<ευρωπός=ευρύςεύρωστος<ευ+ρώννυμι=δυναμώνωευσταλής<ευ+στέλλομαιευφυής<ευ+φυήευώδης<ευ+οζωεφεδρος<επί+έδραεφιάλτης<επί+άλτης(άλτομαι)εφικτός<επί+ικνούμαιέωλος<έως(=ηώς,αυγή) Ζ ζαρκάδι<δορκάςζημία<δάμνημι=τιθασεύωζωγράφος<ζωός(=ζωντανός)+γράφω Η ηδονή<ήδομαιηλίθιος<ηλός=άφρωνήλιος<έλη=καύσωνήμερος<ήμαι=κάθημαιήπειρος<α+περάω=περνώήσυχος<ήμαι=κάθημαι Θ θάμβος<θάπτωθάνατος<θνήσκωθαύμα<θάομαι=βλέπω’με’θαυμασμόθεμέλιον<τίθημιθεός<θέω,τίθημιθεράπων<τρέφωθέσις<τίθημιθεσμός<τίθημιθεσπέσιος<θεός+έσπον=είπονθέσφατο<θεός+φημίθησαυρός<θήσω(τίθημι)θόρυβος<θρόοςθρήσκος<θρέομαι=ψιθυρίζω’προσευχέςθρόνος<θράω=καθίζωθωπεύω<θωψ=κόλακας Ι ιδανικός<ιδείνιδέα<ιδείνιθαγενής<ιθύς+γένοςικανός<ίκνέομαιικέτης<ίκνέομαιισθμός<είμιιταμός<ίτης(=ορμητικός) Κ κάθετος<κατά+ίημικάματος<κάμνωκαταπαχτή<κατά+πήγνυμαικαταρράκτης<καταρρήγνυμικατάστημα<καθίστημικατάφωρος<κατά+φωρ=κλέπτηςκαχεκτικός<κακός+έξιςκειμήλιον<κείμαικεραία<κέραςκέρμα<κείρω=κουρεύωκηπουρός<κήπος+ούροςκίβδηλος<κίβδος=σκωρίακλάδος<κλάω=θραύωκλάσμα<κλάω =θραύωκλήμα<κλάω=θραύωκλήρος<κλάω=θραύωκλίμα<κλίνωκόμμα<κόπτωκουρεύς<κείρω=κουρεύωκουτσός<κόπτωκράμα<κεράννυμι=ανακατεύωκρατήρ<κεράννυμι=ανακατεύωκρημνός<κρεμαννυμι =ανακατεύωκρησφύγητον<προς+φεύγωκτήνος<κτάομαικυλικείο<κύλιξ=ποτήρικύμα<κύω=είμαι έγγυοςκυνηγός<κύων+άγωκώμα<κείμαικώμη<κειμαικώπη<κάπτω=ρουφώ (CYNECHIZETAI) ΠΗΓΗ ΤΡΙΠΟΥΣ Advertisements

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , | Leave a comment

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ (X)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  5/08/16) A)Κεμπάπ ή Kebap ή kebab ή کباب και Μεζές ή meze ή мезе ή مزه ή مقبلات ις προάλλες είδα μιά ωραία  αφιερωματική εκπομπή στην Πολίτικη κουζίνα, όπου  Ελλαδίτης δημοσιογράφος, ρωτούσε έναν Ρωμιό μάγειρα ( chef ) … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ENGLISH WORDS OF NO APPARENT GREEK ORIGIN (MEROS IH)

(CONTINUED FROM  1/08/16) Α)Ι ΝΟΣΤΡΙ ΔΙΑΛΕΤΤΙ ΣΟΝΟ ΙΝ ΣΚΡΙΤΤΙ ΚΙ ΟΥΖΑΝΟ ΛΕΤΤΕΡΙ ΔΙ ΑΛΦΑΒΕΤΙ  ΧΑΛΚΙΔΙΤΣΙ,   ΙΟΝΙΤΣΙ Ε ΚΙΡΙΛΙΤΣΙ Β)DEN  PROSPATHOUME NA  APODEIKSOUME OTI TA PANTA PROERCHONTAI APO TOYS HELLEENAS ALLA NA TONISOUME,OTI SCHEDON OLA TA LEKSIKA STAMATOUN STEEN GALLIKEEN EE … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (ΙV)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 27/07/16) Η ΡΙΖΑ ΓΙΑΝ- Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ρίζα η  οποία σχετίζεται με το υγρό στοιχείο και η οποία σήμερα δύσκολα ανιχνεΰεται λόγω της τάσεως των κλασσικών Ελλήνων για διαρκή βελτίωσι του ήχου της η γλώσσης με … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (1)

Αάβαξ<α+βήσση=βάθοςαγαθός<άγαν+θέω=λάμπω ή άγαμαι=θαυμάζω >άγαλμα<αγάλλομαι =χαίρομαιαγανακτώ<άγαν+ενεγκείν (φέρω)αγαπάω<άγαν+αφάω=άπτομαι =αγγίζω>αγαστός<άγαμαι=θαυμάζω >αγγαρεύω<άγγαρος=έφιππος ταχυδρόμος >αγγείο<άγγος=δοχείον >αγελαίος<αγέλη=κοπάδι >αγελάς<αγέλη=κοπάδι >αγέλη<άγω=οδηγώ >άγημα<άγω =οδηγώάγιος<άγος=ευλάβεια, μίασμα >αγκάλη<άγκος=κεκαμμένος βραχίων>άγκυρα<αγκών >αγλαΐα<αγλαός=λαμπρός >αγνοώ<α+γιγνώσκω =γνωρίζωαγνός<άγος =ευλάβεια, μίασμα >αγορά<αγείρω=συναθροίζω >άγος<άζομαι=σέβομαι, φοβούμαι >άγρα<άγω =οδηγώάγριος<αγρός >αγριωπός<άγριος+ωψ =όψη, πρόσωπο >αγρός<άγω =οδηγώαγύρτης<αγείρω=συναθροίζω >αγχίαλος<άγχι+άλς =θάλασσααγχόνη<άγχω=στραγγαλίζω >αγωγή<άγω =οδηγώαγωνία<άγω =οδηγώαδαής<α+δαήναι=γιγνώσκειν, γιγνώσκω=γνωρίζω >αδάμας<α+δαμάω=τιθασεύωαδελφός<α=αθροιστικό+δελφύς=κοιλιά … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , | Leave a comment

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ (IX)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  9/11/15) A)Ετυμολογική ερμηνεία της αρχαίας ιατρικής ορολογίας Πώς ετυμολογούσαν οι αρχαίοι Έλληνες λέξεις, όπως: καρδιά, καρκίνος, μήτρα, νεύρα, καρωτίδα , μηρός αστράγαλος και πολλές άλλες (ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες έγκυρες ερμηνείες) γράφει ο Δημήτρης Καραμπερόπουλος, παιδίατρος, Διδάκτωρ … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , | Leave a comment

ENGLISH WORDS OF NO APPARENT GREEK ORIGIN (MEROS IZ)

(CONTINUED FROM  17/11/15) Α)Ι ΝΟΣΤΡΙ ΔΙΑΛΕΤΤΙ ΣΟΝΟ ΙΝ ΣΚΡΙΤΤΙ ΚΙ ΟΥΖΑΝΟ ΛΕΤΤΕΡΙ ΔΙ ΑΛΦΑΒΕΤΙ  ΧΑΛΚΙΔΙΤΣΙ,   ΙΟΝΙΤΣΙ Ε ΚΙΡΙΛΙΤΣΙ Β)DEN  PROSPATHOUME NA  APODEIKSOUME OTI TA PANTA PROERCHONTAI APO TOYS HELLEENAS ALLA NA TONISOUME,OTI SCHEDON OLA TA LEKSIKA STAMATOUN STEEN GALLIKEEN EE … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment