Tag Archives: Εξαήμερος

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (THteloc)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 14/01/16) OMIΛΙΑ θ´. Περὶ χερσαίων. Πῶς ὑμῖν ἡ ἑωθινὴ τῶν λόγων τράπεζα κατεφάνη; Ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐπῆλθεν εἰκάσαι τὰ ἐμαυτοῦ πένητός τινος ἑστιάτορος φιλοφροσύνῃ, ὃς τῶν εὐτραπέζων τις εἶναι φιλοτιμούμενος, ἀπορίᾳ τῶν πολυτελεστέρων ἀποκναίει τοὺς δαιτυμόνας, τὴν πενιχρὰν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   14/01/16) OMIΛΙΑ η´.Περὶ πτηνῶν καὶ ἐνύδρων. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία κατὰ γένος. Καὶ ἐγένετο οὕτως. Ἦλθε τὸ πρόσταγμα ὁδῷ βαδίζον, καὶ ἀπέλαβε καὶ ἡ γῆ τὸν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (Z)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   2/01/15) OMIΛΙΑ ζ´.Περὶ ἑρπετῶν Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν κατὰ γένος, καὶ πετεινὰ πετόμενα κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ γένος. Μετὰ τὴν τῶν φωστήρων δημιουργίαν, καὶ τὰ ὕδατα λοιπὸν πληροῦται ζῴων, ὥστε … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (CT)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   18/08/14) OMIΛΙΑ στ´. Περὶ γενέσεως φωστήρων. Τὸν ἀθλητῶν θεατὴν μετέχειν τινὸς προσῆκε καὶ αὐτὸν εὐτονίας. Καὶ τοῦτο ἐκ τῶν πανηγυρικῶν θεσμῶν ἄν τις κατίδοι, οἳ τοὺς συγκαθεζομένους εἰς τὸ στάδιον γυμνῇ καθῆσθαι τῇ κεφαλῇ διαγορεύουσιν· ἐμοὶ δοκεῖν, ἵνα … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | 2 Comments

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (E)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   24/12/13) ΟΜΙΛΙΑ ε´.Περὶ βλαστήσεως γῆς Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. Ἀκολούθως μετὰ τὸ ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν ἀποσκευασαμένην … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (D)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   30/08/13) ΟΜΙΛΙΑ δ´.Περὶ συναγωγῆς τῶν ὑδάτων Εἰσί τινες πόλεις παντοδαποῖς θεάμασι θαυματοποιῶν ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρις ἑσπέρας αὐτῆς ἑστιῶσαι τὰς ὄψεις. Καὶ μέντοι καὶ μελῶν τινων κεκλασμένων καὶ διεφθαρμένων καὶ παντάπασι πολλὴν ἀκολασίαν ταῖς ψυχαῖς ἐντικτόντων ἐπὶ πλεῖστον … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (C)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 7/5/13) ΟΜΙΛΙΑ γ´.Περὶ τοῦ στερεώματος. Τὰ τῆς πρώτης ἡμέρας ἔργα, μᾶλλον δὲ τὰ τῆς μιᾶς· μὴ γὰρ οὖν ἀφελώμεθα αὐτῆς τὸ ἀξίωμα, ὃ ἐν τῇ φύσει ἔχει, παρὰ τοῦ κτίσαντος καθ᾿ ἑαυτὴν ἐκδοθεῖσα, οὐκ ἐν τῇ πρὸς τὰς … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment