Tag Archives: ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (VII)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  6/1/2019) Γλώσσα και ΓραφήΜία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις του ετρουσκικού πολιτισμού είναι ηγλώσσα και η γραφή, από τις οποίες δεν λείπει φυσικά το πλήθος των επιστημονικώνζητημάτων όταν τις μελετούν οι αρχαιολόγοι και οι γλωσσολόγοι. Η ετρουσκική δενέχει καμία … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΙΤΕΣ -ΑΡΚΑΔΙΤΕΣ ?- extraits d’Histoire de l’Albanie (H8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ)

(SUITE DE  7/1/19) Chapitre 18Etablissement des Bulgares slaves en Macédoine d’après les auteursbyzantins Deux faits principaux firent des Bulgares les plus redoutablesennemis que Byzance ait rencontrés dans ce que les Romains appelaientIllyrie et qu’on nomme à présent presqu’île Balcanique. De … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XIII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  19/02/19) 4) Ο Φεουδαλισμός, και όχι η Ρωμαιοσύνη, εις τα θεμέλια της φραγκικής Παπωσύνης231[231]. Η Εκκλησία των Ρωμαίων ήτο ωργανωμένη βάσει των αποστολικών αρχών και του ρωμαϊκού νόμου,δηλαδή των κανόνων των οικουμενικών συνόδων, εις τοπικάς αυτοκεφάλους και … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  22/11/17) 2) Η υπό των Φράγκων κατάληψις της Εθναρχίας της Πρεσβυτέρας Ρώµης. Λησµονήσαντες οι Νεογραικοί την ρωµαϊκότητα των προγόνων των δεν δύνανται να προσφέρουν ρωµαϊκήν ερµηνείαν περί του λεγοµένου παπικού κράτους του η’ µέχρι του ια’ αιώνος … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΙΤΕΣ -ΑΡΚΑΔΙΤΕΣ ?- extraits d’Histoire de l’Albanie (H7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ)

(SUITE DE  1/12/17) Chapitre 15 Première série des évêques d’Ochride – Saint Grégoire le Grand proteste contre le titre de patriarche oecuménique – Mahomet Saint Denys est le premier des évêques d’Ochride que mentionne Lequien en son Oriens christianus. Saint … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (VI)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  2/12/2017) Εξάπλωση & Παρακμή Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολλά για την πολιτική οργάνωση και την κοινωνία των Ετρούσκων αλλά τα σημάδια της εξαπλώσεώς τους προς την βόρεια και νότια Ιταλία είναι καθαρά. Από τον ΣΤ’ αιώνα, οι Ετρούσκοι … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (V)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/08/2016) Οι Ετρούσκοι (περ. 700-200 π.Χ.) Οι Ετρούσκοι ήταν μέχρι πρόσφατα οι μεγάλοι αδικημένοι στην επιστημονική εξέταση της αρχαιότητας είτε διότι η μελέτη των Ελλήνων και Ρωμαίων απορρόφησε για πολλές δεκαετίες τους αρχαιολόγους και ιστορικούς, είτε διότι τα … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΙΤΕΣ -ΑΡΚΑΔΙΤΕΣ ?- extraits d’Histoire de l’Albanie (H6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ)

(SUITE DE  23/08/16) Chapitre 12 Saint Caïus, Saint Donat et Saint Aschole – philosophes païens – partagede l’empire romain L’Albanie méridionale (Epire) avait donné un pape à l’EgliseCatholique. L’Albanie septentrionale lui en donna un autre. Nousvoulons parler de Saint Caïus, … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (XI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  9/10/16) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Τινά επί πλέον περί ρωµαϊκών εθναρχών και φεουδαλισµού. Η υπό των Φράγκων αρπαγή της κατά τόπους εν τη γαλλική και ιταλική Ρωµανία εκκλησιαστικής εθναρχίας των Ρωµαίων ή η … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (X) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/01/16) 9) Τα φεουδαρχικά θεµέλια των ισχυρισµών των Φράγκων ότι υπερέβησαν τους Πατέρας της Ρωµαιοσύνης. Βασική προϋπόθεσις της φραγκικής εθνικής ιδεολογίας, ήτις απετέλεσε το θεµέλιον του φεουδαλισµού, ήτο η ιδέα της φυσικής και θεόθεν υπεροχής της φραγκικής … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ ΕΡΓΑΣΘΩΜΕΝ ΩΣ ΞΥΠΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΤΡΙΩΝ

ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Ενδεικτικό είναι πως ακόμη στον 20ο αιώνα, το  1975, ο πολυδιαβασμένος και πολυδιαφημισμένος (από πολλούς «αρχαιόπληκτους» / «Εθνικούς» αλλα και «άθεους» / «προοδευτικούς») λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας είχε γράψει: «η αγωνία … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (ΙV)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  10/12/2015) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) Δ.ΛΟΙΖΟΣ

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΙΤΕΣ -ΑΡΚΑΔΙΤΕΣ ?- extraits d’Histoire de l’Albanie (H5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ)

(SUITE DE 5/12/15) Chapitre 10 Romanisation de l’Illyrie Au quatrième siècle avant J. C. les historiens grecs appellent Illyrie la côte orientale de l’Adriatique depuis le fond de cette mer au nord jusqu’aux monts Acrocérauniens au sud où commençait l’Epire. … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (IX) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  20/12/15 ) 3) Τα δόγματα και οι κανόνες των Οικουμενικών Σννόδων της Ρωμαιοσύνης εις τηνΦραγκοσύνην.Οι Φράγκοι υιοθέτησαν τα δόγματα και τους κανόνας των οικουμενικών συνόδων της Ρωμανίας, ταόποια τη υπογραφή του βασιλέως των Ρωμαίων εγένοντο μέρος του … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

HELLEENES ESMEN POLLA DE TA γενη(MATA) EEMOON

Η ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ α. ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 1.Είναι αποδεδειγμένο, ότι γεωλογικά η αρχαιότερη οροσειρά του Κόσμου είναι η Πελαγονική οροσειρά που ως τεράστιο V διασχίζει τα Βαλκάνια, τη σημερινή κυρίως Ελλάδα, το Αιγαίο πέλαγος και τη … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment