Tag Archives: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (VIΙ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 23/11/19) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

Η Γλωσσική Μεταρρύθµιση στην Τουρκία και τα αποτελέσµατά της (Γ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 13.11.19) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) Χρυσάνθη ΠαρασχάκηΕπιβλέπων Καθηγητής : Ιωάννης Χ. Αλεξανδρόπουλος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (VI)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 7/09/18) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

Η Γλωσσική Μεταρρύθµιση στην Τουρκία και τα αποτελέσµατά της (B)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 11.09.18) Κεφάλαιο 2ο Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας Πριν αναλύσουµε τη µεταρρύθµιση της Τουρκικής Γλώσσας χρήσιµο θα ήταν να δούµε συνοπτικά την ιστορία της. Η Τουρκική Γλώσσα (Turkish) ανήκει στην οικογένεια των Τουρκικών γλωσσών (Turkic) που αριθµούν 120 εκ. … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η Κατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας (4tel)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  2/8/17) 8) Ελληνικός ανθελληνισμός Γιατί τα Πανεπιστήμια να εφαρμόζουν Νόμους για «αγγλικοποίηση» των προγραμμάτων σπουδών τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωμένα; Η εξήγηση είναι ότι παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας, τα Πανεπιστήμια έχουν άμεση σχέση με το … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (3tel)

(CYNECHEIA APO 4/08/17) Λ λαβή<λαμβάνω λαξεύω<λας+ξέω λατόμος<λας+τέμνω λάφυρον<λαμβάνω λείψανον<λείπω λεκάνη<λέκος=αγγείο,πινάκιο λέσχη<λέγω=συλλέγω λεωφόρος<λαός+φέρω λήθη<λανθάνω λήμμα<λαμβάνω λιμήν<λείβω=χύνω λίμνη<λείβω=χύνω λιτός<λείος λόχος<λέγω=πλαγιάζω λυμαίνομαι<λύμη=κακή’μεταχείριση λύτρον<λύω λύχνος<λύγη=σκιά Μ μαίνομαι<μάω=επιθυμώ’πολύ μάντις<μαίνομαι μάχαιρα<μάχομαι μειονεκτέω<μείον+έχω μεμψίμοιρος<μέμφομαι+μοίρα μοίρα<μείρομαι=συμμετέχω μύρον<μύρω=στάζω Ν  ναός<ναίω=κατοικώ ναυαγός<ναυς+άγνυμι=θραύω ναυπηγός<ναυς+πήγνυμι=στερεώνω ναυς<νάω=πλέω νεκρός<νέκυς νέμεσις<νέμω νεολαία<νέος+λαός νήμα<νήθω=γνέθω νήπιον<νη+έπος νόμος<νέμω … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , | Leave a comment

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Z)

(CYNECHIZETAI APO  23/07/17) 3 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ LEV VYGOTSKY Ο Lev Vygotsky, γεννημένος στην ΕΣΣΔ το 1896, είναι ο δημιουργός της θεωρίας της κοινωνικής ανάπτυξης της εκμάθησης. Πρότεινε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση επηρεάζει βαθιά τη γνωστική ανάπτυξη. … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , | Leave a comment

Η Γλωσσική Μεταρρύθµιση στην Τουρκία και τα αποτελέσµατά της (Α)

Όπως λέει πάντοτε ο Νίκος ο Θεός μας έκανε γείτονες”, είπε ο Τούρκος υπουργός, σημειώνοντας ότι και στις δύο χώρες υπάρχουν τα ίχνη και τα κληροδοτήματα των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στα εδάφη τους. Όπως είπε, ενώ ταξίδευε για Σμύρνη κοίταξε … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (V)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 11/07/17) ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο Επίκτητος διασώζει την άποψι του Σωκράτους, όστις, συμφώνως προς τα διδασκόμενα στον Πλατωνικό διάλογο,Κρατύλος, εξέφρασε το παραπάνω παιδευτικό δόγμα, δηλώνοντας την εκπληκτική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσης -και πελασγικής γενικώς ομογλωσσίας- να δύναται να … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΣ 7telos

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 21/7/17) Μέρος 7ον, Μικρολεξικόν Ξενικών – Ελληνικών Λέξεων ΜΙΚΡΟΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΞΕΝΙΚΩΝ ΛΕΞΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΠεριλαμβάνονται τα εξής είδη λέξεων:α’ Λέξεις ξενικές χωρίς ελληνικόν αντίστοιχον μέχρι σήμερα. Στο αντίστοιχον που προτείνεται και ακολουθείται από *,  γίνεται προσπάθεια πλήρους  αποδόσεως της … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , | Leave a comment

O DAYLOS-AFIEROUTAI ES TOUS NEOUS TEES OIKOUMENEES (a)

  (CYNECHIZETAI) APOSPASMATA APO ARCHEION DAYLOU

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων (2)

(CYNECHEIA APO 19/08/16) Δ δαίμων<δαίω=διαιρώ δάκος<δάκνω δάκρυ<δάκνω δαπάνη<δάπτω=κατατρώγω δασμός<δαίω δάσος<δασύς δειλός<δείδω=φοβούμαι δεινός<δέος δεξαμενή<δέχομαι δεξιός<δέχομαι δέος<δείδω=φοβούμαι δεσπότης<δέμω(=κτίζω)+πότις,πόσις=κύρης δήμος<δαίω =διαιρώ δίαιτα<διά+αίσα=μοίρα διαμπερής<διά+ανά+πείρω=τρυπώ δίδυμος<δύο διηνεκής<διήνεγκα(διαφέρω) δίκη<δείκνυμι δίπτυχος<δύο+πτύσσω=διπλώνω δίσκος<δίκω=ρίπτω δόγμα<δοκέω δόκιμος<δέχομαι δούλος<δέω=δένω δραξ<δράττομαι=φουχτώνω δραπέτης<διδράσκω+πέτομαι δραχμή<δράττομαι=φουχτώνω δρομεύς<δραμείν(τρέχω) δώρον<δίδωμι Ε εγκαίνια<εν+καινός έγκυος<εν+κύω=είμαι έγγυος έδαφος<έζομαι=κάθημαι έδρα<έζομαι=κάθημαι ειλικρινής<είλη(=φως,θερμότης’ηλίου)+κρίνω … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , | Leave a comment

Η Κατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας (3)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/8/16) 5) Λεξικά Ειδική µνεία απαιτείται για τα λεξικά καθώς και κάθε βιβλίο αναφοράς όπως εγκυκλοπαίδειες. Ο λόγος είναι ότι αποτελούν τα βοηθήµατα όλων των µορφωµένων ανθρώπων στο σχολείο, στη µελέτη, στις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο βίο, έχουν … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , | Leave a comment

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (CT)

(CYNECHIZETAI APO 9/8/16) 2.4 Τα σύμβολα και ο ρόλος τους στην κατανόηση των μαθηματικών O μαθηματικός συμβολισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα έκφρασης των μαθηματικών. Η χρήση συμβόλων για την αναπαράσταση των μαθηματικών ιδεών συνέβαλε σημαντικά στη εντυπωσιακή εξέλιξη … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΣ 6

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 7/8/16) Μέρος 6ον : Τεχνητές και Πλαστοϊδιωματικές Γλώσσες. Όλα αυτά ως φαίνεται διέφυγαν της προσοχής των νεωτέρων (των τελευταίων 5 περίπου αιώνων) οι οποίοι κατά καιρούς προσπαθούν να κατασκευάσουν με την σειρά τους διεθνείς γλώσσες επικοινωνίας, προκειμένου να … Continue reading

Posted in GLOSSOLOGY | Tagged , , , , , | Leave a comment