Tag Archives: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (ID)

(CYNECHEIA APO  27/06/18) Η πλάκα (plate) ενός αστρολάβου (το τεταρτημόριο προκύπτει από το «δίπλωμα» του αστρολάβου, άρα αν καταλάβουμε τη στερεογραφική προβολή στον αστρολάβο, έχουμε καταλάβει και τη στερεογραφική προβολή στο τεταρτημόριο) είναι ένας χάρτης του ουρανού181 στο επίπεδο της … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

EUGENOOS POIOOMEN EN TOIS ASTROIS OPOU DIABIOOMEN (D)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 21/06/2018) A)Κοσμολογική Διαφωνία για την Διαστολή του Σύμπαντος Πόσο γρήγορα διαστέλλεται το Σύμπαν σήμερα; Πόσο γρήγορα διαστέλλεται το Σύμπαν σήμερα; Τα τελευταία 5 περίπου χρόνια, δύο ερευνητικές ομάδες, δίνουν διαφορετικές απαντήσεις για την τιμή της σταθεράς Hubble που … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (IC)

(CYNECHEIA APO  12/06/17) Στο πίσω μέρος του δίσκου («mater») σχεδιάζονται συνήθως διάφορες κλίμακες170 που χρησιμεύουν στις διάφορες εφαρμογές του αστρολάβου, και ποικίλουν από σχεδιαστή σε σχεδιαστή, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν καμπύλες για τις χρονικές μετατροπές, ένα ημερολόγιο για τη μετατροπή της … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

EUGENOOS POIOOMEN EN TOIS ASTROIS OPOU DIABIOOMEN (C)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 18/06/2017) a)Κρύβει το Ηλιακό μας σύστημα έναν άλλο πλανήτη;(2016) Σύμφωνα με έρευνα των Mike Brown και Konstantin Batygin, αστρονόμων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τώρα πλανήτη στο Ηλιακό μας … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , , , | Leave a comment

EUGENOOS POIOOMEN EN TOIS ASTROIS OPOU DIABIOOMEN (B)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 25/05/2016) Πλανητικά Καιρικά Φαινόμενα Δύο είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για την δημιουργία καιρικών φαινομένων σε έναν πλανήτη: η ύπαρξη ατμόσφαιρας εντός της οποίας μπορούν αυτά να εκδηλωθούν και μια πηγή ενέργειας, προκειμένου να τα ενεργοποιήσει. Η ενεργοποίηση των … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (IB)

(CYNECHEIA APO  16/05/16) Οι ορειχάλκινοι αστρολάβοι διαθόθηκαν σ’ ένα μεγάλο μέρος του ισλαμικού κόσμου, κυρίως στην ενίσχυση της ναυσιπλοΐας και στον τρόπο εύρεσης του «qiblah» (την  κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζουν οι Μουσουλμάνοι κατά την ώρα της προσευχής τους), δηλαδή … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

EUGENOOS POIOOMEN EN TOIS ASTROIS OPOU DIABIOOMEN (A)

1)Ποιο θα είναι το νέο μεγάλο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA; Η NASA ξεκίνησε την δύσκολη προσπάθεια της επιλογής του νέου διαστημικού τηλεσκοπίου που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι αστρονόμοι από τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (IA)

(CYNECHEIA APO  16/07/15) 2.«Ἐρμηνεία εἰς τήν τοῦ τεταρτημορίου χρῆσιν ἔχουσα καί τίνα τῶν Ἀράβων156 » α) Εισαγωγικά Απ’ τους αρχαίους χρόνους ήταν γνωστός ο γνώμονας157, ο αστρολάβος και το τεταρτημόριο. Ο Χρύσανθος στο παρόν έργο του μας μιλάει για το … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (I)

(CYNECHEIA APO  11/10/14) Απ’ την άλλη μεριά 2) οι μετρήσεις του γεωγραφικού πλάτους, τόσο απ’ τους παλαιούς, όσο και απ’ τους «Νύν», και απ’ το Χρύσανθο, είναι πολύ ακριβείς (μέσο σφάλμα: 2%, το οποίο μπορεί να οφείλεται: α) στις ατέλειες … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΑ ΖΕΥ ΞΕΩΣ ΤΩΝ ΞΕΙΝΩΝ (2τελ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/01/14) Σύμφωνα με τον Βασίλειο, χώρος, χρόνος και ύλη δημιουργήθηκαν ακαριαία από τον Θεό. Πρόκειται για την ερμηνεία του της φράσης «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», καθώς χρησιμοποιεί μιαν άλλη μετάφραση της φράσης … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (Θ)

(CYNECHEIA APO  10/01/14) Κεφάλαιο ΣΤ΄ Περί τῶν διαφόρων Μαθηματικῶν ΜέτρωνΣτο κεφάλαιο αυτό δίνει ορισμούς και αντιστοιχίες των διαφόρων μέτρων «τί εἶναι μέτρον, καί τᾶς διαφορᾶς αὐτοῦ κατά τήν χρῆσιν τῶν διαφόρων ἐπισημοτέρων ἐθνῶν, διά νά μήν ἀκολουθεῖ σύγχυσις143». Ενδεικτικά, αναφέρουμε … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟ-ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΑ ΖΕΥ ΞΕΩΣ ΤΩΝ ΞΕΙΝΩΝ (1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (συνεχιζεται)  

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (H)

(CYNECHEIA APO  18/05/13 ) Κεφαλαιο Ε΄ Περί τῆς μεθόδου τοῦ Σταδιασμοῦ, ἤτοι τῆς Ἀναμετρήσεως τῆς γῆς   27. Η μέτρηση της περιμέτρου της Γης απ’ τον Ερατοσθένη. Αν και σε σύγκριση με το Σύμπαν η Γη θεωρείται σημειακή, εντούτοις έχει … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

Χρύσανθος Νοταράς, ο αστρονόμος (Z)

(CYNECHEIA APO  23/10/12 ) Κεφάλαιο Γ΄ Ὅτι ἡ Γῆ εἶναι ἀκίνητος106 Ο Χρύσανθος αρχίζει αυτό το κεφάλαιο με τη διαμάχη107 που υπήρχε από τα παλιά χρόνια σχετικά με το ζήτημα αυτό˙ «μεγάλη διαφορά ἐστάθη ἀναμεταξύ εἰς τούς παλαιούς φιλοσόφους, διατί … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , | Leave a comment

Μαύρες Τρύπες και αστρα

Α)ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ Μία σουπερνόβα ή ένα πάλσαρ είναι πραγματικά εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τη βαρυτική δύναμη μιας “μαύρης τρύπας”. Μία “μαύρη τρύπα” είναι πραγματικά ένα από τα πιο μυστηριώδη ουράνια αντικείμενα. Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι … Continue reading

Posted in NEWS FROM SYNPAN | Tagged , , , | Leave a comment