Tag Archives: ΑΙΓΑΙΟΝ

A-E-G(Y)E-AN Α-Ε-ΓΑΙ-ΟΝ А-Е-ГАИ-ОН

  Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν μίας συνάντησης, όπως αναφέρει και ο τίτλος, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο το 2003. Η θεματική της συνάντησης περιέλαβε την ιστορία της αιγαιακής αρχαιολογίας, τις … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment