Monthly Archives: January 2020

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  29/10/18)  Εἰσὶ δέ τινες οἵ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχε-[1006a]   σθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὑπολαμβά-νειν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ πολλοὶ καὶ τῶνπερὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτου ὄντοςἅμα εἶναι καὶ … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

PASSION AND KNOWLEDGE (4)

(BEING CONTINUED FROM 28/1/18) The primary target of Castoriadis’s critique of “total theory,” of an allegedly “finished and exhaustive knowledge,” is the Hegelian speculative philosophy that,Castoriadis argued in MRT, still pervaded Marxist theory and practice:21 For speculative theory, the object … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδος.Η διδασκαλία του επηρέασε άμεσα όλους τους επόμενους φιλοσόφους που τον διαδέχτηκαν και σε πολλές περιπτώσεις, μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα.Ωστόσο, σήμερα επικρατεί η άποψη ότι ο μέγιστος … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

NUMA-NOMOS AND LYCOURGOS-ERGON LYKOU,PHAOOTOS (Clast)

(BEING CONTINUED FROM 26/10/18) In fact, in the case of Numa, Plutarch clearly does not believe in thelegend of Egeria, as he makes clear in De fortuna Romanorum: “For the talethat a certain Egeria, a dryad and a wise divinity, consorted … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ

ΠΗΓΗ Παναγιώτης Μαρίνης ” Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,http://stinkoiladatonmouson.blogspot.com/

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

HIERA GEO-GRAFIA K GEA-POLITIKEE THAT MEANS PHILOSOPHY

Some considerations on sacred geography and geopolitics One of the aspects that the French metaphysician René Guénon, in his work The kingdom of quantity and the signs of the times, identifies as a manifestation of what he calls the process of … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

ΚΕΒΗΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

 O πίνακας του Κέβητος είναι ψευδεπίγραφο έργο συγγραφέως του 1ου ή του 2ου αιώνα μ. Χ . Η εργασία διακηρύσσει ότι είναι μια ερμηνεία  μιας αλληγορικής εικόνας, με το σύνολο της ανθρώπινης ζωής, με τους κινδύνους και τους πειρασμούς της … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

3 GNOOSIS EXISTS THE THEIA SOPHIA GOVERNED BY THEIA BOYLEESIS&THEIA AGAPE

(BEING CONTINUED FROM 24/10/2018) ANCIENT AND MODERN INITIATION by Max Heindel [1865-1919] PART ONE THE TABERNACLE IN THE WILDERNESS CHAPTER ONE THE ATLANTEAN MYSTERY TEMPLE    Ever since mankind, the prodigal spirit sons of our Father in Heaven, wandered into the … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΟΝΗΣ

Τι είναι η οργονομία Η οργονομία είναι το γνωστικό πεδίο των θεωρητικών υποθέσεων και πειραματικών ενδείξεων περί της ύπαρξης μιας πρωταρχικής κοσμικής ενέργειας, την οποία ο ΒΡ ονόμασε οργόνη, από την οποία προέρχονται δευτερογενώς όλες οι γνωστές μορφές ενέργειας της … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

gnostics and religions (γ)

(BEING CONTINUED FROM 22/10/18) PISTIS-SOPHIA. This treatise, ascribed to Valentinus (I know not on what authority), was discovered by Schwartze in a Coptic MS. preserved in the British Museum. He transcribed the Coptic text and translated it into Latin; both … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

HERMETIKA KLEISTEE EE GNOOSIS ESETAI EN TOIS AMYEETOIS

Τα Ερμητικά κείμενα «Οι αρχές της Αλήθειας είναι επτά: εκείνος που το καταλαβαίνει αυτό τέλεια, κατέχει το μαγικό κλειδί, που με αυτό οι Πύλες του ναού θα ανοίξουν». 1.«Το Πάν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό».(Πρώτη Αρχή) 2.«Όπως είναι … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

THE SOPHOI PATEEMA=SUFIPATH (dlast)

(being continued from  20/10/2018) Edirne to Constantinopel (Istanbul) Edirne (Muradiye Mevlivihane), Babaeski, Luleburgaz, Corlu, Kazimiye, Fevzipasa, Silivri, Kavakli, Ortakoy, Muratbey, Ahmediye, Tepecik, Buyukcekmece, Cakmakli, Altinsehir, Mehmetakif, Well from here the suburbs and I suggest to take a bus or whatever … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Α)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Αντί προλόγουΤα επιστημολογικά ερωτήματα των Μαθηματικών εμφανίζονται σημαντικάγια το δάσκαλο του αντικειμένου, καθόσον είναι αυτά που καθορίζουν την στάσητου απέναντι σε ένα σύνολο ζητημάτων που αφορούν στην διδακτική πρακτική. Ησυζήτηση, πάνω στα θεμέλια … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

GNOOSIS IS THE KNOWLEDGE ABOUT HOW TO BE BAPTIZED INTO THE KRATER OF NOUS (Z)

(BEING CONTINUED FROM  14/10/18) OHN’S ANSWER TO JESUS CONCERNING THE ANGEL OF DEATH (§ 33). Yahyā proclaims in the nights, Yōhānā on the Night’s evenings.    YAHYĀ proclaims and speaks: “Stand I not alone? Because of my voice the [heavenly] wheels … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | 1 Comment

TECHNAS-ZEEN DIA TOU PHILO-SOPHEIN (VIII)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ  23/10/18) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) Γ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ /ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΠΗΓΗ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Εισαγωγή: D.S. Hutchinson Eπιμέλεια: Γ. Αβραμίδης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΡΑΘΕΝ

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment