ΓΚΠΔ ελληνιστι καλουμενο GDPR δια ΜΜΕ (α)


ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΓΚΠΔ, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018 και θα εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς (π.χ. νοσοκομεία, δημόσιες διοικήσεις κ.λπ.), αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα εδώ και πάνω από 20 χρόνια.
Ο ΓΚΠΔ όχι μόνο δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στους πολίτες όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, αλλά
εξορθολογίζει σημαντικά το κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Αυτό το πράττει θεσπίζοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Με άλλα λόγια, αντί κάθε χώρα να έχει το δικό της δίκαιο περί προστασίας δεδομένων, σήμερα ολόκληρη η ΕΕ διέπεται από έναν κανονισμό. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες δεν χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με πολλούς —συχνά διαφοροποιούμενους— κανονισμούς. Αντί γι’ αυτό, πρέπει μόνο να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ
προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της οπουδήποτε στην ΕΕ.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2
ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΠΔ
Ισχύει ο ΓΚΠΔ για εμένα;
Συνοπτικά, ο ΓΚΠΔ ισχύει για κάθε επιχείρηση η οποία:
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη επεξεργασία (με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα οργανώνονται
σύμφωνα με κριτήρια).
Ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρησή σας επεξεργάζεται δεδομένα μόνο εξ ονόματος άλλων εταιρειών, πρέπει και πάλι να τηρείτε τους κανόνες.

Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται εάν:
η εταιρεία σας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εδρεύει στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού ακριβώς πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων

· η εταιρεία σας εδρεύει εκτός της ΕΕ αλλά προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ
ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους.
Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Για παράδειγμα:
ονοματεπώνυμο
διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
τοποθεσία
ιατρικά αρχεία
εισόδημα και πληροφορίες τραπέζης
πολιτιστικές προτιμήσεις
…και ακόμα περισσότερα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα αλλά τα οποία μπορούν πάλι να χρησιμοποιηθούν για να επαναταυτοποιήσουν ένα άτομο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί αμετάκλητα ανώνυμα με τρόπο κατά τον οποίο το άτομο δεν είναι πια ταυτοποιήσιμο δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν διέπονται από τον ΓΚΠΔ.
Επίσης, ο ΓΚΠΔ είναι τεχνολογικά ουδέτερος, κάτι που σημαίνει ότι προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή το πώς έχουν αποθηκευτεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δώστε επιπλέον προσοχή στις ειδικές (ευαίσθητες) κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγετε περιλαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τα πολιτικά φρονήματα ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ενός
φυσικού προσώπου, θεωρούνται ευαίσθητα. Η εταιρεία σας μπορεί να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα μόνο υπό ειδικές συνθήκες και μπορεί να χρειάζεται να υλοποιήσετε πρόσθετες διασφαλίσεις, όπως κρυπτογράφηση.


Σε τι συνίσταται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ενέργειες όπως η συλλογή, η χρήση και η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτουν στον ορισμό της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Παρακολουθείτε τις εγκαταστάσεις σας με τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος; Έχετε πρόσβαση σε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για επιχειρηματικούς σκοπούς; Στέλνετε διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα; Διαγράφετε (ψηφιακά) αρχεία εργαζομένων ή καταστρέφετε έγγραφα;
Δημοσιεύετε τη φωτογραφία ενός ατόμου στον δικτυακό σας τόπο ή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης;
Εάν απαντήσατε «ναι» σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, η εταιρεία σας σίγουρα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς συμβάλλει ο ΓΚΠΔ στη μείωση του κόστους;
Ο ΓΚΠΔ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Για παράδειγμα, ο κανονισμός στοχεύει στην κατάργηση των διοικητικών απαιτήσεων προκειμένου να μειωθεί το κόστος και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι διοικητικές επιβαρύνσεις:
Τέλος στις εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις:
η μεταρρύθμιση καταργεί τις περισσότερες από τις εκ των προτέρων γνωστοποιήσεις προς τις εποπτικές αρχές μαζί με τα συναφή έξοδά τους.
Υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων: οι εταιρείες πρέπει κατά βάση να διορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) εάν οι βασικές δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα ή την τακτική και συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη κλίμακα. Οι δημόσιες διοικήσεις υποχρεούνται να διορίζουν έναν ΥΠΔ.
Εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων: οι εταιρείες
υποχρεούνται να διενεργούν μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων μόνον εάν μια προτεινόμενη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων.
Τήρηση αρχείων: εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους δεν
υποχρεούνται να τηρούν αρχεία, εκτός εάν η επεξεργασία δεδομένων δεν είναι έκτακτη ή αφορά ευαίσθητες πληροφορίες.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ https://ec.europa.eu

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.