ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ-(σταδιον-σουρα-σειρα /6)ΚΕΦΑΛΑΙΑ ” ΕΛ-ΕΝ ΑΜ ( μειρακιον IAb) “


(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  05/04/18)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ   http://islamforgreeks.org/

ΣΣ1  Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ’ επέκταση «σαρώνω». Το ρήμα «κορέω» εκφράζει και την ιερή πράξη της δημιουργίας .

(ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘ.ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ παραπεμποντος στο liddell-scot lexicon,«Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης», μετάφραση Α. Κωνσταντινίδου, τόμος 2, έκδοση. Ελληνικά Γράμματα, το λήμμα «κορέω»)

ΣΣ2  ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΑΠΟΨΙΣ
http://sarantakos.wordpress.com/2009/06/09/koranio/

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in religious themes and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.