ΘΡΑΙΚΟΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ (ΜΕΡΟΣ IE)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   28/11/17)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΣΧΕΤΙΚΩΣ Μ’ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΡΕΧΕΙ ΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

πηγη    Κ.Γ.Κουρτίδου, Ιστορία της Θράικης, 1932

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in HISTORIC THEMES and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.