PERI AYLOU CHARAKTEEROS TOU THEIOU


– Ο άυλος χαρακτήρας των θεών περιγράφεται με πάρα πολλούς τρόπους στα Αρχαία Ελληνικά κείμενα. Για παράδειγμα, ο Ευριπίδης (Ελένη,560) λέει: « Ω θεοί. Θεός γάρ καί το γιγνώσκειν φίλους ». Ω θεοί, η αναγνώριση των αγαπημένων είναι θεός. (Ο θεός ταυτίζεται με μία κατάσταση, με κάτι άυλο). Επίσης, ο Ευριπίδης στην: (Ανδρομάχη, 1226-1227) λέει: «Ιώ ιώ. Τί κεκίνηται, τίνος αισθάνομαι θείου;» (μιλάει ο χορός) Ω! ω! Τι κινείται; Ποιανού αισθάνομαι θεού παρουσία; (Η παρουσία κάποιου θεού γίνεται αντιληπτή ως κίνηση, ως ροή ενέργειας).

Τα θεία Αγάλματα, τα Ουράνια σώματα…

Την τέχνη των αγαλμάτων την δίδαξαν πρώτοι οι Θεοί στους ανθρώπους, φτιάχνοντας τον κόσμο, το κεκοσμημένο σύμπαν, τον διάκοσμο του παντός και τοποθετώντας εντός του τα φυσικά τους αγάλματα, τα ουράνια λαμπερά σώματα, που εκφράζουν εντός του φυσικού διαστήματος την θεία διάσταση.

Άλλωστε, αυτό ακριβώς σημαίνει άγαλμα:
κάτι λαμπερό και ευχάριστο στο ειδέναι.

Το παρακάτω κείμενο είναι από μια επιστολή του αυτοκράτορα φιλόσοφου Ιουλιανού : “Τα ζώντα αγάλματα που έφτιαξαν οι Θεοί από την αόρατη ουσία τους, αυτοί οι περιφερόμενοι στον ουρανό κυκλικά Θεοί, παραμένουν αμετάβλητα στον αιώνιο χρόνο. Κανείς να μη χάνει, λοιπόν, την πίστη του στους Θεούς, όταν βλέπει και ακούει πως κάποιοι διέπραξαν ύβρεις στα αγάλματα και τους ναούς”.

Και τα αγάλματα σύμβολα της παρουσίας των Θεών και επειδή βεβαίως εμείς έχουμε σώμα, γι’αυτό η λατρεία προς τους Θεούς πρέπει να είναι σωματική, παρ’όλο που αυτοί είναι ασώματοι», «Και εκείνος, λοιπόν, ο οποίος αγαπά τους Θεούς, αντικρύζει με ευχαρίστηση τις εικόνες και τα αγάλματά τους οι οποίοι αν και αόρατοι τον βλέπουν» Μέγας Ιουλιανός (Επιστολαί,89β, 293 και 295κ.εξ.).

-«Σωκράτης δε πάντα μέν ηγείτο Θεούς ειδέναι, τα τε λεγόμενα και πραττόμενα και τά σιγή βουλευόμενα, πανταχού δε παρείναι..» Ο Σωκράτης πάντα μεν πίστευε ότι οι Θεοί γνωρίζουν, και τα λεγόμενα και τα πραττόμενα και τα κρυφίως σχεδιαζόμενα, και ότι είναι πανταχού παρόντες. Ξενοφών (Απομνημονεύματα).

Ο Δίων Χρυσόστομος, δίνει εξήγηση γιατί δεν έδωσαν στους Θεούς μορφές ουρανίων σωμάτων, οι Αρχαίοι αλλά αντιθέτως τους απέδωσαν ως ανθρώπους:
Γράφει στο έργο του “Περί βασιλείας” :

“Διότι τα θεία φάσματα και εννοώ τα φάσματα του ηλίου και της σελήνης και σύμπαντος του ουρανού και των άστρων, αυτά καθαυτά είναι από κάθε άποψη φαινόμενα θαυμαστά, η μίμησή τους όμως θα απέβαινε “απλή” και “άτεχνη”, αν κάποιος ήθελε να αποδώσει τα σχήματα της σελήνης και τον κύκλο του ηλίου.
Επιπλέον, μπορεί εκείνα να είναι μεστά ήθους και διανοίας,
αλλά στις εικαστικές τους απεικονίσεις καθόλου δεν φαίνεται αυτό.
Γι’ αυτό και ίσως εξ αρχής έτσι το εξέλαβαν οι Έλληνες.
Γιατί τον νου και την φρόνηση αυτή καθαυτή ούτε κάποιος γλύπτης, ούτε κάποιος ζωγράφος δύναται να την αποδώσει εικαστικά.
Επειδή αόρατα είναι αυτά και ουδείς γνωρίζει τι περί αυτών.
Έτσι, καταφεύγουμε στο ανθρώπινο σώμα….. καθώς το θεωρούμε ως ένα αγγείο φρόνησης και λόγου και το προσάπτουμε στο Θείον, ελλείψει και απουσία φανερού και εικαστικού παραδείγματος για τα ανεικονικά και αφανή.
Γι ‘ αυτό και χρησιμοποιούμε την δύναμη του συμβόλου”.

«Οι τέλειοι, αγαθοί, αθάνατοι, δίκαιοι, πάνσοφοι, αιώνιοι θεοί είναι επίσης και απρόσωποι, συνεκτικοί, άυλοι και διυλικοί». «Κάθε θεός δεν διαχωρίζεται από την Πρώτη Αιτία ούτε από τους άλλους θεούς όπως και οι νοήσεις δεν διαχωρίζονται από τον Νου». Σαλλούστιος.

«Η θεϊκή δύναμη, που συντάσσει τα διάφορα
και όσα παρ’ ελπίδα οδηγούν στο αγαθό, θεωρείται ως
Τύχη, και γι’ αυτό κατ’ εξοχήν ταιριάζει στις πόλεις να
τιμούν την Θεά από κοινού, αφού κάθε πόλη συνίσταται από
διάφορα πράγματα. Η Τύχη έχει την δύναμή της στην
σελήνη, επειδή υπεράνω τής σελήνης τίποτε δεν θα
μπορούσε να γίνει από την Τύχη».
Σαλούστιος,
Περί Θεών και Κόσμου,
κεφάλαιο ιζ΄

«Τριτογένεια η Αθηνά φρόνησις νομίζεται. Γίγνεται δε εκ του φρονείν τρία ταύτα: βουλεύεσθαι καλώς (ευ λογίζεσθαι), λέγειν αναμαρτήτως (ευ λέγειν) και πράττειν α δει». ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

«Αγαπητέ μου Παν,
και όσοι Θεοί βρίσκεστε εδώ,
δώστε να γίνω όμορφος στον εσωτερικό κόσμο μου,
και τα εσωτερικά αγαθά μου να είναι συμφιλιωμένα
με όσα εξωτερικά αγαθά έχω,
και πλούσιο να θεωρώ τον σοφό,
και το πλήθος τού χρυσού μου να είναι τόσο,
όσο ο σώφρων άνθρωπος μπορεί να πάρει και να δώσει».
Πλάτων, «Φαίδρος»

pagan enneaetifotos.blogspot , 24 grammata.com

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in PHILOSOPHICAL THEMES and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.