Αρχαία Ελληνικά και ο Εγκέφαλος μετα Ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογικής θεωρίας


Αρχαία Ελληνικά και ο Εγκέφαλος

Σύμφωνα με την θεωρία, του Καθηγητού της Φιλολογίας Eric Havelock η οποία στηρίζεται στον Πλάτωνα,το αρχαίο Ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του. Στον συνεδριακό τόμο των τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, έκδοση Springer του 1988» παρουσιάζονται τα συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων ειδικοτήτων, πλην Ελλήνωναντιστοίχων ειδικοτήτων. Επιμελητές της έκδοσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Charles Lumsden του Πανεπιστημίου του Τορόντο και ο Διευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας “Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove. Tα επιστημονικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την θεωρία του Havelock είναι τα εξής: 

1. Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω του Ελληνικού αλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά

2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επαναπρογραμματίστηκε ριζικώς

3. Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή στην λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μία ουσιώδη αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου από την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών δια της λειτουργίας του θεάτρου.

Οι δημοσιευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Ιωάννη Τσέγκου παρουσιάζονται στο βιβλίο «Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ». Σε αυτές, αλλά και σε νεώτερες έρευνες 1999-2010, απέδειξαν ότι οι μετρήσιμοι δείκτες της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής Σκέψης με αποδεκτές τεχνικές επιταχύνθηκαν σε ομάδα 25 μη-δυσλεξικών παιδιών. Η διδασκαλία στα παιδιά αυτά καθώς και οι μετρήσεις των δεικτών άρχισαν από την ηλικία των 8 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι και τα 12 χρόνια τους. Οι ίδιοι δείκτες επιβραδύνθηκαν στην ισάριθμη ομάδα μη-δυσλεξικών παιδιών τα οποία δεν διδάχθηκαν εβδομαδιαίως και εξωσχολικώς επί δίωρο την Αρχαία Γλώσσα.

Ας σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες διδάχθηκαν τα ίδια προγραμματισμένα μαθήματα στο κανονικό ωράριο η δε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με γενικώς αποδεκτό πρότυπο. Ωστόσο, η Αυστραλή Πανεπιστημιακή ερευνήτρια Kate Chanock έκανε ένα βήμα παράλληλο ως προς τον Ιωάννη Τσέγκο διότι στο έργο της «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πως κατέστησε ένα αγγλομαθή δυσλεξικό σε μη-δυσλεξικό με τα Αρχαία Ελληνικά! Εν τούτοις, από φέτος, τα μεν παιδιά της Αγγλίας του Δημοτικού στην περιοχή της Οξφόρδης, με επιστημονική πρόταση, επιπροσθέτως των μαθημάτων τους θα μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικάτα δε αντίστοιχης ηλικίας Ελληνόπουλα, μόνον με πολιτική απόφαση, δεν θα διδάσκονται την Αρχαία Γλώσσα ενώ θα έπρεπε, αλλά Αγγλικά!! (Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 2004-2010 )

KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

 

Η εικαστική προσέγγιση μιας ʽΑιγαιοκεντρικήςʼ θεωρίας

Δείτε στο video μια -θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσα- εικαστική εισαγωγή στην γεωλογική και γλωσσολογική διάσταση μιας ʽΑιγαιοκεντρικήςʼ θεωρίας, αναφερομένης στην  εξάπλωση των Ευρωπαϊκών λαών.
Η γνωστή Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογική θεωρία σε ρόλο αποκλειστικού επιστημονικού ερμηνευτή της μετακίνησης πληθυσμών, έχει επιβάλλει διεθνώς την ανεδαφική ιδέα,  ότι οι Έλληνες  προήλθαν από  κάποια πρωτόγονη νομαδική φυλή, αρχικά ομόγλωσση,
την οποία αποκαλούν  «Πρωτοινδοευρωπαϊκή (Π.Ι.Ε).
Η «φυλή» αυτή υποτίθεται  ότι κατήλθε από κάποιο αμφιλεγόμενο σημείο του Ευρασιατικού βορά και διαμόρφωσε την Ελληνική φυλή
και γλώσσα μετά από προσμίξεις με προϋπάρχοντες  τοπικούς πληθυσμούς, τους οποίους αυθαίρετα ονομάζει «προελληνικούς».
Στο εν λόγω
video (HD), παρουσιάζουμε έναν συνδυασμό  γεωλογικών και γλωσσολογικών  στοιχείων.
Τα δεδομένα ως προς την γεωλογία έχουν προκύψει κυρίως μέσα από την έρευνα του καθηγητή της Γεωλογίας Κου Ηλία Μαριολάκου,ο οποίος επαναδραστηριοποίησε στην Ελλάδα την επιστήμη της Γεωμυθολογίας και αφʼ ετέρου τα γλωσσολογικά από την αντίστοιχη γλωσσολογική έρευνα του γράφοντος.
Τα γλωσσολογικά αυτά στοιχεία διασταυρωμένα με την αδιάσειστη μαρτυρία των γεωλογικών, αποδεικνύουν ότι οι πρωτοελληνικοί  λαοί
ως αυτόχθονες  στην περιοχή του Αιγαίου, δεν ʽκατέβηκανʼ από πουθενά. Αντίθετα όπως προκύπτει και από συγκεκριμένες ξένες λέξεις που ετυμολογούνται μόνο στα Ελληνικά, ήταν σε θέση από πολύ νωρίς να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις με τα πλοία τους, επηρεάζοντας την τεχνική και πολιτισμική εξέλιξη πολλών λαών, εντός και εκτός Μεσογείου.

Κώστας Σκανδάλης

EUCHARISTOOMEN EPEIE PANOPEA κ ΔΙΟΝΥΣΙΕ ΙΤΑΛΙΚΕ

 

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.