«Περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων» – Z


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  30/03/17)

Τι θα πρέπει να ξέρω για τους όρους του DublinCore;

Πίνακας Περιεχομένων

1.Εισαγωγή

2.Εισαγωγή για το DublinCore

3.Πώς φαίνονται τα μεταδεδομένα του DublinCore;

4.Τι θα πρέπει να ξέρω για τους όρους του DublinCore;

5.Η περίληψη του σχήματος των όρων του DublinCore.

6.Χρησιμοποιώντας τους όρους του DublinCore.

7. Χρησιμοποιώντας τους όρους του DublinCore (συνέχεια)

8. Χρησιμοποιώντας τους όρους του DublinCore (συνέχεια 2)

9. Χρησιμοποιώντας τους όρους του DublinCore (συνέχεια 3)

10.Περίληψη μαθήματος

Εισαγωγή

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους του DublinCore (DC Όροι), γνωστό επίσης ως QualifiedDublinCore. Θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε για το ρόλο του κάθε στοιχείου και να δείτε μερικά παραδείγματα μεταδεδομένων.

Το DublinCoreMetadataElementSet (DCMES) και οι βελτιώσεις που ορίζονται στους όρους του DublinCore θεωρούνται ως κοινός παρονομαστής για τις περισσότερες εφαρμογές των μεταδεδομένων. Ως εκ τούτου το σχέδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διαλειτουργικότητα. Αν επιλέξετε κάτι διαφορετικό από το DublinCore θα πρέπει πιθανόν να ετοιμάσετε μια έκδοση των μεταδεδομένων DublinCore για το σκοπό της συλλογής των μεταδεδομένων.

Στο πλαίσιο των μικρών ιδρυμάτων μνήμης το DublinCoreβγάζει πολύ νόημα, επειδή είναι πολύ απλό, χρησιμοποιείται ευρέως και εξακολουθεί να επιτρέπει την παραγωγή αρκετών πλούσιων δεδομένων.

Εισαγωγή για το DublinCore

DCMES[πηγή] ήταν αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε το 1995 στο Δουβλίνο, Οχάιο. Αυτή η αρχική συζήτηση και οι περαιτέρω εξελίξεις οδήγησαν στη δημιουργία για τις προδιαγραφές του DublinCoreMetadataElementSet. Το DCMES διατηρείται τώρα από το DublinCoreMetadataInitiative το οποίο έχει επίσης συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την καθιέρωση ενδεδειγμένης πρακτικής των μεταδεδομένων.

Ο αρχικός στόχος του DublinCore ήταν να ορίσουν μια ομάδα στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από συγγραφείς για να περιγράψουν τις δικές τους διαδικτυακές πηγές. Με την παρουσίαση της γρήγορης εξάπλωσης των ηλεκτρονικών πηγών και την ικανότητα των βιβλιοθηκονόμων να καταλογογραφήσουν όλες αυτές τις πηγές. Ο στόχος ήταν να ορίσουν μερικά στοιχεία και μερικούς απλούς κανόνες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν καταλογογράφηση [πηγή].

Το DCMES αναπτύχθηκε με στόχο να είναι απλό και συνοπτικό, και αρχικά στόχευε μόνο τα διαδικτιακά έγγραφα. Με την πάροδο του χρόνου οι καταλογογράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το DCMES και με άλλα είδη υλικών.

Η αρχική προδιαγραφή περιλάμβανε δεκατρία στοιχεία και μετά εξελίχθηκε σε δεκαπέντε όπως υπάρχουν σήμερα. Τίτλος, Συγγραφέας ή Δημιουργός, Θέμα, Περιγραφή, Εκδότης, Συντελεστής, Ημερομηνία, Τύπος Πόρου, Μορφότυπο, Κωδικός Πόρου, Πήγη, Γλώσσα, Σχέση, Κάλυψη, Δικαιώματα Χρήσης.

Από το 2003 το DCMES είναι ένα πρότυπο ISO το οποίο είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι ευρέως αναγνωρισμένο σαν μια σημαντική λύση στον κλάδο αυτό.

Πώς φαίνονται τα μεταδεδομένα του DublinCore;

Ένα παράδειγμα απλού μεταδεδομένου (πάρθηκε από το ΄΄UsingDublinCore΄΄) [πηγή] παρουσιάζεται παρακάτω.

Δημιουργός: Rose Bush

Τίτλος: A Guide to Growing Roses

Περιγραφή: Περιγράφει την διαδικασία φύτευσης και ανατροφής διαφόρων ειδών τριανταφύλλων.

Ημερομηνία: 2001-01-20

Ο προσδιορισμός DCMES περιγράφει την ακριβή ερμηνεία αυτών των κλάδων/ετικετών και ποιές πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται σε αυτά.

 • Ο δημιουργός έχει πληροφορίες για αυτόν που είναι πρωταρχικα υπεύθυνος για τη δημιουργία της πηγής.

 • Ο τίτλος είναι η αναγραφή του πόρου.

 • Η ημερομηνεία είναι ένα σημείο ή μια περίοδος χρόνου που συσχετίζεται με ένα γεγονός στον κύκλο ζωής του πόρου.

Όλα τα στοιχεία στο DCMES είναι προαιρετικά και όλα μπορούν να επαναληφθούν (π.χ δύο δημιουργοί).

Δημιουργώντας μεταδεδομένα στο DCMES πρέπει να γνωρίζετε τον κανόνα ένα προς ένα που χρησιμοποιείται σε όλους τους ορισμούς του DublinCore. Ο κανόνας ένα προς ένα λέει ότι μια καταχώρηση μεταδεδομένου μπορεί να περιγράψει μόνο έναν πόρο. Αυτό τι σημαίνει στην πρακτική; Η πιο απλή και σημαντικότερη συνέπεια αυτού του κανόνα είναι ότι δεν πρέπει να συνδυάζετε πληροφορίες για τα φυσικά χαρακτηριστικά του αρχικού αντικειμένουκαι της σκαναρισμένης έκδοσης. Όπως το πνευματικό περιεχόμενο είναι το ίδιο, άλλα χαρακτηριστικά αυτών των πόρων είναι διαφορετικά π.χthecarrier- ελαιογραφία και ψηφιακή εικόνα αποθηκευμένο σε μορφή JPG. Πάρακάτω θα βρείτε μια λίστα άλλων διαφορών μεταξύ μεταδεδομένων σχετικά με το αρχικό αντικείμενο και της ψηφιακής του αναπαραγωγής.

 • Μορφότυπο

 • Φυσικό ή υλικό αντικείμενο : βάρος και διαστάσεις του πίνακα

 • Ψηφιακή εικόνα : μέγεθος (βάρος) και την ανάλυση του φακέλου JPG.

 • Τύπος πόρου

 • Φυσικό αντικείμενο: Ελαιογραφία

 • Ψηφιακή Έκδοση: εικόνα JPG

 • Ημερομηνία

 • Φυσικό αντικείμενο: όταν δημιουργήθηκε ο πίνακας

 • Ψηφιακή έκδοση: πότε δημιουργήθηκε η ψηφιακή αντιγραφή

 • Συγγραφέας-Δημιουργός

 • Φυσικό αντικείμενο: διάσημος ζωγράφος

 • Ψηφιακή έκδοση: το άτομο που δημιούργησε τη ψηφιακή εικόνα.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, το ιδανικό θα είναι να διατηρήσετε καταχωρήσεις DCMES για το αρχικό αντικείμενο και για την ψηφιακή αντιγραφή. Αν και οι δύο καταχωρήσεις είναι διαφορετικές οι περισσότερες πληροφορίες θα είναι αναπαραγόμενεςπράγμα το οποίο δεν είναι καλό. Από την πρακτική άποψη η ανάμειξη και των δύο καταχωρήσεων των μεταδεδομένων είναι πολύ δελεαστική. Υπάρχουν μερικά προφίλ εφαρμογών ( π.χ EuropeanaSematicElement) που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι κάθε στοιχείο μπορεί να κρατήσει πληροφορίες για τις δύο εκδόσεις: ΄΄Το στοιχείο συμπεριλαμβάνει μορφή φακέλου φυσικών μέσων ή τις διαστάσεις του αρχικού και/ή ψηφιακού αντικειμένου [πηγή].

Παρουσιάζωντας τους όρους DublinCore

Το DCMES είναι μια αρκετά ξεκάθαρη μορφή μεταδεδομένων και η εφαρμογή του εξελίλθηκε περισσότερο από τους διαδικτιακούς πόρους. Με τη σημαντική του εξάπλωση μερικοί εμπειρογνώμονες άρχισαν να απαιτούν μια πιο οργανωμένη προσέγγιση. Απατώντας σε αυτό το DCMI δημιούργησε μια προέκταση DCMES που λέγονται όροι μεταδεδομένων DublinCore (όροι DC). Οι όροι DC ορίζουν μια ομάδα προσδιορισμών που μας επιτρέπουν να εξευγενίσουμε τις πληροφορίες που διατηρούνται σε μια καταχώρηση μεταδεδομένων.

Τα αρχικά στοιχεία DCMES είναι σε έντονο χρώμα

 • Τίτλος

 • Εναλλακτικός

 • Συγγραφέας ή Δημιουργός

 • Θέμα

 • Περιγραφή

 • Σύνοψη

 • Πίνακας Περιεχομένων

 • Εκδότης

 • Συντελεστής

 • Ημερομηνία

 • Διαθεσιμότητα

 • Όταν δημιουργήθηκε

 • Ημερομηνία αποδοχής

 • Ημερομηνία καταχώρησης

 • Ημερομηνία υποβολής

 • Έκδοση

 • Αλλαγή

 • Εγκυρότητα

 • Τύπος πόρου

 • Μορφότυπο

 • Έκταση

 • Μέσο

 • Κωδικός πόρου

 • Βιβλιογραφική παραπομπή

 • Πηγή

 • Γλώσσα

 • Σχέση

 • Προσαρμόζεται

 • Έχει μορφή

 • Έχει τμήμα

 • Είναι μορφή του

 • Είναι μέρος του

 • Παραπομπή

 • Είναι αντικαθεστημένο

 • Είναι απαραίτητο από

 • Είναι έκδοση

 • Παραπομπές

 • Αντικαταστάσεις

 • Υποχρεωτικό

 • Κάλυψη

 • Χαρακτηριστικά χώρου

 • Χαρακτηριστικά χρόνου

 • Κάτοχος δικαιωμάτων χρήσης

 • Δικαιώματα χρήσης

 • Δικαιώματα πρόσβασης

 • Άδεια

 • Μέθοδος λογιστικής

 • Περίοδος λογιστικής

 • Πολιτική λογιστικής

 • Προέλευση

 • Κοινό

 • Επίπεδο μόρφωσης

 • Μεσολαβητής

 • Μέθοδος εκπαίδευσης

Ποιός ήταν ο σκοπός αυτής της προέκτασης; ΄΄ Ο εξευγενισμός των στοιχείων κάνει το νόημα του στοιχείου πιο περιορισμένο ή πιο συγκεκριμένο΄΄. Ένα εξευγενισμένο στοιχείο μοιράζει το νόημα του μη χαρακτηρισμένου στοιχείου αλλά σε πιο περιορισμένο πλαίσιο. Ο πρωταρχικός κανόνας για τον χαρακτηρισμό των στοιχείων DublinCore γνωστός ανεπισήμως σαν ο κανόνας Dumb-Down [πηγή] δηλώνει μια εφαρμογή που δεν κατανοεί ένα συγκεκριμένοόρο εξευγενισμένου στοιχείου. Θα έπρεπε να αγνοήσει τον χαρακτηρισμό και να αντιμετωπίσει το μεταδεδομένο σαν να είναι ένα μη χαρακτηρισμένο στοιχείο. Έστω και αν αυτό μπορεί να καταλήξει στην απώλεια της προσδιοριστικότητας, ο ορισμός του στοιχείου που παραμένει ( χωρίς το χαρακτηριστικό) θα πρέπει να συνεχίσει να είναι γενικώς σωστός και χρήσιμο για ανακάλυψη.΄΄ [πηγή]

Το στοιχείο ημερομηνίας είναι ένα καλό παράδειγμα εδώ, στο απλό (μη χαρακτηρισμένο) DublinCore που υπάρχει μόνο ένας κλάδος αφιερωμένος στην αποθήκευση όλων των πληροφοριών για τις ημερομηνείες που σχετίζονται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι όροι DC προσθέτουν οκτώ εξευγενισμούς στον αρχικό κλάδο Ημερομηνία: διαθεσιμότητα, όταν δημιουργήθηκε, ημερομηνία αποδοχής, ημερομηνία καταχώρησης, ημερομηνία υποδοχής έκδοση, αλλαγή, εγκυρότητα. Αυτό δεν υπερβαίνει όλες τις πιθανότητες στους όρους τους των ημερομηνιών σε σχέση με το αντικείμενο ή το περιεχόμενοτου όμως χάρη στις έμπλουτες οργανωμένες πληροφορίες που διατηρούνται στα μεταδεδομένα είναι πιο κατανοητά από τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η περίληψη του σχήματος των όρων του DublinCore

Οι όροι DC αποτελούνται από πενήντα πέντε στοιχεία, μεταξύ των οποίων θα βρείτε δεκαπέντε πεδία που προέρχονται από το πρότυπο DublinCoreMetadataElementSet. Μερικοί από τους όρους υσχύουν για το αντικείμενο και άλλοι όπως π.χ Περίοδος Λογιστικής ή Περίοδος Πολιτικής που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων της συλλογής.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και τα πενήντα πέντε στοιχεία, θα πρέπει να επανεξετάσετε το σύνολο προδιαγραφών και να προσπαθήσετε να πάρετε τα στοιχεία που θα ταιριάζουν στην περιγραφή των ψηφιακών σας πόρων και στη συλλογή σας.

Εκτός από την περιγραφή του ορισμού του κάθε στοιχείου του πεδίου εφαρμογής και τους συσχετισμούς, η προδιαγραφή των όρων DC επίσης προτείνει τη χρήση κάποιων ελεγχόμενων λεξιλογίων:

 • Δεκαδική ταξινόμηση Dewey (DDC)

 • Σύνολο τύπων που δημιουργήθηκε από την αρχή αντίστοιχων αριθμών του διαδικτίου (InternetAssignedNumbersAuthority( (ITM)

 • Βιβλιοθήκη Ταξινόμησης του Κογκρέσου (LCC)

 • Βιβλιοθήκη των θεματικών επικεφαλίδων του Κογκρέσου (LCSH)

 • Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες (MESH)

 • Διεθνής Βιβλιοθήκη της φαρμακευτικής ταξινόμησης (NLM)

 • Λεξικό συνωνύμων Getty των γεωγραφικών ονομάτων (TEN)

 • Διεθνής δεκαδική ταξινόμηση (UDC)

Και συστήματα αποκωδικοποίησης του συντακτικού (μόνο τα πιο σημαντικά)

 • ISO 3166-1, ISO 3166-2 και ISO 3166-3, κώδικες για την αναπαράσταση ονομάτων, χωρών και γλωσσών.

 • Περίοδος DCMI- το σύνολο των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται από τα όρια τους σύμφωνα με το σχέδιο αποκωδικοποίησης της περιόδου DCMI .

 • Σημείο DCMI – το σύνολο των σημείων του χώρου που ορίζεται από γεωγραφικές συντεταγμένες σύμφωνα με το σχέδιο αποκωδικοπίησης του σημείου DCMI.

 • RFCC766, RFC3066 και RFC4646- σύνολο των ορισμών για την αναγνώριση της γλώσσας.

 • URI- σύνταξη για την παρουσίαση του UniformResourceIdentifiers

 • W3CDTF- προδιαγραφή ημερομηνίας και ώρας

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν και άλλες πιθανότητες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, κάποιες από αυτές είχαν περιγραφεί σε προηγούμενα μαθήματα. Η προδιαγραφή προτείνει σαφώς ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη χρήση ελεγχόμενων λεξιλογίων και ειδικό συντακτικό αποκωδικοποίησης.

Στα επόμενα μέρη αυτού του μαθήματος τα περισσότερα στοιχεία θα περιγραφούν λεπτομερώς.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ομαδική εργασία για το μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Σαράντος Καπιδάκης

Για την εργασία εργάστηκαν οι φοιτητές:

Νικολούζος Αλέξης

Λάμπρου Ιωάννα

Χρίστου Μαρία

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.