ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΟΕΝ


Το θρυλικό “Τάγμα των Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Κοέν του Σύμπαντος” αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην ιστορία του Ευρωπαικού Εσωτερισμού. Θεουργοί και Πολεμιστές του Φωτός, οι Εκλεκτοί του Κοέν είχαν ως έργο τους να μάχονται καθημερινώς εναντίον των δυνάμεων του σκότους σε όλα τα επίπεδα.

Οι κατώτερες βαθμίδες του Μυσταγωγικού τους συστήματος δεν είχαν παρά έναν μόνον στόχο: να καταστήσουν τον μυούμενο ικανό να λάβει τη Μύηση των Reaux Croix, των Βασιλικών Σταυρών, και να αναλάβει τα καθήκοντα της πνευματικής του Ιπποσύνης.

Λίγα μυητικά Τάγματα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Εσωτερισμού καλύπτονται από τέτοιαν αχλή μυστηρίου όπως το «Τάγμα των Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Κοέν του Σύμπαντος», που ίδρυσε γύρω στο 1758 ο δον Μαρτίνες ντε Πασκουάλλυ.

Κανένας όμως δεν περιβάλλεται από τέτοιαν ατμόσφαιρα σαγήνης, όπως εκείνη η στρατιά των Πολεμιστών του Φωτός, των Ιπποτών-Θεουργών, των οποίων τα έργα μαρτυρούν ακόμη και σήμερα την ζώσα πίστη, την βαθειά πνευματικότητα, την ανιδιοτελή αφιέρωση εκείνων των αόκνων εργατών του Μεγάλου Αποκαταστάτη. Ποιοι ήσαν οι «Εκλεκτοί Κοέν»;

Ποια ήταν η φύση του έργου τους; Καμία ιστορική μελέτη δεν θα μπορούσε να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα καλύτερα από μία ανθολογία των ιδίων τους των κειμένων, τόσο των θεωρητικών, όσο και των πρακτικών. Μέσα λοιπόν από τα κείμενα που παρατίθενται στην παρούσα έκδοση – τα οποία για πρώτη φορά μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα – ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αρκετές όψεις της δοξασίας τους, αλλά και της πρακτικής τους. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περιεχόμενα:

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ “ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΟΕΝ”

Διδασκαλίες προς τους Ανθρώπους της Επιθυμίας για τους Ναούς των “Εκλεκτών Κοέν” – Instructions aux Hommes de Désir, ou Instructions pour les Temples des Élus Coën, , élevés à la plus grande Gloire de l’ Éternel,ou Cours de physique temporelle passive et de physique spirituelle éternelle.

Το “Ερυθρό Βιβλίο” ή Σημειωματάριο ενός νέου “Εκλεκτού Κοέν” υπό του Λουί Κλωντ ντε Σαιν Μαρτέν – LouisClaude de Saint Martin: Le Livre Rouge ou Carnet d’ un Élu Coën.

Επιλογή από την “Μυστική Διδασκαλία” των “Εκλεκτών Κοέν” – Louis Claude de Saint Martin: Instruction Secrète (extrait)

Διδασκαλία της Σοφίας, υπό του Λουί Κλωντ ντε Σαιν Μαρτέν – Louis Claude de Saint Martin: Instruction sur laSagesse

Ο Θεάνθρωπος (Μελέτη των δύο φύσεων), υπό του Ζαν Μπατίστ Βιλλερμόζ – Jean Baptist Willermoz: L’ Homme – Dieu (Traité des deux Natures)

Επιλογή από τα “Μαθήματα της Λυών” υπό των Λουί Κλωντ ντε Σαιν Μαρτέν, Ζαν Μπατίστ Βιλλερμόζ, Ζν Ζακ ντυ Ρουά ντ’ Ωτρίβ – Louis Claude de Saint Martin, Jean Baptist Willermoz, Jean Jacques du Roy d’ Hauterive: Les “Leçons de Lyon” (extrait)

Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, υπό του Λουί Κλωντ ντε Σαιν Μαρτέν – Louis Claude de Saint Martin: De l’ Esprit des Choses (extrait) – Prières aux Élus Cohens (extrair du BML ms. 5526)

Επιλογή από το “Πνεύμα των Πραγμάτων” του Λουί Κλωντ ντε Σαιν Μαρτέν – Louis Claude de Saint Martin: Office du Saint Esprit

ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΤΩΝ “ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΚΟΕΝ”

Προσευχές από την Σύνοψη των “Εκλεκτών Κοέν”

Οι πέντε Προσκυνήσεις

Τρεις Επικλήσεις

Ακολουθία του Αγίου Πνεύματος

Παράρτημα: Πίνακας των αριθμοσοφικών ιδιοτήτων των δέκα αριθμών υπό Θεοδούλου

pagan  https://www.tetraktys.gr/shop_cart.php

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Books and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.