ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (ΙV)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 27/07/16)

Η ΡΙΖΑ ΓΙΑΝ-

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ρίζα η  οποία σχετίζεται με το υγρό στοιχείο και η οποία σήμερα δύσκολα ανιχνεΰεται λόγω της τάσεως των κλασσικών Ελλήνων για διαρκή βελτίωσι του ήχου της η γλώσσης με μείωσι των συμφώνων και ταυτόχρονη αύξησι των φωνηέντων. Τοιουτοτρόπως η πελασγική ρίζα του ΰδατος ΓΙΑΝ- μετετράπη από τους Ίωνες σε ΙΑΝ- κατ’ αρχάς.
Η πελασγική/αιολική μορφή δεν χάθηκε.
Την βλέπουμε να επιβιώνη στα Γιάννενα.
Ονομάζονται έτσι διότι ευρίσκονται δίπλα  στα ύδατα της λίμνης αν και η χριστιανική
«αβροφροσύνη» εθεώρησε σκόπιμο να τα ονομάζη Ιωάννινα για να ταιριάζουν με
κάποιον Ιωάννη. Η σωστή ελληνική ονομασία όμως είναι Γιάννενα.
Οι χριστιανοί δεν κατάφεραν βέβαια να μετωνομάσουν ακόμη τα πρώην παραλίμνια
Γιαννιτσά, ταυτίζοντας τα με κάποιον Ιωάννη,τα οποία έχουν αυτό το όνομα ως ηχώ της τεραστίας λίμνης/βάλτου, άρτι αποξηραθέντος,είς τον οποίον φέρονται να διεδραματίσθησαν τα γραφέντα υπό της Πηνελόπης Δέλτα,«Μυστικά τον Βάλτου».
Ενδεικτικώς, παρατίθενται κάποια από τα πολλά επιβιώσαντα τοπωνύμια παραγόμενα εκ της ρίζας ΓΙΑΝ- σχετιζόμενα, όχι με κάποιον Ιωάννη αλλά με ύδατα:

Γιαμπάνι αποκαλούν α αλιείς των Κυκλάδων τον ψαρότοπο
Γιανισάδες Συστάς δύο νήσων (Γιανισάδα-Δρακσνέρα) στην ΒΑ Κρήτη. Πρόκειται για
τις Διονυσιάδες νήσους κατά Διόδωρο.
Γιαννάδες. Κωμόπολις της Κερκύρας.
Γιαννάθη. Όρμος στα ΝΑ της Ρόδου
Γιαννακοχώρι. Χωριό της Ναoύσης
Γιαννάρ. Μικρό ανενεργό ηφαίστειο στο ΝΔ κέρας του κόλπου της Ατταλείας με
θερμοπηγές
Γιάννες. Παλαιό όνομα του χωριού Μ εταλλικόν της κοινότητος Μεγάλης Βρύσης Κιλκίς με πολλές πηγές
Γιάννηδες και Γιαννίτσι. Χωριά της Καρύστου Ευβοίας
Γιανισσαίο. Χωριό της Άνδρου
Γ ιαννιτσά. Χωρίον ανατολικούς της Καλαμάτας με πολλές πηγές
Βογιάνας. Ποταμός της Αλβανίας
Γιάνα ή Γιεν είναι όνομα ποταμού της ασιατικής Ρωσσίας εκβάλλων στον Βόρειο
παγωμένο ωκεανό.
Γιάντε. Ποταμός και ο κόλπος εκβολής του,στην δυτική πλευρά του οποίο ήτο ο ναύσταθμος
Βίλελμσχάφεν του Γερμανικού πολεμικού ναυτικού, επί της Βορείου θαλάσσης
Γιάξτ. Ποταμός στην Βυρτεμβέργη

Οι Ιωνικές γραφίδες, την ρίζα ΓΙΑΝ- την κατέληξαν και ΙΟΝ- εξ ου και η ιδία η λέξις
Ιόνιον και κατόπιν Ίωνες ως δηλωτικόν των ανθρώπων παρά τα ύδατα. Είναι απορίας άξιον το πως τόσα «ειδικοί» ομιλούν περί Ιώνων –ή Δωριέων- ως να πρόκειται για διαφορετικές φυλές ανθρώπων. Όσοι άνθρωποι ζούν πλησίον υδάτων, ονομάζονται άνθρωποι του νερού ή Ίωνες. Ακόμη κι όταν κάποιος βουνήσιος εγκατασταθή σε παραθαλάσσιο μέρος, είναι πλέον άνθρωπος του νερού ή Ίων.
Αντιθέτως, ο Ίων, εγκαθιστάμενος σε βουνό είναι πλέον Δωριεύς. Δεν πρόκειται περί
διαφορετικών φυλών αλλά περί γεωγραφικών χαρακτηριστικών.
Ακόμη πιό εύηχη βλέπουμε να καταλήγη η ρίζα ΓΙΑΝ- στον μυθικό πατέρα του Ομηρικού Θράκα Ρήσσσυ, με όνομα Ηιωνεύς, δηλ.άνθρωπο κατακούντα παραθαλασσίως από το Ηιώνη=ακτή.

Ρήσσος όμως σημαίνει πλούσιος και στα αγγλικά έγινε rich. Αξιοσημείωτη είναι
η αλληγορία του μύθου αυτού και είναι μόνον ένα μικρό δείγμα των νοημάτων των Ομηρικών επών τα οποία ευρίσκονται καλά κρυμμένα από τους διαφόρους ασεβείς «ερευνητάς»,πολίτας ή ακαδημαϊκούς, ελληνοφώνους και μη. Συγκεκριμένα, ο Όμηρος διδάσκει ότι για να γίνη κάποιος Ρήσσος-πλούσιος πρέπει να έχη πατέρα τον Ηιωνέα δηλαδή καταγωγή παραθαλάσσια ή παραποτάμια. Δεν είναι βέβαια αυτή μία άποψις ή θέσις του Ομήρου για την ευημερία των Ελληνικών πόλεων αλλά πρόκειται για θεολογική άποψι των Ελλήνων,διδασκομένη από την «θρησκεία» τους μέσω
αλληγορικών μύθων. Έτσι, με την ευλογία και προτροπή των Θεών προέκυψε και εξηγείται η απακισις των ακτών του Ευξείνου και της Μεσογείου από τους Έλληνες.
Η δε Αλκυών γεννά τα αυγά της πάντα σε υδάτινες όχθες.
Μία άλλη μετατροπή της ρίζας εφηρμόσθη για να περιγράψη τους Μυρμιδόνες κατοίκους της Οίτης Φθιώτιδος με τα πολλά νερά, πηγές του Γοργοποτάμσυ, τους Αινιάνες.
Σΰμφωνα με την γνωστή εναλλαγή του -Γ- σε -X- (π.χ. παιΓνίδι-παιΧνίδι), η ρίζα ΓΙΑΝ- μας δίδει την λέξι ΧΙΩΝ ως δηλούσα μία μορφή ΰδατος παγωμένου.
Αλλά και η τροπή -Γ- σε -Κ- (κατα το γνίφων-κνίφων ή ακόμη Μαυροκορδάτος-
Μαυρσγορδάτος) η ρίζα ΓΙΑΝ-=ΚΙΑΝ-=ΚΥΑΝ μας δίδει την παναρχαία λέξι
κυανοΰν που σημαίνει γαλάζιο χρώμα του νεροΰ ή πανάρχαιο θαλασσί χρώμα.

To onoma  Γιάννη ο Ιωάννης

Το εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα του Γ ιoχανάν είναι Ιωάννης και στην καθομιλουμένη
έγινε Γιάννης. Πρόκειται περί περιπτώσεως εφαρμογής του πονηρού και ύπουλου
τρόπου δια του οποίου αφελληνίσθησαν κι εκχριστιανίστηκαν ευκολώτερα α Έλληνες.
Δηλαδή, όταν ο Έλλην επιθυμούσε να δώση στο παιδί του ελληνικό όνομα, ο τότε παπάς τον καθησύχαζε με το ότι θα βαπτισθή ως Ιωάννης και θα μπορούσε στην ζωή του να αποκαλείται και Γιάννης. Αν επρόκειτο περί Ιώνων, το όνομα Ιωάννης τους ακουγόταν όμορφο και οικείο, αν επρόκειτο περί Αιολο-δωριέων,στην καθομιλουμένη τους υπήρχε το Γιαν- σαν ρίζα για νερά άρα το Γιάννης τους ακουγόταν οικείο. Έτσι, λόγω της ερωτικής σχέσεως των Ελλήνων με τα νερά, το όνομα αυτό έγινε λίαν διαδεδομένο στην κοινωνία και άμεσα σχετιζόμενο με ύδατα-βάπτισι. Πράγματι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής με το δακρύβρεχτο δήθεν τέλος του, επελέγη από τους πρωτοχριστιανούς Εβραίους να αποτελέση έναν Δούρειο Iππο διεισδύσεως της νέας θρησκείας στον ελληνικό
κορμό. Ήταν μία άκρως ύπουλη σκέψις διότι Γιοχανάν-Ιωάννης στα εβραϊκά σημαίνει
Θεοχάρης δηλ. ο έχων εκ θεού χάριν. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει απολύτως καμμία σχέσι
με ύδατα αλλά μεταφερομένη ως λέξις στα ελληνικά αποκτά διαφορετικό σημαινόμενο
ως ταυτιζομένη με νερά. Με απλά λόγια, ο αρχαίος Έλλην που βάπτιζε Ιωάννη το παιδί του, ένοιωθε ότι το έθετε υπό την προστασία του Ποσειδώνος, του Νηρέως κλπ ενο’) στην
ουσία το έστελνε να αναφέρεται στον εβραίο βαπτιστή.

Από την άλλη μεριά, θα ήταν αδύνατον να μην υπάρχουν στην εβραϊκή παράδοσι-γλώσσα τα ίχνη των κατεστραφέντων παναρχαίων πρωτοκατοίκων της Παλαιστίνης, Πελασγών Φιλισταίων. Διαβάζοντας από το ιερό τους βιβλίο το αποκαλούμενο Παλαιά Διαθήκη, το κεφάλαιο ΓΕΝΕΣΙΣ 2-10 λέει:
«…10 ποταμός δε εκπορεύεται εξ Εδέμ ποτι’ζειν τον παράδεισον εκείthεν αφoρίζεται
εις τέσσαρας αρχάς 11 όνομα τω ενί Φισών ούτος ο κuκλών πάσαν την γην Ευιλάτ εκεί
συ εστί ν το χρυσίον 12 το δε χρυσίον της γης εκείνης καλόν και εκεί εστίν ο άνθραξ και ο λίθος ο πράσινος 13 και όνομα τω ποταμώ τω δεuτέρω Γηών ούτος ο κύκλων πάσαν την γην Αιθιοπίας 14 και ο ποταμός ο τρίτος Tigris ούτος ο πορευόμενος κατέναντι Ασσυριών ο δε ποταμός ο τέταρτος ούτος Εuφrάτηs….»
Δηλαδή οι Εβραίoi εγνώριζαν τους ποταμούς Φισών, Γηών, Τίγρι, Ευφράτη. Ο Γηών είναι αυτός που περιβάλλει την Αιθιοπία δηλαδή
την Αφρική και πρόκειται περί της θαλάσσης.
Η Θάλασσα, για τους αγριοβαρβάρους  πρωτοεβραίους κτηνοτρόφους, ήταν
απλησίαστη και ο αγρα’κος νους τους μόνον ως ένα μεγάλο ποταμό ονομασμένο με την
πελασγική ρίζα Γιάν- μπορούσε να την συλλαβή αντιληπτικά. Και έδωσαν ελληνικό
όνομα διότι η γλώσσα τους δεν είχε ανάγκη να περιγράψη την θάλασσα.
Πάλι στην παλαιά διαθήκη όμως έχουμε περιγραφή θαλασσινού ήρωα με την ρίζα Γιαν-
Πρόκειται για τον Γιόνας-Ιωνά, τον οποioν κατάπιε το θαλάσσιο κήτος. Και ο ποταμός
Γιορδάνης όμως έχει γνησία πελασγική καταγωγή διότι είναι τόπος ΔΑ, με υδάτινη
ΓΙΟΝ- ροή ΡΟ- πλωτή ΝΑ- (εκ του ναίω- ναύς κλπ) οπότε όλα μαζύ ΓΙΑΝ-ΡΟ-ΔΑ-ΝΑ
κατέληξε Ιορδάνης.
Τελικώς, ελληνικά σκεπτόμενος κάποioς, αν  αποκαλείται Γιάννης ταυτίζει το onoma του με ελληνοπελασγική ρίζα υγρού στoiχείου παλαιότητος πάρα πολλών χιλιάδων ετών,μάλλον δεκάδων χιλιάδων. Αρκεί να έχη συνείδησι ότι δεν πήρε το όνομά του από
κάπoioν άπλυτο αγρoiκο κτηνοτρόφο,βαπτιστή του Κρινίδη (υιό του αγνώστου εισέτι
εθνικότητος-ταυτότητος, Κρίνου..).

image

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.