Ο ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (1)


ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IPv6 ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Ζούμε σε ένα συνδεδεμένο κόσμο. Είναι σπάνιο να περπατήσει κανείς στο δρόμο, να μπει σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς και να μη δει κάποιον να είναι απορροφημένος με το smartphone ή το tablet του. Αυτές οι συσκευές περιέχουν μια ποικιλία εφαρμογών λογισμικού που μπορεί να απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι εφαρμογές σε αυτές τις συσκευές μας βοηθούν να βλέπουμε την πρόγνωση του καιρού, να παρακολουθούμε τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές μας, να βλέπουμε τις πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας μας, να διαβάζουμε ειδήσεις, να ακούμε ραδιόφωνο, ακόμα και να πληρώνουμε τον καφέ μας μέσω εφαρμογών ανέπαφων συναλλαγών. Δεν είναι μόνο τα smartphone που είναι συνδεδεμένα, καθώς όλο και περισσότερες «έξυπνες» συσκευές κάθε τύπου, εξοπλισμένες με αισθητήρες, όπως οικιακός εξοπλισμός, οχήματα, μετρητικές συσκευές κατανάλωσης ενέργειας, θερμοκρασίας, ιατρικές συσκευές, συνδέονται δυναμικά στο Διαδίκτυο.

Εκτός όμως από το να συνδέονται ευρυζωνικά με ικανοποιητική ταχύτητα στο διαδίκτυο οι συσκευές επικοινωνούν και μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας Μ2Μ (machine to machine). Πρόκειται για την τεχνολογία που επιτρέπει σε συσκευές ιδίων δυνατοτήτων να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα, μέσω προηγμένων δικτύων τηλεπικοινωνιών επόμενης γενιάς (NGAs). Η ιδέα του «Διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things και σε συντομογραφία IoT), όρου που επινοήθηκε από τον Kevin Ashton το 2009, ξεκινά από δύο μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις, πρώτον, την ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων μηχανών και δεύτερον, την παραγωγή μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων (big data) που διακινούνται σε ένα παγκόσμιο κοινό μέσω πληθώρας διασυνδεδεμένων δικτύων.

Κάθε συσκευή, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα, συνδέεται στο διαδίκτυο με μια μοναδική διεύθυνση, που αποτελεί ένα αριθμό αποτελούμενο από συγκεκριμένο αριθμό bits, ο οποίος και αποτελεί την «ταυτότητα» της συσκευής. Με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο, παρουσιάστηκε η ανάγκη ύπαρξης και διάθεσης περισσοτέρων διευθύνσεων, από όσες μπορεί να παράσχει μέχρι σήμερα το IPv4, δηλαδή η τέταρτη έκδοση του ιντερνετικού πρωτοκόλλου IPv4. Όπως προβλέπεται από διεθνείς μελέτες και στατιστικές, μέχρι το 2020 θα μπορούσαν να υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια συσκευές που θα συνδέονται ασύρματα στο Διαδίκτυο.1 Σύμφωνα με έρευνες μεγάλων εταιριών στο χώρο των δικτύων2 , εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερος, δηλαδή περίπου 50 δισεκατομμύρια συσκευές στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η αναμενόμενη έκρηξη του αριθμού διασυνδεδεμένων συσκευών καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση μετάβαση των υποδομών του διαδικτύου από το μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο IPv4 στο σημαντικά μεγαλύτερης χωρητικότητας ιντερνετικό πρωτόκολλο IPv6. Μέσω του νέου πρωτοκόλλου μπορεί να αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των διευθύνσεων ώστε να καλύψει την εκθετική ζήτηση σύνδεσης συσκευών από τους οικιακούς και βιομηχανικούς χρήστες, και της μεταξύ τους αέναης ανταλλαγής πληροφοριών, κατά τη μετάβαση προς ένα «έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα». Το νέο αυτό πρότυπο διασυνδεδεμένης  οικονομίας και κοινωνίας θα έχει ως ραχοκοκαλιά το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, γνωστό και ως Internet of Everything.

Πλην όμως, η μετάβαση αυτή της οικονομίας και της κοινωνίας σε ένα έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα θέτει ποικίλες προκλήσεις σε τεχνικό, επιχειρηματικό, νομικό και κοινωνικό επίπεδο ενώ δημιουργεί βαθιές ανατροπές σε καθιερωμένες ιδέες, πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, αντιλήψεις και τρόπους αλληλεπίδρασης. Η παρούσα πρωτότυπη μελέτη αναλύει συνοπτικά τις τεχνικές και λειτουργικές παραμέτρους της διαδικασίας αυτής καθώς και τις επιχειρηματικές και κοινωνικές της επιπτώσεις, χωρίζεται δε σε δύο μέρη. Στο Πρώτο Μέρος αναλύονται συνοπτικά οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στη βιομηχανία, στην παιδεία, στην παραγωγή, στις εργασιακές σχέσεις καθώς και το τεχνικό υπόβαθρο της μετάβασης μέσω του Πρωτοκόλλου IPv6, του οποίου αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα σε σχέση με το εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα πρωτόκολλο IPv4. Στο Δεύτερο Μέρος γίνεται μια συνοπτική επισκόπηση των κοινωνικών επιπτώσεων και του θεσμικού πλαισίου σε Ελλάδα και Ευρώπη, και εξετάζονται οι πολιτικές που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση οικονομίας και κοινωνίας σε ένα «έξυπνο» ψηφιακό οικοσύστημα..

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IpV6 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο του αύριο με την ειαγωγή των διασυνδεδεμένων συσκευών («connected devices»), της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), και του πανταχού παρόντος Διαδικτύου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Η διασυνδεσιμότητα αποτελεί πλέον στο δυτικό κόσμο βασική ανθρώπινη ανάγκη, όπως η πρόσβαση σε ηλεκτρισμό ή νερό. Το πρωτόκολλο IPv6, που αποτελεί μετεξέλιξη του προηγούμενου πρωτοκόλλου IPv4, που έφτασε πια στα όριά του, αναμένεται να διευκολύνει τεχνικά αυτή τη σύνθετη διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα θεματικής αύξησης του αριθμού συσκευών που συνδέονται στα ευρυζωνικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων στην Οικονομία και στην Κοινωνία

Στις επόμενες σελίδες θα αναλύσουμε συνοπτικά τις κυριότερες εφαρμογές στην οικονομία και στην παραγωγική διαδικασία καθώς και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις.

1.1 Εισαγωγή
Το Διαδίκτυο βρίσκεται στο µεταίχµιο µιας νέας εποχής. Σήµερα χαρακτηρίζεται από το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες σε ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι τελευταίοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να εκτελέσουν πιο αποτελεσματικά κάθε παραγωγική διαδικασία και εργασία. Οι τεχνολογικές τάσεις όµως οδηγούν το διαδίκτυο και τους χρήστες του, σε µια νέα λογική αποδοτικότερης εκµετάλλευσης των διαθέσιµων πόρων. Σήµερα οι τεχνολογικά ανεπτυγµένες κοινωνίες είναι συχνά αναγκασµένες να προσαρµόζονται στις νέες εφαρµογές της τεχνολογίας και του διαδικτύου, µε στόχο να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα υιοθέτησής τους.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στο κράτος, στους χρήστες, στους δημιουργούς εφαρμογών, στους διαχειριστές δικτύων και στους παρόχους υπηρεσιών κατά το διάστηµα προσαρµογής στη νέα άυλη ψηφιακή οικονομία. Μεταξύ αυτών ανήκει η ανάγκη επανεκπαίδευσης των χρηστών στη χρήση των νέων συστηµάτων, οι σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για την δηµιουργία και συντήρηση καινούριων υποδοµών, καθώς και ανάγκη µετάβασης σε κοινά αποδεκτά τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα που θα επιτρέπουν την συνέργεια όλων των εµπλεκόµενων µερών. Αποτελεί πλέον κοινοτυπία πως τα πιο επιτυχηµένα τεχνολογικά επιτεύγµατα είναι αυτά που παραµένουν αφανή και έχουν γίνει αδιάσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας, δηλαδή η χρήση τους δηλαδή θεωρείται ως φυσιολογική λειτουργία στη ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κινητή τηλεφωνία που έχει εισχωρήσει στην καθηµερινότητα των ανθρώπων και αποτελεί πλέον πολυχρηστικό εργαλείο µε εφαρµογή σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής.

Για το Διαδίκτυο παρόµοια εξέλιξη θα αποτελούσε η µετάβαση στην εποχή του IoT. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ρόλο θα κατέχουν τα ξεχωριστά αντικείµενα του περιβάλλοντος, που θα είναι δικτυωµένα και θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Με το τρόπο αυτό οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να αποτελούν το ενδιάµεσο µέλος που θα καλεί την υπηρεσία για να κάποιο συγκεκριµένο  αντικείµενο, αλλά το ίδιο το αντικείµενο θα αλληλεπιδρά µε το Πληροφοριακό Σύστηµα που χτίζεται γύρω του. Ο πρώτος που όρισε την έθεσε το πλαίσιο του «απανταχού υπολογίζειν» ήταν ο Marc Weiser3 , που θεωρεί την τάση αυτή ως το τρίτο τεχνολογικό κύµα στον κόσµο των υπολογιστών. Πρώτο ήταν η εποχή των κεντρικών υπολογιστών, που τους µοιράζονταν πολλοί χρήστες. Έπειτα περάσαµε στην εποχή των προσωπικών υπολογιστών. Τρίτο µεγάλο βήµα θα είναι η εποχή όπου η τεχνολογία θα βρίσκεται στο υπόβαθρο της καθηµερινότητας, επηρεάζοντάς τη µε τρόπο συνεχή και αδιάλειπτο.

1.2 Οι «έξυπνες» διασυνδεδεμένες συσκευές

Η µετάβαση στην εποχή του IoT με την ύπαρξη πληθώρας έξυπνων (smart) συσκευών αναµένεται να δηµιουργήσει κινητήριες δυνάµεις ανάπτυξης, που θα προκαλέσουν την εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων και την δηµιουργία νέων εφαρµογών. Καθότι οι αλλαγές θα προκληθούν τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε αυτό των διαδικασιών, είναι εύλογη η δηµιουργία ευκαιριών για νέες επενδύσεις και υλοποιήσεις ιδεών, που θα µπορέσουν ενδεχοµένως να µεταβάλλουν τον τρόπο που σήµερα αντιλαµβανόµαστε την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το τεχνικό περιβάλλον και με τους συνεργάτες του. Οι κλάδοι εφαρµογών, που µπορεί το IoT να επηρεάσει, περιλαµβάνουν σχεδόν το σύνολο των αγορών και των σηµερινών υπηρεσιών. Στα επόµενα υποκεφάλαια ακολουθούν κάποιες από τις πιθανές κατηγορίες εφαρµογών που το IoT µπορεί να επηρεάσει. Μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί θα γίνει επίσης εµφανές πως δεν πρόκειται τόσο για νέες εφαρµογές αλλά για αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης παραδοσιακών διεργασιών, που σήµερα θεωρούµε ως δεδοµένες.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει ανακατατάξεις και να δώσει νέα ώθηση παρέχοντας νέες ευκαιρίες και ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε αγορές και παραγωγικούς τομείς που εδώ και καιρό θεωρούνται κορεσµένοι. Μια βασική διαφορά των νέων αυτών εφαρµογών και κυρίως αυτών που θα διαδρούν µε τον χρήστη και όχι µεταξύ συστηµάτων, θα είναι η διαφοροποίηση της διεπαφής χρήσης. Ειδικότερα οι χρήστες θα µπορούν µε µεγαλύτερη ευκολία να συνδέσουν τον πραγµατικό κόσµο µε τον εικονικό, επικοινωνώντας µε φυσικότερο τρόπο τόσο µε άλλους χρήστες όσο και µε πολυµεσικές εφαρµογές. Παράδειγµα αποτελεί η χρήση κινητού τηλεφώνου εξοπλισµένου µε κάµερα για την αναγνώριση αντικειµένων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Στυλιανός Κολοκυθάς

Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 ABIresearch. (2015). Internet of Everything. Retrieved 10/3/2015, from https://www.abiresearch.com/market-research/service/internet-of-everything/

2 http://www.ericsson.com/oss-bss/blog/iot-marketplace-looking-beyond-connected-devices/?gclid=CLjH_- ihu8YCFYrHtAodkc8LPw

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Weiser

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.