«Περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων» – CT


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  26/06/16)

8.Πού και πώς να αποθηκεύσω τα μεταδεδομένα;
Στο προηγούμενο μάθημα είχε αναφερθεί ότι τα μεταδεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν:
• σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου,
• μέσα σε ένα ψηφιακό αντικείμενο,
• στο πλαίσιο μιας ειδικής βάσης δεδομένων.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών δεν χρειάζεται να φροντίσετε αμέσως για την επιλογή του μηχανισμού για την αποθήκευση των μεταδεδομένων. Ένα τέτοιο εργαλείο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μεταδεδομένα απλά εισάγοντας πληροφορίες στη φόρμα και αποθηκεύοντας τις. Κάτω από το καπό η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα ταξινομεί τα μεταδεδομένα για να τα εκθέσει στους χρήστες και θα κάνει άλλα φανταχτερά πράγματα (όπως το ελεγχόμενο λεξιλόγιο, τη μετατροπή μεταδεδομένων κλπ) χωρίς να είναι ανάγκη εσείς να γίνετε ειδικοί στην XML ή ειδικοί στην κωδικοποίηση αρχείων.
Το σχήμα 1 παρουσιάζει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας μεταδεδομένων το οποίο αποτελεί μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης dLibra. Επιτρέπει να δημιουργηθεί ακόμη ένα πολύ εξελιγμένο σχήμα μεταδεδομένων, μπορείτε επίσης εύκολα να εντοπίσετε τα απλά Dublin Core χαρακτηριστικά και να τα προσαρμόσετε στο σχήμα σας. Χάρη σε αυτό, είναι αρκετά εύκολο να εκτεθούν τα δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες / δικτυακούς τόπους μέσω,για παράδειγμα του OAI-PMH.

image

Σχήμα 1: Δείχνει πώς ένα πρόγραμμα επεξεργάζεται τα μεταδεδομένα στη ψηφιακή βιβλιοθήκη dLibra.

 

image

Σχήμα 2: Παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό dLibra.

Μερικά πλαίσια επιτρέπουν την εισαγωγή μεταδεδομένων από εξωτερικές πηγές. Το σχήμα 3 παρουσιάζει διαφορετικά πρωτόκολλα και τα πρότυπα που υποστηρίζονται και επιτρέπει να εισαχθούν τα υπάρχοντα μεταδεδομένα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

image

Σχήμα 3: Παρουσιάζει ένα παράθυρο διαλόγου με μια ολόκληρη ποικιλία πηγών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή μεταδεδομένων που ήδη υπάρχουν σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

9.Πώς μπορώ να περιγράψω τις συλλογές;
Οι συλλογές θεωρούνται στοιχεία γύρω από τις οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι ψηφιακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να περιγράφονται έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανακαλύψει σημαντικά χαρακτηριστικά της συλλογής συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, τη μορφή, την ιδιοκτησία και τους περιορισμούς στην πρόσβαση.
Η περιγραφή επιτρέπει επίσης στις συλλογές να ενσωματωθούν σε ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν.Οι συλλογές μπορεί να περιγραφούν με ένα άτυπο μη δομημένο τρόπο (δείτε εδώ) ή χρησιμοποιώντας δομημένα μεταδεδομένα. Βασικό πλεονέκτημα των επίσημων μεταδεδομένων είναι ότι είναι αρκετά εύκολο να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανταλλαχθούν. Υπάρχουν μόνο λίγες λύσεις προσαρμοσμένες για την περιγραφή των συλλογών όπως αυτή του Dublin Core Collection Description Application Profile [πηγή].
Αξίζει να θυμόμαστε ότι όταν η περιγραφή του αντικειμένου επαναχρησιμοποιείται πρέπει επίσης να δίνεται περιγραφή συλλογής μαζί με αυτό το αντικείμενο.

10.Πώς να αξιολογήσω την ποιότητα των μεταδεδομένων;
Στα προηγούμενα μέρη αυτού του μαθήματος περιγράφηκαν τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των καλών μεταδεδομένων. Το μέρος αυτό εξηγεί μερικές βασικές λύσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας μεταδεδομένων. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να συνεκτιμά τα διάφορα επίπεδα μεταδεδομένων για την ορθότητα των μητρώων:
• τη συμμόρφωση της προς το πρότυπο που επελέγη,
• την ακρίβεια και την ορθότητα της περιγραφής όσον αφορά τον τομέα της γνώσης,
• και κατά πόσον η εγγραφή μεταδεδομένων εξυπηρετεί τους σκοπούς της.
Η συμμόρφωση με το πρότυπο αφορά ως επί το πλείστον την ορθότητα της δομής (σύνταξη) των αρχείων μεταδεδομένων και άλλους κανόνες κωδικοποίησης που περιγράφονται στο πρότυπο που χρησιμοποιείται. Αν ένα δοσμένο πρότυπο χρησιμοποιεί σύνταξη βασισμένη σε XML, η ορθότητά του μπορεί να ελεγχθεί αυτόματα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ονομάζονται επικυρωτές σχήματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί αυτόματα να ελέγχει:

• την ορθότητα της σύνταξης XML, κατά πόσον το δεδομένο πεδίο περιέχει την ημερομηνία στη μορφή που απαιτείται από το πρότυπο,
• αν οι τιμές στον συγκεκριμένο τομέα περιλαμβάνουν μόνο τις λέξεις από το δοσμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο.
Στο τέλος της παραγωγής ενός τέτοιου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη στα αρχεία μεταδεδομένων σας και να τα καταστήσετε συμμορφούμενα με μια δεδομένη διάταξη.
Η επικύρωση της ακρίβειας της περιγραφής είναι ένα δύσκολο έργο ακόμη και για τον άνθρωπο και προς το παρόν δεν υπάρχουν προγράμματα υπολογιστών τα οποία επιτρέπουν να επικυρωθεί αυτή η πτυχή αυτόματα, δηλαδή κατά πόσον, μια συγκεκριμένη ψηφιακή εικόνα παρουσιάζει ένα σχέδιο ή μια φωτογραφία.Μια τέτοια επικύρωση απαιτεί κάποιες γνώσεις σχετικά με το συγκεκριμένο τομέα και για την περιγραφόμενη πηγή που εξακολουθεί να είναι απρόσιτη για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκτός από την πρόσβαση στη γνώση, τα μεταδεδομένα αντιπροσωπεύουν μια υποκειμενική άποψη του καταλογογράφου και ο αξιολογητής μπορεί να αντιπροσωπεύει μια εντελώς διαφορετική άποψη.
Δεδομένου ότι η αξιοπιστία των μεταδεδομένων είναι μερικές φορές δύσκολο να αποτιμηθεί, υπάρχουν μερικοί αποτελεσματικοί τρόποι για να εκτιμηθεί κατά πόσον τα συγκεκριμένα αρχεία μεταδεδομένων είναι χρήσιμα όσον αφορά την ανάλυση των βασικών αναγκών των χρηστών. Μια από τις προσεγγίσεις αναπτύχθηκε από το έργο Minerva και ονομαζόταν DC Culture.To DC Culture είναι μια ευρύτερη έννοια, για τους σκοπούς αυτού του μαθήματος φυσικά, είναι σημαντικό να πούμε ότι για τα μεταδεδομένα μια εγγραφή πρέπει να περιλαμβάνει όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για να απαντήσεις σε τέσσερις ερωτήσεις: ποιος; τι; πού; πότε; Αυτά τα τέσσερα υψηλού επιπέδου σημεία εισόδου θα πρέπει να είναι παρόν σε κάθε περιγραφικό μεταδεδομένο. Προσπαθήστε να εκτιμήσετε αν η εγγραφή παρακάτω δίνει απαντήσεις για όλα τα αναφερόμενα ζητήματα και ποια στοιχεία της περιγραφής περιέχουν αυτές τις απαντήσεις.

Δημιουργός: Rose Bush
Εκδότης: Ronald Wydawca
Τίτλος: A guide to growing Roses
Περιγραφή: Περιγράφει τη διαδικασία για τη φύτευση και την τροφοδότηση διαφορετικών ειδών τριανταφυλλιάς.
Ημερομηνία: 20/01/2001
Οι απαντήσεις θα φαίνονται ως εξής:
• Ποιος;
o Δημιουργός: Rose Βush
o Εκδότης: Ronald Wydawca
• Τι;
o Τίτλος: A guide to growing Roses

o Περιγραφή: Περιγράφει τη διαδικασία για τη φύτευση και την τροφοδότηση διαφορετικών ειδών τριανταφυλλιάς.
• Πότε;
o Ημερομηνία: 20.01.2001
• Πού;
Η εγγραφή μεταδεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος ήταν ο συγγραφέας, ποιος είναι ο τίτλος της πηγής, περί τίνος πρόκειται και πότε δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει απάντηση για την ερώτηση «που» αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να προστεθούν. Όπως θα δείτε στις απαντήσεις μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα γενίκευσης και μπορεί να εφαρμόζονται/ανταποκρίνονται σε διαφορετικές πτυχές του ψηφιακού αντικειμένου.
Ενώ αξιολογείτε την ποιότητα της εγγραφής μεταδεδομένων θα πρέπει να θυμάστε ότι οι πληροφορίες που τηρούνται στην εγγραφή θα πρέπει να είναι αυτάρκης. Τι σημαίνει αυτό; Θα πρέπει να θυμάστε ότι τα μεταδεδομένα σας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (φυσικά αν συμφωνείτε) από διάφορες ιστοσελίδες / πύλες και στην περίπτωση αυτή θα παρουσιαστούν υπό διαφορετικό πλαίσιο πληροφοριών.
«Τα Καλά μεταδεδομένα πρέπει να είναι συνεκτικά, κατανοητά, και χρήσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο πέραν εκείνου για το οποίο δημιουργήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, δεδομένου ότι οι υποθέσεις σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο θα είναι διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο ίσως να μην μπορούν πλέον να ισχύουν σε ένα ευρύτερα δικτυωμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα φωτογραφικό αρχείο ίσως να μη δείχνει σε κάθε εγγραφή ότι το αντικείμενο που περιγράφεται είναι μια φωτογραφία. Ωστόσο, στο ευρύτερο πλαίσιο του δικτύου,η μορφή και το είδος μιας πληροφορίας είναι σημαντικός. Ψηφιακές συλλογές με τοπική εστίαση είναι πασίγνωστες για τη δημιουργία μη διαλειτουργικών μεταδεδομένων όταν υποθέτουν ότι οι χρήστες γνωρίζουν το κύριο θέμα της συλλογής. Όταν αυτά τα μεταδεδομένα μοιράζονται σε μεγαλύτερες συλλογές, οι περιγραφές που έκαναν αίσθηση στο πλαίσιο της αρχικής συλλογής μπορεί να είναι ανεξήγητες. Αυτό έχει ονομαστεί το πρόβλημα”πάνω στο άλογο” , από την περιγραφή μιας φωτογραφίας του Teddy Roosevelt από τη συλλογή του Χάρβαρντ, όπου ο τίτλος που είχε ανατεθεί στη φωτογραφία δεν έδειχνε οποίος καθόταν στο άλογο, δεδομένου ότι όλα τα υλικά της συλλογής σχετίζονται με τον Ρούσβελτ.»[πηγή]
Υπάρχουν επίσης και άλλα πράγματα που θα πρέπει να έχετε κατά νου, και ορισμένα από αυτά θα περιγραφούν στο επόμενο μέρος.

11.Πρέπει πραγματικά να προετοιμάσω εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μεταδεδομένα;
Πρέπει πραγματικά να προετοιμάσω εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μεταδεδομένα; Ακόμα και αν εργάζομαι σε μια μικρή δημόσια βιβλιοθήκη; Ακόμη και αν είμαι το μόνο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ψηφιοποίηση; Η απάντηση εξακολουθεί να είναι ναι, θα πρέπει να αναπτύξετε τις δικές σας κατευθυντήριες γραμμές για τα μεταδεδομένα σας γιατί:
• Θα σας επιτρέψει να περιγράψετε με σαφήνεια γιατί αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε το δεδομένο πρότυπο,
o Εάν έχετε δημιουργήσει το δικό σας προφίλ εφαρμογής θα πρέπει να εξηγήσετε και να τεκμηριώσετε την προσέγγισή σας.

 Ποια πεδία είναι υποχρεωτικά (εάν υπάρχουν),
 Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στο σχήμα και για ποιο σκοπό.
o Ποια λεξιλόγια επιλέχθηκαν για κάθε στοιχείο της περιγραφής.
o Ποιοι είναι οι κανόνες κωδικοποίησης εφαρμόστηκαν για τις ημερομηνίες, τις χρονικές περιόδους, τα κύρια ονόματα, χώρους κ.λπ.
o Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας των δημιουργούμενων μεταδεδομένων
• Χάρη σε αυτό θα είστε σε θέση να ανταλλάσσετε πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία σας με άλλους επαγγελματίες
o Οι άλλοι θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στο έργο σας.
• Το εν λόγω έγγραφο όταν είναι διαθέσιμο στο κοινό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για τους χρήστες σας, ενώ θα αναζητούν και περιηγούνται στη συλλογή σας.
• Μετά από λίγο καιρό πιθανότατα θα ξεχάσετε γιατί αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε μια λύση αντί μια άλλη. Οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μεταδεδομένα θα είναι το μεγάλο θεμέλιο για την προώθηση της ανάπτυξης των σημερινών και των μελλοντικών σας συλλογών.
Εκτός από τα πράγματα που αναφέρονται το πιο πάνω τέτοιο έγγραφο μπορεί να περιέχει επίσης παραδείγματα μερικών εγγραφών μεταδεδομένων από τη συλλογή σας με κάποιες εξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια του έργου μάλλον θα πρέπει να επαληθεύσετε την αρχική υπόθεση σας, έτσι οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές μεταδεδομένων θα εξελίσσονται παράλληλα με την εξέλιξη του έργου σας. Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να διερευνήσετε την κοινή πρακτική σε παρόμοια ιδρύματα.
Υπάρχουν επίσης πολλές χρήσιμες πηγές στο διαδίκτυο. Μερικές από αυτές είναι πληρέστερες από άλλες,ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες μπορούμε να ονομάσουμε τις εξής:
• Η Europeana τεχνικών εγγράφων [πηγή]
o Παράδειγμα περιγραφής προφίλ εφαρμογής:
 «Europeana Semantic Elements Specification” ver 3.2.2
o Παράδειγμα κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων από υπάρχοντα σχήματα στο νέο σημείο:
 “Χαρτογράφηση Metadata & διευθέτηση κατευθυντήριες γραμμές για την Πρωτότυπο Europeana”
• Παράδειγμα κατευθυντήριων γραμμών, με τους κανόνες χρήσης του Dublin Core Metadata Element Set με OAI-PMH
o “Κατευθυντήριες γραμμές του οδηγού για προμηθευτές περιεχομένου” [πηγή]

12.Περίληψη Μάθηματος

Σε αυτό το μάθημα περιγράφηκε η βασική ροή εργασίας για τη δημιουργία μεταδεδομένων, ενώ εξηγήθηκαν διάφορα θέματα, για την επιλογή του σχήματος μεταδεδομένων και λεξιλογίου. Εάν δεν είστε ακόμα σίγουροι αν αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιείσετε ελεγχόμενα λεξιλόγια θα πρέπει να παίξετε για λίγο με το Europeana Thought Labή άλλες μηχανές αναζήτησης που εργάζονται πάνω σε σημασιολογικά εμπλουτισμένα δεδομένα. Αυτή η σημασιολογική μαγεία δεν θα είναι δυνατή χωρίς την ύπαρξη περιγραφικών μεταδεδομένων που μπορούν να αναζητηθούν.
“Πρωταρχικός λόγος για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στους πόρους που τηρεί ο οργανισμός. Η δημιουργία ευρέως προσβάσιμων περιγραφικών μεταδεδομένων είναι ένας τρόπος για τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των σημερινών χρηστών και θα προσελκυθούν νέες κοινότητες χρηστών. Παραδείγματα εργαλείων που βασίζονται σε μεταδεδομένα για πρόσβαση περιλαμβάνουν καταλόγους βιβλιοθηκών, βοήθεια για εύρεση αρχείων, συστήματα ελέγχου απογραφής για μουσεία, και βοηθητικά προγράμματα αναζήτησης όπως το Google “[πηγή].

Στα ακόλουθα τμήματα, επίσης, τα ζητήματα που συνδέονται με την ποιότητα των μεταδεδομένων περιγράφονται εν συντομία. Η έννοια των καλών μεταδεδομένων συνοψίζεται ωραία σε ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε από το NISO “ένα κατευθυντήριο πλαίσιο για την οικοδόμηση καλών ψηφιακών συλλογών” [πηγή] όπου οι δημιουργοί εισάγουν διάφορες αρχές με στόχο να διευκολύνουν τη δημιουργία καλών μεταδεδομένων:
1. Τα καλά μεταδεδομένα συμμορφώνονται με τα πρότυπα της κοινότητας με έναν τρόπο που είναι κατάλληλος για το υλικό της συλλογής,τους χρήστες της συλλογής, και τις παρούσες και πιθανές μελλοντικές χρήσεις της συλλογής.
2.Τα καλά μεταδεδομένα υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα
3.Τα καλά μεταδεδομένα χρησιμοποιούν τον έλεγχο των αρχών και των προτύπων περιεχομένου για να περιγράψουν αντικείμενα και για να συνεγκαταστήσουν σχετικά αντικείμενα.
4. Τα καλά μεταδεδομένα περιλαμβάνουν μια σαφή δήλωση για τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης του ψηφιακού αντικειμένου.
5. Τα καλά μεταδεδομένα υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη επιμέλεια και τη διατήρηση των αντικειμένων σε συλλογές.
6. Οι καλές εγγραφές μεταδεδομένων είναι αντικείμενα οι ίδιες και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν τις ιδιότητες των καλών αντικείμενων, συμπεριλαμβανομένου της κυριότητας,της αυθεντικότητας,και την ενιαία αναγνώριση.
Διατηρώντας αυτές τις αρχές στο μυαλό σας θα πρέπει να προετοιμάσετε ένα έγγραφο με την περιγραφή της προσέγγισής σας για τη δημιουργία μεταδεδομένων. Ένα τέτοιο έγγραφο είναι χρήσιμο όχι μόνο όταν εργάζεστε σε μια ομάδα ανθρώπων, έτσι ώστε ακόμη και ένα μικρό ίδρυμα μνήμης θα πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία (ή την επαναχρησιμοποίηση) της γραπτής μορφής των εσωτερικών τους κατευθυντήριων γραμμών. Δεν είναι ανάγκη να αναπτυχθεί διατριβή 100 σελίδων, σκεφτείτε το μάλλον ως μια μορφή ενός ημερολογίου από ένα ταξίδι. Ακόμα κι αν ένα τέτοιο ημερολόγιο έχει δημιουργηθεί για εσωτερικούς σκοπούς, αξίζει να εξετάσετε τη διάθεση του στο κοινό. Χάρη σε αυτό θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχουν και άτομα εκτός του ιδρύματός σας και (αν το βρείτε χρήσιμο, φυσικά), να πάρετε τις παρατηρήσεις τους και να βελτιώσετε την ποιότητα / απόδοση της εργασίας σας.
Σε αυτό το μάθημα έχετε μάθει επίσης για ορισμένες γενικές και εύκολες μεθόδους που επιτρέπουν να αξιολογήσετε κατά πόσον μια δεδομένη εγγραφή μεταδεδομένων είναι αυτοτελής και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες. Θα πρέπει να τις χρησιμοποιείτε στην καθημερινή πρακτική για τα μεταδεδομένα σας.
Μία από τις μαγικές λέξεις που συνδέονται με την δημιουργία των μεταδεδομένων είναι σήμερα η διαλειτουργικότητα. Πρέπει να θυμάστε ότι τα μεταδεδομένα σας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκτός του αποθετηρίου σας, χωρίς το αρχικό πλαίσιο της πληροφορίας γι ‘αυτό θα πρέπει να είναι αυτάρκης.Η διαλειτουργικότητα επιτρέπει τη δημιουργία προηγμένων σημασιολογικών εφαρμογών, η αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων είναι η πιο προχωρημένη εφαρμογή θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάνω του.
Τα καλά μεταδεδομένα εγγυούνται ότι οι χρήστες θα έρθουν στο αποθεήριο σας, διότι είναι πιο πιθανό ότι ανακαλύψουν ορισμένες πηγές, όταν περιγράφονται καλύτερα από άλλες.

Βιβλιογραφία

  • «Νine questions to guide you in choosing a metadata schema”, Marie R. Kennedy [πηγή]

  • “A framework of Guidance for building good digital collections”, NISO, [πηγή]

Λάμπρου Ιωάννα

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ομαδική εργασία για το μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Σαράντος Καπιδάκης

Για την εργασία εργάστηκαν οι φοιτητές:

Νικολούζος Αλέξης

Λάμπρου Ιωάννα

Χρίστου Μαρία

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.