Monthly Archives: February 2017

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (V)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  2/05/16) Η Ζωοαρχαιολογία στην Ελλάδα Ζωοαρχαιολογία στην Ελλάδα, ως επιστημονικός κλάδος με συντεταγμένη ερευνητική προοπτική και ερευνητικά κέντρα που θέτουν, επεξεργάζονται και επενδύ- ουν σε ερωτήματα ειδικά για τον ελληνικό χώρο, δεν υφίσταται. Από μία άποψη, τούτο οφείλεται … Continue reading

Posted in ARCHAEOLOGIE | Tagged , , , | Leave a comment

RECONSTRUCTION OF PALEOENVIRONMENT IN KARST AREA (IIILAST)

(BEING CONTINUED FROM  29/05/16) THE NEOGENE FOSSILIFEROUS KARSTIC FILLINGS OF BAIXAS (PYRENEES-ORIENTALES, FRANCE) AS EVIDENCE OF THE OLIGO-MIOCENE TENSION IN NORTHERN MEDITERRANEAN AREA Jean-Pierre Faillat, Jean-Pierre Aguilar,Marc Calvet et Jacques Michaux (France) Fossiliferous karstic fillings raise various questions: their relation  … Continue reading

Posted in ARCHAEOLOGIE | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – Οι νομισματοκοπίες των Αθηνών (Eb)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  12/04/16) Η ανάκαμψη των Αθηνών θα δώσει ξανά ώθηση στη νομισματική παραγωγή που είχε ατονίσει. Όμως η αδυναμία του αθηναϊκού νομισματοκοπείου δεν έμεινε χωρίς αντίκτυπο, καθώς ήδη από την τελευταία δεκαπενταετία του 5ου αι. π.Χ. είχαν εμφανιστεί οι … Continue reading

Posted in ARCHAEOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

TA TITANIA THERAPEUTERIA (c)

(BEING CONTINUED FROM 13/05/16) THE SANCTUARY OF TITANE AND THE CITY OF SIKYON FIG. 1 1. Part of the southern side of the building on the eastern terrace of Titane (source: author). LOCATION OF THE SANCTUARY WITHIN THE CITY-STATENow I … Continue reading

Posted in ARCHAEOLOGIE | Tagged , , , | Leave a comment

Ταφικά Έθιμα (viiitel)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 21/04/16) Β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ, ΜΑΛΕΜΕ, ΚΡΗΤΗΣτην Κρήτη υπάρχουν δύο μεγάλα πολεμικά νεκροταφεία : το «British and Commonwealth War Cemetery» στον όρμο της Σούδας και το Γερμανικό νεκροταφείο, «Deutsche Soldaten Friedhof» στο Μάλεμε.Το Βρετανικό συμμαχικό νεκροταφείο βρίσκεται στη ΒΔ … Continue reading

Posted in ARCHAEOLOGIE | Tagged , , , , , , | Leave a comment

HEROs IDEO-LOGY IN (A)

Human or Superhuman: the Concept of Hero in  Ancient Greek Religion and/in Politics∗ The word hero appears in Greek language with a twofold meaning. On one hand it is used for denoting a divine being, who lived a mortal life, … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (vii)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  12/10/15) «…ομοφροσύνην οπάσειαν εσθλήν (θεοί)..» …κι ας σου χαρίσουν οι θεοί(όσα ζητάει η καρδιά σου, άντρα και σπίτι,και) γλυκιά (μέσα του) αγάπη και σύμπνοια (ας κλείσουν.. — Όμηρος (Οδ. Ζ 182) «Ότω δε μη ένι κοινωνία, φιλία ουκ … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , , , , | Leave a comment

HELLENIC DIALECTS ARE STILL SPOKEN IN DIFFERENT FORMS,koine SHOULD BE RE-ESTABLISHED

The Greek Language Through Time Roderick Saxey IILinguistics 450 Greek is one of the oldest written languages on the earth, one of the first Indo-European languages ever written, and the language with the longest history of alphabetic graphology on the … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , , | Leave a comment

Οι μύθοι της Παράδοσής μας (A)

… ο Καστοριάδης και η Παράδοσή μας … Τι σημαίνει το γεγονός ότι διερωτώμεθα για τη σχέση μας με την Παράδοση; Οτι κατά κάποιον τρόπο έχουμε βγει απ’ την Παράδοση. Αυτό το καταλαβαίνουμε πρώτα-πρώτα εμπειρικά. Οι φυλές και οι λαοί … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , , , , | Leave a comment

6 VARIOUS LEVELS FOR POSITIVE RELATIONS

The Ancient Greeks’ 6 Words for Love Looking for an antidote to modern culture’s emphasis on romantic love? Perhaps we can learn from the diverse forms of emotional attachment prized by the ancient Greeks. Today’s coffee culture has an incredibly … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ IΔΕAI (II)

(SYNECHEIA APO 1/02/16) Α’. II ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 14ον ΚΑΙ 15ον ΑΙΩΝΑ Ό κλονισμός, τον όποιον υπέστη τό Βυζαντινόν κράτος διά τής αλώ­ σεως τής Κώ­νσταντινουπόλεως υπό τής Δύσεως κατά τήν τετάρτην σταυ ροφορίαν (1204), … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΩΣ Ο ΚΟΡΑΗΣ ΔΕΟΝ ΩΣ ΜΕΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΗΜΩΝ (ΙIItel)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 14/10/2015) «Δεύτερον (λέγει) ελευθερία είναι το να ημπορή να βάλη εις πράξιν τας της θελήσεώς του ορέξεις ο άνθρωπος ανεμποδίστως, η οποία είναι μία ανυποταξία». Eδώ ο νέος αυτός φιλόσοφος αντιλέγει φανερά αυτός εις εαυτόν, συγχέων την ελευθερίαν … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , | Leave a comment

PYTHAGOREAN QUOTES ARE ESSENTIAL FOR THE SPIRITUAL EVOLUTION (b)

(being continued  from 13/10/15) [1] FRAGMENTS FROM THE DOXOGRAPHERS i. 9; Dox.307 The followers of Thales and Pythagoras and the Stoics held that matter is variable and changeable and transformable and is in state of flux, the whole through the … Continue reading

Posted in Ideologic matters | Tagged , , , | Leave a comment

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ,ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ,ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ , ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη (IE)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ  20/09/15) ΑΔΕΛΦΟΙ  ΑΝΑ ΤΗΝ ΓΡΑΙΑΝ ,ΕΧΟΝΤΕΣ ΖΗΛΟΝ  ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ,ΧΑΙΡΕΣΘΑΙ, OYDEN   ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ,ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΜΜΕΝΩΜΕΝ ΕΣ ΤΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΩΝ,ΩΣ ΤΟΥΤΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΤΗ  ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ,ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΟΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , | 1 Comment

THE SICKNESS OF TODAY RELIGION IS LEADING TO AN ECOLOGICAL SUICIDE (XI)

(BEING CONTINUED FROM  7/10/15) 21. Roman and Franco-Latin Popes of Rome The key to the transition of the Orthodox Catholic Tradition from an illegal to legal religion and then to an established Church lies in the fact that the Roman … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , | Leave a comment