ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (IV)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  20/11/15)

Β ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 1

εοί οι ξειετέων

Β1=εοί

εοί. επικός τύπος της τριπροσώπου προσ.αντων. οί. οί, δοτ. εν. αρσ. και θηλ. τη , τριπροσώπου προσ. αντ. Αντί αυτή, αυτώ. Σπανιώτερα κείται μετά τής αυτοπαθούς έννοιας αντί εαυτώ, εαυτή, πάντοτε δε κείται ως αυτοπαθής ο επικός της τύπος εοί. Συχνά επίσης κείται και η περίφρασις οί αυτώ = εαυτώ. Γεν. ού, αιτ. έ. ονομ. δεν υπάρχει.

Β2=οί

Η ανάλυση αυτής τής λέξης σχετίζεται, και συνδέεται με τον επικό τύπο τής προηγούμενης λέξης Β1, και έχομε εοί οι, όπως οί αυτώ.

Β3=ξειετέων

σύνθετη λέξη από τις ξείνος και ετεός.

ξείνος, ο και η. Ιωνικός και επικός τύπος τής λέξης ξένος. Ξένος. ξένFος. Στην αττική διάλεκτο η σιγηση του -F- από το σύμπλεγμα νF- γίνεται χωρίς αντέκταση (ξενFος>ξένος) ενώ στην Ιωνική η αντέκ-ταση δίνει -ει- (ξείνος) και στην δωρ. -η- (ξήνος). Η αρχική σημ. τής λέξης ξένος ήταν <<φιλοξενούμενος και <<φιλοξενών>>, με την έννοια τού πολίτη άλλης πόλης με τον οποίο συνάπτει κάποιος συνθήκη φιλοξενίας, πού επικυρώνεται με αμοιβαία ανταλλαγή δώρων για τον εαυτό του και τους απογόνους του. Έτσι η σημ. της λέξης ξένος αποδίδεται και σ’αυτόν πού φιλοξενεί και σ’αυτόν πού φιλοξενείται. Στη συνέχεια, πιθ. λόγω τού φιλοξενουμένου προσώπου που ήταν πολίτης άλλης πόλης, η λέξη έλαβε τη σημ. <<αλλοεθνής, αλλότριος>> και στη στρατιωτική ορολογία τη σημ.<<μισθοφόρος>> και <<σύμμαχος>>λόγω φιλίας από φιλοξενία. (το αρσ. ως ουσ.) 1)φίλος πού φιλοξενείται, δηλαδή πολίτης άλλης πόλης με τον οποίο έχει κάποιος συνθήκη φιλοξενίας για τον εαυτό του και τούς από-γόνους του (<<ξείνοι δέ….ευχομεθ’ είναι έκ πατέρων φιλότητας>> Ομ. Οδ.). 2)αυτός πού φιλοξενεί κάποιον 3)στρατιώτης πού υπηρετούσε σε άλλη πόλη με μισθό, μισθοφόρος (<<καί αιτεί αυτόν είς δισχιλίους ξένους>>, ξεν.) 4)σύμμαχος 5)(ως κλητ. προσφώνηση) ώ ξείνε. φίλε μου, αγαπητέ μου.

ετεός, ά, όν. (πιθ. εκ τού ειμί). Αληθής, πραγματικός, γνήσιος. Το ουδέτερο ετεόν ως επιρ. = αληθώς, πράγματι, τώ όντι. Θηλ. ιων. δοτ. ετεή, ως επιρ. Επίσης = πράγματι, τή αληθεία.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

εοί εύτ όλων

Β4=εοί

όπως Β1

Β5=εύτ

εύτε = όταν, καθώς. Ήϋτε = ήτε = ακριβώς όπως, σαν.

Β6=όλων

όπως σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3

ωσυ Υρσώ οσέενων σύων

Β7=ωσυ

ανάληση γι’αυτή την λέξη, έχομε κάνει στην αντίστοιχη Α11

Β8=Υρσώ

Υρσώ γράφεται και Υρτώ. Απ’ότι φαίνεται πρέπει να είναι η πόλη Υρτώ στην οποία αποδίδεται η λέξη Υρταίοι. Για την λέξη Υρταίοι ορισμένοι αναφέρουν ότι είναι πόλη η κοινό πού προσαρτήθηκε μάλλον στην Γόρτυνα. Όπως γράφεται όμως στο Δίσκο, σίγουρα είναι πόλη. Ο Πώλ Φώρ τοποθετεί τούς Υρταίους, δηλαδή την Υρσώ στο Χωριό Μελιδοχώρι νομού Ηρακλείου Κρήτης. Αυτή όμως η άποψη είναι λανθασμένη, διότι όπως θα δούμε παρακάτω στο κείμενο η πόλη πρέπει να είναι κοντά στην Φαιστό, να είχε και ιερό μεγάλης φήμης όπου εθυσιάζοντο χοίροι κάθε χρόνο. Μπορούμε να πούμε με ελάχιστες επιφυλάξεις ότι Υρσώ είναι η Αγία Τριάδα δυτικά τού ανα-κτόρου τής Φαιστού, διότι μόνο αυτή ή περιοχή μπορεί και πληρεί τα αναφερόμενα στο δίσκο, και ότι ο Σόλων πέρασε πρώτα από εκεί συμμετέχοντας σε μυστήριο που έγινε προς τιμήν του στο χώρο που βρέθηκε το ρυτό των θεριστών, αφού ήλθε με καράβι στο λιμάνι της Φαιστού. Μέσα από την ετυμολογία της λέξης Υρσώ θα δούμε ότι τα παραπάνω είναι σωστά. Η λέξη Υρσώ προέρχεται απότην λέξη υρχή. Η λέξη υρχή είναι μεταγενέστερος τύπος της λέξης υρτής. Στην Αττική της ύστερης αρχαϊκής περιόδου φαίνεται η προέλευση του Χ,από το Τ. Το Τ στην αρχή εμφανιζόταν ως +, και το γεγονός ότι οι κεραίες του Χ επικράτησαν ως πλάγιες στην αρχική και την τελική μορφή του σχήματος και ως όρθιες σε μιά μεταβατική μορφή δείχνει ότι η προέλευση του από το Τ είναι η πιθανότερη. Βλέπομε όμως ότι στην λέξη επικρατεί ο Αιολικός τύπος και όχι ο Αττικός όπως μεταγενέστερα στην λέξη Υρταίοι.

Υρσή> Υρτή> Υρχή, η. (κατά τον Ησύχ.) #έφ’ής τά φορτία φέρουσιν οί ναύται#. Η Υρσώ λοιπόν (Αγία Τριάδα) ήταν το εμπορικό διαμετα-κομιστικό κέντρο της Φαιστού με μεγάλη κίνηση από και προς χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και κέντρο ανεφοδιασμού των διερχομένων από το Λιβηκό πέλαγος πλοίων. Απόδειξη τα σπουδαία ευρήματα της ΑγίαςΤριάδας και προπαντός η ποσότητα και το περιεχόμενο των λογιστικών πινακίδων Γραμμικής που βρέθηκαν εδώ. Σαν κέντρο ανεφοδιασμού όμως διατηρούσε εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως οποιασδήποτε ανάγκης, των περαστικών π.χ. θρησκευτικών αναγκών, ειδικά υψηλών προσώπων, όπως όλα τα μεγάλα ανάκτορα γιαυτό και είχε φημισμένα ιερά όπως λεει ο Σόλων. Στην Υρσώ έχομε τα ανώγεια των δωματίων που βρέθηκε το τελετουργικό ρυτό των θεριστών και στην Φαιστό τα ανώγεια των δωματίων όπου βρέθηκε ο Δίσκος. Στην Αίγυπτο βρέθηκε μια πλάκα αιγυπτίου μαθητή τωναρχών της 18ης δυναστείας, που γράφει ένα κατάλογο επτά <<ονομάτων της χώρας Κεφτιού>>, τυπικά δηλαδή κρητικών: IKST, ‘ΙKSW, ‘ISHR, IDN, PNRWT, RWNT, DI-DDM. O Πωλ Φωρ γράφει: “δεν ξέρουμε πώς πρέπει ακριβώς να αποδώσουμε τα φωνήεντα. Έτσι, όπως είναι θυμίζουν Αξέντι και την Αξό (το <<ύψος>>), την Ίδη (το δασωμένο βουνό και την ομώνυμη Θεότητα), τον Πύρανθο (όνομα πόλεως) και το τελευταίο όνομα μια νοθογενή λέξη από τα αιγυπτιακά και τα πελασγινά. (<<η θεά Δινδυμέ το έδωσε>>).Προσέχομε ότι για την τρίτη λέξη ο Πωλ Φωρ δεν γράφει τίποτε.

Εάν όμως γνώριζε το κείμενο που είναι στο δίσκο της Φαιστού γραμμένο, πιστεύομε ότι θα συμπέρανε πως ‘ISHR, είναι η πόλη ΥΡΣΩ, γραμμένη με αναγραμμα-τισμο στα αιγυπτιακά. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ γνωστή η πόλη αυτή στους αιγυπτίους αφ’ου ήταν το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της ανατολικής μεσογείου. Βλέποντας ότι οι αιγύπτιοι έγραφαν τα μινωικά (πρωτοελληνικά) πελασγικά, με αναγραμματισμό και μυκηναϊζουσα προφορά, παρατηρώντας δε προσεκτικά μπορούμε να πούμε ότι η απόδοση που κάνει ο Πωλ Φωρ δεν πλησιάζει αρκετά το σωστό, όλες δε πρέπει να βρίσκονται στη νότια παραθαλάσσια Κρήτη.. Την λέξη IKST αποδίδω στα πελασγικά ως, ITKS =ΙΤΑΝΟΣ, την λέξη PNRWT= PRNTW = ΠΡΙΑΝΣΟΣ, την RWNT = RTWN = ΡΥΤΙΟΝ, την IDN = IND = ΙΝΑΤΟ, την DI-DDM = DI-MDD = ΛΙ-ΜΑΤΑΛΑ = ΛΙ(ΜΗΝ) – ΜΑΤΑΛΑ, την IKSW = KIWS = ΟΙΟΣ = δεν έχει ταυτιστεί. Εάν κρίνομε από τις έξη πρώτες λέξεις, πρέπει και η τελευταία, άγνωστη ακόμα πόλη, να είναι παραθαλάσσια. Η λέξη Καφτόρ ή Καφθορ ή Καφθουρ που χρησιμοποιούσαν οι αιγύπτιοι είναι ακριβώς η λέξη Κρήτη, γραμμένη με τον ίδιο ιδιόμορφο κωδικοποιημένο ανα-γραμματισμό, που δεν προφέρει τα Ελληνικά ουρανικά και χειλικά άφωνα σύμφωνα. Αν προσέξει κανείς, με πρώτη ματιά θα δει, ότι τα σύμφωνα είναι τα ίδια. Δύσκολα πράγματι γίνονται κατανοητά όλα όσα αναφέραμε, από οποιονδήποτε δεν έχει γεννηθεί στην Κρήτη και να έχει καθημερινά γλωσσικά βιώματα, ιδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού. Στις περιοχές αυτές ακόμα ομιλούν την μινωική πελασγική γλώσσα (πρωτοελληνική), ανάμεικτη με μυκηναϊκές λέξεις και, κυριαρχούσα την αιολική η οποία επικρατεί στο Αιγαίο από την Λήμνο μέχρι την Κρήτη και στα Ομηρικά έπη.

Εκτός όμως από την Αγία Τριάδα έχομε σκεφτεί μήπως Υρσώ λεγόταν αυτή η ίδια η Φαιστός κατά την μινωική εποχή αφού το τελευταίο όνομα πρέπει να το πείρε μετά την κάθοδο των Μαγνητων. Φυσικά γνωρίζομε την άποψη, ότι το όνομα Φαιστός αναφέρεται στις μυκηναϊκές πινακίδες. Διαφωνούμε όμως με την χρονολόγηση της πινακίδας, αφού πιστεύομε ότι η γραφή εχρησιμοποιήτο από τους Κρήτες ιερείς μέχρι και την Ελληνιστική εποχή, κατά την οποία έγραψαν την πινακίδα που βρέθηκε μαζί με τον Δίσκο της Φαιστού.

Β9=οσέενων

Η λέξη -οσέενων- είναι παλαιότερη της αντίστοιχης -οσέτη (όσα+έτη) = κάθε χρόνο-,και είναι σύνθετη, από την αναφορική αντων. όσος το αριθμητικό έν και το ουσιαστικό, -ο ένος. όσος,-η,-ο. (αναφ. αντων.) 1) ίδιος κατά ποσότητα, πλήθος, αριθμό, βάρος, χρονική διάρκεια, απόσταση, ισχύ κλπ. 2) (συχνά εκφέρεται μαζί με ουσια-στικό ως επίθετο προσδ.) καθένας, οποιοσδήποτε.

ένος,ο = το έτος

Β10=σύων

συς,ο,η/σύς, -υός. χοίρος, γουρούνι. Η λέξη απαντά στην Μυκηναϊκή στον σύνθετο τύπο sugota (πρβλ.συβώτης).

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://www.kairatos.com.gr/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.