ΤΟ ΝΕΦΟΣ Κ ΤΟ ΣΥΝΕΦΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΝΗ ΕΙΣΙΝ ΑΣΦΑΛΗ (Α)


«Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

1 Εισαγωγή
Στην σημερινή εποχή η πληροφορική και οι λύσεις που προσφέρει αποτελούν κινητήριο τροχό, για την διοίκηση, την λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών, των απλών καταναλωτών. Μια από τις πιο σημαντικές και πρόσφατες εφαρμογές πληροφορικής που αναπτύχθηκε, είναι το υπολογιστικό νέφος. Το υπολογιστικό νέφος, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που εξελίσσεται διαρκώς. Αποτελεί έναν νέο τρόπο αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και διαβίβασης δεδομένων. Οι εφαρμογές της λειτουργίας λογισμικού ή της αποθήκευσης δεδομένων του υπολογιστικού νέφους, επιτελούνται σε απομακρυσμένους διακομιστές οι οποίοι συνδέονται με τους υπολογιστές των χρηστών, μέσω του Διαδικτύου.
Ο ευέλικτος τρόπος λειτουργίας του υπολογιστικού νέφους, συμβάλλει στο να κερδίζει συνεχώς έδαφος και στο να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο η υιοθέτηση των υπηρεσιών του, από τους χρήστες του. Τα πολλά οφέλη του, το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό στους χρήστες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων και μείωσης του κόστους αποθήκευσης δεδομένων. Παρέχει μεγάλη ευελιξία σε όποιον το χρησιμοποιεί, καθώς είναι «πανταχού παρών», που σημαίνει ότι για να αποκτήσει ένας χρήσης πρόσβαση στα προσωπικά του αρχεία, που είναι αποθηκευμένα στο νέφος, το μόνο που χρειάζεται είναι μια συσκευή που να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και σύνδεση διαδικτύου, μέσω αυτής, άμεσα έχει πρόσβαση στα αρχεία του σε οποιαδήποτε περιοχή παγκοσμίως και αν βρίσκεται.
Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν ορισμένα θέματα ασφαλείας, γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων. Επιπρόσθετα, ένα άλλο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η φυσική τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων. Επειδή τα δεδομένα που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και διακινούνται σε ένα υπολογιστικό νέφος μπορεί να βρίσκονται σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, προκύπτουν πολλά νομικά ζητήματα, καθώς είναι καθοριστικής σημασίας το εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος, στην περιοχή που εδρεύουν οι εγκαταστάσεις του παρόχου των υπηρεσιών, του υπολογιστικού νέφους. Αυτό το ζήτημα προκύπτει γιατί, οι διακομιστές που αποθηκεύουν οι πάροχοι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή ή χώρα  παγκοσμίως. Επομένως είναι καθοριστικό το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην περιοχή εγκατάστασης των υποδομών του παρόχου.
Σε πολλές περιπτώσεις τα νομικά αυτά προβλήματα που προκύπτουν, γεννούν την ανάγκη επανεξέτασης και αντιμετώπισης των ζητημάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται, όλα όσα ορίζει το νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, το οποίο είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα τους, συμβάλλοντας στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ χρηστών και παρόχων υπολογιστικού νέφους. Η εμπιστοσύνη αυτή, θα συμβάλλει με τη σειρά της, στην ακόμα μεγαλύτερη εξάπλωση του φαινομένου του υπολογιστικού νέφους και στην εδραίωση του, σε κάθε πτυχή λύσεων πληροφορικής.

2 Επισκόπηση του Υπολογιστικού Νέφους
Το υπολογιστικό νέφος είναι ένα νέο πεδίο πληροφορικής, που παρέχει νέες προοπτικές σε τεχνολογίες δικτύωσης και θέτει ζητήματα στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό, και την υλοποίηση των υπαρχόντων δικτύων και κέντρων δεδομένων. Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται μια επισκόπηση του υπολογιστικού νέφους και αναλύονται όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
2.1. Ορισμός του υπολογιστικού νέφους
.O όρος του υπολογιστικού νέφους, είναι σε γενικές γραμμές ακαθόριστος και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για αυτόν. Σύμφωνα με το US National Institute for Standards and Technology, το υπολογιστικό νέφος είναι: « Ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα της συνεχούς, εύκολης και υψηλών απαιτήσεων πρόσβασης σε μια κοινόχρηστη συλλογή ρυθμιζόμενων υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι τροφοδοτούνται και απελευθερώνονται με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης και αλληλεπίδρασης παροχής υπηρεσιών».1
Χρησιμοποιώντας απλούς όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τεχνολογία υπολογιστικού νέφους αποτελεί οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιεί ο χρήστης, το οποίο όμως δεν τρέχει στον υπολογιστή του, αλλά τρέχει στο διαδίκτυο. Κατ’ επέκταση το υπολογιστικό νέφος χρησιμοποιείται, όταν ο χρήστης αποθηκεύει δεδομένα ή κάνει χρήση υπηρεσιών οι οποίες είναι αποθηκευμένες όχι σε κάποιο κέντρο δεδομένων, αλλά κάπου στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζει το που ακριβώς.
Το υπολογιστικό νέφος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε εξατομικευμένοι χρήστες διαδικτύου, είτε ολόκληρες επιχειρήσεις ή οργανισμοί, να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους τα οποία, βρίσκονται σε ένα «νέφος» απόμακρων δικτύων στο οποίο, έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση. Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα οπτικό μοντέλο του ορισμού του υπολογιστικού νέφους, που στηρίζεται στον ορισμό που δόθηκε παραπάνω από το National Institute for Standards and Technology (NIST)1.

image

Εικόνα 1: Απεικόνιση ορισμού του υπολογιστικού νέφους

2.2 Χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους
Όπως προκύπτει από τον ευρέως αποδεκτό ορισμό που δόθηκε παραπάνω, το υπολογιστικό νέφος έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, ένα βασικό χαρακτηριστικό του νέφους είναι, ότι οι χρήστες μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ανάλογα με το τι επιθυμούν την εκάστοτε στιγμή, δηλαδή ο κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει αυτόματα μια υπηρεσία με βάση τις ανάγκες του, χωρίς να μεσολαβήσει κάποια ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το φορέα παροχής υπηρεσιών.2
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του νέφους, είναι η συγκέντρωση των πόρων που χρησιμοποιούνται και όταν λέμε πόρους εννοούμε ενδεικτικά τους επεξεργαστές, την μνήμη αποθήκευσης κ.λπ., καθώς και τους τρόπους ενοικίασης των πόρων αυτών. Διότι όλοι αυτοί οι πόροι που χρησιμοποιούνται, μοιράζονται μεταξύ πολλών χρηστών και δίνεται χρόνος εκτέλεσης εργασιών για τον κάθε χρήστη, την εκάστοτε στιγμή που ζητάτε. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η κοινή χρήση των πόρων μειώνει το κόστος χρησιμοποίησης τους για τους χρήστες του νέφους και τους συμφέρει να κάνουν κοινή χρήση, δεδομένου ότι ο χρόνος χρησιμοποίησης που δίνεται σε κάθε χρήστη βασίζεται σε έναν προγραμματιστικό αλγόριθμο, ο οποίος προσμετρά πολλές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τον φόρτο εργασίας του χρήστη, τις ανάγκες του, την τοποθεσία του κ.λπ. Ο χρόνος που δίνεται για την διαπεραίωση των εργασιών των χρηστών, είναι πάντα αρκετός. Στόχος της χρησιμοποίησης  του αλγόριθμου αυτού για την κατανομή του χρόνου, είναι η δικαιοσύνη στον τρόπο διαμοίρασης του χρόνου χρήσης.
Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους, είναι και η μέτρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προκειμένου η ποιότητα τους να είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί οι οποίοι, προσμετρούν την χρησιμότητα, καθώς και την υγεία των υπηρεσιών. Στόχος των μετρήσεων αυτών, είναι η διαφάνεια μεταξύ καταναλωτών και παρόχων, η επίτευξη βελτιστοποίησης των πόρων, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος υπολογιστικού νέφους κλειστού κύκλου, το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο.
Τελευταίο χαρακτηριστικό που απορρέει από τον ορισμό του υπολογιστικού νέφους που αναφέρθηκε, είναι η δυνατότητα ελέγχου. Για να μπορεί να παρέχει κανονιστική συμμόρφωση, που σημαίνει σωστή εφαρμογή κανονισμών, στις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι απαραίτητο να παρέχουν αρχεία καταγραφής που εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται από τους παρόχους του νέφους. 3

2.3 Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος
Το υπολογιστικό νέφος, είχε προκύψει αρχικά από μια παγκόσμια υπολογιστική υποδομή η οποία χτίστηκε από μεγάλες εταιρίες, όπως είναι η Google, η Amazon, η Microsoft και το eBay, με σκοπό την χρησιμοποίηση του από τις ίδιες. Έχοντας λοιπόν χτίσει τεράστια κέντρα δεδομένων σε πολλές χώρες, με πολύ υψηλή ταχύτητα συνδέσεων στο παγκόσμιο διαδίκτυο, αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσαν να έχουν έσοδα, εάν προσφέρουν το πλεόνασμα του χώρου αποθήκευσης δεδομένων και των υπολογιστικών υπηρεσιών σε άλλες εταιρίες. Ορισμένα μάλιστα από αυτά τα κέντρα δεδομένων, έχουν τη δυνατότητα να χωρέσουν πάνω από εκατό χιλιάδες διακομιστές.4
Ο κάθε ένας από αυτούς τους διακομιστές, μπορεί να τρέξει λογισμικό λειτουργικού συστήματος, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει πολλαπλά εικονικά περιβάλλοντα στους πελάτες. Με τη σειρά τους οι πελάτες, μπορούν να τρέξουν το δικό τους λογισμικό εφαρμογών χωρίς την παρέμβαση άλλων προγραμμάτων, που τρέχουν ταυτόχρονα στον ίδιο διακομιστή. Εταιρίες όπως η IBM , η HP και η Citrix πωλούν συστήματα που διαχειρίζονται αποτελεσματικά αυτήν την εικονική διαδικασία και παρέχουν αξιοπιστία και ασφάλεια. Για παράδειγμα, τα συστήματα «Cloud System Matrix» της HP, επιτρέπουν στα προγράμματα να μεταφέρονται αυτόματα από μια ελαττωματική συσκευή σε μια άλλη. Επιπρόσθετα, τα κέντρα δεδομένων των παρόχων του υπολογιστικού νέφους, μπορούν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα του πελάτη κατόπιν αιτήματος του. Ακόμα οι πελάτες, μπορούν να ζητήσουν υπολογιστικούς πόρους, αλλά και πόρους αποθήκευσης, που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή πληρώνοντας αναλόγως με τη χρήση που κάνουν.5

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Διπλωματική Εργασία της  Χριστίνας Ιωαννίδου (ΑΕΜ: 371)

Εξεταστική Επιτροπή
Επιβλέπων: Ιωάννης Ιγγλεζάκης
Μέλη: Σπαθής Χαράλαμπος
Βασιλειάδης Νικόλαος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2013

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 NIST, Mell, P. & Grance, T., The NIST Definition of Cloud Computing, 2011., p.2 at
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

2 George Pallis, Cloud Computing The New Frontier of Internet Computing

3 Wayne Jansen and Timothy Grance, NIST Special Publication , «Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing», 2011

4 Dr Frank Alleweldt and Dr Senda Kara, ‘’Cloud Computing’’, 2012

5 Dr Frank Alleweldt and Dr Senda Kara, ‘’Cloud Computing’’, 2012

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s