THE NEW INDICTUS TO BRING PROSPERITY AND SMILES


A)Ροιδης

Αλλαχού τα κόμματα γεννώνται, διότι εκεί υπάρχουσιν άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστος άλλα θέλοντες. Εν Ελλάδι συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν· αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία, μεθ’ ης πάντες θέλουσι το αυτό πράγμα, να τρέφωνται δαπάνη του δημοσίου.

   Αν υπήρχε λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, νομίζομεν ότι ο ορισμός της λέξεως «κόμμα» ήθελεν είναι ο ακόλουθος: «Ομάς ανθρώπων ειδότων ν’ αναγινώσκωσι και ν’ ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιείς αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες, ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν διά παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι».

«Πολιτικόν δελτίον», Ασμοδαίος, 8.6.1875. Άπαντα, Β΄. Ερμής, 1978. 138.

———————————————————————-

Ἀρχηγοί

Τοῦ Διογένη πιάσετε ἀμέσως τὸ φανάρι,
κι᾿ ἐλᾶτε νὰ γυρέψουμε κανέναν ἀρχηγό·
ἀλλὰ καθένας μας, θαρρῶ, εἶν᾿ ἄξιος νὰ πάρῃ
τὴν ἀρχηγίαν κόμματος, ἀκόμη δὰ κι᾿ ἐγώ.
Γιὰ τὰ πρωτεῖα ξεψυχᾷ κάθε Ρῳμιὸς λεβέντης,
μόνον αὐτὸς πρωθυπουργός, μόνον αὐτὸς ἀφέντης.

Τί ἀρχηγῶν κατακλυσμός! … κι᾿ οἱ ἕλληνες ἐκεῖνοι,
ποὺ τὸν καφφέ των βερεσὲ εἰς τὰ Χαυτεῖα πίνουν,
ἂν ἀρχηγίαν ἔξαφνα κανένας τοὺς προτείνῃ,
δὲν θὰ διστάσουν βέβαια καὶ Ἀρχηγοὶ νὰ γίνουν.
Κι᾿ αὐτὸς ὁ ἕσχατος Ρωμηὸς γιὰ ὅλα κάτι ξέρει,
ἕλληνος τράχηλος ποτὲ ζυγὸν δὲν ὑποφέρει.

Ἰδοὺ νταῆς φουστανελλᾶς μὲ φέσι καὶ σελάχι!
ποιὸς ξέρει ἂν Πρωθυπουργὸς δὲν γίνῃ καμμιὰ ᾿μέρα;
ποιὸς ξέρει πόσα σχέδια καὶ ἀπαιτήσεις θἄχη,
καὶ ἂν τὴν διπλωματικὴ δὲν συνταράξῃ σφαῖρα;
Ὤ! ναί! ποτὲ τὸν ἕλληνα μὴ θεωρῆτε πτῶμα…
᾿ς ὅλους θὰ ἔλθη ἡ σειρὰ νὰ κυβερνήσουν κόμμα.

Μᾶς λείπει ἕνας ἀρχηγός;… πενῆντα ξεφυτρόνουν,
τὸ ἕνα κόμμα χάνεται;… θὰ ἔβγουν ἄλλα δέκα·
ὅλοι γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχηγοῦ μαλλόνουν,
κι᾿ ἴσως ἀργότερα μᾶς βγῇ ᾿ς τὴ μέση καὶ γυναῖκα.
Ἀλλὰ κι᾿ ἐγὼ ὁ ἀφανὴς τῶν Ἀθηνῶν πολίτης
ἐλπίζω πὼς καμμιὰ φορὰ θὰ γίνω Κυβερνήτης.

Ἐμπρός! μὲ πόζα ἀρχηγοῦ καθένας ἂς προβάλλη,
ἀπ᾿ ὅλους ἂς κυβερνηθῆ ἡ προσφιλὴς Ἑλλάς·
ἂς γίνῃ ὁ Ἡμέτερος, ἂς γίνουν ὅμως κι᾿ ἄλλοι,
ἂς γίνῃ κι ὁ Κατσικαπῆς κι᾿ αὐτὸς ὁ Μπουλελᾶς.
Ἂς πλημμυρίσῃ μ᾿ ἀρχηγοὺς τὸ ἔθνος πέρα πέρα,
ἂς μᾶς σηκώσῃ ἔξαφνα καὶ ἡ Ροζοῦ παντιέρα.

Μονάχα ἕνας βασιλεὺς μὴ μένη ᾿ς τὸ Παλάτι,
πενῆντα δυὸ τουλάχιστον ἂς ἦνε βασιλεῖς,
ὅλοι ἂς ἔβγουν κύριοι ᾿ς τῶν ἄλλων τὸ γεινάτι,
κι᾿ ὀγδόντα πέντε Πρόεδροι ἂς γίνουν τῆς Βουλῆς.
Ὅλοι τρανοὶ πολιτικοί, κανένας ἰδιώτης,
ὅλοι ποζάτοι στρατηγοί, κανένας στρατιώτης.

———————————————————————-

Σκατά εδώ, σκατά εκεί, σκατά κι ο κόσμος όλος
κι απ΄τα πολλά πια τα σκατά μου πιάστηκε κι ο κώλος.
Έρχεται ο ένας ο σκατάς, θαρρούμε πως σωθήκαμε,
σαν φύγει όμως βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε.

Γεώργιος Σουρῆς-Ποιήματα

EUCHARISTOOMEN PROSELEENIE

 

B)The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the European Union rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, the British Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5- year phase-in plan that would become known as ‘Euro-English’.

In the first year, ‘s’ will replace the soft ‘c’. Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard ‘c’ will be dropped in favour of ‘k’. This should klear up konfusion, and keyboards kan have one less letter. There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome ‘ph’ will be replaced with ‘f’ This will make words like fotograf 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible.

Governments will enkourage the removal of double letters which have always ben a deterent to akurate speling.

Also, al wil agre that the horibl mes of the silent ‘e’ in the languag is disgrasful and it should go away.

By the 4th yer people wil be reseptiv to steps such as

replasing ‘th’ with ‘z’ and ‘w’ with ‘v’.

During ze fifz yer, ze unesesary ‘o’ kan be dropd from vords kontaining ‘ou’ and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl riten styl.

Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru.

Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas

If zis mad you smil, pleas pas on to oza pepl

EUCHARISTOOMEN  MRS MILENOV M.

C)DIAFORA

Πιάνει δουλειά ένας νεαρός σε ένα φαρμακείο. Μετά την πρώτη διανυκτέρευση ο
φαρμακοποιός τον ρωτά πως πήγε η δουλειά:
– “Ήρθαν πελάτες χθες;”
– “Ναι, ήρθε μια κυρία που την πονούσε το κεφάλι της”.
– “Εσύ, τι έκανες;”
– “Της έδωσα ένα κουτί ασπιρίνες”.
– “Μπράβο!”
– “Μετά ήρθε ένας κύριος με πόνο στη μέση”.
– “Εσύ τι έκανες;”
– “Του έδωσα ένα έμπλαστρο”.
– “Μπράβο, παιδί μου, θα γίνεις καλός φαρμακοποιός”.
– “Επίσης, γύρω στα μεσάνυχτα ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα, ψηλή, ξανθιά και
φορούσε γούνα. Τη βγάζει μένει ολόγυμνη και μου λέει:
– “Έχω πέντε μήνες να δω άντρα, αγόρι μου!!”
– “Και εσύ τι έκανες παιδί μου;”
– “Της έδωσα κολλύριο!!”

Μία δασκάλα του δημοτικού ρώταγε κάποτε τα παιδιά με τι ασχολούνται οι
γονείς τους:
– “Εσένα Γιωργάκη η μαμά σου τι κάνει όλη μέρα;”
Ο Γιωργάκης σηκώθηκε όρθιος και είπε με πολλή περηφάνια:
– “Είναι οδοντογιατρός κυρία!”
– “Εσένα Μαρία οι δικοί σου γονείς με τι ασχολούνται;”, ρώτησε στη συνέχεια
ένα κοριτσάκι που φαινότανε κάπως φοβισμένο.
Αυτό σηκώθηκε και διστακτικά ψιθύρισε:
– “Είναι ταχυδρόμος ο μπαμπάς μου κυρία και η μαμά μου δεν δουλεύει”.
– “Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουν οι γονείς
μας”, είπε η δασκάλα θέλοντας να την εμψυχώσει.     “Εσένα Τοτέ τι δουλειά
κάνει ο μπαμπάς σου;”, συνέχισε.
Ο Τοτός πετάχτηκε επάνω και με ζωηρό και περήφανο ύφος έριξε τη βόμβα:
– “Εμένα κυρία ο μπαμπάς μου δουλεύει πιανίστας σε μπουρδέλο!”
Κάγκελο η δασκάλα!
Tο ίδιο απόγευμα η δασκάλα πάει στο σπίτι του Τοτού
και χτυπάει αποφασιστικά το κουδούνι. Η πόρτα άνοιξε και στο κατώφλι φάνηκε
ο περιβόητος μπαμπάς.
– “Συγνώμη που σας ανησυχώ, αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα με το μικρό.
Ισχυρίζεται ότι δουλεύετε πιανίστας σε μπουρδέλο και μάλιστα υπερηφανεύεται
γι’ αυτό! Τι έχετε να πείτε;”
– “Κοιτάτε να δείτε”, άρχισε να λέει χαμογελώντας ο πατέρας του Τοτού,
“στην πραγματικότητα είμαι αναλυτής προγραμματιστής πληροφοριακών
συστημάτων, εξειδικευμένος σε θέματα επικοινωνίας πρωτοκόλλου TCP/IP σε
περιβάλλον UNIX, και σε ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση νέων τεχνολογιών
κατανεμημένων συστημάτων αρχιτεκτονικής CORBA, σε
περιβάλλοντα αντικειμενοστραφών σχεσιακών βάσεων δεδομένων OODBMS και σε
χρήση εργαλείων Business Objects σε μια εταιρεία επιεικώς απαράδεκτη. Ε! πως
να το πω αυτό σε ένα 7χρονο παιδάκι;;;”

EUCHARISTOOMEN DIONYSIE ITALIKE

Δ)ΤΙΣ ΠΤΑΕΙ?

ΠΟΛΙΤΗΣ  :   Γιατί    γεμίσατε  την  χώρα  καζίνο   και  καταστρέψατε   οικονομικά  τόσες  οικογένειες  ; 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ   :  Ενήλικοι   και  ώριμοι  άνθρωποι  ήσαστε .  Ας  προσέχατε  και  να  μην  τζογάρατε ! 

ΠΟΛΙΤΗΣ  :  Αφού  είμαστε   ώριμοι  ( και  ξέρουμε   να  φυλαγόμαστε )  να αφήσετε     ελεύθερα  και  την  κάνναβη  και   όλα  τα  ναρκωτικά  .  Εκεί  σας  έπιασε   η  πονοψυχιά  και  νοιαστήκατε  για  μας  ;  Πώς   γίνεται  όλες  οι  αποφάσεις  σας   να  ευνοούν   τους  κολλητούς  σας ;  Με  την  δήθεν  απαγόρευση  των  ναρκωτικών  πλούτισαν  οι   δικοί  σας   διακινητές  .  Μετά   ξεπλένουν  το  χρήμα   στα  καζίνο  που  είναι  πάλι  των  κολλητών  σας .

———————————————————

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ :  Τόσα  χρόνια  μας  ψηφίζατε .  Επομένως   εσείς  (  οι  πολίτες )  φταίτε  για  το  σημερινό  χάλι .

ΠΟΛΙΤΗΣ :   Φταίμε  ίσως   για  τους  μισθούς  που  σας  δώσαμε  . Σας   ψηφίζαμε   όμως   με  την  εντολή  να   εφαρμόσετε  δημοκρατία  .  Να  λαμβάνετε   υπ’  όψιν  την  γνώμη  μας .  Εσείς   όμως  λέγατε  οτι  ο  λαός   δεν  είναι  ώριμος   ακόμη  (  ενώ  ήταν  ώριμος  να  χειρισθεί  τα  καζίνο ! )  και  παίρνατε  αποφάσεις    χωρίς  να  μας  ρωτήσετε .  Μας  ρωτήσατε  για  να  μας  βάλετε  στην  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  Κοινότητα ;   Μας  ρωτήσατε  για  να  καταργήσετε  τόνους  και  πνεύματα ; Μας   ρωτήσατε  αν  θέλουμε  να  σας  δώσουμε    ασυλία ;  Μας  ρωτήσατε  αν  θέλουμε  να   έρθουν  εδώ  μετανάστες ;  Μας  ρωτήσατε  αν  θέλουμε  να  δώσουμε  υπηκοότητα και  ιθαγένεια  στους   μετανάστες ;      Μας ρωτήσατε   αν   θέλουμε  δάνεια απο  το  εξωτερικό ;  Μας  ρωτήσατε  αν  θέλουμε  το  ευρώ  ; 

Ποτέ  δεν  μας  ρωτήσατε !  Άρα  ΕΣΕΙΣ   ( οι  πολιτικοί )  έχετε    ακέραια  την  ευθύνη  για  το  σημερινό  χάλι .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΕΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΑ


 

Ε)ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι πνευματώδη και διδακτικά.
Μας χαρίζουν το γέλιο αλλά εκφράζουν και το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα στην πιο χαριτωμένη μορφή του.

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά.
Ο Αρίστιππος απάντησε:
«Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

Ο Διογένης βλέποντας κάποιον να δείχνει ερωτευμένος με μια πλούσια γριά, είπε:
«Σ’ αυτήν δεν κάρφωσε τα μάτια του, αλλά τα δόντια του».

Επαινούσαν τον Αντισθένη κακοί άνθρωποι.
Ο φιλόσοφος αναρωτήθηκε:
«Μήπως έκανα κάτι κακό;».

Ένας άντρας είπε στην ερωτομανή γυναίκα του:
«Τι θέλεις να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε έρωτα».
Εκείνη του είπε: «Ό,τι θέλεις, ψωμί πάντως δεν έχουμε».

Είπε κάποιος στον Διογένη:
«Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία».
Και ο φιλόσοφος απάντησε:
«Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους».

Κάποτε είδε βρώμικα λουτρά ο Διογένης και διατύπωσε την απορία του:
«Αυτοί που λούζονται εδώ, που πάνε μετά να καθαριστούν;».

Όταν είδε ο Διογένης έναν αδέξιο τοξότη, στάθηκε κοντά στον στόχο λέγοντας:
«Είναι ο μόνος τρόπος για να μη με χτυπήσει».

Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής, εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας.
Ο Διογένης τον βλέπει.  Ξέρει ο Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος ερωτύλος, κοινώς γυναικάς.  Και του λέγει:
«Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον  οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».

Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγι τους Ηλείους,  γιατί ήταν πολύ δίκαιοι κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ο Άγις ρώτησε με απορία:
– Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι;

Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του.
Ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές.
Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.
-«Με τόσα χρήματα», είπε, «θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».
-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα.
Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε:
– Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων.

Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε.
Ο Φίλιππος απάντησε:
– Δεν είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σ’ άλλα μέρη;

Καλοτύχιζε κάποιος τον Αριστοτέλη, επειδή είχε μαθητή τον Μ. Αλέξανδρο.
Ο φιλόσοφος αντέστρεψε την πρόταση:
– Εκείνον να καλοτυχίζετε γιατί είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη.

Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη.
Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:
«Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ τις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».

Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για γάμο.
Ο φιλόσοφος του είπε:
«Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν.
Ο φιλόσοφος απάντησε:
«Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΕΝ ΕΠΕΙΕ ΠΑΝΟΠΕΑ
Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Entertainment and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s