ΟΜΟΤΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ (3)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  19/11/14)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Σιάμμενου  Φωτεινή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. στα  Πληροφοριακά  Συστήματα
Τεχνολογίες  Επικοινωνιών  και  Δικτύων

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.