Monthly Archives: April 2015

(E) O XPONOΣ TΩN ΠPAΓMATΩN KAI O XPONOΣ THΣ ΠOIHΣHΣ:

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ 30/04/14) O Eλύτης μετά την Aπελευθέρωση αναμένει να εισδύσει ο «Hρωϊσμός» κατευθείαν στον «κόσμο των ειρηνικών έργων», στην «αγρύπνια της ψυχής», ε) Aπελευθέρωση – Eμφύλιος στην οικονομική και τη «διοικητική αναδιορ-γάνωση» των κοινωνιών και «προπάντων» στην «ηθική τους … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , | Leave a comment

The Dream Of a Ridiculous Man (1)

I am a ridiculous person. Now they call me a madman. That would be a promotion if it were not that I remain as ridiculous in their eyes as before. But now I do not resent it, they are all … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , | Leave a comment

EN TEE G(R)AIA CAR OYRANOS KAI PARADEISOS ESTI TOUTEE (B) – by the G(R)AIEEKS

(CYNECHEIA APO 17/02/13) Η διάκριση του διδακτικού και του μυστηριακού μέρους της θ. Λειτουργίας τονίσθηκε κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ του Β΄ αιώνα, οπότε παρατάθηκε η καθιερωμένη κατήχηση και αυξήθηκε αισθητά σε αριθμό η τάξη των κατηχουμένων. Γενικότερα όμως επικράτησε … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

QUAESTIONES QUAEDAM PHILOSOPHIAE (I)

(CYNECHIZETAI) This is a notebook Newton acquired while he was an undergraduate at Trinity College and used from about 1661 to 1665 .It includes many notes from his studies and, increasingly, his own explorations into mathematics, physics and metaphysics. It … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , | 2 Comments

ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΠΠΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΖΩΝΤΩΝ (β)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 2/05/15) Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Τὴν ἑσπέραν ταύτην κατ᾿ ἀρχαίαν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας ψάλλεται ἐν τοῖς ἱεροῖς ναοῖς περὶ λύχνων ἁφὰς ὁ Ὄρθρος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Δευτέρας, τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καθ᾿ … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , | Leave a comment

EAST ROMANS or ROOMANIANS CULTURAL NOMOI AND ORDER (1)

“Βιωφελές τι χρῆμα καὶ σπουδαιότατον οὐ μόνον βασιλεῦσιν ἀλλὰ καὶ ἰδιώταις ἡ  παίδευσις. καὶ γὰρ τοὺς κεκτημένους αὐτὴν καὶ κατὰ ψυχὴν καὶ κατὰ σῶμα τὰ μέγιστα ὠφελεῖ,τὸ μὲν διὰ τῆς μελέτης τῶν σπουδαίων λόγων, τὸ δὲ διὰ τῆς γυμνασίας τῶν … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

Τα λογοτεχνικά πρότυπα των γυναικείων μορφών στις Μεταμορφώσεις του Απουλήιου και η λειτουργία τους (η)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ   27/04/14) Έχοντας εκπληρώσει η υπηρέτρια το έργο της, ξεπροβάλλει η Χάρις  αποφασιστική, με ανδρική τόλμη (masculis animis Met.8.12), ανάλογη του θάρρους  του Οδυσσέα (θάρσος…μέγα Οδ. 9.381). Εκφωνεί μια σαρκαστική ομιλία επάνω απότον κοιμισμένο Θράσυλλο για την επερχόμενη τιμωρία … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , | Leave a comment

METIS MENIS OF DION YSUS (C)

(BEING CONTINUED FROM 1/05/2014) DIONYSOS WRATH: LYKOURGOS LOCALE: Edonia, Thrake (North of Greece) Homer, Iliad 6. 129 ff (trans. Lattimore) (Greek epic C8th B.C.) :“I will not fight against any god of the heaven, since even the son of Dryas, … Continue reading

Posted in PHILOLOGIE | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΜΥΣ ΩΣ ΜΥΣ-ΤΗΣ / ΜΥΣ–ΤΗΡΙΟΝ / ΜΥΘΟΣ (1)

Φιλόσοφοι, μύστες και  αλχημιστές στην αρχαιότητα Μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η οργάνωση και η λειτουργία της παραγωγής ήταν αντικείμενο απασχολήσεως  των δούλων και του πένητος όχλου. Σταδιακά  διαμορφώθηκε, στην άρχουσα τάξη, η αντίληψη πως κάθε τι που είχε  σχέση με … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

GNOOSIS IS THE KNOWLEDGE ABOUT HOW TO BE BAPTIZED INTO THE KRATER OF NOUS (B)

(BEING CONTINUED FROM 7/1/15) ONE OF JOHN’S DISCOURSES AND ITS SYMBOLISM.    Let us now turn to the first part of the short but powerful address of the Baptizer handed on by Mt. (3:7-10) and Lk. (3:7-9), a most interesting … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Πορφύριος: Κατα Χριστιανων Ο Πορφύριος ακούγοντας τον Ωριγένη να διδάσκει, είχε μελετήσει τις εβραϊκές γραφές, ιδιαίτερα τους προφήτες και τα χριστιανικά ευαγγέλια, και θεωρούσε πως τους έλειπε η φιλολογική ποιότητα και η φιλοσοφική εμβρίθεια. Γύρω στο 262, εντάχθηκε σε μια … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

GNO-O-SIS / KNO-W-SIS IS P-H(F)-IR-E / P-YR 3

(BEING CONTINUED FROM 4/6/14) In the terminology of another recent analysis, there existed in this period an ongoing visual and verbal discourse between these diverse interests that was articulated through a wide array of symbolically charged signifiers, such as monumental … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΤΩ ΑΓΑΘΩι ΠΛΑΤΩΝΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΙΣ ΑΛΛΑΙΣ

και Αθηναίοι δε την γενεθλιακήν αυτού ημέραν επιτελούντες επάδοντες φάσκουσιν· ‘ήματι τωδε Πλάτωνα θεοί δόσαν ανθρώποισιν’.» ( Και οι Αθηναίοι κατά την ημέρα των γενεθλίων του, γιορτάζοντας τραγουδούσαν : «Την ημέρα αυτή οι θεοί έδωσαν τον Πλάτωνα στους ανθρώπους») Επ’ευκαιρία … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | 1 Comment

PHILIA CAR ARETEE YPSISTEE ,ES TA KATH’EEMOON HIEROOMENA (III)

(BEING CONTINUED FROM  06/06/14) 11. With these premises, then, let us first, if you please, examine the question – how far ought personal feeling to go in friendship? For instance: suppose Coriolanus to have had friends, ought they to have … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

Νέα Ανακάλυψη για τη Διτότητα του Χρόνου! Ο Χρόνος στην σύγχρονη επιστήμη. H φύση του χρόνου απασχόλησε τον άνθρωπο από την πιο βαθιά αρχαιότητα και οι μύθοι των διαφόρων πολιτισμών το φανερώνουν. Oι φιλόσοφοι είναι αυτοί που προσπαθούν ανέκαθεν να … Continue reading

Posted in PHILOSOPHICAL THEMES | Tagged , , , | Leave a comment