ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (ΙI)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 17/04/14)

Β πλευρά τού δίσκου με την αρίθμηση πού έδωσε ο Α.EVANS

1)ΕΟΙ 2)ΟΙ 3)ΞΕΙΕΤΕΩΝ 4)ΕΟΙ 5)ΕΥΤ 6)ΟΛΩΝ 7)ΩΣΥ 8)ΥΡΣΩ 9)ΟΣΕΕΝΩΝ 10)ΣΥΩΝ 11)ΟΙ 12)ΣΤΙΕΩΝ 13)ΣΥΩΝ 14)ΤΩ 15)ΞΕΙΕΤΕΩΝ 16)ΣΥΩΝ 17)ΟΙ 18)ΣΤΙΕΩΝ 19)ΟΨ 20)ΕΤΕΟΝ 21)ΟΜΝΩ 22)ΕΥΝΩΝ 23)ΕΣΟ 24)ΑΣΜΩΝ 25)ΠΙΩ 26)ΟΟΣΩ 27)ΟΜΟΩΝ 28)ΑΙΝ 29)ΩΣΥ 30)ΟΜΦΕ 31)ΣΟΛΩΝ

Το ίδιο κείμενο σε προτάσεις

1)ΕΟΙ ΟΙ ΞΕΙΕΤΕΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 1-3 )

2)ΕΟΙ ΕΥΤ ΟΛΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 4-6 )

3)ΩΣΥ ΥΡΣΩ ΟΣΕΕΝΩΝ ΣΥΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 7-10)

4)ΟΙ ΣΤΙΕΩΝ ΣΥΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 11-13)

5)ΤΩ ΞΕΙΕΤΕΩΝ ΣΥΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 14-16)

6)ΟΙ ΣΤΙΕΩΝ ΟΨ ΕΤΕΟΝ ΟΜΝΩ (ΛΕΞΕΙΣ 17-21)

7)ΕΥΝΩΝ ΕΣΟ (ΛΕΞΕΙΣ 22-23)

8)ΑΣΜΩΝ ΠΙΩ (ΛΕΞΕΙΣ 24-25)

9)ΟΟΣΩ ΟΜΟΩΝ ΑΙΝ (ΛΕΞΕΙΣ 26-28)

10)ΩΣΥ ΟΜΦΕ ΣΟΛΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ 29-31)

Με μικρά γράμματα για να τονισθεί

1)εοί οι ξειετέων

2)εοί εύτ όλων

3)ωσυ Υρσώ οσέενων σύων (εδώ οι γραφείς του δίσκου δεν τονίζουν το – ωσυ- = όπως)

4)οι Στιέων σύων

5)τώ ξειετέων σύων

6)οι Στιέων όψ ετεόν όμνω

7)εύνων έσο

8)άσμων πιώ

9)οόσω ομόων άιν

10)ωσύ ομφέ Σόλων (εδώ οι γραφείς τού δίσκου τονίζουν το -ωσύ-=έτσι. Όπως και στην 11ην λέξη τής Α, πλευράς)

Η μετάφραση του κειμένου έχει ως εξής κατά πρόταση

1)Θεοί (σ’αυτούς) των γνησίων ξένων (ξένοι(εδώ)=οι οικοδεσπότες, και όχι οι ξένοι με την σημερινή έννοια)

2)Θεοί (σ’αυτούς) πού προσεύχονται (και θυσιάζουν) όλοι

3)όπως στην Υρσώ κάθε έτος χοίρους

4)Στους (θεούς) των Στιαίων προσφέρουν χοίρους

5)Δια τούτο στους (θεούς) των γνησίων ξένων (οικοδεσποτών) προσφέρουν χοίρους

6)Στους (θεούς)των Στιαίων μα την αλήθεια (αληθινά, πραγματικά) ορκίζομαι.

7)Μού είστε συμπαθείς

8)ευχαριστημένος είμαι

9)Και προβλέπω να είμαι πάντα ομοϊδεάτης σας.

10)έτσι πρόβλεψε (προείπε) ο Σόλων.

(Εάν κάποιος γνωρίζει την ιστορία της Κρήτης, θα δει ότι στον δίσκο της Φαιστού γίνονται, αρκετές γνωστές αλλά και άγνωστες, ιστορικής σημασίας αναφορές.)

Εκτός όμως από το παραπάνω κείμενο τα σημεία του δίσκου σαν ιδεογράμματα περιγράφουν σε κάθε ομάδα, από την μια πλευρά θρησκευτικού περιεχομένου ήθη και έθιμα π.χ. Εκδύσια, θεσμοφόρια, ιερός γάμος και από την άλλη πλευρά ήθη και έθιμα κοινωνικού χαρακτήρα π.χ. επεξεργασία λιναριού, παραγωγή λινών υφασμάτων κ.α. Επίσης ο γεωμετρικός σχεδιασμός του Δίσκου έχει σχέση με τα μαθηματικά, την Αστρονομία, την Αστρολογία και την περιοδικότητα των θρησκευτικών εορτών σε σχέση με τις διάφορες δοξασίες. Γι’αυτές όμως τις περιγραφές των ιδεογραμμάτων δεν θα ασχοληθούμε εδώ. Οι κωδικοποιημένοι συνδυασμοί των σημείων με τέτοιο τρόπο, που κάθε ομάδα να δίνει μία λέξη της Ελληνικής Κρητικής διαλέκτου αλλά και να περιγράφει κάποιο έθιμο, δύσκολα μπορούν να γίνουν σήμερα, ακόμα και με ηλεκτρονικό υπολογιστή, για ένα τόσο μεγάλο κείμενο, με τόσες προτάσεις. Αυτό όμως δείχνει πολιτισμό ανωτέρου επιπέδου πού προκαλεί δέος, και δικαιολογεί την επίσκεψη του Σόλωνα και τού Πυθαγόρα στην περιοχή, κοντά στους ιερείς του μαντείου της Φαιστού και του Ιδαίου Άντρου. Ο πολιτισμός αυτός όμως και στην αρχαιότητα προκαλούσε δέος σε όλους τούς σοφούς πού γνώρισαν ή άκουσαν γιαυτόν. Να παρατηρήσομε εδώ ότι πρωταρχική αξία στον κώδικα ανάγνωσης των φθογγογραμμάτων επάνω στα σύμβολα, έχει η γωνία πού σχηματίζουν ορθοστατικά ορισμένα απ’αυτά, με την εφαπτομένη της αμέσως εξωτερικής υποτιθέμενης περιφέρειας, πού σχηματίζει η ελικοειδής γραμμή πού έχει χαραχθεί στο δίσκο.

Σταθερή παρουσία του Ν, έχομε στον, άνθρωπο με το λοφίο, και του νεώτερου Ο στον άνθρωπο πού τρέχει. Συγκεκριμένα στον άνθρωπο με το λοφίο, η εξωτερική γραμμή της εικόνας, που διαγράφει το λαιμό κάτω από το πιγούνι προχωρώντας μέχρι τα χείλη, μας δίνει το κεφαλαίο Ν. Στον άνθρωπο που τρέχει η γραμμή που περικλείει το κεφάλι του, μας δίνει το κεφαλαίο Ο. Εξάλλου κατά το γράψιμο του κειμένου στο Δίσκο, για να γράψουν το Ο έβαζαν την κατάλληλη εικόνα με περίγραμμα στρογγυλή, ολική η μερική οριακή γραμμή. Στις δύο πρώτες σειρές, της Β πλευράς του δίσκου, που στην μετάφραση του Ελληνικού κειμένου έχομε την λέξη θεοί, οι Ορφικοί φρόντισαν να αφήσουν στο ιδεόγραμμα δύο φορές ένα σύμβολο τους, το οκτώ, το οποίο έχει έμμεσα την ίδια σημασία, και σημαίνει (στους ορφικούς) μύηση υπέρτατου βαθμού.

Το ανάγλυφο τού δίσκου είναι κοίλο (κοιλανάγλυφο ή εγχάρακτο ή ιντάγκλιο), ενώ στον Πέλεκυ τού Αρκαλοχωρίου είναι πρόστυπο (χαμηλό) ανάγλυφο). Σαν σύνολο το περιεχόμενο του Δίσκου έχει για μάς την ίδια σημασία την οποία θα έχει ο <<δίσκος>>, πού έγραψαν οι Αμερικανοί για τους μελλοντικούς κατοίκους του πλανήτη μας, σε περίπτωση καταστροφής του πολιτισμού μας.

Με όμοιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που έχει αποτυπωθεί στο δίσκο της Φαιστού το αλφάβητο, έχει αποτυπωθεί και στον Πέλεκυ Αρκαλοχωρίου, στην πέτρα Μαλίων με την επιγραφή πού διαβάζεται αμφίδρομα με άλλο νόημα κάθε φορά (από πάνω προς τα κάτω γράφει τι έλεγαν όταν έκαναν σπονδή στον Ερμή (σε μετάφραση): ΑΣ ΒΡΕΞΕΙ – ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΙΕΡΑΣΤΟΝ – ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΡΔΩΟΝ – ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΥΓΗ. Αντίστροφα δε, διαβάζεται (σε μετάφραση): Ιερό του προπομπού των ψυχών (Ερμή) <<πού να πάει στα βουνά>>). Πάνω στη ζωγραφική μιάς σειράς από κρατήρες τού εργαστηρίου στο Βερβάτι κοντά στις Μυκήνες, σε όστρακο από μυκηναϊκό κρατήρα πού βρέθηκε το Μάρτιο 1989 στο Wiltshire του Wessex (Αγγλία) στο οποίο διαβάζομε δύο λέξεις <<Μυκυν-Μολ.>>, και στην ξύλινη πινακίδα τού Δισπηλιού Καστοριάς, πού στην πρώτη σειρά διαβάζομε από δεξιά προς αριστερά <<Ποιώ σπεσδήν με δέπας>>, δηλαδή κάνω (πραγματοποιώ) σπονδή με δέπας. Δέπας= 1.είδος ποτηριού, χρυσού ή αργυρού με επιχρυσωμένα χείλη, πού το χρησιμοποιούσαν κυρίως για σπονδή. 2.μετάλλινο ή πήλινο ποτήρι με δύο λαβές. 3.το χρυσό ποτήρι, μέσα στο οποίο, σαν σε λέμβο, ο Ήλιος περνούσε τον ωκεανό τη νύχτα, πλέοντας από τα δυτικά στα ανατολικά. (Στην μυκην.di-pa) Πρέπει να πούμε όμως (με επίγνωση του τι λέμε) ότι η χρονολόγηση με την μέθοδο ραδιενεργού άνθρακα (C14), θα γινόταν ποιο ακριβής αν επανεξεταζόταν λαμβάνοντας υπ’όψη περισσότερους παράγοντες πού επηρεάζουν την ορθότητα κάθε τέτοιας μέτρησης, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την σημερινή τεχνολογία αλλά με τον τότε τρόπο κατασκευής κεραμικών αντικειμένων και την τότε προέλευση του υλικού. Βάζοντας <<σαμώτ>> μέσα στον πυλό από κεραμικά της προηγούμενης χιλιετίας τα μηχανήματα σήμερα θα δείξουν, εφ όσον η περιεκτικότητα είναι μεγάλη, ότι το κεραμικό έχει κατασκευασθεί μια χιλιετία πιο πίσω. (Σαμώτ = σκόνη από παλαιό κεραμικό, η οποία αναμειγνύεται με τον πυλό για να κατασκευαστεί νέο κεραμικό με μεγάλη αντοχή, χωρίς να <<λαθρακιάζει>> με την πάροδο του χρόνου ). Οι αρχαίοι Κρήτες εφάρμοζαν αυτήν την τεχνική και αυτό αποδεικνύεται από τα σε καλή κατάσταση διατηρημένα κεραμικά, τα οποία χωρίς αυτήν δεν θα τα βρίσκαμε σε τέτοια μορφή.

Να αναφέρομε ότι, διαβάζοντας αρκετά βιβλία γραμμένα για το δίσκο της Φαιστού, από Έλληνες και ξένους, παρατηρήσαμε στα συγκεκριμένα βιβλία ότι, οι Έλληνες με ελάχιστες εξαιρέσεις, έστω και με υποθέσεις, έχουν πλησιάσει αρκετά τα μηνύματα πού δίνουν ορισμένες ομάδες των ιδεογραμμάτων. Οι ξένοι όμως παρουσιάζουν ένα έργο με σχόλια φαντασίας, τα οποία προσβάλλουν την νοημοσύνη μας, με εξαίρεση την φωτογραφική έκδοση <<Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ>> από τον Jean-Pierre OLIVIER, της Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής Αθηνών, πού αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το όλο θέμα, βοηθώντας πολύ την έρευνα.

. Στις 2/10/1995 αγόρασα ένα βιβλίο με τον τίτλο <<Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Το Αίνιγμα Μιας Γραφής Του Αιγαίου>>, γραμμένο από τον LOYIS GODART, τυπωμένο στην Κρήτη από το τυπογραφείο <<Γ.ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Α.Ε.>> τον Ιούλιο 1995. Στην σελίδα 143 του προαναφερθέντος βιβλίου υπάρχουν τυπωμένα δύο κομμάτια της πινακίδας PH 1 σε γραμμική Α που βρέθηκε στο ίδιο δωμάτιο και κοντά στον δίσκο της Φαιστού. Συγκεκριμένα << το βράδυ της 3ης Ιουλίου 1908, στο μικρό ορθογώνιο δωμάτιο που εκτείνεται από τον νότιο τοίχο των διαχωρισμάτων 6 και 7 μέχρι τον βράχο, κοντά στη βορειοανατολική του γωνία και σε βάθος περίπου 50 εκατοστών πάνω από το φυσικό πέτρωμα, μέσα σε σκούρο χώμα ανάμεικτο με στάχτη, κάρβουνο και κεραμικά θραύσματα, βρέθηκε ο περίφημος δίσκος της Φαιστού. Αμέσως ανατολικότερα, στο ίδιο δωμάτιο και σχεδόν στο ίδιο βάθος, βρέθηκε η πινακίδα σε γραμμική Α που έγινε αργότερα γνωστή ως ΡΗ 1. Ο δίσκος ακουμπούσε στο έδαφος, ήταν σε θέση πλάγια, γερμένος προς τον Βορά κι επάνω φαινόταν η πλευρά που φέρει στο κέντρο ένα ρόδακα. Το στρώμα χώματος όπου βρέθηκε ο δίσκος, παρότι κάλυπτε τις ανωμαλίες της βραχώδους επιφάνειας του δωματίου και τις πέτρες που εξείχαν από τον δυτικό τοίχο, δεν φαινόταν να αποτελεί ένα κανονικό δάπεδο, γιατί το χώμα δεν ήταν πατημένο και περιείχε, τόσο στο επίπεδο του δίσκου όσο και βαθύτερα, όστρακα της ίδιας κατηγορίας και της ίδιας περιόδου. Τα περισσότερα από τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τον Pernier χρονολογούνται στα τέλη της Μεσομινωικής περιόδου. Ανάμεσα όμως στα τυπικά αγγεία των τελευταίων χρόνων της Μεσομινωικής – υπογραμμίζει ο Pernier – βρέθηκε μια λαβή από κιτρινωπό πηλό με καστανή ταινία που ανήκε σε ελληνιστική υδρία κι ένα θραύσμα αγγείου, διακοσμημένο σε όλη την επιφάνεια με κόκκινο κοραλλένιο αστραφτερό χρώμα, όπως εκείνο των αρετινών αγγείων. Η ύπαρξη μεταγενέστερου υλικού σημαίνει κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι η περιοχή από την οποία προέρχεται ο δίσκος είναι στρωματογραφικά διαταραγμένη…..>>.Τα κομμάτια της επιγραφής φαίνεται ότι είναι τα άκρα μιας πινακίδας σπασμένης, από την οποία δεν βρέθηκαν τα μεσαία. Παρά το ότι τα δυο κομμάτια της πινακίδας δεν είναι συνεχόμενα για να μας δώσουν ένα συνεχόμενο κείμενο, μπορούμε να διαβάσομε λέξεις πάνω σ’άυτά από τις οποίες να βγάλομε χρήσιμα συμπεράσματα.

Διαβάζοντας στις 8/10/95 τα κομμάτια της πινακίδας και μεταφράζοντας, παρατήρησα πως οι λέξεις μας οδηγούν στο ακλόνητο συμπέρασμα ότι η πινακίδα όχι μόνο έχει σχέση με το δίσκο της Φαιστού, αλλά γράφτηκε για να δώσει οδηγίες πως πρέπει να διαβαστεί το κείμενο που είναι γραμμένο πάνω σ’αυτόν. Στο πρώτο κομμάτι της πινακίδας, που ως φαίνεται είναι το δεξιό άκρο αυτής διακρίνονται δύο σειρές συλλαβογραμμάτων της Γραμμικής Α, τα οποία μας δίνουν δύο λέξεις σε κάθε σειρά. Στην πρώτη σειρά έχομε τις λέξεις di-ra di-na-se = di-la di-na-se, που θα πει: γίνεται φανερό στα μάτια (διαβάζεται δηλαδή) περιστρέφοντας.

Στην δεύτερη σειρά διαβάζομε τις λέξεις ja-se-a re-wo, που θα πει, από ιχθύ αρχή ροής. Εδώ προφανώς εννοεί ότι από το κέντρο της Β πλευράς του δίσκου όπως την ονόμαζαν όλοι λανθασμένα, ξεκινά η ανάγνωση του κειμένου ( δηλαδή αποδεικνύεται τώρα ότι την είχα σωστά ονομάσει, με βάσει το κείμενο, Α πλευρά). Στο κέντρο της σωστά ονομαζόμενης από μένα, Α πλευράς βρίσκεται το σχήμα του ιχθύος, το οποίο διαγράφει η σπειροειδής γραμμή που χαράχτηκε πριν αποτυπωθούν τα σημεία. Έχομε δηλαδή εδώ όπως γράφει και όπως είχαμε ήδη δημοσιεύσει ανάγνωση του κειμένου που είναι γραμμένο στο Δίσκο από αριστερά προς τα δεξιά με περιστροφή του Δίσκου από δεξιά προς αριστερά.

Στο δεύτερο σωζόμενο κομμάτι της πινακίδας, που είναι το αριστερό άκρο αυτής, πάλι βλέπομε δυο σειρές συλλαβογραμμάτων. Στην πρώτη σειρά παρά το ότι η πινακίδα είναι πολύ φθαρμένη, διακρίνομε την λέξη pu-na-a;-pa-;;;;. Pu-na θα πει δακτύλιοι, και πιθανόν εννοεί τους δακτυλίους που σχηματίζει η σπείρα του δίσκου (πούνιον κατά τον Ησύχιο= δακτύλιος).Το άλλο συλλαβόγραμμα είναι αρχή λέξης της οποίας τα λοιπά συλλαβογράμματα δεν διακρίνονται.

Στην δεύτερη σειρά έχομε τις λέξεις du-a ju-na, και μεταφράζονται, δύο ζώνες (ταινίες). Εδώ προφανώς εννοεί τις δύο ταινίες οι οποίες εκτυλίσσονται από μία σε κάθε πλευρά του δίσκου σε σχήμα σπείρας, για να γραφούν πάνω τους τα σημεία του κειμένου. Παρατηρούμε επίσης ότι η γλώσσα του κειμένου στην πινακίδα είναι η ίδια που συναντούμε στο γραμμένο με φθογγογράμματα του Ελληνικού και Κρητικού αλφάβητου κείμενο, πάνω στα <<ιερογλυφικά>> του Δίσκου της Φαιστού και συγκεκριμένα στα περιγράμματα τους.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://www.kairatos.com.gr/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s