ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΕΤΥΜΑ (Ι)


Η ρίζα ΟΥΡ-

Λόγω πολλών συζητήσεων ον οποίες προέκυψαν από την ανάλυσι αυτής της ρίζας την οποία  αρχίσαμε στο προηγούμενο τεύχος και από την οποία προέκυψαν πολλές ετυμολογίες, πρέπει  να ολοκληρώσουμε την ανάλυσι με μία ακόμη παράγραφο.
Στο έγκυρο αρχαιοελληνικό λεξικό LIDDELL & SCOTT στην λέξι Ούβος έχουμε τις ερμηνείες  φύλαξ, φρουρός, επιστάτης, επίτροπος αλλά και το όριο.
Η λέξις ούρος είναι δασεινομένη. Η δασεία, πριν καταστή αλεξανδρινό σύμβολο είχε πολλές  περιπέτειες και μία απ’ αυτές είναι η παλαιοτάτη προφορά της βάσει του βαύ ή δίγαμμα F-.
Η ανάλυσις ετύμων μέ δίγαμμα έγινε στο προηγούμενο τεύχος. Να προσθέσουμε στο ΒΟΡ-ΔΑ=ΒΑΡΔΑ’ το αγγλικό παράγωγο FOR-TA=FORT δηλ. το Φρούριο.
Το δίγαμμα όμως, σε πολλές περιπτώσεις έγινε -X- το οποίο αργότερα μετετράπη σε δασεία και αυτή η μετατροπή είναι ολοφάνερη στα αγγλικά όπου πάμπολλες ελληνικές λέξεις με δασεία,εκεί προφέρονται με -Χ-. Επί παραδείγματι, Ελένη=Ηε1εη. Ελλάς=Ηε1ΐ38, Ffaarau;=Hepatitis,Ώρα=ΗοιΐΓ, Δεκαεξαδικός=Ηοχα(1εαηια1, Έκτωρ=ΗεοΐθΓ και αμέτρητες άλλες.
Στα νέα ελληνικά, αυτό το -X- επεβίωσε στις λέξεις π.χ. Χώρος, Χώρα, Χωριό (στα πανάρχαια  πελασγικά προφέρεται χουριό εκ του ΟΥΡ- η οποία είναι η ορθή παλαιά προφορά. Αυτά όμως  οι κακόσοφοι τα απαξίωσαν ως χωριάτικα ή βλάχικα) όπου δηλούται ένας τόπος ορισμένος,
οριοθετημένος, περιορισμένος ή και φυλασσόμενος.
Και στα αρχαία βέβαια υπάρχει το -X- και μάλιστα στο αρχαιοελληνικό λεξικό LIDDELL & SCOTT βλέπουμε μία πολλή σημαντική λέξι η οποία χρήζει μελέτης.
Την λέξι ΧΟΡΤΟΣ το λεξικό την ερμηνεύει ως τόπο περιπεφραγμένο ή τόπο προς βοσκήν ή  τροφήν ή αυλή αγροτικής οικίας ή τόπος όπου θρέφονται ζώα, και αργότερα έχει την έννοια  ζωοτροφής ή τροφής.
Με εναλλαγή του Χ-Κ παράγεται το αγγλικό court. Το ίδιο λεξικό αναφέρει ως παράγωγα τα  hortus-cohorts, guards, garden, garth, yard και στα σλαβικά το gradu. Αυτό το τελευταίο  δήθεν σλαβικό είναι σημαντικό διότι εξ αυτού παράγεται το πόλις=γραντ π.χ. Λένινγκραντ,Στάλινγκραντ κλπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η λέξις guard=warden προέρχεται επίσης ΚΑΙ από  την ανάλυσι του FOYP-=BOYP- που ετυμολογήθησαν στο προηγούμενο τεύχος. Επομένως  από το ΒΟΥΡ- και το ΧΟΡ-=ΧΟΥΡ- έχουμε παραγωγή ιδίων λέξεων άρα οι ρίζες είναι ίδιες
με διαφορετική όμως εκφορά της μετέπειτα δασείας.

Η λέξις YARD με σημασία φυλακής  στην Αγγλία είναι η περίφημη Scotland Yasrd.
Πράγματι, ο ΧΟΡΤΟΣ παράγεται εκ του ΟΥΡ- και ΔΑ-=ΤΑ-=γη με δασεία.
Οι LIDDELL & SCOTT δεν κατάφεραν να δουν το οφθαλμοφανές αυτών των δύο ριζών που  όμως είναι μία και η αυτή. Δεν το εντόπισαν είτε διότι ως μη ελληνόφωνοι δεν μπορούσαν,έστω διαισθητικώς, να δούν το βάθος της γλώσσης μας, είτε διότι, όπως συνηθίζεται, διάφοροι  μεταπτυχιακοί φοιτητές των, παρήγαγον διάφορες σελίδες κι αυτοί ασχολήθηκαν με την  σύνθεσι εργασιών. Φυσικά οιΈλληνες γλωσσολόγοι, διαρκώς απόντες.
Είναι όμως οι ρίζες πολύ σημαντικές για την μελέτη των ελληνικών διότι μετά τις γνωστές εναλλαγές των Κ-Γ-Χ αλλά και Τ-Δ-Θ, ο ΧΟΡΤΟΣ μετατρέπεται σε ΓΟΡΔΟΣ ή ΓΟΡΔΙΟΣ  που σημαίνει φύλαξ μίας περιοχής ή ηγέτης μίας περιοχής. Άρα ο παππούς Γόρδιος, Μακεδών  άποικος στην Μικρασία, ήταν φύλαξ ή βασιλεύς και ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε γιγαντιαία  παράκαψι για να επισκεφθή τους τάφους των παππούδων του Φρυγών=Βρυγών=Μακεδόνων.
Αυτή λοιπόν την γλώσσα μιλούσαν οι Δωριείς της Πίνδου-Μακεδονίας την οποία ο Θουκυδίδης  χαρακτηρίζει βαρβαρική2 διότι εκεί οδήγησε τους Ίωνες ο άμετρος δήθεν «ορθολογισμός»  και η δήθεν ανάγκη τους να τα εξηγήσουν όλα και να έχουν, δογματική ενίοτε, άποψι για  όλα. Οι δε Βλάχοι σήμερα, ανοητολογούντες, ψάχνουν την λατινική καταγωγή του Γαρδικιού,γιαρντίν κλπ. Λατινολαγνεία εκπηγάζουσα από σκόπιμη άγνοια την οποία επιβάλλει το  καθηγητικό κατεστημένο των ξενοδούλων-μισθοδούλων καθηγητάδων των φιλοσοφικών  σχολών. Οσαύτως, ταλαιπωρούνται οι καρδίες όταν ετυμολογούν κάποιοι ως εκ καρδίας το  έτυμον της Γαρδίτσας=Καρδίτσα δηλ. Καστράκι ή μικρό φρούριο.
Όσο για τους Θουκυδίδη κλπ λέμε ότι το κάθε επιμέρους το οποίο αντιλαμβάνοντο με το
περιορισμένο οπτικοπνευματικό γλωσσο-μυθολογικό πεδίον τους το ανήγαγον σε δήθεν
επιστημονικό αναντίλεκτο, απαξιώνοντας ταυτοχρόνως την συσσωρευμένη γνώσι της
παραδόσεως και Μυθολογίας. Όταν λοιπόν αυτοί τα απεδόμησαν όλα εν ονόματι της
«προόδου», ως αυτόχειρες, έστρωσαν τον δρόμο στους χριστιανούς να εξωλοθρεύσουν τους  απογόνους των. Διότι τέτοιος ήταν ο ξεπεσμός κυρίως των Ιώνων από Μαραθώνος και μετά  και αυτή του την απελπισία για το μέλλον περιγράφει ο Αριστοφάνης λοιδορώντας τους  συγχρόνους του για τον ξεπεσμό τους, που όμως σήμερα, νομίζουν όλοι οι ανοητολογούντες  παρακμιακοί ότι έγραψε κωμωδίες ενώ πρόκειται περί δραμάτων. Όμως, το ίδιο απαξιωτικός  για τους Αθηναίους ήταν κι ο Ευριπίδης ο οποίος περιέγραψε και ενσάρκωσε στον Ηρακλή  του, όλη του την αηδία για την θολοκουλτούρα της εποχής του εις τας Αθήνας. Οι περιώνυμοι  καθηγητάδες κακΟμηρισταί τύπου Κακριδή όχι μόνο δεν αντελήφθησαν τον πόνο τόσο του
Αριστοφάνους όσο και του Ευριπίδους αλλά ο αχαρακτήριστος Κακριδής και η ομάδα του,στην Μυθολογία του, προβάλλει τον Ηρακλή του Ευριπίδους ως πιθανώς υγιές αρχαίο πρότυπο  προς ανάλυσιν. Προς τέρψιν των ανθελλήνων.

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΒΑ-, BE-, ΒΗ-, ΒΙ-, BY-, ΒΟΙ-, ΒΟ-, ΒΩ-
Στην αναζήτησι του κατά το δυνατόν προδιορισμού των πρωταρχών της ελληνικής γλώσσης,αναλύουμε υπάρχουσες λέξεις και αναζητούμε τους γραικικούς και πελασγικούς απόηχους των  ριζών οι οποίες επεβίωσαν εις πείσμα των γραικύλων.
Ευτυχώς για μας, η εκκλησιαστικοΦαναριώτικης προελεύσεως λαίλαψ της γλωσσικής
καταστροφικής «καθαρότητος», δεν μπόρεσε να αφανίση (ακόμη) τους αντίλαλους
των διαλέκτων οι οποίες ήταν βασισμένες σε θεμέλια μη ιωνικά. Οι αντίλαλοι αυτοί,
δυστυχώς, εντοπίζονται σήμερα κυρίως μόνο σε ξεχασμένα τοπωνύμια, δηλαδή, σε αυτά τα οποία παρά το ότι επενέβησαν οι οιονεί ανελλήνιστοι φαναριωτόπληκτοι απ’ την μία και  θολοκουλτουριαρόπληκτοι γλωσσοκαταστροφείς απ’ την άλλη, γενικώς όλοι ανεγκέφαλοι  αστοιχείωτοι κακοήθεις, παρέμειναν δια της παραδόσεως σαν ηρωικά αντιστασιακά  απομεινάρια ενός διαχρονικού σιωπηλού πολέμου.
Οι κάτοικοι αυτού του ευλογημένου τόπου με τα πολλά νερά, η κατά τους ηλιθίους πτωχή  και άγονος Γραικία ή Ελλάς, είχαν δημιουργήσει πολλές λέξεις για να περιγράψουν το υγρό  στοιχείο αλλά και τις ιδιότητές του. Αυτό είναι λογικό όσο λογικό είναι να έχουν οι Εσκιμώοι  πολλές λέξεις περιγραφής της χιόνος και των ιδιοτήτων της.
Στο αρχαιοελληνικό λεξικό   LIDDELL & SCOTT ευρίσκουμε την λέξι ΒΕΑΥ η οποία σημαίνει  νερό. Πρόκειται για πανάρχαια ρίζα με μεγάλη παραγωγή συνθετικών.
Αναζητώντας τα παράγωγα τονίζουμε ότι η ρίζα ευκόλως μεταβάλλει τα φωνήεντα της
αλλά δυσκολώτερα τα σύμφωνα συμφώνως όμως προς κανόνες μεταβολής τους οποίους θα  αναφέρουμε κατά περίπτωσιν. Η ζητούμενες ρίζες που προκύπτουν εκ του BE- του βέδυ είναι  και οι ΒΟ-, ΒΩ- αλλά και BY- ΒΙ- ΒΗ-. Να σημειωθή ότι ήδη στα κλασσικά χρόνια δεν  υπήρχε διαφορά στην εκφορά του -Ι- με το -Υ- ή με το -ΟΙ- ή με το -Η- ή με το ΕΙ-.
Στην εξέλιξι της γλώσσης κυρίως σε ιωνική-αττική, το αρχικό -Β- χάθηκε ως να ήτο δίγαμμα  -F- ή και μετετράπη σε -Β- ή -Γ- η -Θ- κλπ. Στα δωρικά παρέμεινε κυρίως ως -Β-. Η ιωνική  λέξις βαλανείο=οι αρχαίες τουαλέτες από όπου προήλθε η λέξις Μπά(λα)νιο, παρέμεινε τότε  ως απόηχος.
Απ’ ευθείας παράγωγα των αρχαιοτάτων ΒΟ-=ΒΑ-=ΒΕ=ΒΙ-=ΒΟΙ-=ΒΥ=ΒΗ- όπως
επεβίωσαν ως σήμερα στην καθομιλουμένη είναι το βουλιάζω, βουτώ βάτραχος, βαπτίζω,βαρέλι=βαγένι, βότσαλο, βούρλο, βούρκος, βάλτος, βουτάνιο, βυζαίνω, βυτίο κλπ αλλά και  τοπωνύμια έχοντα άμεσο σχέσιν με υγρό στοιχείο, όπως π.χ. Βούλα, Βουλιαγμένη, Βόνιτσα.
Φυσικό επόμενο να έχουμε κληρονομήσει πανάρχαια ονόματα λιμνών με αυτήν την ρίζα
όπως Βόλβη, Βοιβηίς, Βιστωνίς, Παμβώτις, Βεγορίτις αλλά και ποταμών όπως Βούρος,
Βοϊδοπνίκτης αλλά και ο Βοϊδομάτης (μάτια λέγονται και οι πηγές ή κεφαλόβρυσα).
Γνωστό ότι ρίζα της Γαίας είναι Δα=Αη=Γα=Γη. Ο υγρός (ρίζα ΒΟ-), τόπος-περιοχή (ρίζα  ΔΑ-) μοιάζει με το δήθεν σλαβικό νερό βόδα=βόντα. Είναι όμως σλαβικό ή κάποιοι στανικώς  και οδηγούμενοι από αλλότριες ιδεολογίες επιθυμούν να βλέπουν παντού την δήθεν σλαβική  παρουσία στον ελλαδικό χώρο, ακόμη και στην προϊστορία;
Ωσαύτως η ονομασία Βέδεσσα=Εέδεσσα=Έδεσσα=Βοδενά από που προκύπτει σλαβική; Το  ίδιο με τον ποταμό ΒΟΔΑ.
Στην πελασγικότατη Μικρασία υπήρχε η λίμνη Βοάνη -σημερινή Σαπάντζα-, ανατολικώς του  κόλπου της Νικομήδειας και δυτικώς της πεδιάδος του Σαγγαρίου, αλλά και ο Βόας, ο ποταμός  Τσαρούκ της Αρμενίας.
Και στην όμαιμον Αλβανία, όπου ο πελασγικός απόηχος είναι ακόμη έντονος, εφ’ όσον οι
Αλβανοί είχαν την ευφυία να γίνουν επί το πλείστον μουσουλμάνοι επί τουρκοκρατίας κι έτσι  να ξεφύγουν από τους ορθοδόξους μελανοχίτωνες και τους εθνικούς εγκληματίες Φαναριώτες,διατηρώντας τα αρχέγονα στοιχεία της γλώσσης και του εθνισμού των, έχουμε τον ποταμό  Βογιάνα, την λίμνη Λαβεάτη, το Βουθρωτόν=αρχαία παραλιακή πόλις της Αλβανίας Βεράτι  ή Μπεράτι=Αλβανική πόλις επί του Βερατινού, παραποτάμου του Άψου κλπ
Παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά τοπωνύμια έχοντα σχέσι με υγρό στοιχείο και ρίζα ΒΟ- και φυσικά μη έχοντα ουδεμία σχέσιν με Βόδια όπως θα επεθύμουν οι ελληνόφωνοι «σοφοί».
Να τονίσουμε ότι ήδη από τα κλασσικά χρόνια είχε χαθή η επαφή των πολυγραφοτάτων Ιώνων  με τις πρωτοπηγές της γλώσσης. Αυτοί ήσαν που εθεώρησαν την ρίζα ΒΟ- ως σημαίνουσα  ΒΟΥΣ=Βόδι και ως βόδια εξηγούσαν τα τοπωνύμια ή τις λέξεις με ΒΟ-. Ένας άλλος λόγος που  ωδήγησε τους Ίωνες σε τέτοια αστεία ερμηνεία ήτο η απαξίωσις και η άμετρη ορθολογική-επιστημονικοφανής θεώρησις της θρησκείας όπου η ρίζα αυτή κρατεί πρωτεύοντα ρόλο. Ο  ίδιος ο εσωτερισμός της θρησκείας θα ωδηγούσε την σκέψι τους στην γνώσι αν οι ίδιοι, όντες  οδηγοί στην παρακμή του έθνους τότε, δεν ήσαν αμετροεπείς αλαζόνες και λαοπλάνοι μέγιστοι  και είχαν εντρυφήσει με ιερότητα στην θρησκεία. Το αποτέλεσμα ήταν η αποδόμησις των  σεβασμάτων των Ελλήνων, όχι λόγω αναχρονισμού τότε αλλά λόγω επαρμένων ανοήτων δήθεν  προοδευτικών φιλοσόφων και κυρίως χαζοποιητών. Αυτή η κατάντια πολύ εβοήθησε τους  χριστιανούς στο να υποτιμήσουν και να απαξιώσουν εν τέλει την γνήσια ελληνική θεοσέβεια με
τα πολλά απόκρυφα…

Οπότε οι Φαναριωτόπληκτοι, ακολουθώντας την παρακμιακή κλασσική
και πλήρως παρακμιακή μετακλασσική-ελληνιστική Ιωνική σκέψι, έδωσαν την χαριστική   βολή με το να αλλάζουν τα …σλαβικά δήθεν τοπωνύμια σε «γνήσια» ελληνικά, μετά την  δήθεν απελευθέρωσι του 1821. Εξ άλλου, ως φανατικοί χριστιανοί, άρα εξ ορισμού αμείλικτοι  πολέμιοι της γνησίας ελληνικής θεοσεβικής σκέψεως, δεν επεθύμουν την αναθεώρησι των  ανοήτων ανθελληνικών θεολογιών των χατζηπαπάδων.
Ενδεικτικώς και προς τεκμηρίωσιν της σχέσεως των ΒΟ-, BE- κλπ με νερά, παραθέτουμε
τα παρακάτω…

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕ ΡΙΖΑ ΒΟ-.
Βόβικες=χωριό της νήσου Κεφαλληνίας Βόλιος=νησί της Λευκάδος
Βόδια και Βώδια=πυραμιδοειδής νήσος μεταξύ Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Ικαρίας
Βόδωβα=παλαιά ονομασία κοινότητος της Αιγιαλείας Αχαΐας, Βουραϊκός,
Βοθονακιά=άφθονος σε ύδατα περιχή άνω των χωρίων του Αποκορώνου
Βόθων=κοινότης της Θήρας, Μυκόνου, Μαραθώνος ,
Βοίαι=αρχαία πόλις της Λακωνίας στο ακρωτήριο Μαλέας
Βοίβη=πόλις παρά της Βοιβηίδος , Βόλακας=ακρωτήριον της Καρπάθου
Βοϊνίκοβα=καταβόθρα στην Καστρίτσα Ιωαννίνων
Βόίτσα=πρώην ονομασία Ελατόβρυσης Ναυπακτίας
Βοάγριος=ποταμός της Λοκρίδος ο οποίος μετωνομάσθη σε Πλατανιά
Βολεμό=Μπουλμέ=η αρχαία Ασπίς ή Μάκρη ή Αρκόννησος
Βολίνα=αρχαία πόλις της Αχαΐας κοντά στον Βολμαίο χείμαρρο
Βοός Αυλή=σπηλιά της ανατολικής ακτής της Ευβοίας
Βοός Πόρος=όρμος της Μικρασιατικής ακτής του Βοσπόρου
Βοόσουρα=ακρωτήριον της νοτιοδυτικής Κύπρου
Βόρινο=χωριό της νήσου Άνδρου Βοσβόρου=όρμος στον Σιγγιτικό κόλπο
Βόρθονος=Μονή των Αρμενικών επί θαλασσίου βράχου κοντά στη νήσο Χάλκη
Βούδωρος=αρχαία ονομασία του ποταμού Ποτάμι Μαντουδίου Ευβοίας
Βούλις=αρχαία πόλις στον Κορινθιακό κόλπο Βολύμι=ακρωτήριο της Ακαρνανίας
Βούρα=αρχαία Ιωνική πόλις στην Αιγιαλεία που μετωνομάσθη σε Αχαΐα
Η Πελασική γλωσσική κληρονομιά υπάρχει διάχυτη σε όλη την Ευρώπη και Ασία.

Μερικά  τοπωνύμια της ρίζας ΒΟ- είναι τα…
Βοθνία-Βοθνικός κόλπος=Ααπωνική περιοχή της Βαλτικής, Βόλγας, Βούδα,
Βοίοι=Κελτικός λαός στην αριστερή όχθη του Δουνάβεως, Βολλίν=νήσος Βαλτικής
Βολβιτινή=αρχαία πόλις στο στόμιο του Νείλου, Βόσνα=ποταμός της Βοσνίας
Βολτέρρα=Ιταλική πόλις επί παραποτάμου του ποταμού Άρνου
Βορονέζ=Ρωσική πόλις επί του ποταμού Ντόν, Βορυσθένης=ο αρχαίος Δνείπερος
Βορρομαίαι νήσοι=στην Μείζονα λίμνη της Ιταλίας
βούβαστις=πόλις στο Δέλτα του Νείλου
Βουτώ=αρχαία Αιγυπτιακή πόλις και λίμνη στο στόμιο του Νείλου

Παράγωγα της ρίζας ΒΟ- στα λατινικά και αγγλικά είναι το fontana=fountain, το οποίο
προκύπτει από την εναλλαγή των π-β-φ (π.χ. βαλακρός-φαλακρός, βάλανος-φάλανος,
βερενίκη-φερενίκη κλπ).

Επίσης το αγγλικό boat, και γαλλικά ΒΟΕ=ύφαλος της Κυανής Ακτής. Πελασγική άρα η
λέξις του φρουρίου σε σύγχρονο τηλεοπτικό σαχλοπαιγνίδι FORT ΒΟ-YARD. Βέβαια, ήδη  αναλύσαμε ότι Fort και Yard είναι συνώνυμα άρα το πρώτο περιττεύει. Το δε ΒΟ- δικαιολογείται  διότι το φρούριο καταλαμβάνει την έκτασι βραχονησίδος.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Γρηγόρης Μπέλλος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τροπή του -Ο- σε -Α- είναι αρκετά συνηθισμένη. Π.χ. Ομφαλός-Αφαλός, αλλά και το
o)Fov=air/0, Αχρίδα=Οχρίδα κλπ.

2 Συγκεκριμένα αναφέρεται στην κατά την αντίληψί του βαρβαρογλωσσία των Ευρυτάνων.
Όπου λόγω αδικαιολογήτου αλαζονείας, μη έχοντας εντρυφήσει, θεωρεί ελληνικό ότι αυτός  καταλαβαίνει. Αυτή όμως είναι μία γενική θεωρήσις των Ιώνων αν κρίνουμε από εκείνο το  ανεκδιήγητο πλάσμα, τον Εκαταίο τον Μιλήσιο που για τους ίδιους λόγους με τον Θουκυδίδη  εθεώρησε βαρβάρους τους Μακεδόνες. Όμως, σε ντοκυμαντέρ περί Θράκης της κρατικής τηλεοράσεως, ο υπεύθυνος αρχαιολόγος διεκήρυξε ότι οι Θράκες εξελληνίστηκαν περί τον 6ο αι.π.Ο. Αρα να υποθέσουμε ότι οι Εκαταίοι έστειλα ελληναποστόλους να εξελληνίσουν κόσμο; Να  υποθέσουμε ότι οι ελληναπόστολοι εκπαιδεύτηκαν σε Δελφούς ή Ελικώνα; Όποιος βάρβαρος  όμως αντιδρούσε να υποθέσουμε ότι εξελληνίζετο βιαίως με βασανιστήρια ενώ όταν οι βάρβαροι
Θράκες συνελάμβαναν κάποιο ελληναπόστολο τον έβραζαν και τον έτρωγαν; Ή μήπως
να υποθέσουμε ότι οι ελληναπόστολοι εχρησιμοποίησαν ελληνοκονκουισταδόρες οι οποίοι με  σφαγές και ομαδικούς βιασμούς εξελλήνισαν τον κόσμο; Αυτά έκανα οι ορδές των ελληναποστόλων στον κόσμο και να υποθέσουμε ότι γι’ αυτό πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους  Θράκες; Αυτές τις μπούρδες διδάσκουν επίσημοι φορείς.

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.