Monthly Archives: December 2014

SIBYLLI′NI LIBRI – Sibylline Books–ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΒΙΒΛΙΑ (ΙI)

(BEING CONTINUED FROM 31/08/14) INTRODUCTION.___________ THE Sibyls occupy a conspicuous place in the traditions and history of ancient Greece and Rome. Their fame was spread abroad long before the beginning of the Christian era. Heraclitus of Ephesus, some five centuries … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

SYΜBOL , СИМВОЛ , ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (βτελ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 24/08/14) 6. Ἡ γλώσσα τῆς καταφατικῆς καί ἀποφατικῆς θεολογίαςΤά περί Θεοῦ ὀνόματα καθώς καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων πού ἐνσωματώνονται στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποβλέπουν στή λογική γνώση τῆς οὐσίας καί τῶν … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | 3 Comments

NEKRA THALATTA : IN THE CAVES OF QUMRAN A STEEP AND RUGGED ASCENT TO PLATO’S CAVE (CT) – exegetical literature 2

(BEING CONTINUED FROM  25/08/14) (TO BE CONTINUED ) SOURCE  http://orion.mscc.huji.ac.il , http://dss.collections.imj.org.il,http://www.pbs.org, The Qumran Texts in English By Florentino García Martínez

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ (Α)

  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in religious themes | Tagged , , , , , , | Leave a comment

FETES DES ANGES (III)

( SOIT SUITE DE 21/08/14)     (A SUIVRE) UGO ZANETTI

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

ΙΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΤΑΝΑΠΑΛΙΝ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο χάλκινος όφις και η Γέννηση του Χριστού. (Αγ. Λουκά, Αρχιεπ. Κριμαίας)   Πολλά, πάρα πολλά χρόνια περιπλανιόταν ο λαός του Ισραήλ στην έρημο μετά την έξοδό του από την γη της Αιγύπτου με επί κεφαλής τον θεόπτη προφήτη Μωυσή. … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

MERRY CHRIST-MASS TO THOSE WHO HAVEN’T YET FULFIELD HIS LOVE LOGOS

Men Made Rich by the Poverty of Christ THINK 1 not that our Savior began to live when he was born of the Virgin Mary; imagine not that he dates his existence from the manger at Bethlehem; remember he is … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , | Leave a comment

ΡΩΜΑΙΟΙ ΓΑΡ ΕΜΙΜΟΥΝΤΟ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΟΦΙΑΣ,ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ (1)

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ,ΕΞ ΕΦΕΣΟΥ

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

HELLENISTIC ANOTHER PERIOD FOR HELLENISM’S IDEALS (II)

(BEING CONTINUED FROM 19/06/14) 1. The Macedonian Imprint on the Hellenistic World N. G. L. Hammond Monarchy is a red rag to a republican, and I suppose there are republicans among you today. Greeks too thought poorly of monarchy. Even … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

TA PERI TEES TOON MYSTOON ELEUSEOOS (IV)

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  9/06/14) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in Books | Tagged , , , | 2 Comments

L’ITALIE DE TRADITION BYZANTINE ET SA CULTURE RELIGIEUSE (C)

(SUITE DE 16/08/14) 1- Témoins de la cullure italo-grecque: Ies livres liturgiques L’ltalie grecque suit le rite byzantin: cela implique I’emploi d’un  nombre important de livres liturgiques qui sont en principé les mêmes  que  ceux que l’ont employait  a  Constantinopol … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (VIII) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  18/07/14 ) 8) Ευρωπαϊκή και Ρωμαίικη θεολογία σήμερον. Υπό την πίεσιν των συγχρόνων εξελίξεων εις την γνωσιολογίαν και πολιτικήν φιλοσοφίαν, εις τηνψυχολογίαν, κοινωνιολογίαν, ιστοριογραφίαν, εις τας θετικάς επιστήμας και εις την ανθρωπολογίαν καιπαλαιοντολογίαν, η μεσαιωνική πεποίθησις των … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

MORAL THEOLOGY AS ANOTHER PERSPECTIVE FROM EAST ROMANS ,THE G(R)AEK KATHOLIK (4)

(being continued from  15/08/14) B. Sheptyts’kyi and an Eastern Catholic View of Private Property89 Sheptyts’kyi’s pastoral letters represent the only attempt by a Ukrainian Catholic hierarch to address the contemporary social problems which face all Christians, with specific reference to … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΥ Κ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ,ΥΠΕΡΕΓΩ ΥΠΕΡ-ΕΧΟΝΤΟΣ (XVI)

(BEING CONTINUED FROM  20/07/14) ΒΟΗΘΑ ΦΤΩΧΕ ΜΗ ΣΟΥ ΜΟΙΑΣΩ Οι Γραφές υπάρχουν. Αξίζει τον κόπο ν’ απομονώσουμε τα  «διασωθέντα» λόγια του Ιησού που προδίδουν τον επαναστάτη, για  να εκτιμήσουμε και την επέμβαση που θα επιχειρήσει ο Παύλος στη  διδασκαλία του. … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , | Leave a comment

THE SICKNESS OF TODAY RELIGION IS LEADING TO AN ECOLOGICAL SUICIDE (IX)

(BEING CONTINUED FROM  25/05/14) 17. Equality derives from the cure of the short circuit between the heart and the brain.  (a) From Roman racism to Orthodox equality. All humans suffer from this short-circuit “since all have sinned and fall short … Continue reading

Posted in ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ | Tagged , , , | Leave a comment