ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΡΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (B)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 16/03/14)

image

Διευθύνσεις IP

image

image

image

image

image

image

Κατηγορίες διευθύνσεων IP

image

image

image

image

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  http://old-courses.cn.ntua.gr/

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΡΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (B)

  1. vallance22 says:

    Reblogged this on Linear B, Knossos & Mycenae and commented:
    Extended Greek set EUI-64

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.