ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (Ι)


 

159FAISTOSDiskosa.jpg (49757 bytes)160FAISTOSDiskosb.jpg (47254 bytes)

Πλευρά A-B,  σύμφωνα με το κείμενο.

(Με την παρούσα μελέτη γίνεται για πρώτη φορά ανάγνωση και μετάφραση του κειμένου το οποίο είναι γραμμένο δια τεχνάσματος πάνω στο <<ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ>>. Ερμηνεία γίνεται μόνο σε 2-3 ομάδες εικόνων. Όπως πχ. Για την ομάδα που παρουσιάζει τα <<εκδύσια>>, την καλλιέργεια λιναριού και την απεικόνιση σε άλλη ομάδα των υπέρτατων θρησκευτικών δοξασιών των Ορφικών της Φαιστού. Σε όλες τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί από διαφόρους , επιχειρείται ερμηνεία των εικόνων. Δεν απορρίπτουμε καμία εργασία, διότι με το αντικείμενο αυτό , όπως γράφει  και στο κείμενο , επιχειρείται να γίνει γνωστός,  στο μέλλον, από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης , όλος ο τεχνολογικός αλλά και πνευματικός πολιτισμός τους. Για να γίνει η ερμηνεία όλων το ομάδων των εικόνων απαιτούνται πολλές γνώσεις για την  κοινωνία της Φαιστού. Επειδή όμως η ζωή των Φαιστίων είναι ελάχιστα γνωστή, είναι φυσικό να μην ερμηνευθούν ποτέ στο σύνολο, αυτά που απεικονίζονται στο αντικείμενο. Το ελληνικό κείμενο όμως διαβάζεται με ένα και μοναδικό τρόπο, με ένα  αλφάβητο (Ορφικό της εποχής, θα το αποκαλέσω) το οποίο έχει ως βασικό κορμό το αλφάβητο της Φαιστού (των κωδίκων της Γόρτυνας) και απο ένα έως δυο γράμματα, απο τα αλφάβητα των κοντινών προς την Φαιστό συμμαχικών; πόλεων (πάντως ομοϊδεατών στον Ορφισμό των Φαιστίων) του δεύτερου μισού της πρώτης π.Χ. χιλιετίας, όπως θα παρουσιαστεί εδώ περιληπτικά και στο μέλλον αναλυτικά μέσα από βιβλίο.Στις εικόνες όλα παρουσιάζονται ολοφάνερα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα λογω των ελάχιστων γνώσεων που κατέχουμε για τον πολιτισμό τους. Το κείμενο όμως έχει γραφτεί με τρόπο απόκρυφο , όπως ήταν και ο Ορφισμός, για τον απλούστατο λόγο ότι ήθελαν οι πληροφορίες αυτές να πάνε μόνο σε ορφικούς, οι οποίοι να γνώριζαν παράλληλα και τη Γραμμική γραφή Α, η οποία ήταν γνωστή τουλάχιστον μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα στο ιερατείο.(για να διαβασουν τις οδηγίες ανάγνωσης του Δίσκου οι οποίες ήταν γραμμένες με Γραμμική Α σε πινακίδα , η οποία βρέθηκε δίπλα στο Δίσκο) ).

(Σ’αυτό το άρθρο γίνεται ακριβής ανάγνωση και μετάφραση, με ανάλυση, του κειμένου πού είναι γραμμένο στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ, πάνω στα σημεία του ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ.)

(Η ορθογραφία τού κειμένου είναι αυτή πού ακολουθείται στο δίσκο από τον γραφέα του.)

Tό κείμενο, με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ <<ΟΡΦΙΚΗ>> ΓΡΑΦΗ, και ΓΛΩΣΣΑ το οποίο είναι γραμμένο με κώδικα τέχνασμα, πάνω στα σημεία τού Δίσκου, με τέτοιο τρόπο πού να είναι δύσκολη η ανάγνωση από όποιον δεν τον γνώριζε, αλλά ήταν και αμύητος την εποχή εκείνη , σε τέτοιου είδους υψηλής επιστημονικής γνώσης, Κρήτης και αποικιών, Κρητικό Ορφισμό, είναι αυτό πού ακολουθεί. Για να γίνει σωστά η ανάγνωση τού κειμένου θα το γράψομε πρώτα με κεφαλαία γράμματα, και αφού χωρίσομε τις λέξεις σε προτάσεις, θα το ξαναγράψομε με μικρά γράμματα τού Ελληνικού αλφάβητου για να μπορέσομε έτσι να τονίσομε τις λέξεις, ειδικά εκεί πού τις τόνισαν αυτοί πού έγραψαν το δίσκο. Εδώ πρέπει να αναφέρομε ότι το κείμενο υπακούει αυστηρά στους κανόνες της γραμματικής, της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας (αρχαίζουσας),διαβάζεται από το εσωτερικό (κέντρο) προς την περιφέρεια του δίσκου, με την σειρά πού έχει αριθμήσει τις ομάδες (λέξεις) των γραμμάτων ο EVANS καιαπό αριστερά προς τα δεξιά, γυρνώντας το δίσκο από δεξιά προς αριστερά, (δεξιόστροφα). Η σειρά με την οποία διαβάζονται οι λέξεις δεν έχει καμία σχέση με την σειρά και τον τρόπο που τυπώθηκαν τα σημεία πάνω στο Δίσκο. Ακόμα και η απεικόνιση των  όντων ή των  αντικειμένων σε κατατομή παριστα τη δεξιά πλευρά τους, γεγονός που υπονοεί  φορά  αναγνωσης από αριστερά   προς τα δεξιά , απο το κέντρο προς την περιφέρεια  του δίσκου.  Η φορά της εκτύπωσης είναι απο την περιφέρεια προς το κέντρο. Πιθανότατα υπήρχε σχέδιο του κειμένου πάνω σε άλλο υλικό το οποίο αντέγραψαν οι γραφείς. Συνολικά τα σημεία στις δυο όψεις του δίσκου είναι 242. Αυτά διαρρυθμίζονται σε 61 ομάδες (λέξεις), πού η κάθε μία χωρίζεται από την άλλη με γραμμές πού τέμνουν περίπου κάθετα την ελικοειδή λωρίδα πάνω στην οποία είναι γραμμένα. Ο αριθμός των σημείων σε κάθε λέξη ποικίλλει από δύο έως επτά. Οι λέξεις στην Α πλευρά του δίσκου είναι 30 και σχηματίζουν 6 προτάσεις. Στην Β πλευρά του δίσκου είναι 31 λέξεις και σχηματίζουν 10 προτάσεις. Τα διαφορετικά σύμβολα είναι 45 και δεν απεικονίζεται πάντα το ίδιο γράμμα τού συμβατικού Ελληνικού Κρητικού αλφάβητου, σε κάθε ένα από αυτά.

Επίσης πριν διαβάσομε το δίσκο να αναφέρομε ότι υπάρχουν δεκαπέντε σύμβολα και στις δύο πλευρές του, πού έχουν μία υπογεγραμμένη, άλλοτε πλάγια και άλλοτε κάθετη προς το σύμβολο. Τα σύμβολα αυτά απαντούν μόνο στην αρχή λέξεων και η υπογεγραμμένη προστέθηκε με μία γραφίδα.

Κάθε υπογεγραμμένη έχει τοποθετηθεί για να φαίνεται πού πρέπει να τονισθεί η κάθε λέξη, για να έχει το κατάλληλο νόημα, αφού η ίδια λέξη ανάλογα με τον τονισμό της, έχει και άλλη σημασία. Υπακούει δε ο τρόπος γραφής, της κάθε υπογεγραμμένης, σε ένα ειδικό κανόνα πού είναι ο επόμενος. << Όταν η υπογεγραμμένη είναι κάθετη στο σύμβολο, τότε κατά την ανάγνωση τονίζεται αυτό το ίδιο το σύμβολο. Εάν όμως η υπογεγραμμένη είναι πλάγια τυπωμένη ως προς το σύμβολο τότε τονίζεται το αμέσως επόμενο σύμβολο (σημείο) φωνήεν, εφ’όσον δεν ευρίσκονται ενδιάμεσα δύο σύμφωνα. Όταν ακολουθούν το σύμβολο πού έχει την πλάγια υπογεγραμμένη δύο σύμφωνα τότε τονίζεται το ίδιο, όπως στην περίπτωση πού η υπογεγραμμένη είναι κάθετη προς αυτό>>.

Ο κ.J.CHADWICK (όσοι βιάστηκαν να συμφωνήσουν μαζί του θα απογοητευθούν) αναφέρει ότι είναι πλάγιες κεραίες, είναι στο τέλος ομάδων συμβόλων, σε δεκατρείς περιπτώσεις (και τα τρία είναι λάθος). Το περίεργο είναι ότι όλοι των θεωρητικών επιστημών παπαγαλίζουν αυτά που έχει γράψει αυθαίρετα ο Chadwick χωρίς να εκφέρει κανένας δική του άποψη, παρά μόνο αν πρόκειται να απορρίψουν ότι δεν συμφωνεί με τον J.Chadwick, πολλές φορές χωρίς να ακούσουν ή να διαβάσουν τη γνώμη του άλλου. (Μόνο η κ. Φρειδερίκη Φυγετάκη, μαθηματικός, στο βιβλίο της ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ, υποθέτει σωστά ότι η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο δίσκος είναι η Ελληνική και αποδίδει πάλι σωστά στα γεωμετρικά σχήματα του Δίσκου το θέμα του Ιερού Γάμου). Υπογεγραμμένη έχομε στην αρχή επτά (7) λέξεων τής Α πλευράς του δίσκου, συγκεκριμένα στις λέξεις με την αρίθμηση του A.EVANS ,Β5,Β7,Β10, Β11, Β13,Β25, Β28., και σε οκτώ (8) σύμβολα τής Β πλευράς τού δίσκου πού βρίσκονται στην αρχή των λέξεων Α5,Α10,Α11,Α13,Α16,Α17, Α29,Α31. Την πλευρά πού ονομάζει αυθαίρετα ο Α.EVANS B εμείς την ονομάζομε εδώ Α, και αυτήν την πλευρά πού ονομάζει Α εμείς την ονομάζομε Β, σύμφωνα με το νόημα του κειμένου πού είναι γραμμένο σε κάθε περίπτωση, αλλά και σύμφωνα με το κείμενο της επιγραφής που βρέθηκε μαζί με το Δίσκο, όπως θα δούμε πιο κάτω. Θα αντικαταστήσομε το Ο με Ω, όπου πρέπει, αφού όταν γράφτηκε δεν χρησιμοποιήθηκε το Ω, χωρίς να μπορούμε κατηγορηματικά να πούμε ότι το γράμμα αυτό δεν υπήρχε κατά την εποχή πού τυπώθηκε ο Δίσκος, επειδή οι ιερείς πού τον έγραψαν ήταν θεματοφύλακες εφευρέσεων και γραφών προηγουμένων αιώνων τις οποίες χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση. H γλώσσα του δίσκου είναι παλαιότερη της γραφής, περίπου δηλαδή το ίδιο πού συμβαίνει σήμερα με τα εκκλησιαστικά μας βιβλία. Παρατηρούμε ότι τα γράμματα πού χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν σε παραλλαγές αλφαβήτων ως επί το πλείστον κεντροδυτικής Κρήτης, πού αναπτύχθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα πεντακοσίων περίπου ετών μέχρι την αρχή των ελληνιστικών χρόνων. Αρκετά από τα γράμματα είναι στην ταχυγραφική μορφή τους, όπως π.χ. το Ε, η ταχυγραφική μορφή του οποίου παραδίδεται από την Ελεύθερνα της Κρήτης με το σχήμα F, δηλαδή μόνο με δύο πλάγιες κεραίες, επίσης το Α Κυδωνίας και Θήρας. Χρυσά ελάσματα με Ορφικά κείμενα βρέθηκαν δίπλα σε νεκρούς, στην κάτω Ιταλία και στην Ελεύθερνα της Κρήτης. Αν συσχετίσομε την γεωγραφική θέση αυτών των ευρημάτων, με το αλφάβητο τού δίσκου της Φαιστού <<Ορφικό με βάση τα Κρητικά αλφάβητα>> μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μία κίνηση Ορφικών, Κρήτης-αποικιών, η οποία ήταν συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφορετικών λαών που ζούσαν στις περιοχές αυτές, και μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα με τοπικές διαλέκτους, γράφοντας στο ίδιο αλφάβητο με μικρές παραλλαγές.

Πριν απ’όλλους ο Όμηρος γράφει: <<Μιά χώρα, η ΚΡΗΤΗ, μέσα βρίσκεται στό πέλαο τό κρασάτο περίσσια πλούσια, θαλασσόζωστη, πανώρια. πολιτείες έχει ενενήντα. μύριοι, αρίφνητοι ζούν πάνω ανθρώποι, κι είναι ΠΟΛΛΕΣ οι ΓΛΩΣΣΕΣ τους, ΑΝΑΚΑΤΕΣ.>>. (Ομήρου Οδύσσεια Τ,174) (Μετάφρ. Ν.Καζαντζάκη-Ι.Κακριδή).

Ο Πωλ Φωρ γράφει: <<ένας μεγάλος αριθμός λέξεων, τόπων, ανθρώπων και τεχνικών όρων, ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, πολύ πιο αρχαίους ή παράπλευρους. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι στην Φαιστό στον Νότο και στην Κυδωνία στην Δύση, δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα>>. Θα προσθέσω ότι αυτό ήταν επόμενο όχι μόνο διότι από το νησί πέρασαν διάφοροι, αλλά και για δυο άλλους λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι οι κρήτες συμμετείχαν ως μισθοφόροι σε διάφορους ξένους στρατούς, επειδή ήταν άριστοι τοξότες και ο άλλος διότι με την θαλασσοκρατορία και παντοκρατορία τους οι μινωϊτες συναναστρεφόταν πολλούς λαούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Ν.Πλάτων πού έχει κάνει τα λιγότερα θεωρητικά λάθη από τούς παλαιότερους, παρά το ότι ήταν ανασκαφέας και όχι άνθρωπος των Θετικών επιστημών για να βλέπει τα πράγματα πιο ορθολογιστικά και σφαιρικά, είχε προβλέψει -πιθανότητα συμβατικότητας- στην γλώσσα του δίσκου. Αν και για συμβατικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στην γλώσσα αλλά μόνο στο αλφάβητο, το ένστικτο τού εν λόγω Έλληνα ερευνητού λειτούργησε σωστά.

Το αλφάβητο με το οποίο είναι γραμμένο το κείμενο στο Δίσκο περιέχει : φθογγογράμματα που συναντούμε στους κώδικες της Γόρτυνας, στην Ελεύθερνα , στην Κυδωνία, στην Αττική την αρχαϊκή εποχή και τέλη 7ου π.Χ. αιώνα, στο αλφάβητο της Θήρας, στη Σάμο, στη Μίλητο, στη Μήλο, στη Λακωνία, στα Μέγαρα, στο Χαλκιδικό αλφάβητο και το Α γραμμικής Β. Βασικό όμως αλφάβητο είναι των Κωδίκων της Γόρτυνας με φθογγογράμματα όπως τα χαρακτηριστικά Μ, Ν, Υ, Π, και Λ. Τα Ξ, Φ και Ψ αποδίδονται με ελληνικά αλφάβητα και όχι με τα κσ, π και πσ που αποδίδονται στους Κώδικες. Έχομε της Ελεύθερνας το Ο, και το Ε. Επίσης το Βητόσχημο Ε Μεγάρων, Κορίνθου, κ.α.

Στην Α πλευρά τού δίσκου ενώ αναφέρεται το ιστορικό γεγονός τής αυτοεξορίας του Σόλωνα, δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι ο δίσκος έχει γραφεί την συγκεκριμένη Β δεκαετία τού 6 π.Χ. αιώνα, διότι ορισμένα γράμματα του αλφάβητου πού χρησιμοποιήθηκε, είχαν αναπτυχθεί τέλος Κλασσικής με αρχές Ελληνιστικής εποχής στα τοπικά αλφάβητα, σύμφωνα με άρθρα Γ.Μπαμπινιώτη στην εγκ.Πάπυρος-Λαρούς- Μπριτάννικα, για το Ελληνικό αλφάβητο και λεξικό Ι.Σταματάκου. Εξάλλου από το περιεχόμενο του κειμένου φαίνεται ότι αυτοί πού το έγραψαν αναφέρονται σε παλαιότερα χρόνια από την εποχή τους. Η αναφορά των ανασκαφέων ότι ο δίσκος βρέθηκε <<σ’ένα χώρο μινωικής εποχής σκεπασμένο με Ελληνιστικές κατασκευές>> βοηθά να συμπεράνουμε ότι γράφτηκε στις αρχές των Ελληνιστικών χρόνων. (Το Δεκέμβριο 1997 ψάχνοντας να βρω βιβλία, για την προϊστορική Κρήτη, στην πάνω από 160 χρονών βιβλιοθήκη, στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, βρέθηκε στα χέρια μου βιβλίο των ανασκαφέων της Φαιστού, το οποίο αναφέρει λεπτομέρειες για την ανακάλυψη του Δίσκου.). Επίσης ο τονισμός πού έχει γίνει, υπακούοντας σε κανόνες τής γραμματικής, οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα, αφού γνωρίζομε ότι ο τονισμός των λέξεων τής Ελληνικής γλώσσας άρχισε στους Ελληνιστικούς χρόνους. Πολλές λέξεις στο κείμενο τού δίσκου της Φαιστού είναι γραμμένες στον επικό τύπο τους, έτσι μπορούμε να πούμε ότι το κείμενο αυτό είναι ένα έπος, με την έννοια πού έχει αυτή η λέξη στην αρχαία Ελληνική. (έπος(αρχ.) 1)λέξη, έκφραση. 2) διήγηση, ομιλία 3) σπουδαίος λόγος 4) υπόσχεση 5) απαίτηση, επιθυμία κ.α.

Ο δίσκος της Φαιστού, από αποκρυπτογραφική άποψη δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, μία μόνο επιγραφή, αλλά ένα κείμενο πού δημιουργείται από δεκαέξι επιγραφές κατάλληλα τοποθετημένες έτσι πού να δίνουν αυτοτελείς προτάσεις με συνεχές νόημα από την μία πρόταση στην άλλη.

Δείγμα   ανάγνωσης στο Δίσκο, των λέξεων  ΕΥΝΩΝ, ΣΥΩΝ,  ΟΜΝΩ, ΕΥΤ,  ΟΙ .

Ορφικό ελληνικό αλφάβητο με βαση  τα αλφάβητα κεντροδυτικής Κρήτης, 5-4 αιών π.Χ..

diskosfestoydigmagrafis.jpg (28488 bytes)

Α πλευρά τού δίσκου με την αρίθμηση πού έδωσε ο ΕVANS.

1)ΟΣ 2)ΟΤΑΝ 3)ΟΤΕΩΝ 4)ΟΣΨΙΑ 5)ΠΟΛΙΝ 6)ΦΕΣΤΟ 7)ΟΣΟ 8)ΕΣΟ 9)ΟΤΑΝ 10)ΠΟΛΙΝ 11)ΟΣΥ 12)ΙΠΙ 13)ΠΟΛΙ 14)ΟΤΑΝ 15)ΟΨΕΕΙ 16)ΟΛΟ 17)ΣΕΙ 18)ΕΡΦΕΦΕΙ 19)ΟΕΩΝ 20)ΜΥΣΝ 21)ΕΜΦΕΟ 22)ΟΤΕΩΝ 23)ΣΟΛΩΝ 24)ΟΨΟΙ 25)ΑΣΤΥ 26)ΟΡΦΕΩ 27)ΤΩΝ 28)ΟΤΕΩΝ 29)ΕΟΣΟ 30)ΟΜΝΩΝ

Το ίδιο κείμενο σε προτάσεις

1)ΟΣ ΟΤΑΝ ΟΤΕΩΝ ΟΣΨΙΑ ΠΟΛΙΝ ΦΕΣΤΟ ΟΣΟ ΕΣΟ (ΛΕΞΕΙΣ 1-8)

2)ΟΤΑΝ ΠΟΛΙΝ ΩΣΥ ΙΠΙ (ΛΕΞΕΙΣ 9-12)

3)ΠΟΛΙ ΟΤΑΝ ΟΨΕΕΙ ΟΛΟ ΣΕΙ (ΛΕΞΕΙΣ13-17)

4)ΕΡΦΕΦΕΙ ΟΕΩΝ ΜΥΣΝ (ΛΕΞΕΙΣ18-20)

5)ΕΜΦΕΟ ΟΤΕΩΝ ΣΟΛΩΝ ΟΨΟΙ ΑΣΤΥ (ΛΕΞΕΙΣ21-25)

6)ΟΡΦΕΩ ΤΩΝ ΟΤΕΩΝ ΕΟΣΟ ΟΜΝΩΝ (ΛΕΞΕΙΣ26-30)

Με μικρά γράμματα για να τονισθεί

1)ός όταν ότεων οσψία πόλιν φέστο όσο έσο

2)όταν πόλιν ωσύ ιπί (εδώ οι γραφείς του δίσκου τονίζουν

το -ωσύ- με μιά πλάγια υπογεγραμμένη στο Ω. ωσύ=έτσι)

3)Πόλι όταν οψέει όλο σεί

4)Ερφέφει οέων μύσν

5)Εμφέο ότεων Σόλων όψοι άστυ

6)Ορφέω των ότεων εόσο όμνων

Η μετάφραση τού κειμένου έχει ως εξής κατά πρόταση.

1)Όταν στο οσοδήποτε μακρινό μέλλον θα είσαι στην περί ού ο λόγος καλυμμένη (σκεπασμένη) πόλιν.

2)όταν η πόλης έτσι καταπλακώθηκε

3)Όταν απ’ότι φαίνεται (απ’ότι δείχνει) η πόλη όλο σείεται

4)αφού επέτρεψε έβγαλαν λόγο και τον μύησαν

5)αυτοεξόριστος απ’ότι φαίνεται ο Σόλων στην πόλη τους.

6)Στα Ορφικά τα δικά τους ορκίσθηκε

=======================================================

 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

 

 

ΠΗΓΗ  http://www.kairatos.com.gr/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in GLOSSOLOGY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.