OROLOGIA – TERMINOLOGIE – терминология HYPOLOGISTEEROON


Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

είναι επιστημονικός σύλλογος που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας αναγνωριστεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο (Απόφαση Αρ.2617/1992 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α.η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποιηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, Ομογενείς της διασποράς) όσο και στις Υπηρεσίες και τα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ευρωπαϊκών, ή άλλων περιφερειακών, και διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων,

β.η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών όπως για τη βελτίωση της επικοινωνίας,

γ.η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα καιεργαλείου, για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς ορολογίας.

3. ΜΕΛΗ

Σήμερα η ΕΛΕΤΟ έχει ατομικά μέλη και συλλογικά μέλη.

Τα συλλογικά μέλη είναι επώνυμα όργανα (επιτροπές, ομάδες) που λειτουργούν με την ευθύνη ή υπό την αιγίδα νομικού προσώπου και το αντικείμενό τους είναι εκπόνηση Ελληνικής Ορολογίας σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΕΤΟ και τις δραστηριότητές της θα βρείτε στον ιστότοπό της.

 

Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής»

Η Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM είναι τρίγλωσση και περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» και ισοδύναμους αγγλικούς όρους καιγαλλικούς όρους, βάσει Διεθνών Προτύπων (Σειρά ISO/IEC 2382) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης(ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).

H Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 αποτελεί την Ομάδα Εργασίας Αρ.1 της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών».

Τόσο η Επιτροπή όσο και η Ομάδα λειτούργησαν, από το 1986 ως το 1996, με την ευθύνη και υποστήριξη τουΕλληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ -Ινστιτούτου Πληροφορικής), ενώ από το 1996 λειτουργούν υπό τη Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με την ευθύνη και υποστήριξή του. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής έχει παραγάγει περίπου 5.000 ελληνικούς όρους πληροφορικής μαζί με τους ορισμούς τους στα ελληνικά, σε 32 Ελληνικά Πρότυπα (Σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 996). Οι όροι αυτοί περιέχονται στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM.

Η σύνθεση της Ομάδας είναι:

Υπεύθυνος της Ομάδας:

 • Βαλεοντής Κώστας , Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών του ΟΤΕ.

Σημερινά ενεργά Μέλη:

 • Μπεκάκος Μιχάλης, Καθηγητής Συστημάτων Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τμήμα ΗΜΜΥ,
 • Παναγιωτάκος Δημήτρης, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ,
 • Ριζιώτης Κώστας, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ.

Παλαιότερα Μέλη της Ομάδας και οι ιδιότητές τους όταν συμμετείχαν σ’ αυτήν

 • Μπακόλας Δημήτρης, Πληροφορικός, Προϊστάμενος Ινστιτούτου Πληροφορικής ΕΛΚΕΠΑ, πρώτος Τεχνικός Υπεύθυνος της Ομάδας,
 • Αναγνωστοπούλου Ρούλα, Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων Τυποποίησης του ΕΛΚΕΠΑ.
 • Κάβουρας Γιάννης, Φυσικός-Πληροφορικός, Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Μαΐστρος Γιάννης, Φυσικός, Καθηγητής ΕΜΠ ,
 • Στουραΐτης Γιώργος, Μαθηματικός, Δημοσιογράφος ,
 • Μιχάλας Πάρις, Πληροφορικός,
 • Διάμεσης Σπύρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου ,
 • Μπαλτά Χαρά, Αναλύτρια-Προγραμματίστρια Η/Υ, Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικών Εγκαταστάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 συνεργάζεται στενά με τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), όντας από τις πρώτες Ομάδες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία της ΜΟΤΟ και υπέγραψαν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εργασιών, με στόχο την διεπιτροπική (διαπεδιακή) εναρμόνιση των ελληνικών όρων.

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 είναι (ιδρυτικό) Συλλογικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και, με αυτήν την ιδιότητα, έχει εκπονήσει περίπου 2.000 όρους Τεχνολογίας Πληροφοριών για την Τράπεζα Όρων EURODICAUTOM της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι, επίσης, περιλαμβάνονται στη Βάση INFORTERM. Στο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ, η Ομάδα έχει εκπρόσωπο τον Υπεύθυνό της Κ. Βαλεοντή και αναπληρωτή εκπρόσωπο τον Δ. Παναγιωτάκο.

 

Η ορολογία του Internet που χρειάζεται να γνωρίζετε

Το διαδίκτυο μπορεί να είναι για όλους, όμως για πολλούς η ορολογία του φαντάζει δύσκολη. Λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας αλλά είναι απαραίτητες σε προγράμματα και διαδικτυακές εφαρμογές. Σας παρουσιάζουμε ορισμένους από τους βασικότερους και πιο διαδεδομένους όρους του Internet που πρέπει να γνωρίζετε.

Authentication – Σημαίνει το αυθεντικό, την πιστοποίηση, δηλ. την αναγνώριση της παρεχόμενης ασφάλειας ενός δικτύου υπολογιστών, το οποίο καθορίζει την ταυτότητα του χρήστη.

Bandwidth – Είναι το εύρος ζώνης μεταφοράς δεδομένων από μια συγκεκριμένη σύνδεση. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο ταχύτερη είναι η σύνδεση, δηλ. μεταφέρεται περισσότερος όγκος δεδομένων σε μιρκότερο χρονικό διάστημα. Μετριέται σε bps (bits per second).

Bookmark – Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας που την έχουμε αποθηκεύσει για εύκολη αναφορά όποτε την χρειασθούμε. Είναι γνωστή και με τον όρο Αγαπημένα.

Cyberspace – Αναφέρεται και ως “Κυβερνοχώρος” και αποτελεί έναν άλλον ορισμό για το Internet και τις υπηρεσίες του.

DNS – Domain Name System, δηλ. Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής. Είναι μια σύμβαση που επιτρέπει τη μετατροπή των αριθμητικών διευθύνσεων του Internet σε ισοδύναμες αντίστοιχες διευθύνσεις κειμένου, που είναι καλύτερα κατανοητές από τους χρήστες, και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η αριθμητική διεύθυνση 207.68.137.41 αντιστοιχεί στη διεύθυνση κειμένου microsoft.com.

Encyption – Είναι η διαδικασία της κρυπτογράφησης, δηλ. η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο Internet, αλλά και αλλού, για την ασφαλή αποστολή δεδομένων, τα οποία κωδικοποιούνται με πολύπλοκους αλγόριθμους.

Η ορολογία του Internet που χρειάζεται να γνωρίζετε

Host – Ένας κεντρικός και ισχυρός διακομιστής (server), που έχει μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα και έχει εγκατεστημένες εφαρμογές για χρήση από τους χρήστες του Διαδικτύου.

HTML – HyperText Markup Language, δηλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερ-Κειμένου. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού (στην ουσία σήμανσης) με την οποία δημιουργούμε ιστοσελίδες. Ένα έγγραφο που είναι γραμμένο σε HTML, μπορούμε να το δούμε μ’ έναν φυλλομετρητή ιστού (browser). Μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα HTML μ’ έναν απλό κειμενογράφο, όπως είναι το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows.

HTTP – HyperText Transfer Protocol, δηλ. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ-Κειμένου. Είναι το πρότυπο τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιείται στο Internet και δίνει τη δυνατότητα σ’ έναν φυλλομετρητή ιστού να διαβάζει κείμενο, γραφικά, ήχους και άλλες πληροφορίες από έναν διακομιστή ιστού.

Internet – Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα υπολογιστών και από μερικά εκατομμύρια απλούς υπολογιστές, που είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αναφέρεται και σαν Δίκτυο (Net) ή Διαδίκτυο ή Κυβερνοχώρος (CyberSpace) ή Παγκόσμιος Ιστός (Web).

ISDN – Integrated Services Digital Network, δηλ. Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά δεδομένων (data) με ταχύτητες 64 ή και 128 KBytes και που επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση στο Internet και τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη καθώς είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις των χρηστών για ταχύτατο Internet και τείνει να αντικατασταθεί από τις γραμμές ADSL.

JPEG – Joint Photographic Experts Group. Είναι μια μορφή αρχείων γραφικών που χρησιμοποιείται στο Internet κυρίως για γραφικά που περιέχουν πολλά χρώματα. Τα αρχεία JPEG είναι συμπιεσμένες ψηφιογραφικές εικόνες, όπου μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τη συμπίεση και την ποιότητα (αντιστρόφως ανάλογα) της παραγόμενης εικόνας.

LAN – Local Area Network. Δίκτυο υπολογιστών και περιφερειακών που καλύπτει μια μικρή γεωγραφική περιοχή, όπως τα γραφεία μιας εταιρείας ή τον χώρο ενός σχολείου ή μιας πανεπιστημιακής σχολής κ.ά.

Login – Η διαδικασία σύνδεσης και αποδοχής μας από κάποιο δίκτυο, που γίνεται συνήθως με την καταχώρηση κάποιου κωδικού.

Mailing List – Ηλεκτρονική λίστα χρηστών του Internet, όπου μπορεί να κάνει κάποιος εγγραφή για να λαμβάνει αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) για θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Modem – MODulator – DEModulator. Ειδική περιφερεαική συσκευή, που αποδίδεται σαν Διαμορφωτής-Αποδιαμορφωτής στα ελληνικά, και που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσα από αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές. Λαμβάνει φηφιακά δεδομένα από τον υπολογιστή, τα μετατρέπει σε αναλογικά για να μπορούν να μεταδωθούν και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μετατρέπει τα αναλογικά δεδομένα που λαμβάνει σε ψηφιακά για να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τον άλλον υπολογιστή.

Newsgroup – Forum συζητήσεων που φιλοξενούνται σε ειδικούς servers (news servers), όπου ο καθένας μπορεί να επιλέξει μια κατηγορία και να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση ή να θίξει ένα θέμα και να λάβει απαντήσεις από πάρα πολλούς χρήστες.

Password – Μυστικός κωδικός, που μπορεί να αποτελείται από έναν συνδυασμό συμβόλων, γραμμάτων και ψηφίων και που μας δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι προσωπικές και απόρρητες. Οι κωδικοί πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποτελούνται από συνδυασμό χαρακτήρων που να είναι δύσκολο να τους μαντέψει κάποιος.

Page Hits – Ο αριθμός των επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα.

Ping – Εντολή που δίνουμε σε περιβάλλον MsDos και με την οποία μπορούμε να βρούμε την IP διεύθυνση ενός Web site καθώς επίσης και αν είναι σε λειτουργία.

Plug-in – Ειδικά πρόσθετα προγράμματα ενός φυλλομετρητή, για να μπορούμε να δούμε δεδομένα, όπως αρχεία πολυμέσων.

Router – Δρομολογητής. Ειδική συσκευή πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας, που συνδέεται με τον διανομένα (Hub) ενός τοπικού δικτύου και με τη γραμμή ISDN ή ADSL και που ο βασικός του σκοπός είναι να δρομολογεί τα πακέτα δεδομένων από και προς το Internet και τους σταθμούς εργασίας του τοπικού δικτύου και που αποδίδει αυτόματα IP διευθύνσεις στους σταθμούς εργασίας. Ένας router μπορεί να προγραμματισθεί (ρυθμισθεί) με τη βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή.

Smiley – Ειδικοί συνδυασμοί από απλούς χαρακτήρες του πληκτρολογίου, που αν τους κοιτάξει κάποιος από πλάγια δίνουν την εντύπωση μιας έκφρασης λύπης ή χαράς κ.ά. Χρησιμοποιούνται για την έκφραση συναισθημάτων στο ψυχρό περιβάλλον των e-mails.

URL – Uniform Resource Locator, δηλ. Παγκόσμιος Εντοπιστής Πόρων. Είναι η τυποποιημένη μορφή μιας διεύθυνσης στο Internet.

Webmaster – Ο υπεύθυνος για τη διοίκηση και διαχείριση ενός Web site.

Ελληνικοί Όροι

Ανανέωση (Refresh) – Η διαδικασία ενημέρωσης των περιεχομένων της οθόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανέβασμα (Upload) – Η μεταφορά ενός αρχείου από τον υπολογιστή μέσω ενός modem ή ενός δικτύου σ’ έναν server.

Διακομιστής (Server) – Ένας υπολογιστής στον οποίο αποθηκεύονται θέσεις ιστού, ομάδες ειδήσεων ή άλλα προγράμματα. Οι διακομιστές μεσολαβούν για τη σύνδεσή μας με το Internet με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων.

Διακομιστής Ιστού (Web Server) – Πρόγραμμα για την καθοδήγηση του διακομιστή δικτύου σχετικά με το πώς να χειρίζεται τις αιτήσεις λήψης και μεταβίβασης αρχείων που υποβάλλονται από διαφορετικούς υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα.

Διεύθυνση ΙΡ – Μια διεύθυνση που ακολουθεί τις συμβάσεις του πρωτοκόλλου του Internet και προσδιορίζει έναν συνδεδεμένο υπολογιστή. Π.χ. 194.32.14.104.

Εισαγωγική Σελίδα (Home Page) – Η πρώτη σελίδα μιας θέσης ιστού, η οποία χρησιμοποιείται σαν σημείο εισόδου στη θέση. Αποκαλείται και αρχική σελίδα (start page) ή οικοσελίδα.

Ενδοδίκτυο (Intranet) – Ένα αυτόνομο δίκτυο που χρησιμοποιεί τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας και τις ίδιες μορφές αρχείων με το Internet και που μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το Internet, αλλά όχι απαραίτητα. Χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες για τις εσωτερικές τους επικοινωνίες.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (Electronic Mail ή e-mail) – Μηνύματα που στέλνονται μέσω υπολογιστών με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή δικτύωσης.

Θέση Ιστού (Web Site) – Συλλογή ιστοσελίδων που είναι αποθηκευμένες στην ίδια διεύθυνση ιστού.

Ιστοσελίδα (Web Page) – Ένα έγγραφο που είναι γραμμένο στη γλώσσα HTML με τη χρήση ετικετών (tags) και μπορεί να διαβαστεί από τους φυλλομετρητές του ιστού.

Κατέβασμα (Download) – Η μεταφορά ενός αρχείου από έναν άλλον υπολογιστή στον δικό μας.

Κινούμενη Εικόνα GIF (Animated GIF) – Ένα αρχείο γραφικών που φορτώνει συνέχεια εικόνες που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους για να δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση της κίνησης.

Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine) – Μια τεράστια βάση δεδομένων στο Internet, με την οποία μπορούμε να αναζητάμε συνδέσμους προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή συγκεκριμένα θέματα.

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) – Η συλλογή των πληροφοριών του Internet, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταπηδάμε από το ένα έγγραφο στο άλλο.

Σύνδεση μέσω Τηλεφώνου (Dial-up Connection) – Η σύνδεση του υπολογιστή μας μ’ έναν διακομιστή μέσω modem και μιας τηλεφωνικής γραμμής.

Τείχος Προστασίας (Firewall) – Μέθοδος για την προστασία ενός δικτύου από ένα άλλο, που απαγορεύει την μη επιθυμητή πρόσβαση στο δίκτυο, ενώ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ άλλα δίκτυα που βρίσκονται εκτός του τείχους.

Υπερσύνδεσμος (Hyperlink) – Ένα θερμό σημείο ή ένα στοιχείο που επιτρέπει τη μεταπήδηση σε κάποια άλλη θέση του ίδιου ή ενός διαφορετικού αρχείου.

Φορέας Υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider – ISP) – Μια εταιρεία ή ένας οργανισμός που παρέχει, έναντι χρηματικής αμοιβής, πρόσβαση σ’ άλλους υπολογιστές οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι στο Internet. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον υπολογιστή του φορέα μέσω ενός modem και να έχουμε πρόσβαση στο Internet μέσω του υπολογιστή της εταιρείας. Οι φορείς υπηρεσιών Internet μπορούν να μας παραχωρήσουν και χώρο για τη δημοσίευση των δικών μας θέσεων ιστού.

Φυλλομετρητής Ιστού (Web Browser) – Πρόγραμμα που ερμηνεύει και παρουσιάζει έγγραφα μορφοποιημένα για το Internet, όπως έγγραφα HTML, γραφικά ή αρχεία πολυμέσων.

PEEGEE  http://www.flowmagazine.gr/

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s