«Περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων» – B


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  4/06/14)

5.Τι είναι διαλειτουργικότητα;
Έχουμε αναφέρει τη λέξη διαλειτουργικότητα, τι σημαίνει ; Σύμφωνα με [την πηγή] η διαλειτουργικότητα είναι «η δυνατότητα της συλλογής σας να εργαστεί παράλληλα με άλλες συλλογές, είτε μέσω των κοινών υπηρεσιών ανακαλύψεων των πόρων είτε με τη συμβολή των μεταδεδομένων σας σε άλλες συλλογές». Δεδομένου ότι η ψηφιακή βιβλιοθήκη σας λειτουργεί στο περιβάλλον Διαδικτύου οι πόροι του μπορούν να προσεγγιστούν όχι μόνο από τους χρήστες αλλά και από άλλους ιστοχώρους και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία με άλλους ιστοχώρους υπηρεσίες μπορεί να είναι επωφελής στη συλλογή σας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί μια τέτοια δυνατότητα πρέπει να θυμηθείτε τα πρότυπα μεταδεδομένων. Τα πρότυπα μεταδεδομένων είναι μια κοινή γλώσσα που επιτρέπει σε δύο διαφορετικούς ιστοχώρους/συλλογές να λειτουργήσουν από κοινού. Για να επιβεβαιωθεί το υψηλό επίπεδο της ολοκλήρωσης μεταξύ δύο συλλογών, και οι δύο υπηρεσίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σχήμα μεταδεδομένων (αυτό βεβαιώνει την ίδια δομή των αρχείων μεταδεδομένων), τα ίδια ελεγχόμενα λεξιλόγια και τους κανόνες κωδικοποίησης για τα πράγματα όπως τις ημερομηνίες και τα ονόματα. Αυτό ακουγεται σαν ένας πραγματικά πλήρης κατάλογος αλλά πρέπει να γνωριζετε και κατι ακομα.

Σχήμα 1: Ένα παράδειγμα του αρχείου μεταδεδομένων του Dublincore που κωδικοποιείται σε XML [πηγή]
Εκτός από τους συγκεκριμένους κανόνες κωδικοποίησης πίσω από ορισμένους τομείς τα περισσοτερα πρότυπα μεταδεδομένων σου λενε πως να γράψεις μεταδεδομένα. Στην κάρτα ένος καταλόγου βιβλιοθήκης υπάρχει ένα κομμάτι χαρτί με μια σειρά ετικετών και κενών τομέων (μια φόρμα) που πρεπει να συμπληρώθει, υπάρχει μια θέση για τις διάφορες πληροφορίες όπως τον αριθμό δημιουργών ή ραφιών. Τα περισσότερα από τα σύγχρονα σχήματα μεταδεδομένων μπορούν να γραφτούν με (XML) που κάλλιστα γίνεται κατανοητό από τα προγράμματα υπολογιστών. Για ένα παράδειγμα του εγγράφου XML παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο σχήμα 1. Εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά πλαίσια βιβλιοθηκών, το XML χρησιμοποιείται κάτω από την κουκούλα και δεν πρέπει να το γράψετε άμεσα.

6.Πού ζουν τα μεταδεδομένα;

Τα μεταδεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο ψηφιακού αντικειμένο αλλά μπορούν να αποθηκευτούν επίσης χωριστά. Μερικές φορές είναι αδύνατο να αποθηκευτούν τα μεταδεδομένα μέσα σε ενα αρχείο λόγω των περιορισμών της μορφής του αρχείου. Η αποθήκευση των μεταδεδομένων μαζί με τα περιγεγραμμένα στοιχεία προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα (το ψηφιακό αντικείμενο είναι ανεξάρτητο και δεν απαιτεί οποιουσδήποτε πρόσθετους πόρους) αλλά αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Τα μεταδεδομένα που αποθηκεύονται σε ένα αρχείο εικόνας μπορούν πολύ εύκολα να διαγραφούν, αυτό μπορεί να συμβεί τυχαία ή λόγω της έλλειψης ικανοτήτων του λογισμικού που χρησιμοποιείταιι για τη γραφική μετα-επεξεργασία (δεν υποστηρίζουν όλοι οι συντάκτες γραφικών μεταδεδομένα).
Συνήθως τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται σε μια αφιερωμένη βάση δεδομένων – μια αποθήκη μεταδεδομένων ή σε ένα χωριστό κείμενο ή ένα αρχείο XML που διανέμεται με το ψηφιακό αντικείμενο. Όλο το σημαντικό ψηφιακό πλαίσιο βιβλιοθηκών προσφέρει ένα ληξιαρχείο μεταδεδομένων, προσφέρει επίσης την ικανότητα να ενσωματωθούν τα ψηφιακά μεταδεδομένα αρχεία αυτόματα όταν μεταφορτώνει ο χρήστης ένα αρχείο.

7.Π ώς να ταξινομήσω τα μεταδεδομένα;

Αυτό το μέρος προορίζεται να σας δώσει μερικούς διαύλους που θα σας βοηθήσουν όταν βρεθειτε στο αλσύλλιο των προτύπων μεταδεδομένων. Ήδη ξέρετε ότι τα μεταδεδομένα μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς, αυτά θα ήταν τα πρώτα κριτήρια της διάκρισης. Εξαιτιας της ιδιαιτερότητας των διάφορων οργάνων μνήμης – όπως τα μουσεία, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μια περιοχή της χρήσης ως δεύτερο σημείο για την ταξινόμηση. Η τρίτη άποψη χαρακτηρίζει το τμήμα μεταδεδομένων σύμφωνα με τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της στα διαφορετικά στάδια της ψηφιοποίησης.
Τα πρότυπα μεταδεδομένων μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα δεδομένα πρότυπα [πηγή]:
περιγραφικά μεταδεδομενα,ανακάλυψη και ερμηνεία ψηφιακων αντικειμενων,παραδειγμα: Σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων του Dublincore, DCMESMetadata, MODSCategories για την περιγραφή των έργων τέχνης, CDWAVisual, σύνολο στοιχείωνVRESEPIA, λεξικό μεταδεδομένων ραδιοφωνικής αναμετάδοσης SEPIADESPublic, PBcoreMPEG-7 structuralmetadata,περιγράφει τις λογικές ή φυσικές σχέσεις μεταξύ των μερών μιας ένωσης, παραδειγμα: Το σχήμα κωδικοποίησης και μετάδοσης μεταδεδομένων, METSadministrative για τη διαχείριση του ψηφιακού αντικειμένου και την παροχή περισσότερων πληροφοριών για τη δημιουργία του και οποιωνδήποτε περιορισμών που υπόκεινται στη χρήση του. Διαιρείται μερικές φορές σε: η συντήρηση και για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα τη συντήρηση ,παραδειγμα: Στοιχεία PREMISdictionarysource που το αντικείμενο από το οποίο ο ψηφιακός πόρος ήταν παραχθείσα συλλογή-ισόπεδη descriptiondigital προέλευση που η ιστορία των διαδικασιών που εκτελέσθηκαν σε ένα ψηφιακό αντικείμενο από τα creationrights του που τα πνευματικά δικαιώματα, οι περιορισμοί χρήσης και οι εγκρίσεις αδείας που περιορίζουν τη χρήση του πόρου.
Υπάρχει επίσης μια ακόμη κατηγορία που διακρίνεται εδώ μια ισόπεδη συλλογή περιγραφής. Οι συλλογές βλέπουν γύρω τους πολλούς διαφορετικους τύπους ψηφιακών υπηρεσιών που πρεπει να κατασκευαστούν. Πρέπει να περιγραφούν έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανακαλύψει τα σημαντικά χαρακτηριστικά της συλλογής συμπεριλαμβανομένου του πεδίου, του σχήματος, της ιδιοκτησίας και των περιορισμών στην πρόσβαση. Η περιγραφή επιτρέπει επίσης στις συλλογές να ενσωματωθουν στις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε αυτές τις συλλογές.
Σε αυτήν την σειρά μαθημάτων τα περιγραφικά μεταδεδομένα συνηθως καλύπτονται, θα μάθετε επίσης ένα κομμάτι για τα μεταδεδομένα δικαιωμάτων. Μερικά από τα τεχνικά μεταδεδομένα μπορεί να ληφθουν αυτόματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ψηφιακή βιβλιοθήκη λογισμικού π.χ. ή το ψηφιακό λογισμικό αρχείων λόγω αυτού που θα παραλειπόταν εδώ.
Στο πρώτο θέμα παρουσιάστηκε η βασική ροή εργασίας για τη βασική ψηφιοποίηση:
επιλέξτε τα αντικείμενα για την ψηφιακή αναλογική μεταλλαγή, προετοιμάστε τα μεταδεδομένα του αντικειμένου, επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελέσετε την ψηφιακή αναλογική μεταλλαγή, ανιχνεύστε το δεδομένο αντικείμενο, ρυθμίστε τη σκαναρισμένη εικόνα χρησιμοποιώντας το γραφικό λογισμικό,προετοιμάστε μια έκδοση παράδοσης Ιστού του ψηφιακού αντικειμένου, ασφαλές ψηφιακό πρότυπο, που δημοσιεύει το αντικείμενο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Ως αποτέλεσμα αυτής της ροής της δουλειάς, εκτός από το αρχικό φυσικό αντικείμενο θα λάβετε τρία πρόσθετα χειροποίητα αντικείμενα, όλοι τους απαιτούν τα κατάλληλα μεταδεδομένα:
τα ψηφιακά αντικείμενα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής (ψηφιακά πρότυπα), όλα τα αντικείμενα που προήλθαν από το αρχικό αποτέλεσμα της ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής (έκδοση παράδοσης Ιστού), συλλογές οποιαδήποτε από τα ανωτέρω (περιγραφή επιπέδων συλλογής). Τα πλουσιότερα σχήματα μεταδεδομένων χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα ψηφιακά πρότυπα, η έκδοση παράδοσης Ιστού περιγράφεται χρησιμοποιώντας την ίδια περιγραφή ή την απλουστευμένη μορφή της που επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας π.χ. το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων του Dublincore. Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε την περιγραφή μεταδεδομένων από μόνοι σας, επειδή τα μεταδεδομένα μπορούν να υπάρξουν σε ένα κάποιο είδος συστήματος OPAC. Πρέπει ακριβώς να εισαγάγετε τη δεδομένη περιγραφή στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Μια τέτοια περιγραφή αφιερώνεται βεβαίως στο φυσικό αντικείμενο έτσι μπορεί να απαιτήσει να ρύθμιση ενός κομματιού , π.χ. με την προσθήκη των τεχνικών και δομικών πληροφοριών για τα αρχεία και τη διαδικασία ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής.
Σε περίπτωση μερικών προτύπων είναι δυνατό να περιγραφεί και το ψηφιακό και φυσικό αντικείμενο (δηλ. κατηγορίες για την περιγραφή των έργων τέχνης, CDWA) σε ένα αρχείο μεταδεδομένων. Σε περίπτωση άλλων (δηλ. σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων του Dublincore, DCMES) ένα αρχείο μεταδεδομένων πρέπει να συνδεθεί με μόνο ένα αντικείμενο. Δεν υπάρχει καμια αμφιβολία ότι όλα τα προϊόντα της ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής πρέπει να περιγραφούν με έναν περιεκτικό τρόπο, βεβαιώνοντας την κατάλληλη σύνδεση μεταξύ όλων τους.

8.Μπορείτε να μου πείτε κάτι περισσότερο για τα σημαντικότερα πρότυπα μεταδεδομένων;

Σε αυτό το μέρος και στα ακόλουθα μέρη θα μάθετε για (υποκειμενικά) τα περισσότερα χρήσιμα πρότυπα μεταδεδομένων, υπάρχουν πολλά ληξιαρχεία μεταδεδομένων όπου μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για διάφορα άλλα δηλ. «πρότυπα και διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων».
Όπως ειπώθηκε ήδη αυτή η σειρά μαθημάτων καλύπτει τα συνήθως περιγραφικά μεταδεδομένα αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση για τα METS. Στα ακόλουθα μέρη αυτού του μαθήματος θα διαβάσετε για το στοιχείο μεταδεδομένων του Dublincore και μερικά άλλα δημοφιλή σχήματα που είναι σε μερικές περιπτώσεις βασισμένα στα συμπεράσματα του Dublincore. Κλείνοντας, σ’αυτό το μέρος θα μάθετε επίσης για τα αρχειακά πρότυπα μουσείων.
Σε αυτό το σημείο της επισκόπησης πρέπει να δοθεί μια βασική γνώση για τα σημαντικότερα πρότυπα μεταδεδομένων στον τομέα των βιβλιοθηκών, των μουσείων και των αρχείων. Είναι σημαντικό να ξέρετε πού να κοιτάξετε , έτσι εάν δεν θα βρείτε ένα κατάλληλο σχήμα μεταδεδομένων για τις ανάγκες σας θα είστε σε θέση να ψάξετε από μόνος σας.

9.Dublin Core Metadata Element Set (DCMES)

Το DCMES [πηγή] ήταν ένα αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε το 1995 στο Δουβλίνο, Οχάιο. Αυτή η αρχική συζήτηση και οι περαιτέρω εξελίξεις οδήγησαν στη δημιουργία της καθορισμένης προδιαγραφής στοιχείων μεταδεδομένων του Dublincore. Το DCMES διατηρείται τώρα από την πρωτοβουλία μεταδεδομένων Dublincore (DCMI) που περιλαμβάνει επίσης και άλλες δραστηριότητες σχετικές συνήθως με την καθιέρωση των καλύτερων πρακτικών στα μεταδεδομένα. «Ο αρχικός στόχος του Dublincore ήταν να καθοριστεί ένα σύνολο στοιχείων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους συντάκτες για να περιγράψει τους πόρους του Ιστού τους. Βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονικών πόρων και με την ανικανότητα των επαγγελματιών των βιβλιοθηκών να τοποθετήσουν σε ένα κατάλογο όλους τους πόρους. Ο στόχος ήταν να καθοριστούν μερικά στοιχεία και μερικοί απλοί κανόνες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους μη καταλογογράφους.» [πηγή].
Το DCMES αναπτύχθηκε για να είναι απλό και συνοπτικό, και βασικός στόχος ηταν να λειτουργήσει μονο σε web έγγραφα. Η αρχική προδιαγραφή περιέλαβε 13 στοιχεία, που επεκτάθηκαν τελικά σε 15 όπως υπάρχει σήμερα: Τίτλος, δημιουργός, θέμα, περιγραφή, εκδότης, συνεισφέρων, ημερομηνία, τύπος, σχήμα, προσδιοριστικό, πηγή, γλώσσα, σχέση, κάλυψη και δικαιώματα. Με την πάροδο του χρόνου οι καταλογογράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το DCMES επίσης με άλλους τύπους υλικών.
Από το 2003 το DCMES είναι πρότυπο του ISO. Αυτό είναι μια εμφανής απόδειξη ότι αναγνωρίζεται ευρέως ως σημαντική λύση στον τομέα.
Το Dublincore είναι ευρέως γνωστό ως κοινός παρονομαστής των μεταδεδομένων, ίσως λόγω αυτού χρησιμοποιείται ως βάση για oai-PMH (ανοικτό πρωτόκολλο πρωτοβουλίας αρχείων για τα μεταδεδομένα που συγκεντρώνουν) ένα πλαίσιο που επιτρέπει στη διαφορετική ψηφιακή βιβλιοθήκη για να λειτουργήσει μαζί χρησιμοποιώντας την κοινή υπηρεσία ανακαλύψεων των πόρων.
Το αρχείο μεταδεδομένων του παραδείγματος Dublincore μπορεί να μοιάζει με αυτό:
Δημιουργός: RoseBush
Τίτλος: AGuidetoGrowingRoses
Περιγραφή: Περιγράφει τη διαδικασία φύτευσης και τα διαφορετικά είδη θάμνωδων ρόδων.
Ημερομηνία: 2001-01-20
Η προδιαγραφή DCMES περιγράφει ποια είναι η ακριβής ερμηνεία αυτών των τομέων και το ποιες πληροφορίες πρέπει να κρατηθούν μέσα τους.
Ο δημιουργός φυλάσσει τις πληροφορίες για την οντότητα πρώτιστα, η οποία είναι αρμόδια για την παραγωγή του πόρου. Ο τίτλος είναι ένα όνομα που δίνεται στον πόρο. Η περιγραφή είναι ένας απολογισμός του πόρου. Η ημερομηνία είναι ένα σημείο ή μια χρονική περίοδος που συνδέεται με ένα γεγονός στον κύκλο της ζωής του πόρου.
Όλα τα στοιχεία σε DCMES είναι προαιρετικά, όλα τους μπορούν να επαναληφθούν (π.χ. αυτό πιθανό να καθορίσει δύο δημιουργούς).
Οπώς βλέπετε το DCMES είναι ένα αρκετά απλό σχήμα μεταδεδομένων που η ευρεία του εφαρμογή πήγε παραπέρα από τους πόρους Ιστού. Με τη μεγάλη διάδοσή του μερικοί εμπειρογνώμονες άρχισαν να απαιτούν περισσότερη προσέγγιση. Για να το εξετάσει αυτό, το DCMI δημιούργησε μια επέκταση DCMES αποκαλούμενη όρους μεταδεδομένων του Dublincore (ΣΥΝΕΧΕΊΣ όροι) που είναι επίσης γνωστή ως κατάλληλος Dublincore. Οι ΣΥΝΕΧΕΙΣ όροι καθορίζουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών (υποστοιχεία) που επιτρέπουν να επεξεργαστούν περαιτέρω οι πληροφορίες που κρατιούνται στο αρχείο μεταδεδομένων DCMES. Οι ΣΥΝΕΧΕΙΣ όροι περιέχουν τους ακόλουθους τομείς (τα αρχικά στοιχεία DCMES συμπεριλαμβάνονται επίσης): η περίληψη, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, accrualPolicy, εναλλακτική λύση, ακροατήριο, διαθέσιμο, bibliographicCitation, conformsTo, συνεισφέρων, κάλυψη, , δημιουργός, ημερομηνία, περιγραφή, educationLevel, βαθμός, σχήμα, hasFormat, hasPart, hasVersion, προσδιοριστικό, instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, που εκδόθηκε, isVersionOf, γλώσσα, άδεια, μεσολαβητής, μέσο, τροποποιημένο, προέλευση, εκδότης, αναφορές, σχέση, αντικαθιστά, απαιτεί, διορθώνει, rightsHolder, πηγή, χωρική, θέμα, tableOfContents, χρονικό, τίτλος, τύπος, έγκυρος.
Αυτά τα πρόσθετα στοιχεία ονομάζονται καθαρισμός: Οι «καθαρισμοί στοιχείων καθιστούν την έννοια ενός στοιχείου στενότερη ή πιό συγκεκριμένη. Ένα καθαρισμένο στοιχείο μοιράζεται την έννοια του αναρμόδιου στοιχείου, αλλά από μια διαφορετική σκοπιά. Η κατευθυντήρια αρχή για τα προσόντα των βασικών στοιχείων του Dublin, γνωστά ως DumbDownPrinciple, [πηγή] δηλώνει ότι μια εφαρμογή που δεν καταλαβαίνει έναν συγκεκριμένο όρο καθαρισμού στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αγνοήσει το χαρακτηριστή και να μεταχειριστεί την αξία μεταδεδομένων σαν ήταν ένα αναρμόδιο (ευρύτερο) στοιχείο. Ενώ αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απώλεια ιδιομορφίας, η υπόλοιπη αξία στοιχείων (χωρίς το χαρακτηριστή) πρέπει να συνεχίσει να είναι γενικά σωστή και χρήσιμη για την ανακάλυψη.» [πηγή]
Θα έρθουμε πίσω στο Dublincore στα ακόλουθα μαθήματα για να δώσουμε μια ευρύτερη επισκόπηση των στοιχείων της, που παρουσιάζουν μερικά παραδείγματα χρήσης

10.Categories for the Description of Works of Arts ( CDWA)

Οι CDWA [πηγή] δημιουργήθηκαν ως μέσος όρος για να περιγράψουν τα πολιτιστικά αντικείμενα όπως τα εκθέματα μουσείων. Αυτή η προδιαγραφή ήταν ένα αποτέλεσμα μιάς εργασιας που ξεκίνησε το 1990 s από την ομάδα εργασίας πληροφοριών τέχνης (AITF), η οποία ενθάρρυνε το διάλογο μεταξύ των ιστορικών τέχνης, των επαγγελματιών πληροφοριών τέχνης, και των προμηθευτών πληροφοριών έτσι ώστε μαζί να μπορούν να αναπτύξουν τις οδηγίες για την περιγραφή των έργων της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, των ομάδων αντικειμένων, και του οπτικού και αναπλήρωσεις κειμένου. Είναι μια κατασκευή από 512 κατηγορίες (που μπορούν να έχουν υπο- κατηγορίες) καθώς βλέπετε αυτό επιτρέπει να δημιουργήσετε μια πολύ λεπτομερή περιγραφή. Το CDWA προσδιορίζει ένα σύνολο 35 ετικεττών πυρήνων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ελάχιστο. Συγκρίνοντας αυτό με το DCMES φαίνεται να είναι πολύ πιο περίπλοκο πρότυπο. Το 2005-6 ένα CDWALite αναπτύχθηκε απο αυτήν την προδιαγραφή για να επιτρέψει τη σειριακη ταξινόμηση με XML των μεταδεδομένων και τα καταγράφει χρησιμοποιώντας CDWA. Οι κύριες κατηγορίες του CDWA περιλαμβάνουν τα εξής: Τύπος εργασίας αντικειμένου, τίτλος, δημιουργός επίδειξης, σύνταξη , ευρετήριο, δημιουργός, μέτρηση επίδειξης, μέτρηση ευρετηρίασης, υλικό επίδειξης/τεχνική, συντάσσοντας ευρετήριο υλικό/τεχνική, κράτος επίδειξης/έκδοση, ύφος, πολιτισμός, ημερομηνία δημιουργιών επίδειξης, ημερομηνίες ευρετηρίασης, θέση/αποθήκευση, θέμα, ταξινομήσεις, περιγραφή, επιγραφές, σχετικές εργασίες, δικαιώματα στην εργασία, αρχείο, πόρος. Αντίθετα από το DCMES,το CDWA περιλαμβάνει και τις πληροφορίες για την αρχική έκδοση και την ψηφιακή αναπλήρωση. Όλα τα στοιχεία είναι επαναλαμβανόμενα. Αξίζει επίσης για να αναφερθεί ότι το CDWALite προσαρμόζεται σε oai-PMH, έτσι επιτρέπει στο DCMES των ψηφιακων συλλογων να λειτουργεί από κοινού.

11.Metadata Object Description Schema (MODS)

Τα ΜΟDS [πηγή] προέρχονται άμεσα από τοMARC 21 και είχαν ως σκοπό να απλοποιήσουν τις περιγραφές MARC. Είναι κατασκευή ενός υποσύνολου του MARC 21 που χρησιμοποιεί τομείς τις φυσικής γλώσσας βασισμένες σε ετικέτες για αριθμούς τομέων όπως χρησιμοποιούνται στοMARC. Τα MODS κωδικοποιούνται σε XML, έτσι όλα τα αρχεία μεταδεδομένων ενσωματώνονται με τους MODS που επισης ενσωματώνονται σε XML και όπως ξέρετε ήδη αυτό οδηγεί στην ομαλή επεξεργασία από τα προγράμματα υπολογιστών.
Τι σημαίνει εκτενής XML? Εξετάστε ενα αρχείο εκτενους XML ενσωματωμένο με το σχήμα ανοιχτών εγγράφων (πρότυπα του ISO βασισμένα στα έγγραφα κειμένου, που κωδικοποιούνται σε XML) αυτό μπορεί να επεκταθεί απλά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Dublincore όπως τα στοιχεία δημιουργών ή εκδοτών (στον κόσμο XML μια τέτοια επέκταση ονομάζεται namespace) και ακόμα θα ήταν ένα έγκυρο αρχείο σχήματος ανοιχτών εγγράφων. Θα είναι επίσης ένα έγκυρο έγγραφοDublincore. Σε περίπτωση περισσότερων XML-βασισμένων προτύπων είναι πολύ απλό να τους συνδυάσετε μαζί σε μια δομή. Δεδομένου ότι κάθε ένας από αυτους που περιγράφονται στα προγράμματα υπολογιστών δεν έχει κανένα προβλημα με την ερμηνεία του. Γί αυτό η XML καλείται εκτενης.

Τα MODS ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της πλούσιας περιγραφής των ψηφιακών πόρων. Χάρη στους όρους μεταδεδομένων του DUBLINCORE μια τέτοια πλούσια περιγραφή μπορεί να δημιουργηθεί επίσης χρησιμοποιώντας τους ΣΥΝΕΧΕΙΣ όρους DCTerms, αλλά στην περίπτωση των MODS αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ήταν παρόν από τις αρχές του. Σύμφωνα με «την κατανόηση του φυλλάδιου μεταδεδομένων» [πηγή], οι MODS είναι συμβατότεροι με τα στοιχεία βιβλιοθηκών από τον Dublincore- που είναι κατανοητός εξετάζοντας τη σφιχτή σχέση του με το MARC 21. Αν και το συμβατό σύστημα, MODS προσφέρει μερικές αυξήσεις πέρα από το παραδοσιακό MARC 21, συμπεριλαμβανομένων το προαιρετικό στοιχείο ταυτότητας για να διευκολύνει τη σύνδεση στο επίπεδο στοιχείων, τη δυνατότητα να διευκρινιστεί η γλώσσα, το χειρόγραφο και το σχέδιο μεταγραφής σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το σχήμα 1 παρουσιάζει το παράδειγμα του αρχείου μεταδεδομένων που δημιουργείται χρησιμοποιώντας τους MODS [πηγή].

 σχήμα 1

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ομαδική εργασία για το μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Σαράντος Καπιδάκης

Για την εργασία εργάστηκαν οι φοιτητές:

Νικολούζος Αλέξης

Λάμπρου Ιωάννα

Χρίστου Μαρία

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Computers and Internet and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.