APOLLON – СТАНОВИЩЕ – EUROPE


a)APOLLON’UN ÜSTÜNE TIR?

Haber: ÖMER ERBİLomer.erbil@radikal.com.tr

Hellenistik dönemin en önemli yapılarından sayılan Troas Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı’nın üzerine tonlarca ağırlıktaki mermer tozu yüklü TIR çıkarıldı. Yaklaşık 2300 yıllık antik yapının ortasına kadar çıkarılan araçtan işçiler yük boşaltırken ziyaretçiler hayretle bu görüntüyü izledi. Tapınakta beyaz çimento ile yapılan  restorasyon da uzmanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel ise uygulamanın ‘normal’ olduğunu söyledi.
Foça’da Ceneviz Osmanlı Kalesi’nin restorasyonunda çimento kullanılmadığını, orijinal Horasan ile kireç harcı kullanıldığını ve bu başarılı restorasyondan dolayı da UNESCO Geçici Miras Listesi’ne kaydedildiğini duyurmuştuk. Türkiye ’nin pek çok yerinde devam eden restorasyonlarla ilgili gelen mail’lerde çimentonun yoğun şekilde kullanıldığı yönünde şikâyetler aldık. Ancak bir okuyucumuzdan gelen fotoğraf ve video hepimizi şaşırttı. Fotoğrafta tonlarca ağırlıkta yükü olan bir TIR, Apollon Tapınağı’nın ortasına çıkmış yükünü boşaltıyordu. Diğer tarafta da günümüz inşaatlarını andıran kalıplarla tapınağın taban basamakları yeniden inşa ediliyordu. Okuyucumuz şu notu düşmüştü: “Bu fotoğraf 30 Ağustos tarihinde çekildi. Çimento yüklü kamyon çimento boşaltmak için 2500 yıllık tapınağın üzerine çıktı. Restorasyonda çimento kullanılması da takdirinize…”
Fotoğrafın doğruluğunu öğrenmek için uzun yıllardır Alexandria Troas Kazı Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel’i telefonla aradık. Durumu kendisine izah ettik. Açıkçası TIR’ın, bilgisi dışında çıkarılmış olduğunu söylemesini bekliyorduk. İşte Özgünel ile yaptığımız görüşme:
Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden bir okuyucumuzdan fotoğraf aldık. Çimento yüklü bir kamyon Apollon Tapınağı’nın tam ortasında.Olabilir.
Normal bir şey mi hocam?
Tabii. Restorasyon yapıyoruz.
Ama tapınağın üzerine çıkmış.
Ee nasıl boşaltacağız toprağın üzerine? Herhalde önlemini aldık ki çıkardık.
Çimento kullanıyor musunuz, yoksa beyaz kireç mi kullanıyorsunuz?
Beyaz çimentoyla birlikte mermer tozu kullanıyoruz.
Orijinal olması için mi yapılıyor?Eğer elinizde orijinal yoksa, onun imitasyonunu yaparsınız.
Kalıp çakıp basamakları öyle düzenliyorsunuz herhalde?
Tabii, tabii. çünkü elimizde sadece sütunlar ve üst yapının yüzde 80’i var. Onun altında altyapıyla ilgili hiçbir şey yok. Alttaki dolguydu, aynı dolguyla kapandı bitti. Her şeyin statiği yapılıp da restorasyon yapılıyor. Çimentosuz nasıl yapacağız? Tutar mı? Kireç de tutmaz. Olan yerde orijinal kullanılır, olmayan yerde taklit yapılır. Venedik Tüzüğü’ne göre yapmamız gerekiyor. Yoksa olmayanı da mermerden yapabiliriz ama insanları kandırırız sonra.
Döneminde neyle yapılmış?
Kurşun kenetlerle yapılmış. Demir üzerine kurşun akıtılarak yapılmış. Sütun ve üst yapıda bu tekniği kullanacağız. Öteki köşeyi de öyle yaptık.
Daha önce bir model yapmıştınız.Onun devamını yapıyoruz. Üst yapı, çatının köşeleri elimizde onları koyacağız. 8-10 sütun olacak dikilen. Elimizde olanlarla yapıyoruz. Hepsini yapamayız, o zaman yine restorasyon ilkelerine aykırı. Tabii bilen bilmeyen çekiyor. İçeride proje var görsünler diye. Kimsenin ona baktığı yok.
Koruma Kurulu’ndan onaylı mı?
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan proje onaylanmadan nasıl yapabilirsiniz?Çanakkale Kurulu’ndan onaylandı.
Aynı kurulun üyesiydiniz değil mi?
Benim üyeliğim devam ediyor ama ben imza atmıyorum.
Çok da tartışılıyor hocam restorasyonlarda çimento kullanımı…
Oraya özel beton atılıyor. Onu bir anda atmanız lazım. Öyle inşaata taban betonu ya da kat betonu atmıyorsunuz ki. Özel beton geliyor, tapınağa zararı yok.
Apollon Smintheus Tapınağı Biga Yarımadası’nın güneybatı ucunda, Çanakkale ili sınırları içinde Gülpınar beldesinde yer alıyor. Jean Baptista le Chevalier 1785 yılında Lektum-Babakale’den Alexandria Troas’a giderken tapınağın toprak üstünde kalan kalıntılarını gördü ve arkeoloji dünyasına ilk kez Apollon Smintheus Tapınağı’nı tanıttı. R.P. Pullan 1861 yılında tapınak alanına gelip kazı kararı aldı.
1866 yılında kazılara başlayıp Apollon Smintheus Tapınağı’nı bilimsel olarak arkeoloji dünyasına sundu. 1980 yılından bu yana ise tapınak ve çevresinde kazı, sondaj ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Coşkun Özgünel tarafından sürdürülüyor.

Uzmanlar da şaşırdı

Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli: İnşaat kalıpları beni çok şaşırttı. İmitasyon ayrı yerde yapılıp orada monte edilir. Burada özgün basamakların üzerine bütünleme yapılıyorsa, Çanakkale soğuk, yağışlı bir yer. Hepsi bozulur. Lakin bunları yerinde görmek gerek. Coşkun Özgünel tecrübeli bir arkeolog. Bu tür hata yapması mümkün değil. Arkeolojik alan restorasyonları çok özel yapılmalı. Çalışacak işçilerin bile tecrübeli olmaları gerekir. O yüklü araç oraya çıkarken statik hesaplanmalar yapıldı mı bilemiyoruz. Ancak fotoğraf çok tartışılır. 

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman: Çimento zamanla ana maddeyi oluşturan taş ile etkileşime girerek yeni sorunlar çıkartabilir. Dolayısıyla çimentonun grisini ve beyazını kullanmak pek bir şey ifade etmez. Bunun için restorasyonlarda çimento kullanımını pek tavsiye etmiyoruz.

pagan  http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/

 

b)СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:

Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (202-01-65/15.10.2012 г.).

ОТ:

проф. д.и.н. Румен Теофилов Иванов, НАИМ при БАН

През последния месец от страна на ръководството на НАИМ при БАН бяха тиражирани негативни становища, касаещи Проектът за изменение и допълнение на ЗКН. В тази връзка, като археолог и учен с дългогодишен стаж, бих искал да заявя следното:

Подкрепям предлаганите промени в състава и функциите на Съвета за теренни проучвания (§ 41 от Проект за изменение на ЗКН).

МОТИВИ:

1. По силата на Закона за Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Чл. 2, ал. 1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Археолозите-членове на Съвета за теренни проучвания, до този момент доминиран от НАИМ при БАН, сами провеждат такива. Действащият до сега ЗКН не предотвратява и не гарантира избягването на ситуации, в които заемащите тази длъжност извличат ползи в свой частен интерес (независимо дали този интерес е свързан с предстоящо финансиране или с проучването на някой от по-атрактивните археологически обекти). Доказателство за това твърдение са някои драстични злоупотреби, от които ще посоча издаването в продължение на три години на Разрешително за теренни проучвания за ръководител на бакалавър Сара Татарова – уредник в ИМ-Белоградчик, без тя да притежава изискваната от закона образователна степен “Магистър”.

2. Водещото присъствие на представители на НАИМ при БАН в Съвета за теренни проучвания е само част от отговорните функции, които този научен институт изпълнява. Най-съществената от тези отговорности е провеждането на годишната Отчетна конференция (т.нар. Годишни отчети), на която се приемат докладите на всички, работещи в България археолози. В тази връзка, широко тиражираното в публичното пространство твърдение, че работата и качеството на теренните проучвания в България се контролират от Съвета за теренни проучвания, не отговаря на истината. Тази оценка се извършва по време на отчетната конференция пред цялата археологическа гилдия и приемането на годишния отчетен доклад на който и да е от нашите колеги е достатъчно доказателство за неговата правоспособност и качества.

3. Досегашният статут на Директора на НАИМ при БАН като Председател на Съвета за теренни проучвания натоварва с неспецифични функции ръководителя на Археологическия институт и дублира неговата “експертна” дейност с вече посочените по-горе Отчети на теренните проучвания. Като се има предвид дългия списък от дейности, които НАИМ изпълнява (организиране на задължителните годишни отчети на всички археолози; даване на мнение за постъпилите заявления за разрешения за теренни проучвания; поддържане на Автоматизираната Информационна система “Археологическа карта на България”; поддържане на научния архив за всички теренни археологически проучвания в България от 1972 г.; организиране на национални археологически конференции) , освобождаването от отговорностите, свързани с работата на Теренния съвет ще позволи на ръководителя на НАИМ при БАН да изпълнява останалите свои задължения по-стриктно и с повече внимание, каквото те заслужават.

Липсата на време и голямата натовареност в работата на Директора на НАИМ се вижда понастоящем много добре от факта на делегиране на права за издаване на открити листове (при това в пълно противоречие със закона) на други служители, някои от които дори не притежаващи дори образователна степен “доктор”. Тези действия уронват престижа както на Археологическия институт, така и на Съвета за теренни проучвания, чиято “експертна” дейност, извършвана в случая от “магистри”, е силно компрометирана.

Така например първото връщане на моята молба за провеждане на спасителни разкопки в м. Калето при с. Арчар, Видинско не бе извършено от Директорът на НАИМ, а от магистър Румен Миков (служител в НИПК = НИНКН). Разбрах по-късно, че с такава дейност са били натоварени и други лица от НАИМ и НИНКН (Бони Петрунова, Жарин Величков).

Подкрепям предлаганите промени, касаещи въвеждането на конкурсно начало по Закона за обществените поръчки (§ 40, АЛ. 2). .

МОТИВИ:

1. От 1993 г. работата на българските археолози по инфраструктурните проекти в България е от съществено значение, както за опазването на нашето културно наследство, така и за развитието на Науката “Археология”. На практика през един дълъг период, спасителните разкопки, провеждани по новостроящите се магистрали и пътища превишават многократно редовните и планирани проучвания. Разликата във финансирането на двата типа разкопки (спасителни и редовни) е драстична с превес на тези, извършвани по новостроящите се трасета. Не случайно сред археологическата колегия се роди терминът “Магистрална археология” (с препратка към различна от археологията професия …).

Именно възможността за провеждане на добре финансирани и много по брой и обхват археологически разкопки, е и причина Директорът на НАИМ при БАН да обяви археологията в България за единствено и само “държавна”. В това твърдение прозира желанието за запазване на изключителното право на държавните институции (държавни музеи, катедри към университетите), ръководени методически отново от НАИМ при БАН, върху спасителните проучвания по инфраструктурните обекти в България. До сега действащият закон, обаче, ясно гарантира правото на всички археолози, отговарящи на изискванията по Чл. 150 от ЗКН да провеждат и да ръководят теренни проучвания. Според Чл. 27 от същия закон музеите в България са не само Държавни, но и общински, частни и със смесено участие. Факт е, също така, че катедри по Археология функционират успешно не само в държавните университети, но и в частните такива.

Археологията в България не е и не може да бъде изключително държавна поради добре известния, вече исторически факт, на промяна в системата на държавно управление през 1989 г. А тази промяна гарантира демократичен принцип и конкурентна среда за всички граждани на Република България !

2. Предлаганите промени ще имат изключително благоприятен ефект върху функционирането на “държавните” институции като НАИМ при БАН, Катедра Археология към СУ (и всички подобни), държавните музеи, тъй-като изваждането им от гарантираното държавно финансиране (поне що се касае до инфраструктурните проекти) ще постави работещите в тях в конкурентна среда и ще ги принуди да подобрят своя капацитет и квалификация. “Държавната шапка” в тези институции е причина в много от българските музеи (а и университети) да присъстват кадри без необходимото образование, опит и квалификация.

Като пример може да се посочи РИМ-Видин, в който функцията на “археолог” се изпълнява от служител с образование по Нова история и с образователно-квалификационна степен “бакалавър” (Н. Казашки). Включването на подобни “държавни археолози” в Разрешителни за теренни проучвания не само че опорочава до сега действащата система, но и лишава от работа голямо количество млади хора със значително по-добра квалификация, които не са имали шанс да бъдат ангажирани в държавни институции.

3. Доброто финансиране и липсата (в сега действащия закон) на ефективен контрол по отношение на работещите екипи е причина за все по-нарастваща НЕпрозрачност при разпределяне на средствата и на археологическите обекти, които подлежат на такова проучване, в системата на НАИМ при БАН.

Удовлетворяването на частни интереси личи добре и от многобройните нови назначения, осъществени в Археологическия институт през последните две години, както и от факта, че част от неговите служители не получават информация и не участват в подобни спасителни проучвания.

Добре контролираната система, която позволява на ръководството на НАИМ при БАН едновременно да контролира спасителните разкопки по инфраструктурни проекти, да издава разрешителни за същите тези разкопки, да определя необходимите средства без конкуренция и да разпределя “на тъмно” техните бенифициенти е МОНОПОЛИСТИЧНА КОНСЕРВАТИВНА СТРУКТУРА, която седи изключително далече от истинската Наука Археология и която има необратимо негативен ефект върху всички професионални археолози в България.

Може би трябва да споменем и дейността на Асоцията на българските археолози (АБА), която от своето създаване през 2008 г. до този момент (доколкото ми е известно) е издала само един професионален документ (свързан с Тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите). Надявам се, че в близко бъдеще ще наблегне и на отбелязаното в нейния устав опазване, изучаване и популяризирането на българското археологическото наследство.

Проф. д.и.н. Румен Теофилов Иванов:

София

2.12.2012 г.

pagan  http://www.archaeology.archbg.net/

 

C)European Association of Archaeologists

The EAA is a membership-based association open to all archaeologists and other related or interested individuals or bodies. The EAA currently has over 11000 members on its database from 60 countries world-wide working in prehistory, classical, medieval and later archaeology. They include academics, aerial archaeologists, environmental archaeologists, field archaeologists, heritage managers, historians, museum curators, researchers, scientists, teachers, conservators, underwater archaeologists and students of archaeology.

What are the Aims of the EAA?

In 1994 at the Inaugural Meeting of the  European Association of Archaeologists (EAA) held in Ljubljana, Slovenia, the EAA Statutes were formally approved. They stipulate that the EAA was created:

  • to promote the development of archaeological research and the exchange of archaeological information
  • to promote the management and interpretation of the European archaeological heritage
  • to promote proper ethical and scientific standards for archaeological work
  • to promote the interests of professional archaeologists in Europe
  • to promote co-operation with other organisations with similar aims

The Journal and Newsletter

In promoting its aims the EAA publishes theEuropean Journal of Archaeology (EJA)which members receive three times a year. For more information go to EJA.

Members are kept informed of the activities of the Association and current events in European archaeology through a biannual newsletter, The European Archaeologist and the Internet.

Members are entitled to submit papers and articles to both publications. For further details on how to do this please contact the Secretariat or the Editors direct using the addresses below.

Activities of the EAA

The Association organises conferences and seminars and acts as an advisory body on all issues relating to the archaeology of Europe. The EAA Annual Meetings offer a unique opportunity for archaeologists from all over Europe and beyond to exchange ideas and opinions on archaeological practice and theory following the aim to contribute to a continuing discussion concerning the numerous identities and contexts of European archaeology.

Our previous Annual Meetings have taken place at Ljubljana, Slovenia (1994); Santiago de Compostela, Spain (1995); Riga, Latvia (1996);Ravenna, Italy (1997); Göteborg, Sweden (1998); Bournemouth, UK (1999); Lisbon, Portugal (2000), Esslingen am Neckar, Germany (2001), Thessaloniki, Greece (2002),St. Petersburg, Russia (2003), Lyon, France (2004), Cork, Ireland (2005) Cracow, Poland (2006), Zadar, Croatia (2007), Valletta, Malta (2008), Riva del Garda, Italy (2009), The Hague, Netherlands (2010), Oslo, Norway (2011), Helsinki, Finland (2012) and Pilsen, Czech Republic (2013). 

The 20th Annual Meeting will take place inIstanbul, Turkey, 10-14 September 2014.

Working groups constantly examine various aspects of European archaeology whereby representatives from different countries work together to develop policies. Once proposed and thorougly revised these are then formally put to the Membership at the Annual Business Meeting for approval. At the 3rd Annual Meeting, held in Ravenna, Italy, the EAA Code of Practice came into effect and more recently in Gothenburg, the Principles of Conduct for archaeologists involved in contract archaeology work, was approved. Still on the agenda for discussion are a European Heritage Prize and training in archaeology. In addition variousround tables have been held to set up a groups of Heritage Management experts and a directory of archaeological training opportunities in Europe.

The Association is a fully democratic body,governed by an Executive Board elected by the Full members and is representative of the different regions of Europe. At all times the EAA adheres to its Statutes.

PAGAN  http://www.e-a-a.org/

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in ARCHAEOLOGIE and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.