Monthly Archives: January 2013

OIKOI TOON HELLEENOON ROOMAIOON AKOLOUTHOON TEES AIRESAIOOS TOON PISTOON (ISLAM) RUM MUSULMAN (1)

οθωμανικός οίκος «Τα κράτη δεν είναι αισθητικές, ούτε ηθικές, αλλά βίαιες δυνάμεις, και σωστά έχουν στα οικόσημά τους κάποιο αρπακτικό ζώο. Ολόκληρη η σοφία της παγκόσμιας Ιστορίας μπορεί να συνοψισθεί πραγματικά στην εξής πρόταση: κάθε κράτος αρπάζει, όσο μπορεί. Τα … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Rise of the Turks and the Ottoman Empire

Turkish Origins The first historical references to the Turks appear in Chinese records of about 200 B.C. These records refer to tribes called the Hsiung-nu, an early form of the Western term Hun, who lived in an area bounded by … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | 2 Comments

ΕΝ ΤΗ ΡΩΜΗ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΙ ΠΟΛΕΙ,ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΣΜΕΝ (B)

Αν κυριαρχούσε η Αθήνα (που το προσπάθησε) θα ονομαζόμασταν Αθηναίοι. Αν κυριαρχούσε η Μακεδονία, θα λεγόμασταν Μακεδόνες. Τότε ποιος θα έπειθε τους (ξένους και εγχώριους) αρχαιόπληκτους και νεοπαγανιστές πως οι Αθηναίοι δεν ήταν Έλληνες; Μήπως δεν είχαν προσπαθήσει σκληρά και … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

“Celtic” and Mediterranean Interaction-(ΚΕΛΗΤΕΣ-CELTS-PART Z)

(BEING   CONTINUED FROM    10/06/12) The Vends and the Celts The bearers of the Hallstatt culture (Vends) and the La Tène culture (Celts) in relation to the pre-Roman period Dr. Jožko Šavli Lately, several countries and nations are putting special emphasis … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | Leave a comment

ΘΡΑΙΚΟΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΓΡΑΙΚΩΝ (ΜΕΡΟΣ H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   30/05/12 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)   ΑΝΑΦΟΡΑΙ πηγη    Κ.Γ.Κουρτίδου, Ιστορία της Θράικης, 1932

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , | Leave a comment

LA POLITIQUE COLONIALE DE CESAR EN ESPAGNE ENJEUX DES RESSOURCES NATURELLES ET COLONISATION DANS LA GUERRE CIVILE . 49-44 AVANT J.C. ( CHAPITRE ιIc2)

(suite de  5/06/12) Le Gall considérait que la Lex Mamilia était sans doute l’un des textes auxquels faisaitréférence la Lex Genetiuae et qui ont complété la Lex Antonia.Comme le remarquait, encore récemment, R. Plana-Mallart420, la formulation dans chacun des passages … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΙΤΕΣ -ΑΡΚΑΔΙΤΕΣ ?- ΔΙΑΣHΜΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ !!! ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Z ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  6/06/2012) Aυτό το άρθρο το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες και Απόδημους Έλληνες αδελφούς μας  διότι αφορά ορισμένους Έλληνες για τους οποίους πολλοί μιλούν για αυτούς αλλά δεν γνωρίζουν τι έχουν προσφέρει στην Ελλάδα και πόσο συνέβαλαν στην … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , | Leave a comment

RELIGIOUS CULTS ASSOCIATED WITH THE AMAZONS (4)

(BEING CONTINUED FROM  3/06/2012) CHAPTER IV ARTEMIS ASTRATEIA AND APOLLO AMAZONIUS Pausanias 193 says that there were two ways of accounting for the name of the town Pyrrhichus in southern Greece. One derived it from Pyrrhus, son of Achilles, the … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , | Leave a comment

PAN-SLAV THEORY A FICTION STORY (VI)-ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

(BEING CONTINUED FROM  29/05/2012) Η κατ’ αρχήν παραδοχή της πληροφορίας του Πορφυρογέννητου ότι περί τα μέσα της 8ης εκατονταετηρίδας μ.Χ. έλαβε χώρα η μεγάλη Σλαβική αποίκηση της Πελοποννήσου, δεν αποκλείει, ενδεχομένως, την ύπαρξη και προγενέστερων ληστρικών, σλαβικών κατ’ αυτής επιδρομών, … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΑΣΚΗΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ,ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΕΝ ΕΡΗΜΩ ΒΟΩΝΤΕΣ,ΦΙΛΟΙ ΘΕΙΟΥ ΕΙΣΙΝ (Α)

«ΣΗΜΕΙΟΝ» ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΟΜΙΛΙΑ α´. Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. I Πρέπουσα ἀρχὴ τῷ περὶ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως μέλλοντι διηγεῖσθαι, ἀρχὴν τῆς τῶν ὁρωμένων διακοσμήσεως προθεῖναι τοῦ λόγου. Οὐρανοῦ γὰρ … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , , | Leave a comment

PHAINEITAI TO ERCHOMENON PHAOS,TOU PHANEETOS BAPTIZOMENOU (I)

 Baptism for the Dead in Early Christianity In the first part of this series,1 we established that apocalyptic Christian writers were deeply concerned about the fate of those who had no chance to receive the gospel in this life. They … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , | Leave a comment

H ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΜΕΡΟΣ IB)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  2/06/12)   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΑΒΩΝΟι Άραβες, εμπνεόμενοι από τη θρησκεία του Μωάμεθ, κυρίαρχο θεσμό της οποίας απο-τέλεσε ο “ιερός πόλεμος”, και εκμεταλλευόμενοι τη διάλυση του περσικού κράτους, αλλάκαι την αδυναμία και … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , | Leave a comment

The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century (IV)

(BEING CONTINUED FROM 31/05/12) The Impoverishment of CitiesThe progressive degradation of the cities is clearly perceptible through excavation and  is characterized by a break with “urban logic.” Thoroughfares became dominated by  shoddy and partitioned structures. The intent of public monuments … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , | 1 Comment

PERIODOS EMPLOUTISMOU TOON HELLEENIKOON ROOMAIKOON FRATTORIOON KATA TEEN PARAKMEEN

i.Η Βοιωτία στη Φραγκοκρατία (1204-1460) 1. Φραγκοκρατία (1204 – 1311) Ο Βονιφάτιος, μαρκήσιος του Μομφερά (Bonifacio del Montferrato), στα τέλη του 1204 ξεκινώντας για να καταλάβει τα εδάφη που του είχαν επιδικαστεί, σύμφωνα με την Partitio Romaniae(Το έγγραφο της συνθήκης … Continue reading

Posted in HISTORIC THEMES | Tagged , , , , , , | Leave a comment

THE ECOUMENISTS OI KALOI POIMENES (A)

WISH  AND WORK    SO THAT  IN   THE   20   13   ATRAPOI  TOWARDS WISDOM TO BE OPENED TO THE HUMAN RACE ,IN ORDER TO BE FULFILLED WHAT IT IS WRITTEN TO   THE ANCIENT   (W)HOL(L)Y  SCRIPTS,BUT MAINLY TO THE SOURCE, ανθρωπων επαυξησις ,αποικησις … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment