ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ (Ι)


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ «ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ» ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ;

Κάποτε ο μεγαλύτερος «μπαμπούλας» της ανθρωπότητας ήταν η πυρηνική απειλή. Σήμερα είναι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της. Σύντομα όμως η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση θα αναρριχηθεί στην κορυφή του «πάνθεον» των σημαντικότερων απειλών για την παγκόσμια υγεία. Η τεχνολογική έκρηξη, μαζί με νέες δυνατότητες, φέρνει και νέους κινδύνους. Η ηλεκτρορύπανση αποτελεί και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς του βιοηλεκτρομαγνητισμού ως το «μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας». Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στην υγεία μας. Ούτε καν υποψιαζόμαστε τις επιπτώσεις που έχει και θα έχει η συνεχής εκπομπή μικροκυματικής ακτινοβολίας τόσο κοντά στον εγκέφαλό μας. Το σίγουρο είναι πως σύντομα θα δούμε να ξεπηδούν νέες, άγνωστες νευροψυχικές ασθένειες, ψυχολογικές διαταραχές και εκφυλιστικές νόσοι, ενώ ο καρκίνος του εγκεφάλου θα γίνει μια συνηθισμένη αιτία θανάτου ακόμη και στις νεαρές ηλικίες.  Βρισκόμαστε μήπως λίγο πριν το ξέσπασμα της μεγαλύτερης νευροψυχολογικής και όχι μόνον επιδημίας του 21ου αιώνα; Αν είναι έτσι, δεν είναι καλύτερα να μάθουμε για τη νέα απειλή, ώστε να προφυλαχθούμε όσο γίνεται καλύτερα από αυτή;

ΚΟΛΥΜΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ζούμε σ’ ένα σύμπαν που πάλλεται από ενέργεια. Τα πάντα δονούνται, εκπέμπουν και απορροφούν ενέργεια, που διαχέεται στο σύμπαν με τη μορφή κυμάτων. Εμείς, οι άνθρωποι είμαστε υλοενεργειακά όντα, που αποτελούμαστε από δονούμενες αισθήσεις και πλέουμε μέσα σε μια απέραντη θάλασσα παλλόμενων κυμάτων τα οποία και συντονίζονται τόσο στις νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου μας, όσο και στη συχνότητα του πιο μακρινού άστρου. Τα κύματα αυτά είναι κύματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα βρίσκονται παντού στη Φύση. Τόσο το φως, όσο και η κοσμική ακτινοβολία συγκαταλέγονται σ’ αυτά.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα είδος ενέργειας, είναι μια διαταραχή που μεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο, που μεταδίδεται με τη μορφή κυμάτων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός μαγνητικού και ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταφέρει ενέργεια με την ταχύτητα του φωτός (300.000 Km/sec) και δημιουργείται με την επιτάχυνση που αναπτύσσεται από την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. Πρώτος ο Μάξγουελ διαπίστωσε με τις περίφημες εξισώσεις του πως ο ηλεκτρομαγνητισμός μπορούσε να ταξιδέψει σε ολόκληρο το σύμπαν και μάλιστα με την ταχύτητα του φωτός.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημιουργούνται από ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σ΄ ένα ηλεκτρικό αγωγό, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλεκτρικές μηχανές και οι ηλεκτρικές συσκευές. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημιουργούνται, επίσης, από το φυσικό μαγνητισμό της Γης και από άλλα φυσικά φαινόμενα και επομένως υπάρχουν παντού.

Τα ηλεκτρικά φορτία που ταλαντώνονται, παράγουν λοιπόν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία μεταδίδονται κατά επίπεδα μέτωπα και αρμονικά. Τα πεδία αυτά δεν είναι ορατά και συνήθως ούτε αισθητά. Το μέγεθος τους εξαρτάται από το ύψος της τάσης ή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που ρέει μέσα από τον αγωγό και μειώνονται ουσιαστικά και με πολύ γρήγορο ρυθμό με την αύξηση της απόστασης από την πηγή που τα δημιουργεί. Η συχνότητα των κυμάτων αυτών μετριέται σε Χερτζ (Hz), δηλαδή σε κύκλους ή ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι το ρεύμα της ΔΕΗ έχει συχνότητα 50 Hz αυτό σημαίνει το ηλεκτρικό της πεδίο αλλάζει πολικότητα 50 φορές το δευτερόλεπτο. Πράγματι, γύρω από κάθε ηλεκτροφόρο στοιχείο που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα (ηλεκτρικά δίκτυα, οικιακές ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλονται χρονικά με τη συχνότητα του ρεύματος (50 Hz στην Ελλάδα). Τα πεδία αυτά εξασθενούν, μέχρι μηδενισμού, όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί.

Είναι γεγονός ότι ζούμε περιστοιχιζόμενοι από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, είτε φυσικά (το μαγνητικό πεδίο της Γης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 μΤ περίπου, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος), είτε τεχνητά, δηλαδή πεδία που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου (μαγνητική επαγωγή) μετριέται σε Τ (Τέσλα), συνήθως με το υποπολλαπλάσιο μΤ (μικροτέσλα = 1 εκατομμυριοστό του Τ). Επίσης χρησιμοποιείται και η μονάδα G (γκάους), συνήθως με το υποπολλαπλάσιο mG (μιλιγκάους = 1 χιλιοστό του G). Οι δύο μονάδες συνδέονται με τη σχέση 1 Τ = 10.000 G (1 μΤ = 10 mG). Σε αντίθεση με το ηλεκτρικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο διαπερνά και τα οικοδομικά υλικά και το ανθρώπινο σώμα, ενώ η θωράκιση έναντι μαγνητικού πεδίου είναι κατά κανόνα δύσκολη και απαιτεί τη χρήση ειδικών υλικών σε κατάλληλη διάταξη.

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, δηλαδή οι περιοχές των συχνοτήτων (διακυμάνσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων) είναι αχανείς. Ξεκινούν από το μηδέν και φθάνουν στο άπειρο. Για ευκολία διαιρούνται σε ζώνες συχνοτήτων με βάση τα Hz (κύκλους ανά δευτερόλεπτο), KHz (χιλιάδες κύκλους ανά δευτερόλεπτο), MHz (εκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο) και GHz (δισεκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο). Το ορατό φως και οι υπέρυθρες ακτίνες βρίσκονται μεταξύ 10-300 εκατομμυρίων GHz. Η περιοχή άνω των 300 GHz, που περιλαμβάνει το ηλιακό φάσμα, και τις ραδιενεργές ακτίνες χ και γ έχει μελετηθεί ικανοποιητικά σχετικά με τις επιδράσεις πάνω στους βιολογικούς οργανισμούς. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν για τους κινδύνους από την άσκοπη και μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, στις ακτινογραφίες και στη ραδιενέργεια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέχρι των 300 GHz, που έκαναν την εμφάνισή τους μόλις τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης του ανθρώπινου τεχνολογικού πολιτισμού.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ!

Δεν έχει περάσει ούτε ένας αιώνας από τότε που εκπέμφθηκε το πρώτο ηλεκτρομαγνητικό σήμα και η Γη έχει ήδη κατακλυστεί από μια ανεξέλεγκτη πλημμυρίδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τις βλαβερές επιπτώσεις της οποίας μόλις αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε. Η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση είναι ένα περίπλοκο και δύσκολο πρόβλημα, επειδή είναι αόρατο. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, επωφελούνται από τις πηγές της ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης (τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούν), εντούτοις αρχίζουν τελευταία να συνειδητοποιούν ότι το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τα πειράματα για τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ιδιαίτερα της μικροκυματικής, στον άνθρωπο, χρονολογούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αν και οι έρευνες για τη στρατιωτική εφαρμογή του ηλεκτρομαγνητισμού δε σταμάτησαν ποτέ, κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις έκαναν τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει, ότι έπλεε στην κυριολεξία μέσα σε μια «θάλασσα ενέργειας» και ότι βομβαρδιζόταν ασταμάτητα από την κοσμική ακτινοβολία. Παράλληλα, η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τους ανθρώπους των αναπτυγμένων χωρών, πέρα από τις ευκολίες που παρείχαν,  έφεραν για πρώτη φορά στο προσκήνιο μια νέα ύπουλη απειλή: την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση (Electromagnetic Pollution).

Αρχικά ο ηλεκτρομαγνητισμός, σε μια εποχή γενικής άγνοιας, θεωρούνταν «αθώο» φαινόμενο, αν και ο Τέσλα, σε μια σειρά από πειράματα, είχε αποδείξει και προειδοποιήσει για την επίδραση -θετική ή αρνητική- του υψηλής συχνότητας ρεύματος πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ευρεία χρήση του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών συσκευών απέδειξε ότι ο Τέσλα είχε δίκιο. Ο τεχνητά παραγόμενος ηλεκτρομαγνητισμός κάθε άλλο παρά «αθώο» φαινόμενο είναι! Με το πέρασμα των δεκαετιών ο άνθρωπος, καθώς περικυκλωνόταν όλο και πιο ασφυκτικά από τα αόρατα πλέγματα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, άρχισε να συνειδητοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις τους, όχι μόνον στην υγεία του, αλλά και στη λειτουργία του εγκεφάλου και, κατ’ επέκταση, της συνείδησής του.

Αποτέλεσμα της σημερινής τεχνολογικής έκρηξης είναι ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο  στην καθημερινή του ζωή ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία. Κυριολεκτικά λουζόμαστε μέσα στις τεχνητές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, απέδειξαν ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Οι επιστήμονες είναι διχασμένοι για το αν υπάρχουν αρνητικές βιολογικές επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και γι’ αυτό πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ άλλοι θεωρούν τον κίνδυνο «αμελητέο», δεδομένου ότι η ένταση του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές είναι τόσο χαμηλή, ώστε δύσκολα επηρεάζει τη λειτουργία ζωτικών οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού. Τι βρίσκεται άραγε πιο κοντά στην αλήθεια;

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι μια μορφή ενέργειας που, όπως έχει διαπιστωθεί από εκτεταμένες έρευνες εδώ και δεκαετίες, έχει την ιδιότητα ν’ απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό, αυξάνοντας τη θερμοκρασία των κυττάρων του. Χρόνια έκθεση σε τέτοιου είδους ακτινοβολία απορυθμίζει τη λειτουργία του οργανισμού προκαλώντας του μόνιμες βιολογικές αλλοιώσεις. Υπάρχει μια πληθώρα ερευνών που καταλογίζουν στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες σημαντικότατο μερίδιο ευθύνης σε μια σειρά ασθενειών όπως καρκίνος, λευχαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, Αλζχάιμερ, νευρολογικές διαταραχές ακόμη και ψυχώσεις!

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Η ανακάλυψη του κινδύνου της ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης καθυστέρησε αρκετές δεκαετίες. Όχι αδικαιολόγητα η ανακάλυψη αυτή συνέπεσε χρονικά με την εμφάνιση της οικολογικής συνείδησης στις δυτικές κοινωνίες, καθώς και με το ενδιαφέρον για τις λεγόμενες εναλλακτικές τεχνολογίες. Ο νέος «αόρατος εφιάλτης» ήταν στενός συγγενής με το ραδιενεργό εφιάλτη, που ύστερα από το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ (1986) έγινε αστέρι πρώτης κατηγορίας στο στερέωμα των μέσων ενημέρωσης. Ενώ όμως η ραδιενέργεια ξύπνησε τις χειρότερες φοβίες του σύγχρονου ανθρώπου, η ηλεκτρομαγνητική μόλυνση, υπό την επίδραση της οποίας βρισκόμαστε συνεχώς, ούτε καν αναφέρεται ως σημαντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία. Παρ’ όλα αυτά η ηλεκτρομαγνητική μόλυνση είναι μια ύπουλη απειλή από την οποία κινδυνεύουν σήμερα, κυρίως εν αγνοία τους, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη!

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια και η ενέργεια αυτή, που εξαρτάται από την ισχύ της εκπομπής, απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του. Χρόνια έκθεση σε ακτινοβολίες απορυθμίζει τον οργανισμό, προκαλώντας του μόνιμες βιολογικές αλλοιώσεις.

Δεκάδες επιστημονικές εργασίες έχουν αναφερθεί στη στενή σχέση των ELF (Εξαιρετικά Χαμηλής Συχνότητας) πεδίων με ασθένειες, όπως η λευχαιμία, το λύμφωμα και ο καρκίνος του εγκεφάλου. Δύο επιδημιολογικές μελέτες εντόπισαν στατιστικά υψηλότερο αριθμό περιπτώσεων καρκίνου σε παιδιά του Ντένβερ στο Κολοράντο, που ζούσαν ή έπαιζαν κοντά σε πυλώνες με ρεύμα υψηλής τάσης. Μια άλλη μελέτη, που έγινε από επιδημιολόγο του Πανεπιστημίου Τζων Χόπκινς και αφορούσε τους εργαζομένους σε τηλεφωνική εταιρεία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, απέδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι που εκτίθονταν καθημερινά σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είχαν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες ν’ αναπτύξουν λευχαιμία κι άλλες μορφές καρκίνου.

Πειράματα που έχουν γίνει σε ζώα, τα οποία βομβαρδίζονταν συστηματικά με αυτές τις ακτινοβολίες, έδειξαν χαμηλή παραγωγή γάλακτος, καθώς και γενετικά και νευρολογικά προβλήματα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα αποδημητικά πτηνά συχνά χάνουν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι, που υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλής συχνότητας έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τον αυτισμό, τη νόσο Αλζχάιμερ, για νευρολογικά προβλήματα, ακόμη και για ψυχώσεις!

Αν, έστω και ορισμένα, από τα παραπάνω αληθεύουν, αυτό σημαίνει ότι μολυνόμαστε διαρκώς και εκθετικά αυξανόμενα από μεγάλες και βλαβερές δόσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που κάθε μέρα αθροίζεται επιβαρύνοντας την υγεία μας. Κι όλα αυτά κάτω από τη μεγάλη συγκάλυψη των κυβερνήσεων της κάθε χώρας! Είναι αξιοπερίεργο γιατί σχεδόν καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει τους πολίτες της για τις, έστω και ενδεχόμενες, βλαβερές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Βέβαια, κατά καιρούς έρχονται στην επικαιρότητα έρευνες και στοιχεία για τους κινδύνους από τα ηλεκτρικά σύρματα υψηλής τάσης, από τα κινητά τηλέφωνα, τους ραδιοπομπούς, τις οθόνες της τηλεόρασης και των υπολογιστών και γενικά από τις  ηλεκτρικές συσκευές, αλλά συχνά «θάβονται» με ύποπτο τρόπο ή ανασκευάζονται σε σημείο ώστε οι κίνδυνοι αυτοί να θεωρούνται «αμελητέοι». Και είναι φυσικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, εφόσον πίσω από το θέμα αυτό δεν κρύβονται μόνον οι κυβερνήσεις, αλλά ολόκληρο το παγκόσμιο ηλεκτρό-βιομηχανικό κατεστημένο, που θα έπρεπε να ξοδέψει υπέρογκα ποσά προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας για τη δημόσια υγεία.

Μήπως κάτι παρόμοιο θα συμβεί και στην περίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας; Μέχρι τότε πάντως ένα απλό σεσουάρ θ’ αντιπροσωπεύει μια πηγή ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης λίγα μόλις εκατοστά από το κεφάλι μας…

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι καθόλου αθώα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν όρια ασφάλειας γι’ αυτήν. Υπάρχουν μόνον όρια επικινδυνότητας, δεδομένου ότι ακόμη και μια μικρή δόση ακτινοβολίας μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν σοβαρές ενδείξεις της επικινδυνότητας της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αρχικά στο οικιακό περιβάλλον κυριαρχούσαν οι συχνότητες των 50Hz του δικτύου της ΔΕΗ, ενώ τελευταία προστέθηκαν και οι συχνότητες των φούρνων μικροκυμάτων (2450MHz) και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι της τάξεως των GHz. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι συχνότητες στις οποίες εκπέμπουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί (300KHz με 300MHz), οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας (900MHz) και τα ραντάρ.

Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ορίζονται σε θερμικές και μη θερμικές. Οι θερμικές (ισχύς άνω του 1mW/cm²) χαρακτηρίζονται από την αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που ακτινοβολούνται και την αδυναμία των θερμορυθμιστικών μηχανισμών τους για να την αντιμετωπίσουν. Οι μη θερμικές επιδράσεις προκαλούνται από μικρότερες πυκνότητες ισχύος. Και οι δύο επιδρούν βλαβερά στους βιολογικούς οργανισμούς.

Οι βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης στον ανθρώπινο οργανισμό αφορούν: Στην αύξηση του Σχετικού Κινδύνου για την εμφάνιση παιδικού καρκίνου (λευχαιμία).   Στην αύξηση της συχνότητας των διαταραχών του Κεντρικού Νευρικού συστήματος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στην αύξηση της συχνότητας των καρδιοπαθειών, της υπέρτασης και διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην αύξηση του κινδύνου αποβολών εγκύων γυναικών. Στην αύξηση της συχνότητας διαταραχών της αναπαραγωγικής λειτουργίας (σπερματογένεση).

Πιο αναλυτικά οι έρευνες έχουν αποδείξει πως υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε Η/Μ ακτινοβολίες και συγκεκριμένες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία:

  • Επιδημιολογικές έρευνες υποδεικνύουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους παιδικούς καρκίνους και στην έκθεση σε μαγνητικά πεδία της τάξης των 0,2 μ/Τ, όπως επίσης και τη σχέση ανάμεσα σε λευχαιμία και καρκίνο του εγκεφάλου σε επαγγελματικές ομάδες που εκτίθενται συστηματικά στην Η/Μ ακτινοβολία.
  • Υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλες γονιδιακές βλάβες από έκθεση σε Η/Μ ELF. Έχει καταδειχτεί πως τα Η/Μ πεδία επηρεάζουν τη διαδικασία αντιγραφής των γονιδίων, αλλάζοντας έτσι την πρωτεϊνική μορφή των κυττάρων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση.
  • Τα Η/Μ πεδία ELF μπορούν να διαταράξουν τη βιοχημεία των κυττάρων, επηρεάζοντας τα ένζυμα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και το μεταβολισμό των κυττάρων.
  • Παρατεταμένη έκθεση σε Η/Μ πεδία μπορούν να οδηγήσουν σε ογκογένεση με την εξέλιξη των μεταλλαγμένων κυττάρων σε καρκινικά.
  • Η έκθεση σε Η/Μ πεδία ELF οδηγούν σε ανωμαλίες λειτουργίας του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, καταστέλλοντας τη φυσική αμυντική δράση των λεμφοκυττάρων Τ. Αυτό οδηγεί σε μη ικανοποιητική απόκριση του ανοσοποιητικού μας συστήματος σε λοιμώξεις και καρκίνους.
  • Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε Η/Μ πεδία ενός εμβρύου και στον κίνδυνο αύξησης των αποβολών και της τερατογέννεσης.
  • Τέλος, υπάρχουν έρευνες που επισημαίνουν την επίδραση των Η/Μ πεδίων στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, επηρεάζοντας την ψυχολογική κατάσταση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που εκτίθενται σε αυτά. Επίσης έχει διαπιστωθεί επίδραση των  ELF πεδίων στη λειτουργία του αδένα της επίφυσης και συγκεκριμένα στη σύνθεση και έκκριση της ορμόνης μελατονίνης, που παίζει ρόλο-κλειδί στην εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, στην δέσμευση των ελεύθερων ριζών και στην προφύλαξη από τις λεγόμενες εκφυλιστικές ασθένειες.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Γράφει ο Γιώργος Στάμκος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΕΝΙΘ

ΠΗΓΗ  http://zenithmag.wordpress.com/

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Health and wellness and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.