ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (Θ)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  4/01/12)

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

1. Ο Άγγλος αρχαιολόγος Arthur Evans (1851-1943), ένας από αυτούς που ανάσκαψε την Κνωσό
και τα άλλα Μινωικά κέντρα, σχετικά με το μινωικό πολιτισμό, λέει ότι η Κρήτη κατά το 1600 π.Χ.
ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένη, πολιτιστικά και πολεμικά. Κατόπιν οι Μινωίτες άρχισαν να επεκτείνο-
νται ως άποικοι στις περιοχές της μεσοελλαδικής Ελλάδας και οι εκεί κάτοικοι τους δέχονταν χωρίς
αντίδραση, επειδή οι Μινωίτες ήταν πιο πολιτισμένοι και έτσι αυτοί καρπούνταν τα ευεργετήματα του
υψηλού πολιτισμού τους με συνέπεια σιγά-σιγά να «εκμινωισθούν». Δηλαδή να φορούνε μινωικές
ενδυμασίες, να ζούνε με μινωικό τρόπο ζωής, να λατρεύουνε τους ίδιους θεούς με τους Μινωίτες
κ.τ.λ. Αργότερα, όταν το επιχώριο (τοπικό) στοιχείο της μεσοελλαδικής Ελλάδας αφομοίωσε τα
γόνιμα διδάγματα του Κρητικού πολιτισμού, αφυπνίζεται και ζητούν και αυτοί εξουσία, δηλαδή να γί-
νουν άρχοντες κ.τ.λ. και έτσι έγινε ανατροπή πολλών μινωικών δυναστειών στις διάφορες πόλεις –
κράτη με επιχώριες αχαϊκές. Πιο απλά ο Evans είπε ότι η γένεση του Μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν
αποτέλεσμα μινωικού αποικισμού, που μεταφυτεύθηκε αυτούσιος στα νησιά του Αιγαίου και στην
ηπειρωτική Ελλάδα.
2. Σύμφωνα με την άποψη του αρχαιολόγου Alan J. B. Wace και των οπαδών του, ο εκμινωϊσμός
των Μεσοελλαδιτών δε συνέβηκε με αποικισμό, όπως λέει ο Evans, αλλά κατά το 1600 π.Χ. (ίσως
να έγινε λέει τότε και κάποιος σεισμός στην Κρήτη) οι Μεσοελλαδίτες (Μυκηναίοι) έκαναν πειρατική
επιχείρηση στην Κρήτη κατά την οποία πυρπόλησαν τα ανάκτορα της Κνωσού και πήραν κατά την
επιστροφή τους εκτός από τα λάφυρα και αιχμαλώτους καλλιτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων και
τεχνών κ.τ.λ., οι οποίοι στη συνέχεια δίδαξαν τη μινωική θρησκεία και τις τέχνες στους Μεσοελλαδί-
τες. Κατόπιν, αφού οι Μεσοελλαδίτες αφομοίωσαν το Μινωικό πολιτισμό, αφυπνίσθηκαν και δη-
μιούργησαν άλλον πολιτισμό που ήταν ανώτερης λογικής (π.χ. η θρησκεία του Δία από μονο-
πρόσωπη γίνεται το πολυπρόσωπο πάνθεο των Ολύμπιων θεών κ.τ.λ.), δηλαδή τον καλούμενο
Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η ως άνω άποψη του Wace δεν έγινε αποδεκτή από τους οπαδούς του
Evans, επειδή, σύμφωνα μ’ αυτούς, οι Μινωίτες δεν είχαν μόνο χερσαίες και ανακτορικές δυνάμεις,
αλλά και θαλάσσιες (στόλο) που δε θα επέτρεπαν μια τέτοια εισβολή. Έπειτα και να είχε γίνει λέει
τότε σεισμός στην Κρήτη, οι Μυκηναΐοι δεν ήταν δυνατόν να τον είχαν προβλέψει, ώστε να είχαν
προετοιμαστεί και να εισβάλουν στην Κρήτη.
Σημειώνεται ότι τα λεγόμενα του Evans φαίνονται λογικά, αφού ο Θουκυδίδης (Α, 3 – 9), ο Διόδωρος
(Ιστορική βιβλιοθήκη) , ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Χ) κ.α λένε ότι ο Μίνωας κατέλαβε τα νησιά του
Αιγαίου, τα Μέγαρα και την Αθήνα, τη Σικελία, πολλά μέρη της Μ. Ασίας κ.α., άρα μπορεί έτσι να
εξαπλώθηκε ο Μινωικός πολιτισμός. Ωστόσο άλλο η εξάπλωση ενός λαού, αυτό γίνεται δια των
όπλων, και άλλο η εξάπλωση ενός πολιτισμού, αυτό γίνεται από μόνο του και εφόσον είναι με αρ-
χές, με καλούς θεσμούς. Και οι Τούρκοι κατέλαβαν παλιότερα όλο σχεδόν τον αρχαίο κόσμο, όμως
ο πολιτισμός τους δεν έγινε αποδεκτός από κανένα.

3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολλοί λένε ότι αφού οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι κ.α. είχαν πριν από τους Κρήτες νόμους, μεγάλα
οικοδόμημα κ.τ.λ., άρα ο Μινωικός πολιτισμός δεν είναι ο παλιότερος πολιτισμός Ωστόσο αυτό είναι
άγνοια ή κακοήθεια, γιατί:
1) Πριν από το Μινωικό πολιτισμό δεν υπήρχε πολιτισμός, αφού, και σύμφωνα με τους αρχαίους
συγγραφείς (Πλάτωνα, Πλούταρχο κλπ):
α) Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν οι πρώτοι που οργάνωσαν πολιτεία ή που βρήκαν
την αλήθεια ( τους νόμους, το σύνταγμα, τα όργανα διακυβέρνησης και διοίκησης: βουλή, βουλευτές
κλπ.) σχετικά με την ασφάλεια και τη διοίκηση της πόλης – από όπου και πολιτεία, πολίτης και πολι-
τισμός, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη, δημοκρατία και ασφάλεια για τους πολίτες. Πριν από το Μίνωα
η διακυβέρνηση γίνονταν με εντολές που έδινε ο κάθε φύλαρχος ή βασιλιάς κλπ, ανάλογα με τη νοη-
μοσύνη του.
β) Αρχικά και μέχρι να συγκροτηθεί το πολεμικό ναυτικό του Μίνωα (τελευταία μετακίνηση ήταν η
κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες), οι άνθρωποι, καθώς λέει ο Θουκυδίδης (Α, 3 – 9), ζού-
σαν ακόμη πρωτόγονα (ή βάρβαρα σύμφωνα με τους Εκαταίο και Ηρόδοτο), δηλαδή μεταναστευτι-
κά για εξεύρεση πηγών διατροφής, ενώ οι πολυαριθμότερες ομάδες όπου πήγαιναν έδιωχναν αυ-
τούς που έβρισκαν μπροστά τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτές το χώρο, άρα με ανήμερα
ακόμη ένστικτα. Απλώς μέχρι τότε κάποιοι άρχοντες των Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων έκαναν μερικά
μεγάλα τεχνικά χειρονακτικά έργα είτε για λόγους επίδειξης δύναμης είτε για να τους θεωρήσουν ως
θεούς.
2) Άλλο τέχνη και άλλο πολιτισμός. Τα τεράστια οικήματα: παλάτια, πυραμίδες κλπ της Αιγύπτου,
δεν είναι πολιτιστικά έργα, αλλά τεχνικά και μάλιστα τα περισσότερα προϊόντα καταναγκαστικών έρ-
γων, δούλων. Πολιτισμός είναι οι άνθρωποι να περνούν καλά, να ευημερούν, να ζουν μέσα σε δί-
καια και δημοκρατική πολιτεία, δηλαδή σε μια κοινωνία με θεσμοθετημένα όργανα και λογικούς ή
σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα νόμους κ.τ.λ. Σε μια κοινωνία, με βουλή, με βουλευτές, με
νόμους και συντάγματα κ.τ.λ., όπως ήταν η Κρητική πολιτεία.
3) Η μινωική Κρήτη και γενικά η αρχαία Ελλάδα ασφαλώς και δεν ήταν παράδεισος ή κοινωνία αγ-
γέλων. Ήταν όμως καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι αρχαίοι Έλληνες
συγγραφείς, αλλά και η Αγία γραφή. Αν ανατρέξουμε στη Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι στην Αίγυ-
πτο και την Ασία υπήρχαν μεν πολιτείες με μια κάποια οργάνωση, όμως επικρατούσε και ειδωλολα-
τρία, υπήρχαν πολλά άσχημα ήθη και έθιμα ενίοτε γινόντουσαν και ανθρωποθυσίες, υπήρχε η δια
βίου δουλεία, υπήρχαν μαγείες κ.τ.λ. Η αιτία άλλωστε για την οποία ήρθε ο Ιησούς στον κόσμο.
4) Ρίχνοντας μια ματιά στα κτίρια και στις τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί στις μινωικές πόλεις:
Κνωσό, Γόρτυνα, Φαιστό κ.τ.λ., θα δούμε ότι οι Μινωίτες είχαν πολιτισμό που προκαλεί το θαυμα-
σμό για την εποχή του. Βλέπουμε π.χ. ότι: Α) Οι Κρήτες είχαν γραφή, γραπτούς νόμους, πάρα
πολύ ωραία σπίτια και μάλιστα με λουτρό, με ορόφους και λεπτή τεχνική, Β) οι Κρήτες τελούσαν εκ-
δηλώσεις (αθλητικές, κοινωνικές, λατρευτικές κ.τ.λ.), Γ) Οι γυναίκες και οι άνδρες είχαν καλογυμνα-
σμένα – καλλίγραμμα σώματα και παράλληλα φορούσαν ωραιότατα και κομψότητα φορέματα, κα-
θώς και κοσμήματα (σκουλαρίκια, κολιέ κ.τ.λ.), Δ) Οι αθλητές φορούσαν ωραιότατες αθλητικές ενδυ-
μασίες και δεν ήσαν γυμνοί όπως οι βαρβαροφέροντες ολυμπιακοί αθλητές κ.α.

4. ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΗΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ο Αριστοτέλης λέει ότι η Κρήτη ήταν προορισμένο να κυριαρχήσει στους Έλληνες, επειδή έτυχε
από τη μια να έχει το Μίνωα (εννοείται το άνθρωπο που ένωσε τα Κρητικά φύλα, που συγκρότησε
πολεμικό ναυτικό, που ήταν καλός νομοθέτης κ.λπ.) και από την άλλη να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση,
δηλαδή σε μια θάλασσα που στις τριγύρω παραλίες της έχουν εγκατασταθεί σχεδόν όλοι Έλληνες,
οι οποίοι βοήθησαν-προστάτεψαν τους Κρήτες με το Μίνωα ως Έλληνες να αναπτυχθούν: «Φαίνε-
ται ότι η Κρήτη ήταν προορισμένη να κυριαρχήσει στους Έλληνες χάρη στην ευνοϊκή της θέση, γιατί
βρίσκεται σε θάλασσα που στα παράλιά της έχουν εγκατασταθεί σχεδόν όλοι Έλληνες. Η απόσταση
από την Πελοπόννησο είναι μικρή, όπως και από την Ασιατική παραλία γύρω από το Τριόπιο και τη
Ρόδο. ΄Ετσι ο Μίνωας έγινε θαλασσοκράτορας’ άλλα νησιά τα κατάκτησε και σε άλλα εγκατέστησε
αποίκους από την Κρήτη, τέλος εκστρατεύοντας στην Σικελία πέθανε εκεί κοντά στην Καμικο».( Αρι-
στοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημερινό σχολικό βιβλίο, ο Μινωικός πολιτισμός αναπτύχθηκε, επει-
δή η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις ηπείρους και σε περιοχές που από πολύ παλιά είχαν αναπτυ-
χθεί σπουδαίοι πολιτισμοί, όπως ο αιγυπτιακός, καθώς και το ότι η Κρήτη έχει εύφορο έδαφος και
καλές κλιματολογικές συνθήκες. Κάτι που είναι απόψεις ανθΕλληνικών κέντρων, γιατί:
Α) Οι λόγοι ανάπτυξης της Κρήτης ήταν αυτοί που είδαμε πιο πριν να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς.
Β) Η Κρήτη είναι και ορεινή και απομακρυσμένη χώρα (βρίσκεται καταμεσής σε πέλαγος), άρα είναι
αστείο να λέμε ότι ο Μινωικός πολιτισμός ήταν απόρροια του ότι η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις
ηπείρους και σε περιοχές που από πολύ παλιά είχαν αναπτυχθεί σπουδαίοι πολιτισμοί,
Γ) Εκτός της Κρήτης υπάρχουν και άλλες χώρες που πλησιάζουν στην Αίγυπτο, Ασία και Ευρώπη,
μάλιστα με πιο καλύτερες συγκοινωνιακές, κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες και όμως εκεί δεν
συνέβηκε κάτι τέτοιο.
Δ) Οι παλιότεροι του Μινωικού πολιτισμούς (Αιγύπτου, Βαβυλώνας κ.α.), αφενός δεν μοιάζουν με το
Μινωικό και αφετέρου, όπως είδαμε πιο πριν να λένε οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ανάξιοι λόγου.
Το μόνο πολιτισμό που θαύμαζαν ή είχαν ως πρότυπο οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ο Μινωικός. Για
τους άλλους λαούς έλεγαν «Πας μη Έλλην βάρβαρος».

Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ

Ο Πλάτωνας (Νόμοι και Μίνως) αναφέρει ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήσαν και Έλληνες και οι πρώτοι που
ήσαν θαλασσοκράτορες, καθώς και ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του τον Ραδάμανθυ έφτιαξαν
θεϊκούς νόμους που τους αντέγραψαν οι άλλοι Έλληνες, ότι ο Μίνωας βρήκε την πραγματική αλή-
θεια για τη διοίκηση της πόλης, ότι επειδή οι νόμοι του Μίνωα ήταν τόσο σημαντικοί, γεννήθηκε στην
ιδέα των Κρητών ότι τους εμπνεύστηκε από το Δία ή ότι του τις έδινε ο πατέρας του ο Δίας, ότι ο Μί-
νωας κατά τον Ησίοδο ήταν όχι θεός, αλλά θνητός (άνθρωπος), κ.α.:
«Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη
απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του Μίνωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την
αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτίας των οποί-
ων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμο-
ποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εννοείς, όπως αναφέρει ο Όμηρος, ο Μίνωας πήγαινε κάθε εννιά χρόνια και συμ-
βουλεύονταν τον πατέρα του το Δία και στη συνέχεια έδινε νόμους στις πόλεις σας σύμφωνα με τις
παραινέσεις του Θεού;
ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ναι, αυτή είναι η Κρητική άποψη… …………….
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης έχουν τόσο
μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία
σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, αν-
θρώπινα και θεία. Τα πρώτα βασίζονται στα δεύτερα – κι όταν μια πόλη αποκτά το δεύτερο, κερδίζει
στη συνέχεια και το άλλο, αφού το μεγαλύτερο περικλύει το μικρότερο…
<< Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι τοις Έλ-
λησιν>> (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 – 631)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε καλός νομοθέτης, του οποίου οι
νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή είναι θεϊκοί;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Δεν μου έρχεται στον νου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυκούργο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότερο από τρια-
κόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν;
Ξέρεις;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλλη-
νες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του
Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)
Ο Όμηρος από τη μια αναφέρει ότι ο Μίνωας ήταν περίφημος βασιλιάς της Κρήτης που αφενός έζη-
σε τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο (ο εγγονός του Μίνωα Ιδομενέας έλαβε μέρος στον
πόλεμο αυτό) και είχε το παλάτι του στην Κνωσό, ότι ο Μίνωας και οι Κρήτες επί εποχής του ήσαν
Αχαιοί στη γενιά κ.α.α, και από την άλλη υμνεί όσο κανένα άλλο το Μίνωα και το Ραδάμανθυ για το
ότι ήσαν δίκαιοι δικαστές και συνάμα τους αποκαλεί ισόθεους και γιους του Δία και της Ευρώπης
κ.α., πρβ:
«μηδέ του κοσμολόητου Φοίνικα την κόρη ως αγαπούσα, που το Ραδάμανθυ μου γέννησε και τον
ισόθεο Μίνω» (Ιλιάδα Ξ 310 – 322).
«Εκεί τον Μίνωα είδα, τον ξεχωριστό γιο του Δία, να κρατεί χρυσό σκήπτρο και να δικάζει ανάμεσα
στους νεκρούς, καθισμένος και οι νεκροί γύρω από αυτόν ρωτούσαν το βασιλιά για τις δίκες του στο
ανάκτορο του Άδη με τις πλατιές πόρτες (Οδύσσεια 568 – 571)
όφρα ίδη οιος Ζηνός γόνος ενθάδ’ ικάνω
ος πρώτον Μίνωα τέκε Κρήτη επίουρον
Μίνως δ αυ τεκεθ΄υιον αμύνονα Δευκαλίωνα
Δευκαλίων δ’ εμε τίκτε πολέσσ’ ανδρεασσιν άνακτα
Κρήτη εν ευρείη νυν δ΄ενθάδε νήες ένεικαν… (Ιλιάδα Ν 448- 453)
«ένθα τε Μίνως εννέωρος βασίλευε Διός μεγάλου οαριστής,
πατρός εμοίο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος
Δευκαλίων δ’ εμέ τίκτε και Ιδομενήα άνακτα (Οδύσσεια, τ 178 – 183),
“ένθ᾽ η τοι Μίνωα ίδον, Διός αγλαόν υἱόν,
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
ήμενον, οι δε μιν αμφί δίκας είροντο άνακτα, (οδύσσεια λ 568)
Ο Όμηρος για το Σαρπηδόνα αναφέρει ότι ήταν και κείνος ισόθεος και γιος του Δία, όμως με μάνα
όχι τη κόρη του Φοίνικα, αλλά τη Λαοδάμεια, κόρη του Βαλλεροφόντη, του ήρωα που σκότωσε τη Χί-
μαιρα και ηγεμόνα της Λυκίας στη Μ. Ασία, άρα ο Σαρπηδόνας ήταν κανονικά ετεροθαλής αδελφός
του Μίνωα: «Τρία παιδιά απ’ αυτήν ανάστησε μετά ο Βελλεροφόντης, τον Ίσαντρο και τον Ιππόλο-
χο, στερνά τη Λαοδάμεια. Μαζί της πλάγιασε ο βαθύγνωμος ο Δίας, κι η Λαοδάμεια το χαλκαρματω-
μένο γέννησε ισόθεο Σαρπηδόνα» (Ιλιάδα Ζ 199 – 200)

Σημείωση:
1) Στον Πλατωνικό διάλογο Γοργίας ( Γοργίας 523 e– 524a), ο Δίας φέρεται να λέει ότι ορίζει το Μί-
νωα και το Ραδάμανθυ από την Ασία και τον Αιακό από την Ευρώπη κριτές στον κάτω κόσμο, στο
τρίστρατο που οι δυο δρόμοι οδηγούν στα νησιά των μακάρων και ο άλλος στον Τάρταρο. Αυτό,
επειδή:
α) Τα παλιά χρόνια οι καλοί άνθρωποι και οι ήρωες μετά το θάνατο και τη μετάστασή τους ανακη-
ρύσσονταν θεοί ή ημίθεοι, κάτι όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα με το Χριστό και τους Αγίους.
β) Ο Πλάτωνας λέει το Μίνωα Ασιάτη είτε επειδή η μάνα του Μίνωα ήταν καταγωγής από την Ασία
είτε επειδή η Κρήτη, όπως και η Κύπρος, ανήκαν γεωγραφικά στην Ασία.
2) Αρχικά οι ήπειροι, όπως μας πληροφορεί ο Άνδρων Αλικαρνασσέας (GEOGRAFIKA ANDRVN),
ήσαν τέσσερεις, όσα τα σημεία του ορίζοντος: Η Ασία (= η ανατολή, Μ. Ασία κ.α.), η Λιβύη (Αφρική =
ο νότος), η Θράκη (= ο βορράς) και η Ευρώπη (= η δύση, η Ιταλία, Σικελία) = όσες λέει και οι κόρες
του Ωκεανού. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε ήπειρο, επειδή δεν ήταν χώρα άπειρος – ήπειρος, αλλά χωρά
γνωστή και συγκεκριμένη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
«Τα ίδια ισχύουν και οσάκις δίνει (κάποιος περιουσία) στη θυγατέρα του. Όσο ζει ο πατέρας να
μην μπορεί να πουλά ή να δίνει ως ενέχυρο ο γιος κάτι από την πατρική περιουσία. Όσα, όμως,
ο ίδιος έχει αποκτήσει ή κληρονομήσει, αν θέλει ας τα εκποιεί. Ούτε ο πατέρας (να μπορεί να
πουλήσει ή να δώσει ως ενέχυρο) την περιουσία των παιδιών του, την οποία τα ίδια έχουν απο-
κτήσει ή κληρονομήσει.

Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται την (περιουσία)
της γυναίκας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγο-
ράσει ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα
εδώ, τα μεν περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που πού-
λησε, ενεχυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε το
ενέχυρο ή δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το απλό.
Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης. Αν όμως ο εναγόμενος ισχυρίζεται
αναφορικά με το πράγμα για το οποίο διεξάγεται η δίκη, ότι δεν ανήκει στη μητέρα ή τη γυναίκα,
η δίκη να γίνεται ενώπιον αρμόδιου δικαστή, όπου ορίζεται για κάθε περίπτωση .

Αν η μητέρα  πεθάνει και αφήσει παιδιά, τη μητρική περιουσία να τη διαχειρίζεται ο πατέρας, χωρίς όμως να
την πωλεί ή να την ενεχυριάζει, αν δεν συμφωνήσουν τα παιδιά μετά την ενηλικίωση τους. Αν
κάποιος διαφορετικά (προς όσα ορίζονται) αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο (κάτι) τα μεν περιουσια-
κά στοιχεία να παραμένουν στα παιδιά, σ’ αυτόν δε που αγόρασε ή έλαβε ως ενέχυρο να πλη-
ρώσει αυτός που πούλησε ή ενεχυρίασε το διπλάσιο της αξίας του. Εάν δε του έχει επιβληθεί και
άλλη ποινή το απλό. Αν όμως (ο άνδρας) νυμφευθεί άλλη γυναίκα , τη διαχείριση της μητρικής
περιουσίας να την έχουν τα παιδιά. Εάν κάποιος από υποχρέωση σε κάποιον που του το ζήτησε
, τον ελευθερώσει από μια άλλη πόλη, όπου βρέθηκε (αιχμάλωτος), μακριά από το δήμο του, να
παραμείνει (ο απελευθερωθείς) στην εξουσία του απελευθερώσαντος έως ότου καταβάλει το
οφειλόμενο ποσό. Αν, όμως, δεν συμφωνούν σχετικά με το ποσό ή δεν παραδέχεται (ο απελευ-
θερωθείς) ότι ζήτησε να ελευθερωθεί, να αποφασίζει ο δικαστής, αφού ορκιστεί, λαμβάνοντας
υπόψη τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς…. >>

(Απόσπασμα από τη στήλη VI  του νομικού κώδικα της Γόρτυνα.
Μετάφραση στη νέα Ελληνική:
Χαρ. Κριτζάς, Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών)

Ο Στράβωνας (Ι 17) αναφέρει ότι  επί εποχής του ίχνη των παλιών μι-
νωικών νόμων απέμειναν στους  Λυττίους, στους Γορτυνίους και σε
μερικά σημερινά χωριά. Επομένως  ο ως άνω νομικός Κώδικας της
Γόρτυνας είναι βασισμένος στη μινωική παράδοση καιι γραμμένος με
το σημερινό Ελληνικό αλφάβητο   (όμως σε μια από τις πολλές παλιές  παραλλαγές του), όμως σε γραμμές
βουστροφηδόν.
Ο ως άνω κώδικας της Γόρτυνας   χρονολογείται από το πρώτο μισό
του 5ου αι. π.Χ. αι. (480 – 460 π.Χ.) και γι αυτό αποτελεί αφενός
τον πιο αρχαίο νομικό κώδικα που γνωρίζουμε και αφετέρου ένα από τα πιο παλιά (όχι, όμως
από τα αρχαιότερα) γραπτά μνημεία του Ελληνικού αλφαβητικού συστήματος γραφής.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  ΒΙΒΛΙΟ  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Books and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s