Monthly Archives: January 2012

ON ABSTINENCE FROM ANIMAL FOOD –Porphyry μερος Θ

(ΚΟΝΤΙΝΙΟΥΝΤ  ΦΡΟΜ  26/08/11) 22. Let us, however, admit that sense does not require intellect for the accomplishment of its proper work, yet, when energizing about what is appropriate and what is foreign, it discerns the difference between the two, it … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (b)

(CYNECHEIA APO   29/10/11) αλλ’ άγεθ’ ιλήκοι μέν ‘Απόλλων ‘Αρτέμιδι ξύν, χαίρετε δ’ υμείς πάσαι: εμείο δέ καί μετόπισθε μνήσασθ’, οππότε κέν τις επιχθονίων ανθρώπων ενθάδ’ ανείρηται ξείνος ταλαπείριος ελθών: ώ κούραι, τίς δ’ ύμμιν ανήρ ήδιστος αοιδών ενθάδε πωλείται, καί … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , | Leave a comment

NEKRA THALATTA : IN THE CAVES OF QUMRAN A STEEP AND RUGGED ASCENT TO PLATO’S CAVE (A) – ENOOCH Hanokh EPISTLE

CAVE 7 AND 8 CAVE 7 Q    FIRST ENOCH 103:3-8 THE ENGLISH TRANSLATION The English translation of the above Greek text is situated in the upper raws while the English translation of the Ethiopic text is in the down rows. … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΜΕΤΟΧΟΥ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΣΟΝ ΗΓΑΠΑ

A) Εξουσία εκ κληρονομίας Tου Παντελη Mπουκαλα Ποια η σχέση άραγε της Ελλάδας με την Κορέα, και μάλιστα τη Βόρεια; Ενας παλιός δεσμός υπάρχει βέβαια, από τότε που, σύμφωνα με το γνωστό μοχθηρό εμβατήριο, «ο στρατός μας πήγε στην Κορέα … Continue reading

Posted in News and politics | Tagged , , , | Leave a comment

ΑΣΚΗΤΙΚΗ-The Saviors of God (komma=part Zlast)

(continued from  16/06/11) THE SILENCE THE SOUL OF MAN IS a flame, a bird of fire that leaps from bough to bough, from head to head, and that shouts: “I cannot stand still, I cannot be consumed, no one can … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ-(σταδιον-σουρα-σειρα / 3)ΚΕΦΑΛΑΙΑ " Ο ΟΙΚΟΣ ΙΜΡΑΝ ( μειρακιον στ) "

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ  22/04/11 )   (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) ΠΗΓΗ   http://islamforgreeks.org/ ΣΣ Λίγοι γνωρίζουν ότι η ιερή λέξη «Κοράνιο» είναι ελληνικότατη και μάλιστα ομηρική*. Προέρχεται από το ιερό ελληνικό ρήμα «κορέω», που σημαίνει σπέρνω -τον Λόγο του Θεού!- και κατ’ επέκταση «σαρώνω». Το … Continue reading

Posted in religious themes | Tagged , , , | 1 Comment

RHIGAS VELESTINLIS PHERAIOS – A HERO DEVOTED TO LIBERTY (B)

(being continued from  13/06/11) The democratic state of Rhigas After the predominance of Rhigas’ revolution, in the place of the  authoritarian Ottoman rule, he planned to create his New PoliticalAdministration, the new order of things in the Balkans, by applying  … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ Η ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΥ Κ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ,ΥΠΕΡΕΓΩ ΥΠΕΡ-ΕΧΟΝΤΟΣ (ΙV)

(BEING CONTINUED FROM 4/12/11) (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Posted in Books | Tagged , , | Leave a comment

PYTHAGORIC LIFE by IAMBLICHUS (III)

( BEING  CONTINUED FROM  18/06/11 ) CHAP. IIIPYTHACORAS,therefore, having been benefited by  Thales in other respects, and especially having learnedfrom him to be sparing of his time; for the sake of this  he entirely abstained from wine and animal food, … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , | 1 Comment

ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ , ΑΝΘΕΙ Κ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ (IΙI) – ΟΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΦΡΑΤΟΡΙΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑΝ

( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 20/06/11 ) 5) Ο ελληνικός πολιτισμός των Ρωμαίων    33[33] Το παραδοξότερον φαινόμενον είναι ότι οι Ρωμαίοι της εποχής του Χριστού ήσαν περισσότερονΈλληνες από τους Νεογραικούς. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι ουδέποτε επεχείρησαν να εκλατινίσουν και ναεκπολιτίσουν τους Έλληνας, απλούστατα … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

EPIPHANY FROM DIONYSUS TO THEOPHANY FOR IASUS (MOIRA A)

Fig 12.1: Christ squeezed in the wine-press distributing his blood to the faithful 15th century  German manuscript (Jones 7) 12.1 Prologue: Noah is the Hebrew Dionysian ancestor of the great flood, who suffered the fate of castration at the hands … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1900-1914) (D)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ   17/06/11 ) Κεφάλαιο 4ο: Εγκατάσταση και ιστορική πορεία των Ελλήνων  στον Πόντο 4. Η σχέση με την ελληνική μυθολογία. Οι πρώτοι  άποικοι Η παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο χρονολογείται από την πρώιμη αρχαιότητα. Με το γεγονός αυτό συνδέονται … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , , | Leave a comment

How Greek Science Passed to the Arabs (continued from 19/06/11 )

(2) HUNAYN IBN ISHAQ The most celebrated of all translators of Greek scientific works into Arabic was Hunayn ibn Ishaq al-‘Abadi (d. 873 or 877) The outline of his life and work are well known from his autobiography written in … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , , | Leave a comment

ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (H)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  24/06/11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 οΟ ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 1. Ο Κρητικός πολιτισμόςΟ ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Διόδωρο (Βίβλος 4 και 5), Στράβωνα (Γεωγραφικά Ι) κ.α.,οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Κρήτης ήσαν οι … Continue reading

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment

JOHN MALALAS-CHRONOGRAPHIA (MEROS H)-(CONTINUED FROM 22/06/11)

  (TO BE CONTINUED)

Posted in Books | Tagged , , , | Leave a comment