ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (D)


(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  10/12/09)

ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΣΑΝ

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Ο Θουκυδίδης (Α, 3 -9), όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρει ότι όταν άρχισε να αναπτύσεται η ναυτι-

λία, οι Κάρες και οι Φοίνικες το έριξαν στις ληστείες και την πειρατεία και προ αυτού ο Μίνωας συ-

γκρότησε πολεμικό ναυτικό και τους έδιωξε από τις Κυκλάδες που τις είχαν κάνει λημέρια τους. Επο-

μένως οι Κρήτες των Ελλήνων και οι Κάρες με τους Φοίνικες ήσαν οι πιο παλιοί ναυτικοί της αρχαιότητας.

Και το ότι οι Έλληνες και ειδικότερα οι Κρήτες ήσαν πιο παλιοί ναυτικοί από τους άλλους αρχαίους

λαούς φαίνεται και από το ότι σε όλες τις ναυμαχίες (στις Κυκλάδες επί Μίνωα, στη Σαλαμίνα επί Θε-

μιστοκλή, στη Σικελία επί Διονυσίου, στη Μυκάλη κ.α.) που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες εναντίον των

βαρβάρων (Φοινίκων, Κάρων, Περσών, κ.α.) σε όλες νίκησαν, επειδή είχαν εμπειρία, αν και ήσαν

πιο λίγοι αριθμητικά. Παράβαλε ομοίως ότι ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, c 481-483, 17 – 20) λέει:

«Οι Κρήτες ήταν κάποτε θαλασσοκράτορες. Βγήκε και η παροιμία: «Ο Κρητικός δεν ξέρει από

θάλασσα;», που λέγεται για όσους προσποιούνται πως αγνοούν κάτι που ξέρουν πολύ καλά. Σή-

μερα δεν διαθέτουν ναυτικό.. (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, C 481 – 483, 17 – 20)

Οι Φοίνικες ήσαν πιο παλιοί και πιο έμπειροι ναυτικοί, όχι όμως σε σχέση με τους Κρήτες, αλλά

ως προς άλλους λαούς, τους Πέρσες, Μήδους, Αιγυπτίους, Ρωμαίους κ.α., στους οποίους και προ-

σέφεραν ναυτικές μισθοφορικές εργασίες.

Παράβαλε ομοίως ότι ο Μ. Αλέξανδρος, σύμφωνα με τον Αρριανό, διάλεξε να κάνει αρχηγό (ναύ-

αρχο) του στόλου του, τον τρίαρχο Νέαρχο, γιο του Ανδρότιμου, που ζούσε στην Αμφίπολη κοντά

στο Στρυμόνα, όμως ήταν Κρητικής καταγωγής. Ο Νέαρχος έγραψε τη μεγαλύτερη ναυτική εποποιία

της αρχαιότητα, φτάνοντας – εξερευνώντας και κατακτώντας τα πάντα – μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και

γι’ αυτό ο Αλέξανδρος τον τίμησε με χρυσό στεφάνι.

ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΑΝ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΑΣ

Ο Όμηρος (Ιλιάδα Ν. 445 – 455 και Ξ 321-322) αναφέρει ότι ο Μίνωας έζησε τρεις

γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο. Αρχικά ήταν λέει βασιλιάς της Κρήτης ο Μίνωας,

μετά ο Δευκαλίωνας και μετά ο Ιδομενέας που έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο.

Τα ίδια αναφέρει και ο Ηρόδοτος: «Τρίτη  δε γενεή μετά Μίνων τελευτήσαντα γε-

νέσθαι Τρωικά» ( Ηρόδοτος Ζ, 171). Ο  Ηρόδοτος (Ζ 169 – 171), ο Στράβωνας

(10, IV 6-7) , ο Διόδωρος (4, 60, 5,64 και  5,80), ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη) κ.α.

αναφέρουν επίσης ότι βασιλιάς στη Θεσσαλία ήταν αρχικά ο Δευκαλίωνας Α’ και μετά

ο Έλληνας, ο οποίος μετονόμασε τους εκεί  Γραικούς σε Έλληνες.

Αναφέρουν επίσης  ότι γιοι του Έλληνα ήταν ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος, οι οποίοι μετά διαμοίρα-

σαν το βασίλειο του πατέρα τους. Γιος του Δώρου ήταν ο Τέκταμος, ο οποίος πήρε μια ομάδα Δωριέων από τις πλαγιές της Όσας

και του Ολύμπου, τη λεγόμενη Δωρίδα ή Εστιώτιδα, και πήγε και εγκαταστάθηκε στην

Κρήτη, η οποία τότε είχε κατά πολύ ερημώσει λόγω του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα.

Μετά το θάνατο του Τέκταμου βασιλιάς των Δωριέων της Κρήτης έγινε ο γιος του

Αστέριος, ο οποίος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πήρε ως δεύτερη γυναίκα του

την πριγκίπισσα Ευρώπη και υιοθέτησε τους γιους που εκείνη είχε αποκτήσει με το Δία.

Σύμφωνα με Πάριο χρονικό (είναι τρεις μεγάλες πλάκες από μάρμαρο Πάρου όπου οι

αρχαίοι έγραφαν τις κυριότερες ημερομηνίες) ο Δευκαλίωνας βασίλευε το έτος 1570

π.Χ, ο Έλληνας βασίλευε το έτος 1521 π.Χ. και ο Μίνωας Α’ το έτος 1470 π.Χ.

3. Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ

Ανατρέχοντας στον Όμηρο βλέπουμε να αναφέρει ότι ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς ήταν γιοι του Δία

και κριτές στον Αδη, πρβλ:

Ουδ’ ότε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο

η τεκε μοι Μίνων τε και αντίθεον Ραδάμανθυν (Ιλιάδα Ξ 321-322)

“ένθ᾽ η τοι Μίνωα ίδον, Διός αγλαόν υἱόν,

χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν,

ήμενον, οι δε μιν αμφί δίκας είροντο άνακτα, (οδύσσεια λ 568)

Ωστόσο η πραγματική αλήθεια είναι ότι επειδή ο Μίνωας με το αδελφό του Ραδάμανθυ θέσπισαν

νόμους (το σύνταγμα διακυβέρνησης και τους νόμους εμπορίου και συναλλαγών ) που αφενός

ωφέλησαν όλους τους Έλληνες, επειδή αντέγραψαν την πολιτεία τους, και αφετέρου ήσαν ανάλογοι

με το περί θείων (δικαίου, θρησκείας και ηθών και εθίμων) αίσθημα, γι αυτό και υμνούνται λέει από

όλους τους Έλληνες ή γι αυτό οι αρχαίοι Έλληνες μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν ισόθεους

και κριτές στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήσαν γιοι του Δία ή ότι έπαιρναν τους νόμους κατευθείαν

από το Θεό Δία στο όρος Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους ήταν θεϊκοί κ.α.

«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν Αλκμήνην γαμεί, καὶ μεταλ-

λάξας ἐν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους (Απολλόδωρος Γ

1,2)

«Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε

ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολου-

θούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία. …»

(Πλάτωνα, Νόμοι, 625 – 631)

«Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός

ήταν ο πιο βασιλικός απ΄ όλους τους θνητούς βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών,

κρατώντας το σκήπτρο του Δία – μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο

του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη…»

(Πλάτων «Νόμοι)

«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες ότι οι άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρ-

τιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί των καλύτερων θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι

που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να μη

διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστράτευσαν στην Τροία,

ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε ο Μίνωας, ο γιος του Δία, ούτε ο Ραδάμανθης,

ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους μεγάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κα-

κώς έχουν τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 205)

Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΙΑ,

ΑΛΛΑ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Ο Ηρόδοτος, σχετικά με τους Κρήτες, την Ευρώπη και τα παιδιά της, αναφέρει (σε νέα Ελληνική

από τις εκδόσεις «Κάκτος» τα εξής: «Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περσέων λόγιοι») βρίσκουν τους

Φοίνικες αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που ονομάζεται Ερυ-

θρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το χώρο που και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως

μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας εμπορεύματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λι-

μάνια και προπαντός στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα στις πόλεις

της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται οι Πέρσες πως η Ιώ έφτασε στην Αί-

γυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και πως αυτό έγινε η αρχή για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά

από αυτά, λένε οι Πέρσες, κάποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να πουν το όνομά

τους, πάτησα πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευ-

ρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες. («Μετά δε ταύτα τινάς των Ελλήνων φασί της Φοινίκης ες Τύρον

προσσχόντες αρπάσαι του βασιλέως την Θυγατέρα Ευρώπην. Είησαν δ’ αν ούτοι Κρήτες..). Και έτσι

έγιναν ίσα κι ίσα, όμως μετά Έλληνες έγιναν αίτιοι της δεύτερης αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ καράβι

ανέβηκαν τον Φάση ποταμό στην Αία της Κολχίδας, κι από εκεί πήγαν και πήραν την θυγατέρα του

βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά ύστερα από αυτά, λένε πως ο Αλέξανδρος που τα έμαθε

και ήθελε να αποκτήσει γυναίκα από την Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει λόγο,

αφού και οι Έλληνες δεν έδωσαν, άρπαξε την Ελένη… Αυτοί οι Ασιάτες, λεν οι Πέρσες, όταν τους

άρπαξαν γυναίκες, δεν το πήραν στα σοβαρά, ενώ οι Έλληνες για μια γυναίκα Σπαρτιάτισσα ξεσή

κωσαν ολόκληρη εκστρατεία, ήρθαν στην Ασία και αφάνισαν τη δύναμη του Πρίαμου. Πως από τότε

πια θεωρούν ότι οι Έλληνες τους είναι εχθροί. Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα έθνη που την κατοι-

κούν, οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες τα έβλεπαν πάντα σαν

κάτι ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες πως έγινα τα πράγματα και στην άλωση της Ιλίου (Τροίας) βρί-

σκουν την αιτία έχθρας…» (Ηρόδοτος Α, 2 – 5)

« Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ήρθαν από την Κρήτη…..

Οι δε Λύκιοι εκ Κρήτης κατάγονται (γιατί την Κρήτη ολόκληρη, στα παλιά χρόνια την είχαν οι

βάρβαροι). Όταν όμως στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Μίνωας με το

Σαρπηδόνα, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με

τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της

Μιλυάδας. Γιατί ακριβώς το μέρος που τώρα κατοικούν οι Λύκιοι, αυτό παλιότερα ήταν η Μιλυάς, και

οι Μιλύες ονομάζονταν τότε Σόλυμοι. Όσο ήταν βασιλιάς τους ο Σαρπηδών, οι Λύκιοι ονομάζονταν

με το όνομα που είχαν φέρει μαζί τους και που τώρα το χρησιμοποιούν γι αυτούς οι γείτονές τους.

Λέγονταν Τερμίλες. Όταν όμως ήρθε από την Αθήνα ο Λύκος, ο γιος του Πανδίονος (εξορισμένος κι

αυτός από τον αδελφό του Αιγέα), κι έμεινε στη χώρα των Τερμίλων κοντά στο Σαρπηδόνα, έτσι

τότε, από το όνομα του Λύκου, με τον καιρό ονομάστηκαν Λύκιοι. Τα έθιμα τους είναι εν μέρει Κρητι-

κά και εν μέρει Καρικά…» (Ηρόδοτος Α, 172 – 173)

«Πολυκράτης γαρ εστί πρώτος των ημεις ίδμεν Ελλήνων ος θαλασσοκρατέειν επενοήθη, πάρεξ

Μίνω τε Κνωσσίου και ει δη τις άλλος πότερος τουτου ήρξε της Θαλάσσης.» (Ηρόδοτος Γ 121) = Σε

νέα Ελληνική: Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε από τους Έλληνες, ο οποίος έβαλε στο

νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα από την Κνωσό και από κανένα άλλο

ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν από εκείνον (Ηρόδοτος Γ 121)

«Οι Έλληνες μαθαίνοντας ότι οι Ξέρξης ερχόταν απεφάσισαν να στείλουν πρέσβεις στη Σικελία

προς το Γέλωνα, και στην Κέρκυρα, για να ζητήσουν βοήθεια υπέρ της Ελλάδας και προς τούτοις

στην Κρήτη, διότι ήλπιζαν να ενωθούν όλοι οι Έλληνες («φρονήσαντες ει κως εν τε γένοιτο το Ελλη-

νικόν» (Ηρόδοτος, Ζ 145)

Επομένως και σύμφωνα με τους Πέρσες – Ηρόδοτο:

1) Ο Μίνωας δεν ήταν στην πραγματικότητα γιος του θεού Δία, όπως λένε οι Έλληνες, αλλά γιος

ενός Έλληνα, μάλλον Κρητικού, βασιλιά, εκείνου που πήγε μαζί με άλλους και έκλεψε από την Τύρο

της Ασίας την κόρη του βασιλιά Ευρώπη και ο οποίος όταν πέθανε, τα παιδιά του, ο Μίνωας και ο

Σαρπηδόνας, συνεπλάκησαν για το ποιος θα πάρει τη βασιλεία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους

Διόδωρο (βίβλος 4, 60 και 5 80-81 κ.α.), Απολλόδωρο (Β, Γ και Επιτομή) κ.α., ο Μίνωας αφενός

αντικατέστησε στο θρόνο της Κρήτης το βασιλιά Αστέριο και αφετέρου αυτός και τα αδέλφια του

ήταν υιοθετημένοι γιοι του βασιλιά Αστέριου, επειδή δεν είχε γιο παρά μόνο μια κόρη και ήθελε

διάδοχο του θρόνου. Επομένως ο Μίνωας ήταν εξώγαμος γιος του βασιλιάς της Κρήτης Αστέριου

και είτε για ευνόητους λόγους (να τους σέβονται, να μην αντιδρούν οι υπήκοοι στις αποφάσεις τους

κ,τ,λ.) είτε γιατί πρόσφεραν πολύ σημαντικό έργο στους Κρήτες, κάτι που είναι και η αλήθεια, ει-

πώθηκε ότι ο μεν Αστέριος ήταν ο Θεός Δίας και ο Μίνωας ο γιος του. Σωστότερα, η περίπτωση

Δία και Μίνωα ήταν ένα γεγονός σαν κι αυτό με τον Ιωσήφ και το Χριστό στη Χριστιανική

Θρησκεία, όπου ο μεν Χριστός φέρεται γιος του Θεού και ο Ιωσήφ σύζυγος της μάνας του

Χριστού, της Παναγίας.

2) Ο Μίνωας ήταν αφενός Έλληνας εκ πατρός και αφετέρου ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας.

3) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων ξεκίνησε από τις αρπαγές γυναικών εκατέρωθεν (την

Ελληνίδα Ιώ από τους Φοίνικες, την Φοινικιά Ευρώπη- μάνα του Μίνωα- από τους Έλληνες Κρήτες,

τη Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και την Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα Ελένη από τους Τρώες),

μόνο που οι Έλληνες έδωσαν πολύ σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και κα-

τέστρεψαν την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.

4) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία (Τρώες, Κάρες, Φοίνικες, Πέρσες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν

δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες κάτι ξεχωριστό και στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα

αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα, εννοεί ο Ηρόδοτος, στρέφονται εναντίον της

Ελλάδας (εννοεί τους Περσικούς Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.).

5) Στην Κρήτη πριν από το Μίνωα ζούσαν και Έλληνες και βάρβαροι και οι Κρήτες των Ελλήνων

απήγαγαν την μάνα του Μίνωα, την Ευρώπη, από την Ασία και την πήγαν στην Κρήτη.

6) Η Κρήτη αρχικά ήταν βάρβαρη, όπως και όλη η Ελλάδα (αυτό το έχει πει κατ’ επανάληψη πιο

πριν στα εδάφια Α, 56 – 58, λέει ότι το Ελληνικό έθνος αποκόπηκε μετά τα Τρωικά από του Πελα

σγούς και άλλα βάρβαρα φύλα), όμως όταν συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Μίνωας και ο

Σαρπηδόνας, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς της Κρήτης νικήθηκε ο Σαρπηδόνας ο οποίος μετά από

αυτό πήρε τους στασιαστές του και τη μάνα του την Ευρώπη (βλέπε Ηρόδοτου Α, 172 – 173 και Δ

45) και κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας και έτσι έκτοτε η Κρήτη

έγινε πλήρως Ελληνική.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1) Η ασιατική Μίλητος, σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο (Γ 1,2) και τον Στράβωνα (14,1 και

12.8) κτίστηκε από αποίκους εκ της Κρητικής Μιλήτου με αρχηγό το Σαρπηδόνα: «προσλαβόντων

Κρητών, οι και την Μίλητον έκτισαν εκ της Κρητικής Μιλήτου. Σαρπηδόνα λαβόντες κτίστην και τους

Τερμίλας κατώκισαν εν τη…» (Στράβων 12,8), «του δε παιδός προς Σαρπηδόνα μάλλον οικείως

έχοντος πολεμήσας Μίνως επροτέρησεν. οι δε φεύγουσι, και Μίλητος μεν Καρίᾳ προσσχών εκεί

πόλιν αφ εαυτού έκτισε Μίλητον… (Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Γ, 1,2)

2) Οι αρχαίοι, όπως και μεις σήμερα, λέγανε αφενός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του θεού και

αφετέρου ότι οι θεοί και οι ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας ( Δίας, Μίνωας, Έλλην ..) ήταν αρχικά

άνθρωποι, κάτι όπως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα, πρβ: «Οι ήρωες και οι ημίθεοι ήσαν άνθρωποι,

άνθρωποι που εν ζωή είχαν κάνει αξιόλογα πολεμικά έργα, πολλές και μεγάλες ανδραγαθίες σε και-

ρό πολέμου ή που σε καιρό ειρήνης ευεργέτησαν πάρα πολύ το βίο του συνόλου των ανθρώπων

κάνοντας ανακαλύψεις ή θεσμοθέτησαν νόμους κ.τ.λ. και οι μεταγενέστεροι τους τίμησαν, άλλους

ως θεούς και άλλους ως ήρωες…» (Διόδωρος βίβλος 4, και 5)

Ειδικά για το Δία (τον πατέρα του Μίνωα), οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι εν ζωή ήταν άνθρωπος

που έζησε στην Κρήτη επί εποχής του βασιλιά της Κρήτης Αστέριου (ή ήταν ο ίδιος ο Αστέριος, ως

αφήνει να εννοηθεί ο Ηρόδοτος) και εν ζωή ο Δίας ήταν που έκλεψε την Ευρώπη.

Ο ΜΙΝΩΑΣ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ

ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο Αρριανός λέει ότι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς, ο Αιακός και ο Μ. Αλέξανδρος ήταν βασιλιάδες που

ισχυρίζονταν ότι είναι γιοι θεών για πονηρούς λόγους, για να γίνουν σεβαστοί από τους υπηκόους

τους, πρβ: « Ο Αλέξανδρος ακόμη κι όταν έλεγε ότι είναι γιος θεού, δεν μου φαίνεται τεράστιο το

σφάλμα του, μπορεί να ήταν και πονηριά, για να γίνεται πιο σεβαστός από τους υπηκόους τους.

Εξάλλου δεν νομίζω ότι ήταν κατώτερος βασιλιάς από το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και τον Αιακό, που

οι άνθρωποι δεν τους θεώρησαν αλαζόνες, όταν ισχυρίστηκαν ότι είναι γιοι του Δία» (Αρριανός, Αλε-

ξάνδρου Ανάβασις 2 29)

Ο Στράβωνας λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν σπουδαίος θαλασσοκράτορας και νομοθέτης και

από την άλλη ότι ότι προσποιούνταν ότι έπαιρνε τους νόμους κατευθείαν από το Δία», εννοείται,

για να θεωρούνται οι εντολές (οι νόμοι) του ως θείες επιταγές, πρβ

«ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε στη σπηλιά του Δία και έμενε εκεί.

Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε πως είναι προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής

(ο Όμηρος) λέει: Εδώ βασίλευε ο Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια….»

(Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 477).

«Έφυγε τότε (ο Λυκούργος) για την Κρήτη. Εκεί ήρθε και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και

νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ραδάμανθυς πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν

τους νόμους τους, τάχα από το Δία προς τους ανθρώπους…» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 481 –

483, 17 – 20)

Ο Διόδωρος Σικελιώτης κάνοντας λέει έρευνα για τους νομοθέτες (Μίνωα, Μωυσή κ.α.) και τους

γιους των θεών, λέει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας είναι ένας Έλληνας νομοθέτης που

προσποιούνταν ότι έπαιρνε τους νόμους του από το Θεό, κάτι ως έκανε και ο δικός τους ο Μνεύης

κ.α., πρβ (σε μετάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος»): «Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τους νομο-

θέτες της Αιγύπτου. Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους ήταν ο

Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη διαβεβαίωση

πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλλη-

νες ο Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε

τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα. Τούτο το είδος της επινόησης παραδί-

δεται ότι χρησιμοποιήθηκε και σε πολλούς άλλους λαούς και στάθηκε αίτιο πολλών αγαθών σε

όσους το πίστεψαν. Στους κατοίκους της Αριανής ιστορείται ο Ζαθραύστης προσποιήθηκε ότι του

έδωσε τους νόμους το καλό πνεύμα, στους ονομαζόμενους Γέτες, ο Ζάλμοξις (sc εννοεί μάλλον τον

Ζαρατούστρα) έκανε το ίδιο λέγοντας ότι πήρε τους νόμους από τη θεά Εστία, ενώ στους Ιουδαίους

ο Μωυσής απέδωσε τους νόμους στο θεό που λέγονταν Ιάως, κι αυτό έκαμα όλοι είτε επειδή πίστε-

ψαν πως μια σύλληψη που θα ωφελούσε την ανθρωπότητα ήταν αξιοθαύμαστη και θεϊκή είτε επειδή

έκριναν πως ο απλός λαός θα υπάκουε με μεγαλύτερη προθυμία σε νόμους που υπαγορεύτηκαν

από θεούς με υπεροχή και δύναμη». (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος Α, 94)

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΒΟΛΗ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΜΥΘΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ

Ο Πλάτωνας, ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος κ.α, λένε από τη μια ότι οι Κρήτες έχουν τους πιο παλιούς

νόμους από τους Έλληνες που τους έφτιαξαν οι άξιοι βασιλιάδες τους Μίνωας και Ραδάμανθυς και

από την άλλη ότι επί Μίνωα οι σχέσεις μεταξύ Αθηναίων και Κρητών δεν ήσαν καλές, επειδή ο Μί-

νωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ισχυρό

ναυτικό. Λένε επίσης ότι ο Μίνωας επιτέθηκε στην Αθήνα, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιου του

Ανδρόγεω που δολοφονήθηκε από τους Αθηναίους στα Παναθήναια και μετά τη νίκη του κατ’ άλ-

λους επέβαλε απλώς φόρο και κατ’ άλλους απαίτησε από τους Αθηναίους να του στέλνουν κάθε

χρόνο ως φόρο ή ετήσιο δασμό κάποιους νέους (12 τον αριθμό, 6 αγόρια και 6 κορίτσια) για κατανα-

γκαστικά έργα στην Κρήτη. Ο δασμός αυτός δεν άρεσε στους Αθηναίους και γι αυτό οι Αθηναίοι

συγγραφείς συκοφαντούσαν το Μίνωα στα Αττικά θέατρα, αποκαλώντας τον αγριάνθρωπο ή σκλη-

ρό, άδικο, φορομπήχτη κ.α. ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο του Μινώταυρου. Δηλαδή ότι η γυ-

ναίκα του γέννησε τέρας. Κάτι που ο Πλάτωνας θεωρεί αυτού του είδους πράγματα προσβολή,

ασέβεια σε ένα άνθρωπο, στο Μίνωα, που Όμηρος και ο Ησίοδος εγκωμιάζουν όσο κανένα άλλον

για το έργο του, πρβ:

«Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος σας, θα αναφέρω ότι ο Μί-

νωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ναυτική

δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέτουν σήμερα ούτε χώρα

πλούσια σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δημιουργία ισχυρού ναυτικού (Πλα-

των, νόμοι Δ, 706, b)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε καλός νομοθέτης, του οποίου οι

νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή είναι θεϊκοί;

ΕΤΑΙΡΟΣ: Δεν μου έρχεται στον νου.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους;

ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυκούργο;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότερο από τρια-

κόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν;

Ξέρεις;

ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλλη-

νες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)

ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του

Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.

ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε ότι ο Ραδάμανθυς, Σωκράτη, ήταν δίκαιος άνθρωπος, αλλά ο Μίνωας ένας αγριάν-

θρωπος, σκληρός και άδικος.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αναφέρεσαι σε κάποιον Αττικό μύθο, καλέ μου, μύθο της τραγωδίας.

ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι; Αυτά δε λένε για το Μίνωα;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Όχι όμως ο Όμηρος (και ο Ησίοδος). Ωστόσο αυτοί είναι πιο αξιόπιστοι απ΄ όλους μαζί

τους τραγωδοποιούς, από τους οποίους άκουσες εσύ αυτά που λες.

ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι λένε αυτοί για λοιπόν για το Μίνωα.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θα σου πω, για να μην είσαι κι εσύ ασεβής, όπως οι περισσότεροι……..

…Ο Μίνωας τον χρησιμοποιούσε (το Ραδάμανθυ) ως φύλακα των νόμων στην πόλη, ενώ στην

υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επισκεπτόταν τρεις φορές το χρόνο τα χωριά, επι-

βλέποντας την τήρηση των νόμων σε αυτά, έχοντας γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες,

απ΄ όπου πήρε την ονομασία χάλκινος.

Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός

ήταν ο πιο βασιλικός απ΄όλους τους θνητούς βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών,

κρατώντας το σκήπτρο του Δία – μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο

του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη

ΕΤΑΙΡΟΣ: Γιατί λοιπόν, Σωκράτη, έχει διαδοθεί αυτή η φήμη για το Μίνωα, ότι τάχα κάποιος απαί-

δευτος και σκληρός;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Για τον ίδιο λόγο που κι εσύ, καλέ μου, αν σκέφτεσαι σωστά, θα προσέξεις, όπως και

κάθε άλλος άνθρωπος που θέλει να έχει καλή φήμη, να μη γίνεις μισητός σε κανέναν άνδρα που

ασχολείται με την ποίηση. Οι ποιητές έχουν μεγάλη επίδραση στη φήμη κάποιου, οτιδήποτε κι αν

κάνουν στους ανθρώπους, είτε τους επαινούν είτε τους κατηγορούν. Αυτό ήταν το σφάλμα του Μί-

νωα, που πολέμησε αυτήν εδώ την πόλη (την Αθήνα), στην οποία υπάρχει πολλή σοφία και ποιητές

κάθε είδους, που ασχολούνται με την τραγωδία και τα άλλα είδη ποίησης. Και η τραγωδία υπάρχει

εδώ από παλιά, και δεν ξεκίνησε, όπως νομίζουν, από το Θέσπι ούτε από το Φρύνιχο, αλλά, αν

θέλεις να το σκεφτείς, θ’ ανακαλύψεις ότι αυτό είναι πολύ παλιά εφεύρεση τούτης της πόλης. Απ΄όλα

τα είδη ποίησης, η τραγωδία είναι το πιο δημοφιλές και ψυχαγωγικό. Με αυτήν εμείς επιτεθήκαμε

στο Μίνωα και το εκδικηθήκαμε για κείνους τους φόρους που μας ανάγκασε να πληρώνουμε

φόρους. Αυτό λοιπόν ήταν το σφάλμα του Μίνωα, το ότι έγινε μισητός σε μας, και γι αυτό έχει απο-

κτήσει κακή φήμη – για ν’ απαντήσω στην ερώτησή σου. Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, κα-

λός νομέας, όπως λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του

παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.

ΕΤΑΙΡΟΣ: Νομίζω, Σωκράτη, ότι μίλησες λογικά…. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)

Επομένως και σύμφωνα με τον Πλάτωνα:

Α) Ο Μίνωας και οι Μινωίτες ήσαν Έλληνες, αφού ο Σωκράτης λέει ότι αυτοί που έχουν τους πιο πα-

λιούς νόμους από όλους τους Έλληνες είναι οι Κρήτες και οι πιο άξιοι βασιλείς τους ήταν ο Μίνωας

και ο Ραδάμανθυς που θέσπισαν και τους νόμους των Κρητών των Ελλήνων.

Β) Ο Μίνωας – Κρήτες πρώτοι βρήκαν την αλήθεια για τη σωστή διοίκηση της πόλης – απ΄όπου

πολίτης και πολιτισμός και εξαιτίας αυτού ή των νόμων του Μίνωα, ευημερεί ανέκαθεν η Κρήτη, κα-

θώς και η Σπάρτη από που αντέγραψε τους νόμους του Μίνωα.

Γ) Λένε ότι ο Ραδάμανθυς ήταν δίκαιος άνθρωπος και ο Μίνωας αγριάνθρωπος, σκληρός και άδικος.

Ωστόσο αυτό είναι άδικο, ασέβεια, αμαρτία, γιατί ο ‘Όμηρος και ο Ησίοδος, που είναι και πιο αξιόπι-

στοι από τους τραγωδοποιούς που λένε αυτά τα πράγματα, έχει εγκωμιάσει το Μίνωα περισσότερα

από όλους τους άλλους. Ο Όμηρος δεν απέμεινε σε κανένα άλλο ήρωα παρά μόνο στο Μίνωα την

τιμή να έχει εκπαιδευτεί από το Δία, αυτό είναι έπαινος θαυμαστός. Ακόμα στη Νέκυια της Οδύσ-

σειας έχει παρουσιάσει το Μίνωα να δικάζει κρατώντας χρυσό σκήπτρο και όχι το Ραδάμανθη. Και

αυτός λέγοντας το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την

οποία διεύθυνε την Κρήτη.

Ε) Υπάρχει η φήμη ότι ο Μίνωας ήταν τάχα κάποιος απαίδευτος και σκληρός. Ωστόσο ο Μίνωας

ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας και ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του

παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.

Το σφάλμα του Μίνωα ήταν το ότι πολέμησε την Αθήνα (όταν ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως σκο-

τώθηκε από τον Μαραθώνιο ταύρο και ο Μίνωας νόμισε ότι τον δολοφόνησαν οι Αθηναίοι από

φθόνο, επειδή νίκησε στα Παναθήναια). και στη συνέχεια έβαλε φόρους στους Αθηναίους και έτσι

απέκτησε κακή φήμη, έγινε μισητός ή έτσι οι Αθηναίοι ποιητές και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με

την τραγωδία του επιτέθηκαν από εκδίκηση.

Σημειώνεται ότι:

1) Ο Μίνωας έβαλε φόρους στους Αθηναίους, επειδή δολοφόνησαν κατ΄ αυτόν τον γιο του Αν-

δρόγεω στα Παναθήναια.

2) Σύμφωνα με τους Αθηναίους, ο Αιγέας έστειλε τον Ανδρόγηεω, επειδή ήταν καλός μαχητής, να

σκοτώσει τον άγριο ταύρο του Μαραθώνα, που λυμαινόταν την περιοχή. Ο Ανδρόγεως δεν μπόρεσε

να τα βάλει πέρα μαζί του και σκοτώθηκε. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Ανδρόγεως δολοφονήθηκε

από ανθρώπους του βασιλιά Αιγέα κατά τη στιγμή που πήγαινε προς τη Θήβα για να συμμετάσχει  σε αγώνες προς τιμή του Λάιου και η δολοφονία έγινε, επειδή ο Ανδρόγεως είχε πιάσει φιλία με πολιτικούς αντιπάλους του Αιγέα, τους γιους του Πάλαντα, και ο Αιγέας δεν έβλεπε με καλό μάτι αυτή

τη φιλία, πρβ: <<..αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, εν ω ο Μί-

νωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι τον Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου

διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι πορευόμενον εις Θήβας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνι-

στών ενεδρευθέντα δια φθόνον απολέσθαι…>>> (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και Γ)

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΠΗΓΗ  ΒΙΒΛΙΟ  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Advertisements

About sooteris kyritsis

Job title: (f)PHELLOW OF SOPHIA Profession: RESEARCHER Company: ANTHROOPISMOS Favorite quote: "ITS TIME FOR KOSMOPOLITANS(=HELLINES) TO FLY IN SPACE." Interested in: Activity Partners, Friends Fashion: Classic Humor: Friendly Places lived: EN THE HIGHLANDS OF KOSMOS THROUGH THE DARKNESS OF AMENTHE
This entry was posted in Books and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.